Sunteți pe pagina 1din 2

Test de cunoștințe Biblice

1 Timotei 1-3
15 p oficiu
I Răspundeți în scris la următoarele întrebări: 5 p
1. Pe ce vreme s-au întâmplat cele relatate în cartea Rut?
2. De unde a plecat Elimelec cu familia lui în țara Moabului?
3. De ce a plecat Elimelec în țara Moabului?
4. Ce înseamnă Naomi?
5. Boaz a binecuvântat-o pe Rut fiindcă nu a umblat după tineri, .........................sau.................
6. Cum s-a numit bunicul lui David?

II Alegeți varianta corectă: 5p


1. Numele Mara înseamnă:
a necaz
b supărare
c amărăciune
2. Naomi s-a întors înapoi din țara Moabului:
a singură
b împreună cu nurorile sale
c numai cu Rut
3. Primul soț a lui Rut se numea
a Chilion
b Mahlon
c Boaz

III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate: 3p


1. Boaz a zis despre Rut că a venit să se adăpostească sub aripile Dumnezeului lui Israel.
2. Domnul a făcut-o pe Rut să zămislească, și ea a născut un copil, care s-a numit Isai.
3. Orpa s-a întors la dumnezeii ei.
4. Rut s-a dus să culeagă spice din fața secerătorilor.
5. După ce a dormit în aria lui, Boaz i-a dat lui Rut cinci măsuri de orz.
6. Naomi a aflat că Domnul cercetase pe moabiți, și le dădu-se pâine.

Scrie pe spatele foii de examen versetul care trebuia învățat. (Proverbe 13:2) 12 p