Sunteți pe pagina 1din 2

ROMÂNIA

SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI


1. Certificatul

Tipul……………CALIFICARE…………………….Seria……………………...............nr…………
calificarea/ocupaţia)……AGENT PAZĂ ŞI ORDINE………….…cod COR ……………………..
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificärilor profesionale din România …516 9.1.1

2. Autoritaţile naţionale responsabile

MINISTERUL MUNCII, CONSILIUL NAŢIONAL DE MINISTERUL EDUCAŢIEI,


FAMILIEI ŞI EGALITAŢII FORMARE PROFESIONALA CERCETARII ŞI
DE ŞANSE A ADULŢILOR TINERETULUI

3. Denumirea furnizorului de formare profesionalä care a eliberat certificatul

………………………….SC. VIMARO COM SRL SUCEAVA……………………………..


Nr. de Inmatriculare In Registrul national al furnizorilor de formare profesionalä a adulţilor ……………

4. Nivelul de calificare certificat

……………………………………………………….…NIVEL I……………………………………………

5. Sistemul de evaluare

note : ..DE LA 1 - 10…………………………calificative :……………………………………

6. Baza Iegală pentru eliberarea certificatului

O.G 129/2000 PRIVIND FORMAREA PROFESIONALĂ A ADULŢILOR ....


……………………………
7.Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionalä

………………………..ÎNVĂŢĂMÂNT GENERAL OBLIGATORIU……………………..

8. Tipul de program de formare profesională

……………………………………………CALIFICARE……………………………………….
Durata (ore) total: ………360……………
din care: pregätire teoreticä 120……………
pregătire practica …240………….
Nota:
Acest document nu este un act oficial de calificare.
Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare şi ocupaţia pentru certificatul de absolvire.
9. Competenţe profesionale dobândite

 COMPLETAREA DOCUMENTELOR OPERATIVE


 RAPORTAREA EVENIMENTELOR
 COMUNICAREA LA LOCUL DE MUNCĂ
 PREGĂTIREA CONTINUĂ
 INTREŢINEREA ECHIPAMENTELOR, MIJLOACELOR ŞI A APARATURII DIN
DOTARE
 AUTORIZAREA ACCESULUI IN OBIECTIV
 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII IN ECHIPĂ
 INTERVENŢIA PENTRU ELIMINAREA EVENIMENTELOR
 MENŢINEREA ORDINII IN OBIECTIV
 PRIMIREA /PREDAREA SERVICIULUI
 SUPRAVEGHEREA OBIECTIVULUI IN EXTERIOR
 CUNOAŞTEREA ARMAMENTULUI
 INSTRUCŢIA FOCULUI
 TRAGERE CU ARMAMENTUL
 CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RADIO ŞI
TELECOMUNICAŢII
 CUNOAŞTEREA ŞI FOLOSIREA PSI
 ACORDAREA PRIMULUI AJUTOR

DIRECTOR *) PRESEDINTE **)

Secretar,

*) Directorul furnizorului de formare


**) Presedintele comisiei de examinare

S-ar putea să vă placă și