Sunteți pe pagina 1din 18

Proiect

purificare gaze
tema:
Să se proiecteze o instalatie de purificare a gazelor de ardere, provenite de la o centrală
termică pe bază de cărbune. În centrală se arde o cantitate de cărbune (35-0,5n) t/h cărbune, care
conţine (2,5-0,01n )%S şi (3+0,02n)% cenuşă. Excesul de aer pentru ardere este (30+0,2n)%.
Instalaţia se bazează pe absorbţia SO2 într-o suspensie de Ca(OH)2. Randamentul de absorbţie
este de 95%.

Schema de flux tehnologic

Pentru n=11
debit de alimentare
35-0,5*11=29.5 t/h carbune
2,5-0,01*11% S= 2,39%S
3+0,02*11% = 3,22%cenusa
30+0,2*11= 32,2 exces de aer
Calcul bilantului de masa
In punctul 1
GT (1)=29.5·103Kg/h
Consideram că pina la 100% în cărbune se află carbon , deci
%C  100  %S  %Cenusa
%C=100-2.39-3.22=94,39

Debitul de sulf este


%S
GS(1)  GT(1) 
100
2,39
GS(1)  34000   812,16 Kg / h sulf
100
Debitul de cenusa
%Cenusa
(1)
Gcenusa  GT(1) 
100
3,22
(1)
Gcenusa  34000   1094,8Kg / h Cenusa
100
Debitul de carbon
%Carbon
(1)
Gcarbon  GT(1) 
100
94,39
(1)
Gcarbon  34000   32092,6 Kg / h Carbune
100
Bilantul în punctul 1 :Debitul de cărbune
G S(1)  812,16 Kg / h sulf
(1)
G carbon  32092,6 Kg / h Carbune
(1)
G cenusa  1033,6 Kg / h Cenusa
GT(1)  34000 Kg / h total
Bilantul în punctul 2 :Debitul de aer de combustie
Se considera ca aerul are următoarea compoziţie în % molare:
N2: 79,1% MN2=28
O2: 20% MO2=32
Ar: 0,9% MAr=40
Se calculează masa moleculara medie a aerului
M amestec   yi  M i
unde yi= % molare
79,1 20 0,9
M amestec   yi  M i  M N2  M O2  M Ar  22,148  6,4  0,36  28,908
100 100 100
M amestec  28,908

Transformam % molare in % de masă


%molar  M i
c (i 2) 
M amesstec
79,1  M N 2 79,1  28
cN( 22)    76,615% masa
M amesstec 28,908
20  M O2 20  32
cO( 22)    22,139% masa
M amesstec 28,908
0,9  M Ar 0,9  40
( 2)
c Ar    1,245% masa
M amestec 28,908
Pentru arderea cărbunelui trebuie să calculăm necesarul de oxigen din
reacţia:
C  O2  CO2
12Kg C.......................32Kg O2...........................44KgCO2
(1)
Gcarbon ...........................X Kg O2 Y Kg CO2
S  O2  SO2
32Kg S..........................32Kg O2...........................64KgSO2
GS(1) ................................X’ Kg O2 Z Kg SO2
Cantitatea de O2 totală este X+X’
32 (1) 32
X GCarbon   32092,6  85580,266 Kg / h
12 12
32
X '  GS(1)  812,16 Kg / h
32
Debitul de O2 este:
GO2  X  X '  86392,426 Kg / h
Se stie ca avem un exces de aer de combustie de 30+0,2n; adică
E  32,2
Deci Debitul de O2 necesar arderii este:
100  E
GO( 22)  GO2 
100
100  32,2
GO( 22 )  86392,426   113210,787172 Kg / h O2
100
Debitul total de aer în punctul 2 este :
Gt(aer
2)
 GO( 22)  GN( 22)  GAr
( 2)

Dar cum in aer


100 Kg aer....................76,615Kg N2..................22,14Kg O2...............1,245Kg Ar
Gt(aer
2)
Kg aer.................. GN( 22) Kg N2............... 113210,787172 Kg O2............ GAr( 2)
Kg Ar
76,615
G N( 22)   113210,787172  391763,500 Kg / h N 2
22,14
1,245
( 2)
G Ar   113210,787172  6366,189 Kg / h Ar
22,14
100
Gt(aer
2)
  113210,787172  511340,501Kg / h aer
22,14
Gt(aer
2)
 112802,61  391763,500  6366,189  511340,501 Kg / h aer
Bilantul in punctul 2: debitul de aer :
Gt(aer
2)
 511340,501 Kg / h aer
GO( 22 )  113210,787172 Kg / h O2
G N( 22)  391763,500 Kg / h N 2
( 2)
G Ar  6366,189 Kg / h Ar

Bilantul in punctul 3
Se determina debitul de CO2 si SO2 care rezulta din combustie.
44 (1)
( 3)
GCO  Gcarbon
2
12
44
( 3)
GCO   32092,6  117672,866 Kg / h CO2
2
12
64
( 3)
GSO  GS(1)
2
32
64
( 3)
GSO   812,16  1624,32 Kg / h SO2
2
32
Se consider cǎ în faza de combustie eficiența îndepǎrtǎrii cenușii din gaze este de 90%.
Debitul de cenusa in pct 3 este
( 3)
Gcenusa  Gcenusa
(1)
 0,1
( 21)
Gcenusa  1094,8  0,1  109,48Kg / h cenusa
G N(32)  G N( 22)  391763,500 Kg / h N 2
( 3)
G Ar  G Ar
( 2)
 6366,189 Kg / h Ar
GO(32)  GO( 22)  ( X  X ' )  113210,787172  86392,426  26818,361172kg / h O2
GT(3)  GO(32)  G Ar
( 3)
 G N(32)  G SO
( 3)
2
 GCO
( 3)
2

GT(3)  26818,361172  6366,189  391763,500  1624,32  117672,866  544244,12 Kg / h gaze


Bilantul in punctual 3
G N( 32)  391763,500 Kg / h N 2
( 3)
G Ar  6366,189 Kg / h Ar
GO( 32)  26818,361172 Kg / h O2
( 3)
Gcenusa  109,48 Kg / h cenusa
( 3)
G SO 2
 1624,32 Kg / h SO2
( 3)
GCO 2
 117672,866 Kg / h CO2
GT( 3)  544244,12 Kg / h
Punct de bilant 21: cenusa
( 21)
Gcenusa  Gcenusa
(1)
 0,9
( 21)
Gcenusa  1094,8  0,9  985,32 Kg / h cenusa
Bilant punct 21:
( 21)
Gcenusa  985,32 Kg / h cenusa
Punctul 4: gaze desprăfuite
Se considera eficienta desprafuiri de 90%.
In aceste conditii:
( 4)
Gcenusa  Gcenusa
( 3)
 0,1
( 4)
Gcenusa  109,48 * 0,1  10,948Kg / h cenusa

G N( 42)  G N(32)  391763,500 Kg / h N 2


( 4)
G Ar  G Ar
( 3)
 6366,2189 Kg / h Ar
GO( 42 )  GO(32)  26818,361172 Kg / h O2
( 4)
G SO 2
 G SO
( 3)
2
 1624,32 Kg / h SO2
( 4)
GCO 2
 GCO
( 3)
2
 117672,866 Kg / h CO2
( 4)
Gcenusa  10,984 Kg / h
GT( 3)  544244,12 Kg / h
punctul 5: cenuşă
( 5)
Gcenusa  Gcenusa
( 3)
 0,9
(5)
Gcenusa  109,48  0,9  98,532 Kg / h cenusa
Bilantul in punctul 5 pentru cenuşă
(5)
Gcenusa  98,532 Kg / h cenusa

Punctul 6: Gaze desprăfuite, purificate


Se consideră arbitrat că numai 10% din Ca(OH)2 reacţionează cu CO2 din gaze şi 90%
reacţionează cu SO2
Ca(OH )2  SO2  1/ 2O2  H2O  CaSO4  2H2O
Conform reacţiei avem că:
74Kg Ca(OH)2.........64Kg SO2.........16Kg O2..........18Kg H2O.......172Kg CaSO4·2H2O
aKg Ca(OH)2.........GSO2,react.............b Kg O2..........cKg H2O.........d Kg CaSO4·2H2O
Debitul de SO2 reactionat se calculează stiind că randamentull de absorbţie este de 95%
1
GSO2 , react  GSO
( 4)
  abs 
2
100
1
GSO2 ,react  1624,32  95   1543,104 Kg / h SO2 reactionat
100
74 74 74
a  GCa (OH )2   GSO2 ,react a  GCa (OH ) 2   GSO2 ,react   1543,104  1784,214 Kg / h
64 64 64
16 16 16
b  GO2   GSO2 ,react b  GO2   GSO2 ,react   1543,104  385,776 Kg / h
64 64 64
18 18 18
c  GH 2O   GSO2 ,react c  G H 2O   GSO2 ,react  1543,104  433,998 Kg / h
64 64 64
172 172 172
d  GCaSO42 H 2O   GSO2 ,react d  GCaSO4 2 H 2O   GSO2 ,react  1543,104  4147,092 Kg / h
64 64 64

Ca(OH )2  CO2  CaCO3  H 2O


74Kg Ca(OH)2.........44 Kg CO2................100Kg CaCO3...................18 Kg H2O
1/9 GCa(OH)2 Kg .........u Kg CO2..........................w Kg CaCO3............z Kg H2O
1 1
GCa (OH ) 2   1784,214  198,246 Kg / h Ca(OH ) 2
9 9
44
u  198,246  133,283 Kg / h
74
100
w  198,246  267,9 Kg / h
74
18
z  198,246  48,222 Kg / h
74
G (6)  G ( 4) GN( 62)  391763,500 Kg / h N 2
N2 N2

G (6)
 GAr
( 4)
(6)
GAr  6366,189 Kg / h Ar
Ar
(6)
Gcenusa 0
(6)
Gcenusa 0
(6)
GSO  GSO
( 4)
 GSO2 , react
(6)
GSO 2
 1624,32  1543,104  81,216 Kg / h SO2
2 2

(6)
GCO 2
 GCO
( 4)
2
u
(6)
GCO 2
 GCO
( 4)
2
 u  117672,866  133,283  117539,583 Kg / h CO2
GO( 62)  GO( 42)  b GO( 62)  GO( 42)  b  26818,36  385,776  26432,584 Kg / h O2
391763,500
DN( 62)   13991,553 Kmol / h N 2
28
6366,189
(6)
DAr   159,154725 Kmol / h Ar
40
(6)
Dcenusa 0
81,216
(6)
DSO   1,269 Kmol / h SO2
2
64
117539,583
(6)
DCO   2671,354 Kmol / h CO2
2
44
26432,584
DO( 62)   826,01 Kmol / h O2
32
Se consideră că la ieşirea din absorber gazele au o temperatură de t=35oC şi faza lichidă o
temperatură de t=35oC şi presiune atmosferică. La această temperatură, presiunea de
vapori a apei este 0,0573 atm.
La această temperatură, presiunea de vapori a apei este de 0,0573atm. Deci fracţia molară
a apei în punctul de bilanţ 6 este 0,0573 (gazele conţin 0,0573 apă % molare şi 0,9427 %
molare gaze uscate: CO2, SO2, O2, Ar, N2.
Debitul molar de gaze uscate in punctul 6 se calculează :
DM(6)  DCO ( 6)
2
 DSO
( 6)
2
 DO(62)  DN(62)  DAr
( 6)

DM(6,)gaze uscate  13991,553  159,154725  0  1,269  2671,351  826,01  17649,337Kmol / h gaze uscate

1kmol gaze conţin .........0,0573kmol H20........0,9427kmol gaze uscate(GU)


DM( 6,apa
)
...................... DM(6,)gaze uscate
0,0573 ( 6) 5,73
DM( 6,)apa  DM , gaze uscate   DM( 6,)gaze uscate
0,9427 94,27
5,73
DM( 6,)apa   17649,337  1072,777 Kmol / h apa
94,27
( 6)
Gapa  18  DM(6,)apa  18 1072,777  19309,988Kg / h apa
GT(6)  GN(62)  GAr
( 6)
 GSO
( 6)
2
 GCO
( 6)
2
 GO(62)  Gapa
( 6)

GT(6)  391763,500  6366,189  81,216  117539,583  26432,584  19309,988  561488,06 Kg / h gaze


Bilantul de masa in punctul 6 este:

GN( 62)  391763,500 Kg / h N 2


(6)
G Ar  6366,189 Kg / h Ar
(6)
Gapa  19309,988 Kg / h apa
(6)
GSO2
 81,216 Kg / h SO2
(6)
GCO 2
 117539,583 Kg / h CO2
GO( 62 )  26432,584 Kg / h O2
GT( 6 )  561488,06 Kg / h gaze
Punctul 17:Debitul de var hidratat introdus pentru prepararea laptelui de var
Considerăm că varul hidratat are:
1. umiditate de 5%
2. un conţinut în impurităţi solide insolubile de 5% şi
3. Ca(OH)2 de 90%.
c
De la P(6) GCa (OH )2  1784,214 Kg / h dar numai 90% este Ca(OH)2, deci

daca 100 Kg var hidratat.............................90 Kg Ca(OH)2


(17)
GCa ( OH ) 2 ............................................. GCa (OH ) 2

GCa (OH )2 100


( OH ) 2 
(17)
GCa
90
1784 , 214 100
( OH ) 2   1982,46 Kg / h
(17 )
GCa
90
Debitul total de var este
( OH ) 2  100
(17 )
GCa
GT 
(17 )

90
1982,46 100
GT(17)   2202,73Kg / h
90
Din totalul de var calculam apa si impurităţile
GH(172O)  GT(17)  0,05
(17)
Gimpuritati  GT(17)  0,05
GH(172O)  2202,73  0,05  110,136 Kg / h apa
(17)
Gimpuritati  2202,73  0,05  110,136 Kg / h impuritati
Bilantul in punctul 17:
GH(172O)  110,136
Kg / h apa
(17)
Gimpuritati  110,136 Kg / h impuritati

( OH ) 2  1982,46 Kg / h Ca(OH ) 2 pur


(17)
GCa
GT(17)  2202,73Kg / h var hidratat
Punctul 7:
Consideram că în punctul de bilanţ 7 suspensia conţine:
 2% solide şi
 98% apa

Ca(OH )2  SO2  1/ 2O2  H2O  CaSO4  2H2O


Conform reacţiei avem că:
74Kg Ca(OH)2.........64Kg SO2.........16Kg O2..........18Kg H2O.......172Kg CaSO4·2H2O
aKg Ca(OH)2.........GSO2,react.............b Kg O2..........cKg H2O.........d Kg CaSO4·2H2O

Ca(OH )2  CO2  CaCO3  H 2O


74Kg Ca(OH)2.........44 Kg CO2................100Kg CaCO3...................18 Kg H2O
1/9 GCa(OH)2 Kg .........u Kg CO2..........................w Kg CaCO3............z Kg H2O
(7)
Gsolide  d  w  Gcenusa
( 4)
 Gimp
(17)

(7)
Gsolide  4147,092  267,9  10,948  110,136  4536,076 Kg / h
Rata de ieşire (formare)este de 5:1
solide  Gsolide  5
(7) (7)
Gmat
solide  4536,076  5  22680,38 Kg / h
(7)
Gmat
(7)
Gmat

(7) solide
G T
0,02
(7)
Gmat 22680,38
   1134019 Kg / h
(7) solide
G T
0,02 0,02
G (7)
H 2O  GT(7)  Gmat
(7)
solide

GH(72)O  1134019  22680,38  1111338,62Kg / h


Bilantul in punctul 7:
GT( 7 )  1134019 Kg / h
GH( 72)O  111338,62 Kg / h
(7)
Gsolide  4536,076 Kg / h
Bilantul in punctul 8:
GT(8)  0,8  GT( 7 )
GT(8)  0,8  GT(7)  0,8  1134019  907215,2 Kg / h
(8)
Gsolide  0,8  Gsolide
(7)

(8)
Gsolide  0,8  4536,076  3628,86 Kg / h
GH(82)O  GT(8)  G(solide
8)

GH(82)O  907215,2  3628,86  903586,34 Kg / h


Bilantul in punctul 8:
GT(8)  907215,2 Kg / h
GH(82)O  9  3586,34 Kg / h
(7)
Gsolide  4536,076 Kg / h
Bilantul in punctul 11:
GT(11)  0,2  GT( 7 )
GT(11)  0,2 1134019  226803,8 Kg / h
(11)
Gsolide  Gsolide
(7)
 4536,076 Kg / h
GH(112O)  GT(11)  G(solide
11)

GH(112O)  226803,8  4536,076  222267,724 Kg / h


Bilantul in punctul 11:
GT(11)  226803,8Kg / h
GH(112O)  222267,724 Kg / h
(11)
Gsolide  4536,076 Kg / h
Bilantul in punctul 12:
Se calculează nămolul de decantare:
(12)
Gsolide  Gsolide
(11)
 4536,076 Kg / h
Umiditatea nămolului este 85%
G (12)
GT(12)  solide
0,15
4536,076
GT(12)   30240.506 Kg / h
0,15
GH(122O)  GT(12)  G(solide
12)

GH(122O)  30240,506  4536,076  25704,430 Kg / h


Bilantul in punctul 12:
GT(12)  30240,506 Kg / h
GH(122O)  25704,430 Kg / h
(12)
Gsolide  4536,076 Kg / h
Bilantul in punctul 13:
Se calculează nămolul de la filtrare:
(13)
Gsolide  Gsolide
(12)
 4536,076 Kg / h
Umiditatea nămolului de filtrare este 40%
G (13)
GT(13)  solide
0,6
4536,076
GT(13)   7560,126 Kg / h
0,6
GH(132O)  GT(13)  G(solide
13)

GH(132O)  7560,126  4536,076  3024,12 Kg / h


Bilantul in punctul 13:
GT(13)  7560,126 Kg / h
GH(132O)  3024,12 Kg / h
(13)
Gsolide  4536,076 Kg / h

Bilantul in punctul 14:


Se calculează limpedele de la decantare:
GT(14)  GH(142O)  GT(11)  G(T12)
GT(14)  226803,8  30240,506  196563,294 Kg / h
Bilantul in punctul 14:
GT(14)  GH(142O)  196563,294Kg / h

Bilantul in punctul 15:


GT(15)  GH(152O)  GT(12)  G(T13)
GT(15)  30240,506  7560,126  22680,38 Kg / h
Bilantul in punctul 15:
GT(15)  GH(152O)  22680,38 Kg / h

Bilantul in punctul 16:


Se calculează apa de adaos:
Aici avem apa care intra şi cea care iese
Debitul de apă care intră este
GH(162O)  GH(17)
2O
 c(7)
H 2O  z H 2O
(7)

Debitul de apă care iese este


36
GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O

172
GH 2 O int rata  GH 2 O iesita
36
GH(162 O)  GH(17)
2O
 c(7)
H 2 O  z H 2 O  GH 2 O  GH 2 O  d CaSO4  2 H 2 O 
(7) (6) (13) (7)

172
36
GH(162 O)  GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O
  (GH(17)
2O
 c(7)
H 2O  z H 2O )
(7)

172
Se calculează
18
H 2 O  GSO 2 
c (7) (6)

64
18
H 2O  81,216 
c (7)  22,842 Kg / h
64
172 ( 6 )
(7)
d CaSO 4 2 H 2O
  GSO 2  218,268 Kg / h
64
1
18   GCa (OH )2 G
9 74  GSO ( 6) ( 6)
GSO 81,216
z H 2O       2,538 Kg / h
(7) Ca ( OH ) 2 2 2
74 37 37  64 32 32
36
GT(16)  GH(162O)  GH( 62)O  GH(13)
2O
 d CaSO
(7)
4 2 H 2O
  (GH(17)
2O
 c (7)
H 2O  z H 2O ) 
(7)

172
36
GT(16)  GH(162O)  19309,988  3024,12  218,268   (110,136  22,842  2,538)  22244,276 Kg / h
172

Bilantul in punctul 16:


GT(16)  GH(162O)  22244,27 Kg / h
Bilantul in punctul 19:
Se calculează laptele de var 20%
(OH ) 2  GCa (OH )2  1982,46Kg / h Ca(OH ) 2 pur
(19) (17)
GCa
(19)
Gimpuritati  Gimpuritati
(17)
 110,136 Kg / h impuritati
(19)
GCa

(19) ( OH ) 2
G T
0,2
1982,46
GT(19)   9912,3 Kg / h
0,2
GH(192O)  GT(19)  G(impuritati
19)
 GCa
(19)
(OH ) 2

GH(192O)  9912,3  110,136  1982,46  7819,704 Kg / h


Bilantul in punctul 16:
GT(19)  9912,3 Kg / h
GH(192O)  7919,704 Kg / h

( OH ) 2  1982,46 Kg / h Ca(OH ) 2 pur


(19)
GCa
(19)
Gimpuritati  110,136 Kg / h impuritati
Bilantul in punctul 18:
GH(182O)  GH(192O)  G(H172)O
GT(18)  GT(19)  G(T17)
GH(182O)  7919,704  110,136  1809,568 Kg / h
GT(18)  7919,704  2204,73  5714,974 Kg / h
Bilantul in punctul 18:
GT(19)  1809,568Kg / h
GH(192O)  5714,974 Kg / h
Bilantul in punctul 20:
GH( 202O)  GH(142O)  GH(152O)  GH(162O)  G(H182)O
GH( 202O)  196563,294  22680,38  2224,27  1809,568  239678,376Kg / h
Bilantul in punctul 20:
GH( 202O)  239678,376Kg / h
Bilantul in punctul 9:
GT(9)  GT(19)  GT( 20)
GT(9)  9912,3  239678,376  249590,676 Kg / h
Bilantul in punctul 9
GT(9)  249590,676 Kg / h

Bilantul in punctul 10:


GT(10)  GT(9)  GT(8)
GT(10)  249590,676  907215,2  1156805,876 Kg / h
Bilantul in punctul 10:
GT(10)  1156805,876 Kg / h

Predimensionarea absorberului

1. Calculul ariei minime a sectiunii coloanei


2. Calculul volumului de umplutură

1. Calculul ariei minime a sectiunii coloanei


Consideram că în coloană se foloseşte o umplutură cu inele Raschimg cu caracteristicel
următoare:
dimensiuni:L·D·d=50·50·50 mm
suprafaţa specifică: ag=95 m2/m3
fracţia de goluri: εg=0,79 m3/m3
densitatea aparentă: ρa=500 Kg/m3
Viteza de înecare este:
1 1
v  a  0 ,16   L'  4   v  8
lg  i 3g  v 103l     A  1,75    
 g   g l   G '   l 
unde vi= viteza de înecare
ag= suprafaţa specifică a umpluturii
εg= fracţia de goluri a umpluturii
ρv= densitatea fazei gazoase( considerată mîn punctul de bilant 6)
ρl= densitatea fazei lichide( considerată 103Kg/m3)
ηl= viscozitatea fazei lichide( considerată 10-3Kg/m·s)
A= coeficientul ales în funcţie de natura umpluturii (A=0,22)
L’=debitul masic al fazei lichide=GT(7)
G’= debitul masic al fazei gazoase=GT(6)

Din bilanţul in punctul (6) rezultă


 G ( 6) 
DM( 6,)i   i 
 Mi 
DM( 6,)i
yi  D ( 6)

 DM(6,)i M ,i

unde i= CO2, SO2, N2, Ar, O2, H2O


yCO 2  0,14
y N 2  0,747
y Ar  0,008
yO2  0,043
ySO2  0,00007
yH 2 O  0,057
M ( 6)   yi  M i  29,802 Kg
Presiunea gazelor se considera 1atm.
T T
VM V M0  22,4 
T0 T0
La intrarea in absorber ti gaze  135o C
135  35
La iesirea din absorber te gaze  35o C tm   85o C
2
T  85  273  358K
M ( 6) M ( 6) T0 29,802 273
v   0     1,014 Kg / m3
VM VM T 22,4 358
1 1
 vi  95 
lg  
1,014

103  10 3 
0 ,16  1177099  4  1,014  8
  0,22  1,75   3 
 9,81  0,79 10  559595,83   10 
3 3

lg vi  1,03
vi  10,73 m / s
Debitul volumetric de gaze:
T 358
Gv  DM( 6,)T  Vm0   18653,935  22,4   546461,803 m3 / h
T0 273
Gv 546461,803
Amin    14,14m2
vi  3600 3600  10,73
4  Amin 4  14,14
Dmin    4,24m
 
Pentru diametre mai mari de 2, valorile se aleg din 0,5 în 0,5 m.
Deci Dmin  4,5m
Aria reala este:
D 2   4,52
Areala    15,89m2
4 4

2. Calculul suprafetei de transfer şi a volumului de umplutură

Coeficientul de difuzie
3
2
7 T 1 1
DSO2  g  4,3  10  2
  , [ m2 / s]
PVA 3  VB 3 
1 1 MA MB
 
unde
T- temperatura ,[K]
p- presiunea, p=1atm
VA, VB-volume molare la punctul normal de fierbere,[cm3/mol]
Consideram ca A este amestecul gazos din punctul de bilant (6) , iar B= SO2.
VSO2  44,8 cm3 / mol
VAr  29,8 cm3 / mol
VN2  31,2 cm3 / mol
VH 2O  18,9 cm3 / mol
VCO2  34,4 cm3 / mol
VO2  25,6 cm3 / mol
Coeficientul de difuzie se considera pentru amestecul din punctul (6)
VA   yi  Vi
VB  VSO2  44,8 cm3 / mol
VAr  0,008  29,8  0,2384 cm3 / mol
VN 2  0.747  31,2  23,3064 cm3 / mol
VH 2 O  0,057  18,9  1,0773 cm3 / mol
VCO 2  0,14  34,4  4,816 cm3 / mol
VO2  0,043  25,6  1,1008 cm3 / mol
VA  30,5389 cm3 / mol
M A  M ( 6 )  29,802 kg
M B  M SO2  64 Kg

3
2
7 358 1 1
DSO2  g  4,3  10  2
  , [ m2 / s]
1 30,5389 3  44,8 3 
1 1 29,802 64
 
5
DSO2  g  1,4487  10 , [ m / s]
2

G  dg
Re 
v
QT( 6)
G , Kg / m2 s
Areal  3600
Diametrul mediu al granulelor:
dg=0,05m
ηv=ηam=19·10-6 Kg/m·s
559595,83
G  9,78 Kg / m2 s
15,89  3600
G  dg 9,78  0,05
Re    25736,84
v 19  10- 6
v
Sc 
v  DSO 2 g

v 19  106
Sc    1,293
v  DSO 2 g
1.014  1,4487  10 5
S h  c  Re  Sc 0,33
0 , 59

unde c=0,69
S h  0,69  25736,840,59  1,2930,33  300,585
K v  dg
Sh 
DSO2  g

K v  dg Sh  DSO2  g 300,585  1.4487  105


Sh   Kv    0,087 m3 / m2  s
DSO2  g dg 0,05
Debitul absorbit de SO2(N)
N  Kv  S  Dc
unde Kv= coeficient de transfer de masă
S= suprafata de transfer
Dc= forta motricea procesului de transfer de masă
y  y   y2  y2 
Dy , m  1 1
y  y 
 y2  y2 
ln 1 1

unde y1,y2= concentraţiile la baza coloanei si la vârful coloanei


y*=concentratia gazului in echilibru cu x
 
y  y =diferenta medie logaritmica a diferentei de concentratie

Transferul de masă esteurmat de o reactie chimică ireversibilă0020si de aceea y1  y2  0 
Dy , m 
 y1  y2 
y1
ln
y2
y1  y SO
( 4)
2

y 2  y SO
(6)
2
 0,00007
 G ( 4) 
DM( 4,)i   i 
 Mi 
GM( 4,)N2  391763,5 / 28  13991,553 Kgmol / h N 2
( 4)
G Ar  6366,2184 / 40  159,155 Kmol / h Ar
G ( 4)
O2  26818,361 / 32  838,0737 Kmol / h O2
( 4)
GSO 2
 1624,32 / 64  25,38 Kmol / h SO2
( 4)
GCO 2
 117672,866 / 44  2674,38 Kmol / h CO2
GM( 4,)T  17688,5417 Kmol / h

DM( 4,)SO2
26,35
y ( 4)
SO2  ( 4)
  0,002055
D 17688,5417
M ,T

 y  y2   0,002055  0,00007  0,000587


D y ,m  1
y 0,002055
ln 1 ln
y2 0,00007

Dc  Dy , m  (v6)
M
1,014
Dc  0,000587   1,99 105
29,802
N  DM , SO2  DM , SO2
( 4) ( 6)

N  26,35  1,317  25,033 Kmol / h


N  Kv  S  Dc  25,033
N
S
K v  3600  Dc
25,033
S 5
 4002,07 m 2
0,087  3600 1,99 10
Volumul umpluturii
S 4002,07
Vu    42,12 m3
ag 95
Inaltimea umpluturii
V
H u  u  3,34 m
Areal
Hu se aproximeaza la 3,5 m

S-ar putea să vă placă și