Sunteți pe pagina 1din 13

1

1. Care din urmtoarele elemente face parte din sistemul de coordonate orizontale? a. nlimea b. declinaia c. longitudinea. 2. Azimutul unui astru face parte din sistemul de coordonate: a. sferice ecuatoriale b. sferice orizontale c. geografice. 3. Distana zenital este complementar: a. ascensiunii drepte b. declinaiei c. nlimii. 4. Distana zenital este complementar: a. ascensiunii drepte b. declinaiei c. nlimii. 5. Distana zenital poate lua valori cuprinse ntre: a. 0 - 180 b. 0 - 90 c. 0 - 360. 6. nlimea unui astru este: a. arcul de cerc vertical cuprins ntre orizontul ceresc i paralelul de nlime al astrului b. arcul de ecuator ceresc cuprins ntre punctul vernal i verticalul astrului c. arcul de paralel de nlime al astrului i zenit. 7. Verticalul astrului este: a. planul perpendicular pe planul orizontului ceresc care trece prin astrul observat b. planul paralel cu planul ecuatorului ceresc care trece prin astrul observat c. planul perpendicular pe planul ecuatorului ceresc care trece prin astrul observat. 8. Almucantaratul astrului este: a. cercul de egal declinaie al astrului b. cercul de egal nlime al astrului c. cercul de egal latitudine al astrului. 9. Planul vertical al astrului trece prin: a. zenit astru - nadir b. polul nord ceresc astru polul sud ceresc c. polul boreal astru polul austral. 10. Planul primului vertical conine: a. linia cardinal NORD - SUD b. linia apsidelor c. linia cardinal EST- WEST.

11. Planul primului vertical mparte planul orizontului adevrat al observatorului n: a. emisfera nordic i sudic b. dou cadrane nordice i dou cadrane sudice c. emisfera vizibil i emisfera invizibil 12. Meridianul superior al observatorului este semicercul cuprins ntre: a. polul nord ceresc i polul sud ceresc b. zenit i nadir c. nodul ascendent i nodul descendent. 13. Linia ZENIT - NADIR este component a sistemului de coordonate: a. ecuatoriale b. geografice c. orizontale. 14. Unghiul la zenit este unghiul sferic cuprins ntre: a. meridianul ceresc al observatorului i cercul orar al astrului b. meridianul ceresc al observatorului i cercul vertical al astrului c. meridianul ceresc al observatorului i almucantaratul astrului. 15. Unghiul la zenit poate lua valori: a. cuadrantale i circulare b. semicirculare i circulare c. cuadrantale i semicirculare. 16. Azimutul unui astru reprezint: a. arcul de orizont ceresc cuprins ntre punctul cardinal NORD i verticalul astrului b. arcul de orizont ceresc cuprins ntre punctul cardinal EST i verticalul astrului c. arcul de ecuator ceresc cuprins ntre punctul cardinal NORD i verticalul astrului. 17. Azimutul se msoar: a. n sens direct b. n sens retrograd c. spre EST sau spre WEST. 18. Azimutul se msoar: a. de meridianul superior al astrului b. de la punctul cardinal NORD c. de la punctul vernal. 19. Planul orizontului ceresc al observatorului mparte sfera cereasc n: a. emisfera vizibil i emisfera invizibil b. emisfera estic i emisfera vestic c. emisfera boreal i emisfera austral. 20. Sfera cereasc este mprit n emisfera estic i emisfera vestic de ctre: a. planul primului vertical b. verticalul astrului c. meridianul ceresc al observatorului.

21. O a. b. c. 22. O a. b. c. 23. O a. b. c.

mrime unghiular cuadrantal are valori cuprinse ntre: 0 - 180 0 - 90 0 - 360. mrime unghiular semicircular are valori cuprinse ntre: 0 - 360 0 - 90 0 - 180. mrime unghiular circular are valori cuprinse ntre: 0 - 360 0 - 90 0 - 180.

24. nlimea unui astru poate lua valori cuprinse ntre: a. 0 - 90 b. 0 - 180 c. 0 - 360 25. nlimea unui astru aflat n momentul rsritului are valoarea: a. h = 180 b. h = 90 c. h = 360. 26. n navigaia astronomic nlimea unui astru se consider a fi: a. pozitiv sau negativ n funcie de emisfera estic sau vestic b. ntotdeauna negativ c. ntotdeauna pozitiv. 27. nlimea unui astru aflat n momentul culminaiei are valoarea: a. h = 90 b. h = 180 c. h = 360. 28. nlimea unui astru aflat n momentul apusului are valoarea: a. h = 0 b. h = 180 c. h = 360. 29. nlimea unui astru se msoar cu ajutorul: a. alidadei b. sextantului c. cronometrului. 30. Azimutul unui astru se msoar cu ajutorul: a. alidadei b. sondei ultrason c. sextantului.

31. Sistemul de coordonate orizontale are ca elemente de referin: a. axa polilor cereti i planul orizontului ceresc b. axa lumii i planul orizontului ceresc c. linia zenit nadir i planul orizontului ceresc. 32. Sistemul de coordonate ecuatoriale are ca elemente de referin: a. axa polilor cereti i planul orizontului ceresc b. axa polilor cereti i planul ecuatorului ceresc c. axa polilor cereti i planul primului vertical. 33. Declinaia unui astru este element al: a. sistemului de coordonate orizontale b. sistemului de coordonate geografice c. sistemului de coordonate ecuatoriale. 34. Paralelul de declinaie reprezint locul geometric al : a. tuturor punctelor de pe sfera cereasc avnd de aceeai distan zenital b. tuturor punctelor de pe sfera cereasc avnd aceeai ascensiune dreapt c. locul geometric al tuturor punctelor de pe sfera cereasc de aceeai declinaie. 35. Paralelul de declinaie este cercul mic de pe sfera cereasc paralele cu: a. orizontul ceresc al observatorului b. ecuatorul ceresc c. orizontul adevrat al observatorului. 36. Declinaia unui astru reprezint: a. arcul de cerc orar cuprins ntre orizontul ceresc i paralelul de declinaie al astrului b. arcul de cerc orar cuprins ntre ecuatorul ceresc i paralelul de nlime al astrului c. arcul de cerc orar cuprins ntre ecuatorul ceresc i paralelul de declinaie al astrului. 37. Declinaia unui astru ia valori cuprinse ntre: a. 0 - 360 b. 0 - 90 c. 0 - 180 . 38. Declinaia poate fi : a. estic sau vestic b. nordic sau sudic c. direct sau retrograd. 39. Declinaia Soarelui poate lua valori cuprinse ntre : a. 0 - 2327 b. 0 - 6633 c. 2327 - 6633. 40. Declinaia Soarelui este nordic n perioada: a. 21 martie 22 septembrie b. 22 septembrie 22 decembrie c. 22 decembrie 21 martie.

41. Declinaia Soarelui este sudic n perioada: a. 21 martie 22 iunie b. 22 septembrie 21 martie c. 22 iunie 22 decembrie. 42. Declinaia Soarelui are valoarea = 0 : a. la sizigii b. la solstiii c. la echinocii. 43. Declinaia Soarelui are valoarea = 2327: a. la solstiii b. la echinocii c. la rsrit. 44. Distana polar reprezint : a. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat i ecuatorul ceresc b. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat i orizontul ceresc c. arcul de cerc orar cuprins ntre polul ridicat i paralelul de declinaie al astrului 45. Distana polar poate lua valori cuprinse: a. ntre 0 - 90 b. ntre 0 - 360 c. ntre 0 - 180. 46. Unghiul la pol este unghiul sferic cuprins ntre: a. meridianul ceresc al observatorului i cercul vertical al astrului b. meridianul ceresc al observatorului i primul vertical c. meridianul ceresc al observatorului i cercul orar al astrului 47. Unghiul la pol poate lua valori cuprinse ntre: a. 0 - 90 b. 0 - 360 c. 0 - 180. 48. Unghiul la pol se msoar de la : a. meridianul superior al observatorului b. meridianul ceresc al astrului c. meridianul inferior al observatorului. 49. Unghiul la pol al astrului se msoar: a. de la ecuator spre poli b. de la meridianul superior al observatorului spre EST sau spre WEST c. de la meridianul superior al observatorului spre NORD sau spre SUD. 50. Unghiul la pol este arcul: a. de orizont msurat ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar b. de ecliptic msurat ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar c. de ecuator ceresc msurat spre EST sau spre WEST ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar.

51. Ascensiunea dreapt a unui astru reprezint arcul: a. de orizont cuprins ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar b. de ecuator ceresc msurat n sens direct ntre punctul vernal i cercul orar al astrului c. de ecliptic cuprins ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar 52. Unghiul sideral al unui astru este arcul: a. de ecuator ceresc msurat n sens retrograd ntre punctul vernal i cercul orar al astrului b. de orizont cuprins ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar c. de ecliptic cuprins ntre meridianul superior al observatorului i cercul orar. 53. Triunghiul sferic de poziie este triunghiul format pe suprafaa sferei cereti ntre urmtoarele puncte: a. zenit, polul ridicat, astrul observat b. punctul cardinal NORD, zenit i nadir c. zenit, nadir i astrul observat. 54. Unghiurile triunghiului sferic de poziie sunt: a. unghiul paralactic, unghiul la pol, unghiul de drum b. unghiul la zenit, unghiul la pol, unghiul paralactic c. unghiul la zenit, unghiul paralactic, unghiul vertical al astrului. 55. Unghiurile triunghiului sferic de poziie: a. au valori cuprinse ntre 0-180 b. au valori cuprinse ntre 0-360 c. au mpreun 180. 56. Laturile triunghiului sferic de poziie sunt: a. distana zenital, distana focal, distana paralactic b. distana polar, distana zenital, distana la travers c. distana zenital, distana polar, colatitudinea. 57. Laturile triunghiului sferic de poziie: a. au mpreun 180 b. au valori cuprinse ntre 0-180 c. au valori cuprinse ntre 0-360. 58. Laturile triunghiului sferic de poziie se msoar n: a. uniti metrice de lungime b. uniti de timp c. uniti arc. 59. Cadranele de orizont se numeroteaz: a. n sens retrograd b. n sens direct c. n ambele sensuri. 60. Ecuatorul ceresc reprezint linia imaginar format prin intersecia sferei cereti cu: a. cu un plan perpendicular pe linia zenit-nadir b. cu un plan perpendicular pe axa eclipticii c. cu un plan perpendicular pe axa lumii care trece prin centrul Pmntului.

61. Ecuatorul ceresc mparte sfera cereasc n : a. emisfera vizibil i invizibil b. emisfera nordic i sudic cereasc c. emisfera estic i emisfera vestic. 62. Intersecia eclipticii Soarelui cu ecuatorul ceresc se face n: a. punctul vernal i punctul tomnal b. nodul superior i nodul inferior c. n cele dou puncte solstiiale. 63. Intersecia eclipticii cu meridianul ceresc se face n: a. n zenit i nadir b. n cele dou puncte echinociale c. n cele dou puncte solstiiale. 64. Trecerea Soarelui prin punctul vernal marcheaz pentru emisfera nordic: a. sfritul verii astronomice b. nceputul primverii astronomice c. nceputul iernii astronomice. 65. Trecerea Soarelui prin punctul tomnal marcheaz pentru emisfera nordic: a. nceputul verii astronomice b. nceputul toamnei astronomice c. nceputul primverii astronomice. 66. Soarele se afl n punctul vernal la data de : a. 21 martie b. 22 septembrie c. 22 decembrie. 67. Soarele se afl n punctul tomnal la data de: a. 22 septembrie b. 22 iunie c. 21 martie. 68. Poziia n care Pmntul se afl la cea mai mic distan fa de Soare se numete: a. apogeu b. afeliu c. periheliu. 69. Poziia n care Pmntul se afl la cea mai mare distan fa de Soare se numete: a. apogeu b. afeliu c. perigeu. 70. Poziia n care Luna se afl la cea mai mic distan fa de Pmnt se numete: a. afeliu b. apogeu c. perigeu.

71. Poziia n care Luna se afl la cea mai mare distan fa de Pmnt se numete: a. perigeu b. apogeu c. periheliu. 72. Ecliptica reprezint: a. drumul aparent al Soarelui pe sfera cereasc n decursul unui an b. drumul aparent al Lunii descris pe sfera cereasc n decursul unui an sideral c. drumul aparent al soarelui descris pe sfera cereasc n decursul unei zile sinodice. 73. Care din cele trei rspunsuri nu este corect: a. la culminaia sa superioar un astru se afl n meridianul ceresc al observatorului b. la culminaia superioar un astru atinge nlimea maxim c. la culminaia sa superioar un se afl n primul vertical . 74. Care din urmtoarele afirmaii reprezint o succesiune normal a fazelor Lunii? a. lun plin, al treilea octant, lun nou b. primul octant, primul ptrar, al doilea octant c. primul ptrar, al doilea ptrar, lun plin. 75. Planetele inferioare: a. au orbitele n interiorul orbitei terestre b. au orbitele sub orbita terestr c. au orbitele n exteriorul orbitei terestre. 76. Planetele superioare: a. au orbitele deasupra orbitei terestre b. au orbitele n interiorul orbitei terestre c. au orbitele n exteriorul orbitei terestre. 77. n emisfera nordic, vara, Soarele: a. rsare n cadranul II i apune n cadranul III b. rsare n cadranul I i apune n cadranul IV c. rsare n cadranul II i apune n cadranul IV. 78. n emisfera nordic, iarna, Soarele: a. rsare n cadranul II i apune n cadranul IV b. rsare n cadranul I i apune n cadranul IV c. rsare n cadranul II i apune n cadranul III. 79. n emisfera sudic, vara, Soarele: a. rsare n cadranul II i apune n cadranul III b. rsare n cadranul I i apune n cadranul IV c. rsare n cadranul II i apune n cadranul IV. 80. n emisfera sudic, iarna, Soarele : a. rsare n cadranul II i apune n cadranul IV b. rsare n cadranul I i apune n cadranul IV c. rsare n cadranul II i apune n cadranul III.

81. Pe timpul producerii eclipselor de Soare ordinea dispunerii atrilor este urmtoarea: a. Pmnt, Soare, Lun, b. Lun, Soare, Pmnt c. Pmnt, Lun, Soare . 82. Pe timpul producerii eclipselor de Lun ordinea dispunerii atrilor este urmtoarea: a. Lun, Soare, Pmnt b. Lun, Pmnt, Soare c. Pmnt, Soare, Lun. 83. Crepusculul este fenomenul care se produce datorit a. prezenei Soarelui n apropierea orizontului n emisfera invizibil b. culminaiei Soarelui la zenit c. culminaiei Soarelui la nadir. 84. Observaiile la atrii nocturni se fac : a. pe timpul crepusculului nautic b. pe timpul crepusculului civil c. pe timpul crepusculului astronomic. 85. Crepusculul civil de sear se produce ntre: a. rsritul Soarelui i culminaia sa superioar b. apusul Soarelui i nceputul crepusculului nautic de sear c. imediat dup culminaie. 86. Crepusculul nautic de sear se produce ntre: a. ntre sfritul crepusculului astronomic de sear i culminaia inferioar b. ntre culminaia inferioar a Soarelui i apusul acestuia c. sfritul crepusculului civil de sear i nceputul crepusculului astronomic de sear. 87. Crepusculul nautic de diminea se produce ntre: a. ntre rsritul Soarelui i culminaia acestuia b. sfritul crepusculului nautic de diminea i nceputul crepusculului civil de diminea c. ntre rsritul Lunii i culminaia acesteia. 88. Funcionarea sextantului se bazeaz pe : a. principiul oglinzilor colorate b. principiul dublei reflexii c. principiul imaginilor 3D. 89. Limbul sextantului este gradat : a. de la 0 - 90 b. de la 0 - 60 c. de la 0 - 140. 90. Tamburul sextantului este gradat: a. de la 0 60 b. de la 0 45 c. de la 0 90.

10

91. Indexul sextantului reprezint gradaia zero: a. de pe ocularul lunetei b. de pe tamburul gradat c. de pe limbul gradat. 92. Oglinda mare a sextantului: a. este fix pe corpul sextantului b. se rotete odat cu alidada c. este jumtate etamat i jumtate neetamat. 93. Oglinda mic a sextantului: a. este de diferite culori i paralel cu montantul din stnga b. este fix i paralel cu montantul din stnga c. este mobil i paralel cu montantul din dreapta. 94. Indexul alidadei se gsete: a. mnerul sextantului b. pe lentila lunetei c. pe o plcu metalic fixat pe melcul mecanic. 95. Indexul tamburului gradat se gsete: a. pe capacul melcului mecanic b. pe oglinda mare c. pe gemurile colorate mici. 96. Raza dublu reflectat vine: a. de la un far b. de la orizont c. de la astru. 97. Condiia ca un astru s nu taie primul vertical este: a. > h b. < z c. > . 98. Condiia ca un astru s aib rsrit i apus este: a. < 90 - b. > 90 - c. < 90 + . 99. Condiia ca un astru s fie circumpolar: a. > 90 - h b. > 90 - c. > 90 - . 100. Condiia ca un astru s taie primul vertical este: a. < b. < h c. < z.

11

101. a. b. c.

n figura alturat unghiul sideral al astrului este reprezentat de arcul: QNWQA EA NWQA. Z
a
p

102. n figura alturat primul vertical este arcul: a. ZAANa b. PNcZSPSc c. ZENa. 103. n figura alturat ecuatorul ceresc este cercul: a. SWNE b. QWQE c. ZENa. 104. n figura alturat polul ridicat este punctul: a. Z b. Q c. PNc. 105. n figura alturat unghiul orar al astrului este reprezentat de arcul: a. EA b. QNWQA c. QWQEA.
S

A W

PNc

Q A A E

p N Q

PSc

Na

106. n figura alturat orizontul ceresc al observatorului este reprezentat de cercul: a. SWNE b. QAEQNW c. NaEZ. 107. n figura alturat meridianul superior al observatorului este reprezentat de arcul: a. PNcZPSc b. PNcAANa c. ZAANa. 108. n figura alturat polul cobort este reprezentat de punctul: a. Na b. PSc c. A. 109. n figura alturat paralelul de declinaie al astrului este marcat de arcul: a. pp b. aa c. SEN. 110. n figura alturat almucantaratul astrului este reprezentat de arcul: a. pp b. aa

12

c. SWN. 111. n figura alturat nlimea este reprezentat de arcul: a. AA b. AA c. ZE. 112. n figura alturat unghiul la zenit este reprezentat de unghiul sferic: a. AZPNc b. APNca c. aAZ. 113. n figura alturat azimutul este reprezentat de arcul: a. SA b. SWNA c. NEA. 114. n figura alturat distana zenital este reprezentat de arcul: a. aA b. ZA c. Aa. 115. n figura alturat meridianul ceresc al observatorului este reprezentat de cercul: a. aWQE b. SWNE c. ZNNaS. 116. n figura alturat declinaia este reprezentat de arcul: a. AA b. AA c. aa. 117. n figura alturat unghiul la pol este reprezentat de unghiul sferic: a. APNcZ b. AZPNc c. APNca. 118. n figura alturat unghiul la pol este reprezentat de arcul: a. QW b. QE c. QA . 119. n figura alturat unghiul la pol este reprezentat de arcul: a. QW b. QA c. QE 120. n figura alturat ascensiunea dreapt a astrului este reprezentat de arcul: a. QWQA b. EA

13

c. QA.