Sunteți pe pagina 1din 21

3 pg 14

1) Determinaţi z C astfel încât z i


Im
zi
  0.

z  a  ib, a, b  R
z  i a  ib  i a  i  (b  1)  a  i  (b  1)   a  i  (b  1)
   
z  i a  ib  i a  i  (b  1) a 2  i 2 (b  1) 2

a 2  ia (b  1)  ia (b  1)  (b 2  1) a 2  b 2  1  ia (b  1  b  1)
  
a 2  (b  1) 2 a 2  (b  1) 2

a 2  b2  1  2a
 i 2
a  (b  1)
2 2
a  (b  1) 2

 z i  2a
Im  2
 z  i  a  (b  1)
2

 2a  0  a  0.
z i
Dar Im   0.
zi

Deci, z  ib.
2) Determinaţi modulul şi argumentul pentru numărul z  2i .

Re z  0, Im z  2.

z    2 2  4 2  z 2 .

b 2   .
  arctg  arctg  arctg     arg z  
a 0 2 2

z  z   cos   i sin  

     
b
z  2  cos    i sin   
  2  2 
a
z  z  e i
0
  
z  2e
i  
 2
 2e
i
2 (0,-2)

Affixe of the point z=-2i


(1) z  x  iy , x, y  R - forma algebrică a numărului complex

arg z  

z  x2  y2 , x  Re z Afixul lui z
y
y  Im z

(0,y) z(x,y)
În triunghiul dreptunghic avem:

x  z  cos  
y  z  sin 

0 (x,0) x
y y
(:) tg     arctg ,
x x
 
arctg : R    , 
 2 2

R2  C ( adică, R2 este în corespondenţă bijectivă cu C )

(2) z  z   cos   i sin   - forma trigonometrică a numărului complex

cos   i sin   e i 

conform formulei lui Euler

(3) z  z  e i - forma exponenţială a numărului complex

Conjugatul numărului complex z  x  iy este z  x  iy

i) z  z  z
2
ii) z este un număr real  z  z
iii) z este un număr imginar  z  z .

Ridicarea la putere va fi de forma:

z n  ( x  iy ) n  z   cos   i sin   n  z   cos n  i sin n   z  e i n 


n n n

z1  z1   cos 1  i sin 1 
z 2  z 2   cos  2  i sin  2 

z1 z2  z1  z2   cos1   2   i sin1   2    z1  z2  e i  1 2 

 y
 arctg , M ( z )  CI
x
 y
Argumentul arg z    arctg   , M ( z )  CII , CIII
 x
 arctg y  2 , M ( z )  CIV
 x

Operaţii cu numere complexe


1) z1  x1  iy1 , x1 , y1  R
z 2  x 2  iy 2 , x2 , y 2  R
z1  z 2  x1  x2  i   y1  y 2 

z1 z 2  x1 x2  y1 y 2  i   x1 y 2  x2 y1 

z1 x1 x2  y1 y 2  i   x 2 y1  x1 y 2 
 2 2
z2 x1  x2

2) z1  r 1  cos 1i sin 1 


z 2  r 2  cos 2i sin 2 

z1  z 2  r 1  cos 1 r 2  cos 2i   r 1  sin 1 r 2  sin 2 

z1 z 2  r 1 r 2  cos 1 2   i sin  1 2  

z1 r
 1   cos  1 2   i sin   1 2  
z2 r2

z1  r1  cos n 1i sin n 1 


n n

3) z1  r 1 e i 1

z 2  r 2 e i 2

z1 z 2  r 1 r 2 e i (1  2 )

z1 r1 i (1  2 )
 e
z 2 r2

z1  r 1 e in1
n n

2) Determinaţi modulul şi argumentul numerelor:


a) ln(  e )

ln( e )  ln(i 2 e)  ln i 2  ln e  2 ln i  1

zi
y 
  arctg  arctg  
x 2

i
z  e i  e 2


ln(  e)  2i   1  1  i
2
ln( e)  1 2
arg ln(  e)  arctg

b) 
ln i  3 
zi 3
z r 31  2
1 
  arctg 
3 6

i
z  z  e i  2  e 6

 
 i 6  
i  
ln i  3  ln 2  e   ln 2  ln e 6  ln 2  i   ln
 e  ln 2  i 
  6 1 6


ln i  3  ln 2 2  
2
36

arg ln i  3  arctg


6 ln 2

1 1
1) Determinaţi modulul şi conjugatul numărului z  i.
14 36
2 2
 1   1  1 1 25 5
z         
 14   36  14 36 252 6 7

1 1
z  i
14 36

2) Determinaţi forma trigonometrică pentru z  1  i .

z  z   cos   i sin  
z  11  2

  arctg1 
4
  
z  2   cos  i sin 
 4 4
y

A(1,1)
1

0 1 x

3) z    1  i ,
n
n? astfel încât z R.
z R  y  0.

z  z   cos n  i sin n 
n

z  11  2
  3
  900  450   
2 4 4

z  2 n 
  cos n
3
4
 i sin n
3 

4 

z R  sin n
3
4
0  n
3
4
 0  k , k Z
k 4k
n  .
3 3
4
y

A(-1,1)
1

-1 0 x

4) z  
1

3 i
 ,

n

n? astfel încât z R.


z R  y  0.

z  z   cos n  i sin n 
n

z  1 3  2
 7
  arctg 3     
6 6

 7 7 
z  2 n   cos n  i sin n 
 6 6 

z R  sin n
7
6
0  n
7
6
 0  k , k Z
k 6k
n  .
7 7
6

y

-1
0 x

-
A(-1,-)

5) z  1  i  , n?
n

  cos n  i sin n 
n
z z
z  11  2

  arctg1 
4

z  2 n   
  cos n  i sin n 
4 4

Im z  0   2 n
sin n

4
0
 
sin n
4
 0  n  k ,
4 k Z
n  4k , k  Z.
Re z  0   2 n
cos n

4
0
  
cos n
4
 0  n   k ,
4 2 k Z
n  2  4k , k  Z.

2i
6) Determinaţi forma algebrică pentru z .
1 i

z  x  iy
2  i  2  i 1  i  2  3i  1 1  3i 1 3
z     i ,
1 i 1  i2 2 2 2 2

1
unde Re z 
2
3
Im z  .
2

1 1
7) Determinaţi forma trigonometrică pentru z i .
2 3

z  z   cos   i sin  
2 2
1 1 1 1 13 13
z         
2  3 4 9 36 6
1
1 2 2
  arctg 3  arctg   arctg
1 3 1 3
2
13   2  2 
z  cos arctg   i sin arctg  .
6   3  3 

7 pg 15

1) Calculaţi suma seriei S    k  cos k      ,  <1.


k 1

Luăm T    k  sin k      ,
k 1
 
S  iT    k  cos k       i    k  sin k      
k 1 k 1

   k   cos k       i sin k       
k 1

   e 
  

 q
k
 k
 e i k      i    
 k

k 1 k 1 k 1


conv. seriei când q <<

1
q <1  q
k 1
k

1 q

  ei    
   ei    
   cos      i sin     

 
<1 cos       i sin 2       1
2

1 

1  e i    
 q
k 1
k

1 1
 
1    cos      i sin      1   cos      i sin    

1   cos     i sin    
 
1   cos     2   2 sin 2    
1   cos     sin    
 i
1   cos       sin     1   cos     2   2 sin 2    
2 2 2

1   cos    1   cos   
 S  .
1   cos       sin     1  2 cos      2
2 2 2

6 pg 14

z C.
n
 z  1
2) Rezolvaţi ecuaţia    1,
 z  1

Scriem pe  1 sub formă trigonometrică:

z  z   cos   i sin  
y 1  1

-1 0 x
  arg   1  

 1   1   cos   i sin   .

n
 z 1
   cos   i sin   cos   2k   i sin   2k 
 z  1

sin şi cos peridice de perioadă 2k

z 1 n
 cos   2k   i sin   2k  
z 1

  cos   2k   i sin  2k   n 


1


conform lui Moivre
  2 k not
  2 k   2 k i
 cos  i sin e n
u
n n

z 1
 u  z  1  uz  u  z 1  u   u  1
z 1

u 1
zk  , k   0,1,..., n  1
1 u


i
e n
1 
Pentru k  0, z1   , ue
i
n
i
1 e n


rădăcinile le numărăm de la 1

1  cos 2
cos 2  
2

1  cos 2
sin 2  
2
 
sin   2 sin cos
2 2

    
cos  i sin  1 2 cos 2  2i sin cos
z1  n n  2n 2n 2n 
    
1  cos  i sin 2 sin 2  2i sin cos
n n 2n 2n 2n

            
2 cos  cos  i sin  cos  cos  i sin  sin  i cos 
2n  2n 2n  2n  2n 2 n  2 n 2n 
  
       2  2  
2 sin  sin  i cos  sin  sin  cos 
2n  2 n 2n  2n  2n 2n 

         
 ctg  sin cos  i cos2  i sin 2  sin cos   i ctg
2n  2n 2n 2n 2n 2n 2n  2n

3
Pentru k  1, z 2  i ctg
2n

…………………………………

(  2k )
Pentru k  n  1, z k  i ctg .
2n

z C.
n
 z  1
3) Să se rezolve ecuaţia    1  i ,
 z 1

n
 z  1
Notăm    u.
 z  1
u  1  i
u  2

  arg u  arctg 1 
4

  
 1  i  2   cos  i sin  forma trigonometrică
 4 4

1 i  2 e
i
4 forma exponenţială

Înlocuind în ecuaţie obţinem:


n  
 z  1 i   2 k 
  2 e 
4 

 z  1

 
z 1 n i   2 k 
 2 e 4 
z 1

i  
z  1 2n   2 k 
 2  en 4 
z 1

i   i  
  2 k    2 k 
z  1  z  2n 2  e n 4 
 2n 2  e n 4 

 i  
  2 k   i 


 2 k 
z 1  2n
2  en  4    1  2n
2  en  4 
 
 

i  
  2 k 
 1  2n 2  e n 4 
zk  i  
, k  0,1,..., n  1 .
  2 k 
1  2n 2  e n 4 

4) Determinaţi mulţimea punctelor z C pentru care z 1


z2
 1.

z  x  iy   x, y   R (i.e. locul geometric al punctelor x şi y)

x  iy  1
1
x  iy  2
y
R
x  1  iy 0 x
1
x  2  iy
 x  1 2  y 2
1
 x  2 2  y 2

1  x2  2x  y 2  x2  4x  4  y 2

2x  3

3
x
2

Toate numerele complexe cu un astfel de afix


3 
z , y  ,
2 
y R
satisfac ecuaţia dată.

5) Ce reprezintă mulţimea soluţiilor ecuaţiei z  2i  z  4i  10 ?

(i.e. Să se reprezinte mulţimea punctelor z  x  iy pentru care are loc


egalitatea z  2i  z  4i  10 .)

x  iy  2i  x  iy  4i  10
x  i  y  2   x  i  y  4   10

x 2   y  2 
2
x 2   y  4   10
2
 2 MF1  MF2  10

x 2   y  2  x 2   y  4  2
2 2
x 2
  y  2
2
 x 2
  y  4
2
  100
x 2  y 2  4 y  4  x 2  y 2  8 y  16  100  2 x 2
  y  2
2
 x 2
  y  4
2
 0
2 x 2
 y 2  4 y  4  x 2  y 2  8 y  16   2 40  x 2  y 2  2 y   2
x 4  x 2 y 2  8 x 2 y  16 x 2  x 2 y 2  y 4  8 y 3  16 y 2  4 x 2 y  4 y 3  32 y 2 
 64 y  4 x 2  4 y 2  32 y  64   40  x 2  y 2  2 y 
2

x 4  2 x 2 y 2  y 4  4 x 2 y  20 x 2  12 y 2  4 y 3  32 y  64 
 1600  80 x 2  80 y 2  160 y  x 4  y 4  2 x 2 y 2  2 yx 2  4 y 2  4 y 3  2 x 2 y

y
100 x 2  64 y 2  128 y  1536  0 :4

(0,4)
25x 2  16 y 2  32 y  16  16  384  0

25 x 2  16 y  1  400
2
: 400 (0,2)

x
x 2  y  1
2
 1 0
16 25
(-4,-1) M(0,-1) (4,-1)
Semiaxe: a  4 , b  5

Elipsa cu focarele în punctele


(0,-4)
z  2i şi z  4i şi cu centrul în punctul  0,1.
x2 y2
Elipsa:  1
a 2 b2 (0,-6)

(0,b)

(-a,0) (a,0)

(0,-b)
2 pg 31

2  iz
6) Să se determine punctele fixe ale funcţiei f  z   z  i , cu z C,
z  i .

2  i  x  iy  2  y  ix  2  y  ix   x  i  y  1 
f  z    
x  iy  i x  i  y  1 x 2   y  1
2

2 x  2i  y  1  xy   y  1 yi  ix 2  i 2 x  y  1
 
x2  y2  2 y  1

2 x  xy  xy  x  i  2 y  2  y 2  y  x 2  x  i  x 2  3 y  y 2  2 
 
x2  y2  2 y  1 x2  y2  2 y  1

Observaţie: f  z R  Im f  z   0.
Dacă funcţia este reală, Im f  z   0  punctele rămân fixe pe axă.

 x2  3y  y 2  2  0
x2  3y  y 2  2  0
 3
Ecuaţia cercului cu centrul în punctul  0,  şi de rază
 2 
1
.
2
2
 3 9
x2   y   2 0
 2 4
2
 3 1
x2   y   
 2  4

f  z R pentru un z C.
Punctele fixe vor fi:   1,1 şi 1,1

2  i  1  i 
f   1  i   1  i y
1 i  i -1 0 1
2  i 1  i 
f 1  i    1 i
1 i  i
i=(-1,-1) (1,-1)=-i
Punem condiţia ca f  z  z

funcţia identică -2

2  iz
z
zi

z 2  iz  2  iz

z 2  2iz  2  0

 2i  4i 2  8  2i  2
z1, 2    i  1
2 2
Cele două puncte fixe sunt:  1  i şi 1  i .

1 pg 31

7) Să se arate că f : C  C, f  z  2z  zz este bijectivă şi să se


determine inversa sa.

Surjectivitatea: u  C,  cel puţin un z C astfel încât


f  z   u.
 
codomeniu domeniu

Injectivitatea: Pentru z1  z 2  f  z1   f  z 2  .
z1  x1  iy1  z1 z1  x12  y12

z1  x1  iy1 , z 2  x 2  iy 2  z2 z2  x2 2  y2 2

f  z1   2 x1  2iy1  x1  y1
2 2

f  z 2   2 x2  2iy 2  x2  y 2
2 2

z1  z 2 când cel puţin una dintre părţi sunt diferite


2iy1  2iy 2

 f  z1   f  z 2  .

Trebuie să determinăm inversa.

Notăm u  f  z .

u  2z  zz  z  g u  f 1
 u .

S-ar putea să vă placă și