Sunteți pe pagina 1din 6

I.F.

1. Sistemul antierozional de cultivare “ in fâşii cu benzi înierbate” este caracteristic:


a) terenurilor arabile !!!
b) plantatiilor viticole !!!
c) livezilor !!!

2. Avantajele aplicarii sistemului de cultivare in fâşii si cu benzi înierbate sunt:


a) Diminuarea pierderilor de erodat
b) Cresterea gradului de utilizare a apei din precipitatiile atmosferice
c) Obtinerea recoltei de fîn pe suprafata benzilor înierbate

3. Apa de irigatie, avand un continut mare de saruri solubile, poate provoca:


a) concentrarea solutiei solului !!!
b) cresterea suctiunii solului !!!

4. Coeficientul de scurgere reprezinta:


a) raportul dintre volumul de apa scurs si cel din precipitatiile interceptate pe una si aceeasi suprafata !!!
b) raportul dintre grosimea stratului de apa scursa si grosimea precipitatiilor interceptate pe una si aceeasi
suprafata !!!
c) raportul dintre cantitatea de precipitatii cazuta si cea scursa pe una si aceeasi suprafata !!!??

5. Vegatatia asigura protectia impotriva eroziunii hidrice prin:


a) consumarea partiala a energiei cinetice a picaturilor de ploaie la impactul cu aparatul folial
b) sporirea rugozitatii suprafetei terenului prin prezenta tulpinilor plantelor
c) imbunatatirea structurii si porozitatiii solului
d) fixarea solului de catre radacini

6. Dintre efectele procesului eroziunii hidrice, fac parte:


a) reducerea stabilitatii hidrice a structurii solului
b) majorarea procentului de apa din sol, accesibila plantelor
c) diminuarea densitatii aparente a solului
d) reducerea rapida a humusului si azotului din sol

7. Latimea solelor pe versanti, se adopta in functie de:


a) natura plantelor de cultura
b) specificul tehnologiei de cultivare
c) panta terenului
d) lungimea versantului

8. Densitatea retelei de drumuri agricole pe versantii cu arabil comparativ cu aceea de pe suprafetele plane este:
a) mai mica
b) mai mare
c) nu se diferentiaza

9. Valorile normelor de irigatie servesc la:


a) stabilirea necesarului anual de apa in cadrul fermelor de culturi irigate
b) adoptarea structurii culturilor
c) determinarea suprafetei de teren ce se poate iriga dintr-o anumita sursa de apa

10. Distanta dintre drumurile trasate pe directia curbelor de nivel in livezi se diferentiaza in functie de:
a) panta terenului
b) latimea tarlalei
c) lungimea parcelei

11. Inaltimea geodezica de pompare este echivalenta cu :


a) suma inaltimilor geodezice de aspiratie si refulare !!!
12. Sistemul de irigatie reprezinta suprafata de teren amenajata cu constructii, instalatii si echipamente prin care:
a) se capteaza debitele necesare din sursa de apa
b) se asigura transportul apei la suprafata de irigat !
c) se distribuie apa la plante !
d) se evacueaza excesul de apa de pe suprafata amenajata pentru irigatie !

13. Care dintre metodele de udare, enumerate mai jos, se folosesc la irigarea porumbului ?
a) udarea prin brazde !
b) udarea prin aspersiune !
c) udarea prin picurare
d) udarea prin fâşii

14. Tuburile de aluminiu se folosesc in amenajarile de irigatii, la metodele de udare prin:


a) scurgere la suprafata
b) aspersiune
c) submersiune
d) localizata

15. O norma de udare de 650 m3/ha este echivalenta cu:


a) 650 l/ m2
b) 65 mm coloana strat de apa
c)

16. Momentul de aplicare a udarilor este determinat de scaderea umiditatii solului si apropierea
a) CO
b) PM
c) CC
d) IUA

17. Uniformitatea de repartizare a apei la udarea prin aspersiune este influentata de:
a) viteza si directia vantului !!!
b) modul de asezare in plan orizontal al aspersoarelor !!!
c) inaltimea la care sunt amplasate aspersoarele !!!

18. Fondul funciar al unei unitati teritorial - administrative include:


a) terenurile cu destinatie agricola
b) terenurile cu destinatie silvica
c) terenurile care si-au pierdut complet capacitatea de productie
d) terenurile ocupate cu constructii industriale
e) parcurile si alte zone de agrement

19. Algoritmul lui Thornthwaite estimeaza valorile evapotranspiratiei potentiale in functie de:
a) temperatura medie lunara a aerului
b) disponibilul de apa din sol pentru plante
c) precipitatiile lunare medii multianuale
d) particularitatile fiziologice ale plantelor de cultura

21. Metoda de udare prin brazde este caracteristica pentru irigarea:


a) culturilor prasitoare !!!
b) pomilor !!!
22. Care dintre elementele geometrice pot varia ca marime pe traseul unui canal care trebuie sa transporte apa, in
conditiile in care panta fundului canalului si rugozitatea in sectiunea de curgere se mentin constante?
a) adancimea apei in canal
b) inaltimea de siguranta
c) inaltimea rambleului
d) latimea amprizei

23. Intensitatea medie a unei ploi este determinata de:


a) durata de manifestare a fenomenului pluvial !!!
b) cantitatea de apa cazuta in timpul ploii !!!
c) durata nucleului torential cu intensitatea maxima
d) momentul de producere a ploii
e) cantitatea de apa din precipitatii care se scurge la suprafata terenului
f) cantitatea de apa din precipitatii infiltrata in sol

24. La miscarea permanenta, in diferitele puncte de-a lungul unui curent de lichid perfect, produsul dintre viteza...
a) variaza descrescator
b) ramane constant
c) variaza crescator
d) are o variatie neuniforma

25. Pierderea de sarcina hidrodinamica prin frecare de-a lungul curentului de apa sub presiune este direct
proportionala cu:
a) rugozitatea peretelui interior al conductei
b) lungimea conductei
c) diametrul conductei
d) acceleratia gravitatiei
e) viteza de circulatie a apei in conducta

26. Apa ocupa pe Terra:


a) 71% din suprafata si 93 % din volumul planetei !!!

27. Principalii parametri ce caracterizeaza precipitatiile atmosferice sunt:


a) cantitatea de apa cazuta !!!
b) intensitatea precipitatiilor !!!

28. Cantitatea de precipitatii de 25 l/m2 este echivalenta cu:


a) 25 mm coloana de apa!
b) 250 m2 apa/ha !!!
c) 2,5 cm strat de apa !!!

29. In conditiile climatice din Romania, cele mai multe ploi torentiale se produc:
a) Vara !!!

30. Viteza de infiltratie a apei depinde de:


a) proprietatile solului si ale rocii de solidificare !!!
b) starea de acoperire cu vegetatie a terenului !!!
c) umiditatea solului la momentul inceperii ploii !!!
d) panta terenului si activitatea antropica !!!

31. Volumul de apa din precipitatii care patrunde in sol pe suprafata de 1 m2 in timp de o secunda, depinde de:
a) gradul de acoperire al terenului cu vegetatie !!!
b) cantitatea de apa existenta in sol !!!
c) panta terenului !!!
32. Viteza de scurgere dispersata a apei la suprafata terenurilor inclinate este direct proportionala cu:
a) panta terenului !!!
b) intensitatea ploii !!!
c) coeficientul de scurgere !!!

33. Portiunile concave ale raurilor :


a) sunt erodate !!!

34. Densitatea retelei hidrografice reprezinta :


a) raportul dintre lungimea cursurilor de apa si aria teritoriului considerat !
b) produsul dintre lungimea cursului de apa si aria teritoriului considerat
c) raportul dintre numarul cursurilor de apa si aria teritoriului considerat

35. Evaporatia este faza ciclului hidrologic care asigura transformarea apei din stare lichida in vapori la:
a) suprafata libera a apei !!!
b) suprafata terenului !!!

36. Nivelul de etiaj reprezinta:


a) media nivelurilor minime anuale inregistrata intr-o perioada indelungata de ani (sau nivelul minim mediu) !!!

37. Evapotranspiratia potentiala este fata de evapotranspiratia reala maxima:


a) mai mare !
b) mai mica
c) sensibil egala !

38. Care dintre urmatorii parametri fac parte din relatiile de determinare a coeficientului lui Chezy ?
a) raza hidraulica !!!
b) rugozitatea canalului !!!

39. Precizati care dintre subzonele distributiei pe verticala a apei subterane se mai numesc si “orizont mort” :
a) subzona de aeratie-difuziune !!!

40. Parametrii care caracterizeaza scurgerea pe versanti si in bazinele hidrografice sunt:


a) timpul de concentrare !!!
b) scurgerea medie specifica !!!
c) coeficientul mediu de scurgere !!!
d) debitul scurgerii, volumul scurgerii si viteza scurgerii !!!

41. Erobabilitatea solului reprezinta:


a) ritmul de indepartare a particulelor solide de la suprafata terenului in conditiile standard ale factorilor de
eroziune
b) starea de eroziune la un moment dat
c) usurinta cu care particulele solide sunt desprinse si transportate de apa in conditiile standard ale factorilor de
eroziune

42. Solul influenteaza direct procesul de eroziune prin :


a) starea de fertilitate
b) erodabilitatea sa
c) viteza de infiltratie a apei pe profil

43. Presiunea intr-un punct din masa de lichid cu suprafata libera si in echilibru se modifica :
a) proportional cu volumul lichidului existent in recipient
b) in functie de greutatea specifica a lichidului
c) odata cu variatia adancimii (sub suprafata libera a lichidului) la care se gaseste punctul considerat
d) concomitent cu variatia presiunii atmosferice
e) simultan cu modificarea ariei suprafetei libere a lichidului
44. Legea lui Bernoulli se poate defini prin expresiile :
a) in miscarea permanenta a lichidelor perfecte, energia specifica totala este constanta de-a lungul firului de
lichid !!!
b) in miscarea permanenta a lichidelor ideale, suma inaltimilor de precizie, de presiune si cinetica ramane
constanta de-a lungul firului de lichid !!!

45. Definiti notiunea de hidrograf al nivelurilor la un curs natural de apa :


Reprezinta inaltimea suprafetei libere a apei fata de planul orizontal de referinta, sau:
Exprima variatia nivelului din sectiunea considerata a unui curs de apa, in raport cu timpul.

46. Definiti notiunea de bazin hidrografic (bazin de receptie):


Este suprafata de teren de pe care un curs de apa sau un lac isi colecteaza apele sale.

47. Stratul acvifer se poate alimenta din:


a) din precipitatiile atmosferice !
b) din precipitatiile atmosferice si infiltratiile raurilor !
c) din infiltratiile raurilor !

48. Tipuri de roci acvifere :


a) nisip !!!
b) pietris !!!

49. Ce elemente ale unui canal provizoriu nu pot fi inlocuite cu conducte transportabile?
a) fasiile de irigare !
b) brazdele de irigare !
c) rigolele de irigare
d) canalul provizoriu

50. Ce sistem de irigare necesita cunostinte superioare ale specialistilor?


a) prin aspersiune !!!
b) prin picurare !!!

51. Norma de irigare pentru porumb este direct proportionala cu :


a)
b)

52. Ce reprezinta telelimnigrafele?


Sunt aparate care inregistreaza si transmit automat evolutia nivelului apei la statia de receptie, situata la o oarecare
departare de cursul de apa.

53. Corectarea regimului aerohidric din sol prin intermediul irigatiilor este necesara la:
a) 7,5 mil. ha
b) 2,1 mil. ha
c) 1,7 mil. ha

54. Legatura hidraulica intre reteaua conductelor ingropate si echipamentul mobil de...
a) de linie
b) de ramificatie
c) hidrant

55. Drumurile “in serpentina” din plantatiile viti-pomicole se prevad cu santuri:


a) pe o singura parte
b) pe ambele parti
c) numai pe partea amonte a tronsoanelor rectilinii dintre curbele succesive de nivel
d) numai pe partea aval a tronsoanelor rectilinii dintre curbele succesive de nivel
56. Fata de tipul de amenajare pentru irigatii cu canale de pamant, tipul de amenajare...
a) scoate din circuitul productiv o suprafata de teren mai mica !
b) determina pierderi de apa mai mici !
c) permite dozarea consumului de apa mai precis !
d) implica o investitie specifica mai mare !

57. Adancimea de umezire a solului la udarea prin aspersiune in perioada de..


a) grosimea stratului de sol in care este raspandita masa principala de radacini
b)

58. Folosirea materialelor filtrante la drenurile absorbante, se face in vederea:


a) prevenirii colmatarii sectiunii drenului
b) aplatizarii suprafetei de depresie intre drenuri
c) micsorarii rezistentelor hidraulice in proximitatea drenului
d) imbunatatirii conditiilor de asezare si de rezistenta ale drenului

59. Intre consecintele eroziunii in adancime, fac parte:


a) scoaterea din circuitul productiv a unor terenuri agricole
b) stanjenirea aplicarii tehnologiilor agricole
c) cresterea grosimii stratului de humus
d) colmatarea terenurilor cultivate, a cailor de comunicatie, lacurilor de acumulare, etc.
e) contributia la formarea viiturilor torentiale si producerea inundatiilor.