Sunteți pe pagina 1din 3

SUBIECTE EXAMEN

STABILITATEA si ASIETA NAVEI

1. Sa se defineasca urmatoarele: deplasamentul navei, deplasamentul navei goale, deadweight-ul.


2. Care este diferenta dintre tonajul brut si tonajul net al navei?
3. Sa se defineasca si sa se arate cu ajutorul unui desen, dimensiunile principale ale navei.
4. Ce este coeficientul de finete bloc?
5. Sa se defineasca si sa se arate cu ajutorul unui desen ce este TPC, sa se explice folosirea
acestuia la bordul navei.
6. Sa se explice de ce TPC se modifica pentru fiecare pescaj (pentru cazul navelor
conventionale).
7. Cum se calculeaza valorile pentru TPC pentru apa sarata si pentru apa dulce?
8. Cum se determina TPC si deplasamentul navei pentru un anumit pescaj folosind tablele sau
curbele hidrostatice?
9. Sa se deseneze si sa se explice marca de bord liber si liniile de incarcare.
10. Cand se incarca la o anumita linie de incarcare intr-un port cu “brackish water”, cu cat se
poate imersa linia respectiva de incarcare?
11. Ce este DWA si cum se calculeaza valoarea acesteia?
12. Sa se deseneze si sa se explice marca de incarcare pentru navele care transporta cherestea.
13. Sa se defineasca urmatoarele: TPC, FWA si DWA.
14. Sa se explice scopul si utilitatea liniilor de incarcare.
15. Sa se arate modul de calcul al greutatii ce trebuie ambarcata sau debarcata in raport cu TPC,
FWA, DWA si linia de incarcare.
16.Sa se arate efectul modificarii densitatii apei atunci cand;
a) deplasamentul ramane constant
b) pescajul ramane constant
17. Sa se arate modul de determinare a cantitatii de marfa ce trebuie incarcata, in “brackish
water”, pentru ca nava sa pluteasca la o linie de incarcare impusa atunci cand ajunge in apa
sarata.
18. Cum se determina greutatea care trebuie ambarcata/debarcata pentru a obtine modificari mici
ale pescajului sau bordului liber?
19. Sa se defineasca urmatoarele: centrul de carena, planul de plutire, suprafata de plutire.
20. Sa se arate, cu ajutorul unui desen, pozitia si modul de calcul al centrului de carena functie de
forma corpului navei.
21. Care este formula lui Morrish si la ce foloseste aceasta?
22. Ce probleme se pot rezolva cu ajutorul curbelor Bonjean?
23. Ce este rezerva de flotabilitate si care este importanta ei?
24. O nava care se afla in pozitie dreapta, foloseste macaraua proprie pentru a muta o piesa grea
dintr-o pozitie aflata pe centrul navei in “lower hold”, intr-o pozitie in tribord pe punte. Sa se
explice, cu ajutorul unui desen, miscarile succesive ale centrului de greutate al navei atunci
cand piesa:
a) a fost ridicata din “lower hold”;
b) a fost rotita spre tribord;
c) a fost lasata in noua pozitie.
25. Cand o greutate este ridicata de pe cheu cu ajutorul macaralei navei, unde actioneaza centrul
de greutate al greutatii? Sa se arate cu ajutorul unui desen cum se calculeaza deplasarea centrului
de greutate in acest caz.
26. Sa se explice, cu ajutorul unui desen, si sa se arate modul de deplasare si modul de calcul
centrului de greutate al navei, pe orizontala si verticala, dupa ambarcarea/debarcarea/deplasarea
unei greutati.
27. Sa se arate modul de calcul al coordonatelor centrului de greutate si inaltimii metacentrice
finale dupa ambarcarea/debarcarea/deplasarea de greutati, incluzand corectia pentru suprafete
libere lichide.
28. Ce reprezinta inclinarile izocarene?
29. Cum se deplaseaza centrul de carena al navei la inclinarile mici?
30. Sa se defineasca si sa se arate cu ajutorul unui desen, urmatoarele:
a) metacentrul transversal
b) raza metacentrica
c) inaltimea metacentrica
d) momentul de redresare
31. Sa se arate doua modalitati de obtinere a cotei metacentrului transversal (KM).
32. Sa se explice, cu ajutorul unui desen, urmatoarele:
a) metacentrul transversal,
b) inaltimea metacentrica initiala
c) bratul de stabilitate
c) momentul de stabilitate
33. Sa se arate modul de calcul al momentului de redresare pentru inclinari mici ale navei.
34. Daca unghiul de inclinare al navei este mai mic de 10 grade, care este ecuatia de calcul
pentru bratul de stabilitate? Dar pentru unghiuri de inclinare de 25-30 grade?
35. Sa se explice si sa se arate cu ajutorul unui desen, nava in fiecare din urmatoarele situatii:
a) echilibru stabil
b) echilibru instabil
c) echilibru indiferent
36. Sa se enumere trei caracteristici ale unghiului de canarisire.
37. Sa se descrie stabilitatea navei canarisite.
38. Sa se calculeze unghiul de canarisire pentru o nava cu inaltime metacentrica initiala negativa.
39. Sa se descrie pericolele unei nave canarisite.
40. Sa se explice deosebirea dintre canarisire si inclinare, precum si metodele de corectare a
acestora.
41.Sa se enumere masurile de corectare a unghiului de canarisire.
42. Care este relatia dintre inaltimea metacentrica si perioada de ruliu a navei? Sa se descrie pe
scurt comportarea navelor functie de cei doi factori.
43.Cum administram o nava instabila pe timpul marsului?
44. Ce este momentul unitar de banda si cum se determina?
45.Pentru ce se efectueaza testul de inclinare?
46. Sa se descrie cu ajutorul unui desen, cum apare o deplasare virtuala a centrului de greutate al
navei datorita tancurilor partial umplute, respectiv reducerea bratului de stabilitate.
47. Sa se explice, cu ajutorul unui desen, cum efectul suprafetei libere lichide reduce inaltimea
metacentrica a navei si sa se enumere factorii implicati.
48. Enumerati trei metode de reducere a efectului suprafetelor libere.
49. Sa se arate cum se calculeaza inaltimea metacentrica transversala datorita efectului
suprafetelor libere din tancuri.
50. Sa se descrie efectul suprafetei libere lichide si sa se arate corectia care trebuie aplicata.
51. Sa se descrie efectul asupra corectiei suprafetelor libere lichide pentru subdiviziunile
longitudinale si transversale din tancuri.
52. Sa se explice consecintele si pericolele suprafetelor libere lichide la bordul navei.
53. Enumerati factorii care influenteaza efectul unui tanc partial umplut.
54. Ce informatii sunt date in documentatia navei pentru a determina efectul suprafetei libere
lichide?
55. Ce este inaltimea metacentrica critica si cum o determinam din documentatia navei?
56. Sa se arate modul de determinare al unghiului de inclinare rezultat in urma
ambarcarii/debarcarii de greutati cu mijloacele de cheu.
57. Sa se arate modul de determinare al unghiului de inclinare rezultat in urma
ambarcarii/debarcarii de greutati cu mijloacele navei.
58. In cazul inclinarilor la unghiuri mari de inclinare, cum se deplaseaza centrul de carena si
metacentrul?
59. Ce este bratul stabilitatii si cum se calculeaza acesta pentru unghiuri mari de inclinare?
60. La ce este folosita diagrama de pantocarene?
61. La ce sunt folosite la bordul navei curbele si tabelele hidrostatice?
62. La ce este folosita la bordul navei “deadweight scale”?
63.Sa se schiteze o curba de stabilitate statica si sa se marcheze si explice sase puncte importante
ale acesteia?
64. Cu ajutorul unui desen, sa se arate si sa se explice, modul de verificare al curbei de stabilitate
statica?
65. Cum se determina pe curba de stabilitate statica, unghiul de inundare al puntii?
66. Cu ajutorul unui desen, sa se arate si sa se enumere criteriile de stabilitate?
67. Cu ajutorul unui desen, sa se arate si sa se explice, care sunt efectele cresterii latimii si
bordului liber asupra curbei de stabilitate statica?
68. Sa se explice ce inseamna momentul stabilitatii statice.
69. Sa se explice ce inseamna o nava moale si o nava ardenta din punct de vedere al stabilitatii
transversale.
70. Din curba de stabilitate statica sa se identifice urmatoarele:GM maxim, GZ maxim, unghiul
de apus, unghiul de imersiune al puntii, unghiul de canarisire.
71. Cu ajutorul unui desen, sa se arate si sa se explice curba de stabilitate a unei nave canarisite.
72. Enumerati cateva din masurile de precautie impotriva rasturnarii navei conform IMO Code of
intact stability for all types of ships.
73. Ce reprezinta stabilitatea dinamica a navei, momentul si bratul stabilitatii dinamice?
74. Care sunt caracteristicile si proprietatile curbei de stabilitate dinamica?
75. Cu ajutorul unui desen sa se arate si sa se explice urmatoarele: metacentrul longitudinal,
inaltimea metacentrica longitudinala, raza metacentrica longitudinala. Cum se determina acestea
la bordul navei?
76. Cu ajutorul unui desen sa se arate si sa se explice ce reprezinta centrul plutirii atat in plan
transversal cat si longitudinal, importanta acestuia si cum se determina acesta la bordul navei.
77. Sa se definesca centrul lonitudinal al plutirii si sa se explice modificarea pozitiei acestuia in
raport cu modificarea de pescaj.
78. Sa se defineasca si sa se arate cu ajutorul unui desen, urmatoarele: LCF, LCG, LCB, AP,
asieta.
79. Ce este momentul unitar de asieta si cum se determina acesta?
80. Care sunt metodele de calcul anticipat al pescajelor conform cargo planului initial?
81. Care sunt efectele ambarcarii/debarcarii de greutati la bordul navei, departe de centrul
plutirii?
82. Cu ajutorul unui desen sa se arate si sa se calculeze distanta fata de centrul plutirii la care
trebuie ambarcata o greutate astfel incat pescajul pupa al navei sa ramana constant.
83. Cu ajutorul unui desen sa se arate si sa se calculeze distanta fata de centrul plutirii la care
trebuie ambarcata o greutate pentru a se obtine un pescaj pupa dorit.
84. Care sunt efectele modificarii densitatii apei asupra pescajului si asietei navei?
85.Ce modificari aduce ambarcarea unei greutati asupra starii de stabilitate transversala si
longitudinala?
86. Sa se enumere trei moduri prin care pescajul pupa al navei poate fi modificat.
87. Sa se arate care este greutatea ce trebuie ambarcata/debarcata dintr-o anumita pozitie astfel
incat sa se produca o asieta dorita sau un pescaj pupa dorit.
88. Sa se determine pescajele finale pentru o nava care trece prin ape cu densitati diferite.

S-ar putea să vă placă și