Sunteți pe pagina 1din 2

Republica Moldova este situată în partea centrală Sud-Estică a Europei, la vest fiind mărginită

de râul Prut, care formează hotarul cu România, iar la nord, sud și est se învecinează cu Ucraina.
Majoritatea teritoriului este constituită de podișul deluros dintre Prut și Nistru. Dunărea formează
pentru 569 de m hotarul de sud a țării.

Clima Republicii Moldova este temperat continentală. Verile sunt lungi și călduroase cu
temperaturi medii de peste 20 °C, iernile sunt sărace în precipitații iar în ianuarie temperatura
medie este în jur de -4 °C. Cantitatea de precipitații căzute variază drastic, perioadele de secetă
sunt dese, dar mediile multianuale de precipitații se încadrează între 400 mm în sud și 600 mm în
nord. Majoritatea precipitațiilor cad în lunile martie și octombrie atunci au loc și majoritatea
inundațiilor și viiturilor. Minima absolută : -36 °C, maxima absolută : 41 °C.

În pofida eforturilor mari din ultimii ani de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (EGES)
la nivel global,i va persista pe viitor, influențînd atît natura, cît și sistemele economic, social și
de mediu. Prospecțiunile de temperatură și precipitații pentru viitor oferă motive să ne așteptăm
în continuare la efecte climatice abundente și intense, iar impactul acestora va deveni
semnificativ progresiv în anii care vin. Cu cît este mai mare magnitudinea schimbărilor climatice
la nivel global, cu atât mai intense vor fi acestea și la nivel local. Schimbările climatice se pot
manifesta prin:
-Creșterea variabilității climei.Amplituda variației factorilor climatici s-a schimbat mult
comparativ cu un secol în urmă și această tendință este în creștere. Fluctuațiile climatice curente
se manifestă în maxime și minime termice ale aerului, în succesiunea rapidă a unor perioade
îndelungate de secete cu ploi abundente, în frecvența primăverilor timpurii, a iernilor calde.
-Consecințele generate de schimbările continue. În cele mai multe domenii de activitate ale
omului consecințele vor fi semnificative pe termen mediu și lung.
-Consecințele dictate de apariții mai frecvente și mai intense ale evenimentelor extreme, cum ar
fi precipitații intense,furtuni,valuri de căldură sau perioade lungi de secetă. Acestea , de
asemenea, includ incendiile forestiere, inundații, secetă, stres termic.

Datorită inerției sistemului climatic, temperatura medie globală va continua sa crească


intensificînd impactul asupra sistemelor antropice si naturale, deaceea schimbările climatice sunt
o provocare în continuă creștere.

Adaptarea este un element esențial al răspunsului organismelor vii la schimbările climatice, iar
pentru om înseamnă anticiparea efectelor negative ale schimbărilor climatice și luarea de măsuri
adecvate pentru a preveni sau minimiza daunele pe care le poate provoca acest fenomen.
Adaptarea la fel presupune profitarea de oportunități care pot apărea.

Conform definiției IPCC (Comitetul Interguvernamental privind Schimbarea Climei) adaptarea


este procesul de ajustare a sistemelor naturale și antropice la variabilitatea climatică curentă
sau la schimbările climatice de viitor, în scopul moderării daunelor sau explorării oportunităților
de beneficiu (IPCC, TAR,2001 p.995)

Schimbările Climatice reprezintă o provocare cu adevărat unică şi fără precedent, cu care se


confruntă omenirea. Prin natura lor, Schimbările Climatice au o dimensiune globală, însă ţările
mai sărace sunt, se pare, cele mai vulnerabile, pentru că multe dintre ele vor fi afectate in mod
disproporţionat de puternic, iar capacitatea lor de adaptare este foarte limitată. Prin urmare, sunt
necesare acţiuni imediate şi coordinate la nivel internaţional şi naţional pentru a atenua
consecinţele Schimbărilor Climatice prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi pentru a
ajuta atat ţările dezvoltate, cat şi cele afl ate in curs de dezvoltare să se adapteze la aceste efecte,
devenite deja inevitabile.
Republica Moldova este situată în zona climaterică moderat continentală, modificată oarecum de
apropierea de Marea Neagră şi de interferenţa aerului cald-umed din zona mediteraneană.
Anotimpurile climatice sunt clar definite, cu o iarnă scurtă, cu puţină zăpadă şi o vară lungă,
uneori foarte toridă şi uscată. În ansamblu, Moldova este situată într-o zonă cu umiditate
insuficientă, ceea ce determină o frecvenţă mare a secetelor, care afectează economia. De
exemplu, doar in perioada 1990-2011, in ţară au fost inregistrate nouă secete.

S-ar putea să vă placă și