Sunteți pe pagina 1din 2

TURA I

SĂPTĂMÂNA: 09.11-13.11.2015 TEMA DE STUDIU: Cine sunt/suntem?


PROIECTUL: „Comunitatea în care trăim - SUBTEMA: „Familia mea”
O mare familie”
ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE
D Activităţi de dezvoltare
Jocuri şi activităţi Activităţi pe domenii experienţiale
A Jocuri şi activităţi alese personală (rutine,
alese ADE
T ALA tranziţii, opţionale)
ALA
A Tema, mijloc de realizare ADP
Bibliotecă: ÎD: „Membrii familiei
Activitate integrată:
„Prezint poze cu mele”
L „Familia mea iubită”
familia mea” T: „Are mama o fetiță”
U DȘ: Cunoașterea mediului: „Ce știi Joc de atenție:
”Ajută fetița să Rutine: Primirea
N despre familia ta?” – joc didactic „Telefonul fără fir” copiilor; micul dejun;
ajungă acasă” –
I DEC: Educație muzicală: ”Familia calendarul naturii; ordine
labirint
mea” – predare cântec la jucării; masa de prânz,
ne spălăm
DȘ: Activitate matematică: Opțional: Lb. Engleză (30
min.)
Artă: „Grupează cum îți spun!”- joc
M
„Tablou de familie” didactic
A ÎD: „Portretul mamei/
- desen DPM: Educație fizică: „Învăţarea tatălui”
R
alergării cu pendularea gambei înapoi T: „A fost odată un castel”
Ţ
şi ridicarea genunchiului sus la Rutine: Primirea
I
piept”. copiilor; micul dejun;
Joc: „Familia grăbită” Joc de mișcare: calendarul naturii; ordine
„Puișori veniți la la jucării; masa de prânz;
M Joc de rol: ne spălăm
Activitate integrată: mama!”
I ,,De-a părinții”
”Surprize pentru familie”
E „Cu familia la ÎD: „Familiile sunt
R cumpărături” diferite”
DLC: Educarea limbajului: „Cine T: „Trenulețul muzical”
C
este, cine sunt?” – joc didactic Rutine: Primirea copiilor;
U
DEC: Ed. Artistico-plastică: „Daruri micul dejun; calendarul
R Construcţii:
pentru familia mea” – modelaj Joc distractiv naturii; ordine la jucării;
I „Casa mea”
”Cu familia la masa de prânz; ne spălăm
„Camera mea”
Activitate integrată: plimbare”
ÎD: „Ce mi-a povestit
„Căsuța mea dragă”
mama?”
J DŞ: Activitate matematică:
T: „Eu am zece degețele”
O Ştiinţă: „Așază panglicile de la cea mai Rutine: Primirea
I „Membrii familiei” îngustă la cea mai lată și invers!” – copiilor; micul dejun;
exercițiu cu material individual calendarul naturii; ordine
DOS: Activitate practică: „Căsuța la jucării; masa de prânz;
ne spălăm
familiei” – colaj
Joc imitativ: ÎD: „Dacă aș fi mama,
Activitate integrată: ,,Cine face, ce face?” bunica…”
V ”Acasă e cel mai bine!” T: „Câte unul, câte doi!”
I Joc de masă: Rutine: Primirea copiilor;
DLC: Educarea limbajului: „Familia
N ”Din jumătate- micul dejun; calendarul
mea”de Elena Podoleanu -
E întregul” naturii; ordine la jucării;
memorizare Joc de mișcare:
”Domino” masa de prânz; ne spălăm
R „Scăunele musicale”
DOS: Educație pentru societate: „Îmi Opţional – “Împreună în
I
Nisip şi apă/Altele iubesc părinții!”- convorbire lumea poveştilor”-30 min.

TURA II
SĂPTĂMÂNA: 09.11-13.11.2015
ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN ACTIVITATE ACTIVITATE SEMNĂTURA
PROGRAMUL DE DUPĂ-AMIAZĂ METODICĂ METODICĂ
ALA, ADE, ADP TURA I TURA II Tura I Tura II
ALA: Bibliotecă : „Căsuța mea” –
exerciții grafice Amenajarea sălii de
ADE: DȘ: „Ce știi despre familia ta?” Pregătire material
grupă în funcție de
L – joc didactic didactic pentru
tema săptămânii;
U DEC: „Am o casă mititică” – repetare săptămâna în curs;
Conceperea și
N cântec Conceperea unor
realizarea unor fișe
I fișe de lucru;
”Familia mea”- audiție muzicală de lucru;
ADP: „Știu să ofer ajutor!” –
deprinderea de a oferi ajutor celorlalți
ALA: Artă: „Camera mea” - desen
M
ADE: DLC: „Doi frați cuminți” –
A
repetare poezie
R
DOS: „Îmi iubesc părinții” – Zi metodică în Zi metodică în
Ţ
convorbire grădiniță; grădiniță;
I
ADP: „Facem ordine la locul de
joacă!” – deprinderi de ordine și
disciplină
ALA: Joc de rol: „În vizită la bunici”
M ADE: DŞ: „Așază panglicile de la cea
I mai îngustă la cea mai lată” – exercițiu Studiul individual -
E cu material individual aprofundare: Completarea
R DEC: „Daruri pentru familia mea” – Curriculumul mapelor individuale
C modelaj pentru învăţământul ale copiilor;
U ADP: „Să ne ascultăm unii pe preşcolar;
R ceilalți!” – deprinderea de a-i asculta
I pe ceilalți

ALA: Construcții: „Căsuța bunicii”


ADE: DLC: „Cine este, cine sunt?” –
joc didactic Studiul individual -
Completarea
J DOS: „Căsuța mea” – finalizare aprofundare:
documentelor
O lucrări Curriculumul
educatoarei –
I ADP: „Singurel mă îngrijesc!” – pentru învăţământul
proiecte didactice;
deprinderea de a se îmbrăca și încălța preşcolar;
singuri

ALA: Joc de masă: „Puzzle”


ADE: DŞ: „Grupează cum îți spun!”- Consilierea Consilierea
V joc didactic părinților: „Cât de părinților: „Cât de
I DPM: ,,Repetarea alergării cu bine îţi cunoşti bine îţi cunoşti
N pendularea gambei înapoi și ridicarea copilul” copilul”
E genunchiului sus la piept” Proiectarea Proiectarea
R Joc: „Familia în excursie” activităților pentru activităților pentru
I ADP: „Folosesc apa și săpunul săptămâna săptămâna
zilnic!” – deprinderi de igienă și următoare; următoare;
autoîngrijire

S-ar putea să vă placă și