Sunteți pe pagina 1din 2

Cuprins proiect IOPC

1. Descrierea pe scurt a lucrării


(Rezumat lucrare)

Ex:
In prezenta lucrare este observata /se studiază/ investighează/ analizează capacitatea de emisie
termica a pieselor strunjite. Metoda de investigare utilizata a fost termografierea in infraroșu cu o camera
de termografie de tip………. si s-a utilizat un senzor pe baza de ……..S-au studiat mai multe regimuri de
funcționare de diferite temperaturi exterioare si diferite temperaturi ale elementelor active.
Imaginile realizate au fost analizate apoi cu ajutorul softului de analiza MATLAB si softul
camerei in vederea determinării cu exactitate a pofilelor termice pe fiecare zona de interese. Au fost
observate / au putut fi puse astfel in evidenta zonele colmatate de diferențele de emisivitate/ temperatura
depășise valoarea pragului de…….
Cuvinte cheie: termografie; schimbător de căldură; infraroșu; transfer termic.

2. Introducere

Se vor scrie cel mult 2 pagini despre istoricul apariției si dezvoltării metodei de investigare. De
asemenea voi fi citate din literatura de specialitate exemple clasice/special de utilizare a metodei. Din
literatura de specialitate vor fi precizate modurile in care a fost utilizata anterior metoda pentru aplicații
similare.
Limitările tehnice ale metodei din literatura de specialitate: rezoluția, camera.

3. Materiale si metode

- Tipuri de material: Oteluri de toate felurile, Materiale (cuțite)


- Parametrii, scheme, relații de calcul, fluxul termic (conducție, convecție, radiație, transfer termic)
Metode
- Principiul fizic al metodei, scheme de principiu enumerare metode termografie
- Teorie radiație infraroșu.
- Descoperire, istoric lungime de unda (parametri), domeniul de lungimi de unda utilizat, senzori
(tipuri); Senzorul si tipul de camera utilizat.
- Formule de calcul, scheme, tipuri de transmitere a căldurii.
- Principiul prelucrării imaginii (max 2-3 pagini) și descrierea Obiectivelor și a Modului cu se
realizează prelucrarea imaginii cu softul specializat al camerei/MATLAB;
- Exemplu de cod sursă pentru prelucrarea imaginilor.
- Schema de principiu a examinării pentru ce se va face practic.

4. Rezultate si discuții

Pentru examinare s-a procedat astfel: camera a fost poziționata ……………umiditate,


temperatura. A fost măsurata ……… temperatura de contact fiind………..Durata examinării a fost de la
începutul procesului de așchiere pana la final. Parametrii regimului de așchiere (turație, avans). Se
observa ca……….. in imaginea……. fluxul termic/ temperatura creste/scade.
In urma examinării a fost/
Pentru o mai buna vizualizare imaginile controlului nedistructiv au fost prelucrate in MATLAB.
Se vor detalia funcțiile MATLAB utilizate și rezultatele obținute în urma prelucrării imaginilor.
Temperatura maxima observata……..

5. Concluzii

Metoda a fost aplicata in domeniul …..


Principalele rezultate obținute au fost …….
Utilitatea metodei pentru scopul urmărit este …..
Pentru viitor ar putea fi verificare următoarele ipoteze ………….

6. Bibliografie

***Prezentate Power Point – 11 slide-uri