Sunteți pe pagina 1din 1

DIN STAS 3051-80 CU = 200 MM.

9.0 cm pavaj din piatra cubica naturala- andezit


D 400 DIN MATERIAL COMPOZIT
3.0 cm strat de nisip pilonat

15.0 cm piatra sparta


DE 20CM.
i 25.0 cm balast
culu
La
r.
St

Terasamente: pentru asigurarea cotelor si dimensiunilor din proiect, terasamentele se vor


realiza din sapaturi pentru realizarea sistemului rutier si a rigolelor carosabile
Strat de fundatie: este prevazut a se realiza din balast, in grosime de 25 cm; se vor realiza
lucrari de asternere mecanica a stratului de fundatie si de compactare mecanica.
Strat de baza: este prevazut a se realiza din piatra sparta, in grosime de 15 cm; se vor
realiza lucrari de asternere mecanica a stratului de fundatie si de compactare mecanica.
Strat de nisip: Dupa executarea incadrarilor si verificarea fundatiei, se asterne un strat de
nisip cu grosimea de 3.0 cm, care se niveleaza si se piloneaza , apoi se asterne un al
St

doilea strat de nisip afanat in care se aseaza pavelele sortate ,fixandu-se prin batere cu
r.
To

NOTA ciocanul.
m

Pavaj din piatra naturala: pentru pavarea strazii Lacului se va utiliza piatra cubica naturala-
pa

SE VA PREVEDEA CATE UN CAMIN


La

DE POMPARE PENTRU A POMPA andezit sub forma de cuburi de dimensiuni 9x9x9 cm; dupa asezare, pavelele vor fi batute
sz

APA MENAJERA SI PLUVIALA cu maiul, urmand sa se imprastie nisip pe toata suprafata proiectata, impingandu-se
lo

IN CONDUCTA DE CANALIZARE nisipul in rosturi pentru umplerea acestora.


MENAJERA SI PLUVIALA A A ORASULUI.
IN ACELE ZONE IN CARE
ACTUALELE RETELE SE INTILNESC
CU RETELELE VECHI SE VA SAPA
Pentru scurgerea apelor pluviale se vor amenaja rigole MANUAL SI CU MARE GRIJA.
carosabile pe o lungime de 100.00 m, amplasate pe axul strazii .
Rigola carosabila se va realiza din beton clasa 35/45
Lucrari:
1. Se traseaza zona unde se doreste materializarea rigolei.
2. Dupa finalizarea lucrarilor pregatitoare si stabilirea cotelor
se trece la excavatie. Materialul excavat se va incarca in
bascule si transportat in depozite corespunzatoare Toate CONDUCTE CANALIZARE PROIECTATE
excavatiile vor fi executate in conformitate cu pantele si cotele
stabilite la inceputul lucrarii.
3. Dupa executarea sapaturilor se va compacta stratul suport.
4. Fundatia se compacteaza cu placa compactoare mare sau
maiul compactor cu picior VERIFICATOR/
5. Asternerea stratului de nisip si compactarea acestuia cu EXPERT Nume S C nr./data
placa compactoare. proiect nr.:
Beneficiar: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC,
6. Montarea mecanizata a rigolei cu ajutorul unor clesti speciali. S.C. DREAM DEVELOPMENT S.R.L. DEVA 122/2018
PROIECTANT JUDETUL HARGHITA
7. Realizarea umpluturilor laterale si compactarea acestora J/20/550/2010

SPECIFICATIE Nume S Titlu proiect: faza:


scara: DEZVOLTAREA INTEGRATA A CETATII SZEKELY TAMADT VAR DIN
1:500 MUN. ODORHEIU SECUIESC PRIN OB. 2 REABILITAREA DALI
ing.Kelemen Georgiana M. INFRASTRUCTURII STRADALE AFERENTE
Amplasament :
PROIECTAT ing Kelemen Geza data: MUNICIPIUL ODORHEIU SECUIESC, JUDETUL HARGHITA

2018 : - Retele hidroedilitare H1c


DESENAT ing Kelemen Geza