Sunteți pe pagina 1din 2

Test de cunoștințe Biblice

Neemia 7-13
15 p oficiu
I Răspundeți în scris la următoarele întrebări: 5 p
1. Cum se umea cărturarul care a citit cartea legii înaintea poporului?
2. Câte coruri au câtat când s-au sfințit zidurile Ierusalimului?
3. Unde era Neemia, când preotul Eliașib a nesocotit darurile Domnului?
4. Când trebuia să se închidă porțile Ierusalimului?
5. Ce a făcut Neemia cu Eliașib, care își luase o femeie străină?
6. Ce a făcut preotul Eliașib pentru Tobia Amonitul?

II Alegeți varianta corectă: 5p


1. Leviții potoleau poporul zicând ,, nu vă mâhniți, căci bucuria Domnului va fi...:
a bucuria voastră
b tăria voastră
c nădejdea voastră
2. Neemia a spus că pe împăratul Solomon l-a târât în păcat:
a aurul
b poporul
c femeile străine
3. În ziua când au ținut post, copii lui Israel:
a au citit cartea legi, și-au mărturisit păcatele, și s-au închinat înaintea Domnului
b au adus jertfe Domnului
c au sfințit zidul

III Arătați dacă următoarele propoziții sunt adevărate: 3p


1. Neemia a plecat la Ahașveroș în al 32-lea an al domniei acestuia.
2. Pe vremea lui Neemia, poporul a ținut sărbătoarea Corturilor.
3. Când a citit din cartea legii, cărturarul Ezra stătea pe un scaun de lemn.
4. Dregătorul Neemia și leviții au încheiat un legământ înaintea Domnului și l-au făcut în
scris.
5. Amonitul și moabitul nu trebuie să intre în adunarea lui Dumnezeu..
6. Negustorii și vânzătorii au petrecut noaptea sabatului de două ori afară din Ierusalim.

Scrie pe spatele foii de examen versetul care trebuia învățat. (Proverbe 13:8) 12 p