Sunteți pe pagina 1din 5

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GLĂVĂNEȘTI

GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL, FRUMUȘELU NR.2

Programul „ SĂ ȘTII MAI MULTE, SĂ FII MAI BUN!”

SĂPTĂMÂNA „ȘCOALA ALTFEL” 26 MARTIE – 2 APRILIE 2018

Scopul proiectului:

Împlicarea copiilor, a cadrelor didactice și a părinților în activități care să răspundă intereselor și preocupărilor diverse ale copiilor și
părinților, să pună în evidență talentele, abilitățile și capacitățile acestora în diferite domenii.

Obiectivele proiectului:

 valorizarea abilităților artistico-plastice și practice ale copiilor;


 stabilirea de relații de prietenie;
 determinarea unui comportament de compasiune, de înțelegere față de persoanele vârstnice;
 valorizarea abilităților sociale;
 dezvoltarea simțului artistic;
 educarea gustului pentru frumos;
 formarea unei atitudini ecologice responsabile prin exersarea deprinderilor de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător;
 aplicarea cunoștințelor dobândite în cadrul activităților desfășurate în grădiniță;
 îmbogățirea cunoștințelor despre artă, cultură locală, recunoașterea valorilor artei tradiționale românești;
 exersarea abilităților casnice;
 educarea gustului pentru frumos.

Grup țintă: copiii grădiniței

Bineficiari indirecti:
 preșcolarii
 părinții
 educatoarea
 comunitatea
 asistenta

Rezultate așteptate:

 realizarea de produse artistico-plastice și practice care să valorifice potențialul artistic al copiilor;


 exprimarea sentimentelor de compasiune față de persoanele vârstnice;
 exersarea abilităților cunoștințelor despre artă și cultură;
 exersarea comportamentelor ecologice, moral-civice și de protecție personală pe stradă.

Evaluarea:

 realizarea unui CD cu poze


 chestionare de satisfacție ale părinților
 expoziție cu lucrările copiilor.
Nr. Denumirea Obiective. Tipul Ora Loc de desfășurare Evaluare Data Responsabil,
Crt. activităților Preșcolarul va fi capabil: activității invitați
1 Tipul activității O1 – formarea și cultivarea Vizită la -sala de grupă -fotografii Luni Educ.
Educație pentru interesului pentru cabinetul
societate problematica sănătății; medical
„ Noi azi ne 8-10 -expoziție de Educ.
pregatim, /Cu O2 – dezvoltarea capacității desene
medicul să vorbim!” de utilizarea a normelor
igienico-sanitare; Asistenta
medicală
O3 – cunoașterea noțiunilor -sala mese
legate de sănătate și boală în Concurs
vederea dezvoltarii „Cine știe
armonioase a organismului; câștigă”

O4 – să fie capabili să
realizeze lucrări practice, Activitate 10-12
artistic- plastic, valorificând artistico-
deprinderile de lucru plastică
practice, artistic- plastic,
valorificând deprinderile de
lucru insușite.
2 Tipul activității: O1 – Să manifeste interes Activitate 8-10 Sala de grupă desene Marți Educ.
„Pregătim meniul pentru un stil de viață practice-
pentru masa de sănătos, antrenându-se în gospodărească
Paște!” activități practice- -fotografii
gospodărești placate, care să din timpul
dezvolte simțul practice și Educație activităților
comunicarea; pentru
sănătate Educ.
O2 – să cunoască efectele
unei alimentații sănătoase
asupra dezvoltării lor 10-12
armonioase.
3 Tipul activității: O1 – Să manifeste Educație 8-10 expozițir de Miercuri Educ.
Educație pentru sentimente pozitive față de ecologică și sala de grupă desen;
societatea natură, față de mediul de protecția
„Pentru o viată înconjurător, îngrijind și mediului Educ.
sănătoasă, păstrăm plantând răsaduri și semințe prezentate
un mediu curat de flori în curtea grădiniței; PPT 10-12
-fotografii
O2 – să participe, alături de -curtea grădiniței din timpul
părinți, la întreținerea și Fișe de lucru Împrejurimile activităților
îngrijirea mediului apropiat; grădiniței.
Activitate
O3 – să-și dezvolte simțul practică
estetic pentru frumosul din -ecologizarea
natură; unor zone din
localitate
O4 – igienizarea spațiului (curtea
verde și a celui de joacă din grădiniței)
curtea gradiniței;

O5 – stimularea
preșcolarilor pentru a
desfășura activități practice
prin care să contribuie la
păstrarea sănătății mediului
în care trăiesc.
4 Tipul activității: O1 – trezirea sentimentelor „Tradiții și 8-10 Sala de grupă fotografii Joi Educ.
-Educație religioasă; religiose și a iubirii lui obiceiuri de
„Să descoperim Dumnezeu prin cunoașterea Paște” – -expoziție de
tradițiile creștine ale unor obiceiuri creștinești prezentare desene
neamului românesc” specific sărbătorilor de PPT Educ.
Paște; 10-12
O2 – exersarea unor abilitați
estetico-pastice, în vederea Preotul
incondeierii ouălor;

O3 – vizită la Biserica
„Sfinții Arhangheli Mihail
si Gavriil”
5 Tipul activității: O1 – încurajarea copiilor în -activități 8-10 Sala de grupă fotografii Vineri Educ.
Educație rutieră vederea participării la artistico-
„Învățăm să activități de echipă; pastice la -expoziție de Polițist,
circulăm corect” alegere desene Jandarm
O2 – să cunoască și să aplice
regulile de evitare a 10-12
accidentelor;
-diplome
O3 – cunoașterea și pentru
respectarea regulilor de participarea
circulație; la activitățile
desfășurate
O4 – întâlnirea cu
reprezentanți ai Poliției
Rutiere din Bacau;

O5 – concurs pe teme de
circulație.

Întocmit:

Profesor pentru inv. preșcolar: Borș Doinița

S-ar putea să vă placă și