Sunteți pe pagina 1din 1

Adeverință de practică

Prin prezența se adeverește că ................................................................


student/ă al Facultății de Protecția Mediului din Oradea, secția Agricultură,
anul II, grupa I, a efectuat stagiul de practica la ..............................................
pe perioada lunii ....................... .

Data: .......................