Sunteți pe pagina 1din 4

Biblia2 pentru adolescenți

L1 S1 Z1
Geneza 1:1 - 4:26 Nume______________________________

Închide Biblia și verifică-te cât ai reținut din ce ai citit astăzi.

Există o singură variantă corectă la fiecare enunț. Găsește varianta!

1. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine din:


a. Frunze
b. Frunze de palmier
c. Piele

2. Păcatul pândește la ușă; dorinţa lui se ţine după tine, dar tu ________:
a. să-l stăpânești
b. să nu-l înfăptuiești
c. să nu te ți de el

3. “De aceea, Domnul Dumnezeu l-a izgonit din grădina Edenului ca să


_________.”
a. nu uite că a fost amăgit de șarpe
b. se formeze populația pământului
c. lucreze pământul
Biblia2 pentru adolescenți

L1 S1 Z2
Geneza 5:1 - 10:32 Nume______________________________

Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu are puterea să îți lumineze fiecare pas al vieții!
În chenarele de mai jos, unele enunțuri sunt adevărate, altele sunt false! Alege-le pe cele
atestă un adevăr biblic. Astfel, în dreptul enunțurilor adevărate vei lăsa un bec funcțional,
iar pe cel spart îl vei anula, iar în dreptul celor false vei tăia peste becul funcțional.
Rămâi în lumina Cuvântului lui Dumnezeu!

1.Toate zilele pe care le-a trăit Adam au fost de nouă sute treizeci de ani,
apoi a murit.

2. Domnul i-a spus lui Noe să facă o corabie din lemn de stejar.

3. Pentru ca ușa corabiei sa fie închisă, Noe, împreună cu fii lui au trebuit
să țină de ea.

4. Dumnezeu a făcut să sufle un vânt pe pământ, și apele potopului


s-au potolit.

5. Atunci când curcubeul va fi în nor, Dumnezeu a zis că se va uita la el


și astfel își va aminti de legământul cel veșnic.
Biblia2 pentru adolescenți

L1 S1 Z3
Geneza 11:1 - 15:21 Nume______________________________

3. Cum se
2.Din ce s-a construit numea unchiul
cetatea și turnul lui Lot?
1.Ce înseamnă Babel ?
numele cetății 5
Babel?
2
1

5. Cu ce a asemănat
Dumnezeu sămânța
4. Care era numele țării lui Avram?
pe care Dumnezeu a
promis că i-o va da lui
Avram și seminței sale?
Biblia2 pentru adolescenți

L1 S1 Z4
Geneza 16:1 - 20:18 Nume______________________________

Fugi de păcat! Nu lăsa păcatul sa intre în inima ta așa cum a intrat în Sodoma și Gomora!

Caută cuvintele din listă în diagrama de mai jos și încercuiește-le. Cuvintele pot fi
înscrise în toate direcțiile: pe orizontală, pe verticală și pe diagonală, de la stânga spre dreapta
sau de la dreapta spre stânga, de sus în jos și de jos în sus.