Sunteți pe pagina 1din 12

PROIECT

ASAMBLARE SI AMBALARE

Student
Carciumaru Daniela-Georgiana
Grupa: 632 CB

1
Cuprins

1. Studiul produsului şi analiza tehnologică.

2. Stabilirea listei componentelor.

3. Intocmirea schemei de ordonanţare şi schemei de asamblare.

4. Elaborarea listei fazelor de montaj şi atribuirea utilajelor şi

echipamentelor.
5. Stabilirea regimurilor de montaj şi a timpilor operativi.

6. Stabilirea mijloacelor de transport şi alegerea tipului de ambalaj.

7. Întocmirea documentaţiei însoţitoare – certificat de garanţie –

declaraţie de conformitate/certificat de conformitate – instrucțiuni de


utilizare/cartea tehnică.
8. Elaborarea procedurii specifice activităţii de montaj, ambalare şi

depozitare.

2
CAPITOLUL 1
STUDIUL PRODUSULUI ŞI ANALIZA TEHNOLOGICĂ

1.1. Analiza funcţional constructivă


a) Descrierea produsului
- destinatia exacta a produsului.
- producătorul produsului este SC. Carciumaru S.R.L
- beneficiarii produsului sunt interni.
b) Rolul funcţional
- rolul functional exact: Profilarea unui semifabricat plan, conform
desenului de executie al piesei finite.
- protectia elementelor componente impotriva patrunderii corpurilor
straine
- conditii de functionare corecta
- metode de evitare a accidentelor
c) Condiţii de funcţionare
- conditii tehnice deosebite (mentionate pe desen); Calit, revenit 60 65
HRC
- cerinţe de mediu ambiant (climatice);
- temperatura de functionare: Deformare plastica la rece 20 ±2°-
- temperatura ambiantă în timpul funcţionării este :-250C÷600C
- umiditatea maximă a aerului la 200C maxim 80%;
- cum se realizeaza transportul produsului.Se realizează în cutii de
lemn, in hartie cerata;
- temperatura mediului ambiant în timpul transportului sau depozitării
- pozitia de functionare: pe axa verticala;

3
- gradul de protectie.
d) durata de utilizare
1.2. Analiza constructiv tehnologică
a) Lista componentelor
(se vor trece in tabelul de mai jos componentele din indicatorul
desenului de ansamblu)

Nr.Crt. Denumire Nr.Desen sau STAS Nr. buc.

1 Placa de baza

2 Placa matritei

3 Limitator

4 Puanson

5 Placa de apasare

6 Suport rola

7 Rola
8 Surub de fixare STAS 84 3954 2

9 Placa de capat

10 Surub de fixare STAS 84 3954 4


11 Surub de fixare STAS ISO 4762 4

12 Cep STAS 500-68 1

13 Arc STAS 795-71 4

14 Ax+Cui spintecat

15 Surub de fixare STAS 84 3954 4

4
b)Elemente de legătură
- Elemente de etanşare
- Elemente de siguranţă
- Elemente de îmbinare (asamblare)
Suruburi: 8, 10, 11, 15
- Elemente de reglare arcuri

c) Elemente tehnologice (de tehnologia montajului)


Prescriptii tehnologice (numai daca sunt impuse pe desenul de
ansamblu)

1.3. Calculul indicilor de evaluare a asamblabilităţii

1. gradul de unificare al produsului


nCU
p   100 [%]
nCT

 p  15/19x100=78,94[%]

unde:  p  gradul de unificare al produsului;


nCU – numărul de componente unificate;
nCT – numărul total de bucăţi de elemente din tabelul de componenţă;

2. gradul de standardizare al produsului

5
nS
iS  100 [%]
nCT

iS =19/19x100=100 [%]
unde: iS = gradul de standardizare al produsului;
nS – numărul de bucăţi standardizate.
nCT – numărul total de bucăţi de elemente din tabelul de componenţă;

Tabelul 1. Analiza legăturilor dintre elemente


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 - - - - - - - - - - - - -

2  -  - - -   - - - - - - 
3 -  - - - - -  - - - - - - -
4 - - - -   - - -     - -
5 -  -  - - - - - -  -  - -
6 - - -  - - - - - - - - -  -
7 - - - - -  - - - - - - -  -
8 - -  - - - - - - - - - - - -

9 - - -  - - - - -     - -
10 - - -  - - - -  -   - - -
11 - - -   - - -  - -   - -
12 - - -  - - - -  - - - - - -
13 - - -   - - - - - - - - - -
14 - - - - -   - - - - - - - -

15   - - - - - - - - - - - - -

Legendă:
Asamblare filetată ■
Asamblare cu strângere ▲

6
Asamblare elastică 
Asamblare cu caneluri ●
Asamblare cu pene 
Asamblare cu roti dintate
Asambalre nedemontabila (prin sudare, lipire, nituire etc) 
Legătură de contact 

7
CAPITOLUL 2
Stabilirea listei componentelor
Tabelul 2. Lista componentelor.
Nr.
Cod Denumire Material Transport
bucăţi
0 1 2 3 4
01 Placa de baza OSC10 1
02 Placa matritei C120 1 .
Transportul va fi făcut în cutii speciale care au la interior
03 Limitator OLC45 2 un suport din lemn.

Transportul va fi făcut în cutii speciale care au la interior


04 Puanson OLC55 1
un suport din lemn.
05 Placa de apasare OLC 45 1 . In cutii din lemn
06 Suport rola OLC45 1 In cutii din lemn

07 Rola OL37 1 In cutii din lemn

08 Surub de fixare OLC45 2 In cutii de carton, in pungute de platic

09 Placa de capat OSC8 1 In cutii din lemn .

10 Surub de fixare OLC45 4 In cutii de carton.

11 Surub de fixare OLC45 4 In cutii de carton.

12 Cep OLC45 1 In cutii de carton.

13 Arc 35CrV11A 4 In cutii de carton.

14 Ax+cui spintecat OLC50 1 In cutii de carton.

15 Surub de fixare OLC45 4 In cutii de carton.

8
Capitolul 3
Ordonanţarea şi schema de asamblare
3.1. Ordonanţarea
Stabilirea succesiunii componentelor în cadrul procesului tehnologic
de montaj are la bază câteva principii:
 Componenta de bază
primeşte toate celelalte componente, ea fiind prima care se orientează şi
care se fixează în dispozitivul de asamblare;
 Trebuie evitate pe cât
posibil asamblarea şi dezasamblarea repetată în cadrul postului de montaj;
 Trebuie evitată
intervenţia într-un lanţ de dimensiuni închis în vederea realizării altor lanţuri
de dimensiuni;
 Trebuie asamblate mai
întâi componentele care formează ajustaje cu strângere urmând ca după
aceea să se asambleze componentele care formează ajustajul cu joc;
 Componentele trebuie
asamblate în ordinea descreşterii mărimii şi volumului;
 Trebuie realizate mai
întâi toate subasamblele nedemontabile.
Un exemplu de ordonanţare se prezintă în schema din figura 1.

3.2. Elaborarea schemei de montaj


În această fază, pe baza analizei efectuate în capitolul anterior, se face
o schemă a ordinii de montare, arătând prin semne convenţionale fazele de
montaj.

9
12

11

13
5
10

7
14

9
8
3

15

10
11
12