Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

Grupa : mare
Tema integratoare : CE Ș I CUM VREAU SĂ FIU ?
Tema activităț ii : ” În ograda bunicii ”
Tipul de activitate : predare și consolidare de cunoștințe,
deprinderi ș i priceperi
Scopurile activităț ii :
- însușirea unor caracteristici generale despre puișorii de găină
- consolidarea număratului în limitele 1-9 și a capacității de
descompunere a numărului 9
- consolidarea normelor de comportare civilizată în cadrul
grupului

obiective operaț ionale :


- să observe puișorii de găină și să precizeze principalele lor
trăsături
- să numere corect în limitele 1-9, raportând corect numărul la
cantitate
- să descompună numărul 9, identificând cel puțin patru modalități
- să recite poezia corect și expresiv
- să completeze lacunele din textul scris cu imagini, cifre și
cuvinte
- să desprindă trăsăturile negative de comportament ale
personajelor
- să utilizeze deprinderile motrice însușite în diferite contexte

Strategii didactice
Metode: povestirea, conversația euristică, cubul, observația,
exercițiul, problematizarea, turul galeriei
Material didactic: nouă puișori de găină, siluete ale prsonajelor din
poveste, tablă magnetică, machetă

Domenii experiențiale : științe, limbă și comunicare


Jocuri de mișcare: ” Puișorii veniți la mama!”
” Alergați la cloșcă !”

Scenariul activităț ii :

Activitatea se va derula pornind de la povestirea improvizată ”În


ogradă la bunici ”. Pe parcursul povestirii primului fragmnet, se vor
așeza siluetele personajelor pe tabla magnetică .
”A fost odată ca niciodată un copil ca voi, pe nume Andrei, bunicii
lui trăiau la țară și aveau în ograda lor o găinușă îngâmfată și leneșă.
Toată ziua stătea pe gard, își pieptăna moțul și făcea doar un ou pe
săptămână, dar se lăuda o lună, iar cu păsările din curțile vecinilor se
certa mereu. Într-una din zile, păsările din curțile vecine s-au supărat
pe găinușa cea leneșă și îngămfată și dorind s-o învețe minte să nu
mai fie așa cu nasul pe sus, i-au cântat un cântecel. Haideți să-l
ascultâm.”
Se audiază fragmentul muzical :
” găinușa cea moțată
Este foarte îngâmfată,
Face un ou la săptămână
și se laudă o lună .
refr.: cot-codac, cot-codac
ouă albe eu vă fac
cot-codac, cot-codac
ouă pentru cozonac .

Se inițiază cu copii următoarea conversație :


- despre cine este vorba în cântec ? ( despre găinușă)
- cum era găinușa ?(moțată, lăudăroasă)
- cum se comporta cu vecinele ei?(se certa mereu)
- cum era ea dacă făcea doar un ou la săptămână?(era leneșă)

Activitatea de astăzi se va numi ”În ogradă la bunici ”. Vom


încerca până la sfârșitul activității să-i ajutăm pe bunicii lui Andrei și
să o transformăm pe găinușa cea leneșă și îngâmfată într-o găinușă
modestă și harnică.
Să vedem ce s-a întamplat mai departe:
” Găinușei nici nu-i păsa de cântecul cântat de vecinele ei, ba era
pe zi ce trecea tot mai rea și râdea de găinile care aveau pui,
zicându-le că ea niciodată nu o să scoată pui, pentru că nu îi place să
aibă grijă de ei.
Într-o zi, găina a găsit lângă cuib o cutie și, curioasă din fire, a
deschis-o.Ce credețe că a vazut? O mulțime de puișori care tocmai
ieșiseră din ouă ”
- Haideți să-i numărăm să vedem câți sunt?( 9 puișori)
- Haideți să aflăm mai multe despre ei !
Se va realiza observarea puișorilor prin metoda cubului.
Se împart copii în șase grupuri și se citesc sarcinile de pe fețele
cubului.
Grupul I : completează desenele cu părțile lipsă și colorează
puișorii în culorile observate.
Grupul II : ordonează puii diferitelor păsări în șir crescător după
dimensiunile lor și realizează comparații între ei ;
Grupul III : asociază comportamentul puișorului cu cel al unor
animale și al omului, prin alăturare de jetoane(puișor, vițel , miel,
copil)
Grupul IV : selectează jetoanele cu factorii de mediu care
asigură viața puișorilor
Grupul V: hrănește puișorii
Grupul VI : argumetează faptul că păsările de curte sunt
prietenele omului, selectând jetoane cu foloasele aduse.
Lucrările copiilor vor fi plasate pe o machetă intitulată ” Păsări de
curte”
” Vecinele găinii erau tare supărate pe găina care nu avea grijă de
puișori și s-au gândit să o roage pe Zâna cea bună să le ajute să
găsească o mamă, o cloșcă pentru puișori:
Zâna le-a spus:
- Vă dăruiesc o poezie magică, pe care trebuie să o spuneți când
găinușa doarme. Și le-a învățat poezia.
Când găinușa a adormit, găinile au început să spună cuvintele
magice ” A ieșit din ou...” , dar au constat că au uitat multe cuvinte
din poezie .
- ” Copii, putem să le ajutăm noi ?”
Se prezintă un poster cu poezia eliptică, iar copii vor completa
cuvintele lipsă cu imagini ( soare, puișor), cifre ( 8,9) și cuvântul
găina.
A ieșit din nou................(soare)
Cel din urmă....................(puișor)
Se uscă pe aripioare
și-o pornește-ncetișor
stă.................la-ndoială(găina)
că din .....puișori(9)
.....sunt galbeni, gălbiori(8)
Numai cel de la sfârșit
A ieșit mai ponosit
și se-ntreabă speriată
nu-i cumva de ciocolată ?”

” Când s-a trezit găinușa din somn, nu s-a mai urcat pe gard să se
laude ca de obicei, ci a mers să-și caute puii ca să aibă grijă de ei. Se
gândea cum să-i îngrijească mai bine, să crească mari și să devină....”
- ”ce vor crește când vor crește mari?”(găini și cocoși)
- ”ce credeți, câte găini și câți cococoși vor crește din cei 9
puișori ?”
Descompunerea numărului 9 se va realiza prin metoda turul
galeriei.
Copii vor fi împărțiți în 4 grupuri și timp de 5 min., fiecare grup
va găsi 4 soluții de descompunere a numărului 9, lucrând pe posterul
primit.
Se expun posterele și se examinează de către toată grupa
corectitudinea rezolvării, făcându-se mențiuni pe marginea fiecărui
poster. Timp de cinci minute, fiecare grup observă dacă are notatții
și aduce corecțiile necesare .
”Găinușa nu mai făcea un ou pe săptămână, ci un ou pe zi .”
- Câte ouă făcea pe săptămână ?”(7)
”Bunicii lui Andrei erau tare fericiți că găina facea multe ouă, iar
bunica prepare din ele cozonac. A pregătit și pentru voi un cozonac
gustos”
Copii vor savura câte o felie de cozonac, iar apoi se vor juca jocul
”Alergați la cloșcă!”. Un copil care poartă în piept un jeton cu
imaginea unei găini va fi cloșca, iar ceilalți puișorii. Puișorii aleargă
prin sala de grupă. La auzul cuvintelor cot-codac, vor alerga la cloșcă.
Rolul copiilor se schimbă de mai multe ori .

SECVENȚ A ORGANIZAREA STRATEGII EVALUARE/


DIDACTICĂ ACTIVITĂȚ II DIDACTICE FEEDBACK
1. Captarea atenț iei Se va realiza prin Povestirea, conversația Observarea
audierea primului comportamentului
fragmnet din poveste și copiilor, interesul
a fragmentului muzical. pentru conținutul
povestirii și al
cântecului.
2. Reactualizarea Printr-o conversație, se conversația Aprecieri verbale,
cunoș tinț elor vor reactualiza aplauze, corectitudinea
trăsături de caracter : răspunsurilor.
- cum era găinușa ?
(moțată, lăudăroasă)
- cum se comporta cu
vecinele ei?(se certa
mereu)
- cum era ea dacă făcea
doar un ou la
săptămână?(era leneșă)

3. Anunț area temei ș i Activitatea de Expunerea Observarea


a obiectivelor astăzi se va numi ”În comportamentului
ogradă la bunici ”. Vom copiilor, capacitatea de
încerca să o atenție.
transformăm pe găinușa
cea leneșă și îngâmfată
într-o găinușă modestă
și harnică.

4. Prezentarea noului Prezentarea celui de-al Povestirea Observarea


conț inut doilea fragment din comportamentului
poveste;Se va realiza copiilor, capacitatea de
observarea puișorilor atenție
prin metoda cubului.
Se împart copii în șase Aprecieri generale și
grupuri și se citesc individuale;
sarcinile de pe fețele Corectitudinea
cubului. Cubul, observația rezolvării sarcinilor
Grupul I : completează
desenele cu părțile lipsă
și colorează puișorii în
culorile observate.
Grupul II : ordonează
puii diferitelor păsări în
șir crescător după
dimensiunile lor și
realizează comparații
între ei ;
Grupul III : asociază
comportamentul
puișorului cu cel al unor
animale și al omului, prin
alăturare de
jetoane(puișor, vițel , Observarea
miel, copil) comportamentului
Grupul IV : selectează copiilor
jetoanele cu factorii de
mediu care asigură viața
puișorilor
Grupul V: hrănește
puișorii
Grupul VI :
argumetează faptul că Povestirea
păsările de curte sunt
prietenele omului, Problematizarea capacitatea de atenție
selectând jetoane cu
foloasele aduse. Aprecieri, aplauze,
Se prezintă următorul Povestirea Găsirea unor soluții
fragmnet din poveste; corecte
Repetarea poeziei și Exercițiul
completarea cuvinetelor Observarea
lipsă cu imagini, cifre și Turul galeriei comportamentului
cuvinte; Se prezintă copiilor
următorul fragmnet din Aprecieri,
poveste ; exerciții de corectitudinea
numărat în limitele 1-9 rezolvării
Descompunerea Aprecieri verbale,
numărului 9 ; Copii vor Analiza soluțiilor găsite
fi împărțiți în 4 grupuri .
și timp de 5 min.,
fiecare grup va găsi 4
soluții de descompunere
a numărului 9, lucrând
pe posterul primit.
Se expun posterele și
se examinează de către
toată grupa
corectitudinea Povestirea
rezolvării, făcându-se
mențiuni pe marginea
fiecărui poster. Timp
de cinci minute, fiecare
grup observă dacă are
notatții și aduce Observarea
corecțiile necesare . comportamentului
Se expune ultimul copiilor
fragment din poveste și
se poartă o discuție
despre întrebuințaera
ouălor.

5. În cheierea Buncii îi răsplătesc pe Conversația Aprecieri


activităț ii copii, trimițându-le câte generale,recompense
o felie de cozonac;
Executarea jocurilor de
mișcare ; ”Puișorii veniți
la mama!” și ”Alergați la
cloșcă!”