Sunteți pe pagina 1din 8

TX-SKY Quick Guide_RO

AUTENTIFICARE
TX-SKY
Ecran tactil
După pornire, utilizatorii se pot
Ecranul tactil este un ecran capacitiv şi poate fi acţionat doar cu degetul (nu cu unghia).
INDICAŢII PRIVIND ECRANUL TACTIL
autentifica:
Computerul de bord utilizează un ecran tactil pentru introducerea de informaţii sau
parametri. Ecranul tactil este fabricatdin sticlă şi trebuie manipulat cu atenţie!
Utilizarea ecraului tactil în mod incorect poate duce la avarierea gravă ce nu va fi
acoperită de garanţia Transics.
- cu ajutorul unui cod personal (şi
INSTRUCŢIUNI DE CURĂŢARE A ECRANULUI TACTIL a unei parole opţionale), sau
Vă rugăm utilizaţi un material uscat sau moale cu detergent neutru sau etanol pentru a
curăţa ecranul. NU utilizaţi solvent organic acid sau soluţie alcalină. - prin introducerea cardul
şoferului în tahograful digital.

Buton reglare luminozitate: /


Senzorul de lumină integrat determină în mod implicit modul de
luminozitate al afişajului (zi/noapte). Cu toate acestea,
VEDERE LATERALĂ utilizatorii pot schimba modul actual cu ajutorul butonului de
reglare. La modificare, pictograma modului zi / noapte va fi
afişată pentru scurt timp în colţul din stânga jos.
Opţional, puteţi schimba limba din colţul
Cititor de
carduri SD din dreapta jos.
Difuzoare Selecţia limbii va schimba doar limba
Port USB din ecranul de autentificare.
extern

Atingeţi Identificator utilizator pentru a vă


UTILIZAREA TX-SKY autentifica cu ajutorul identificatorului
dumneavoastră (şi o parolă opţională).
ACŢIUNI Tastatura va apărea în mod automat.
În cazul în care este necesară o parolă, va fi
Atingere Atingeţi pentru a selecta / deschide / extinde un element. afişată o casetă de intrare suplimentară.
SAU
Utilizaţi mişcarea verticală de tragere cu degetul pentru a derula.
Autentificaţi-vă cu ajutorul cardului pentru
şofer prin introducerea acestuia în tahograf.
Tragere O bară de derulare va fi Utilizatorul va fi autentificat în mod automat.
verticală cu afişată de fiecare dată
când mişcarea de tragere Utilizarea tastaturii
degetul
verticală cu degetul poate
Introduceţi caractere special prin apăsarea şi menţinerea
fi utilizată. caracterului asociat.
Spre exemplu, apăsaţi şi menţineţi E pentru a introduce É, È, Ë, etc.
Utilizaţi mişcarea orizontală de tragere cu degetul pentru
a derula ecranele. - Shift activ Apăsaţi Shift pentru a utiliza tasta shift o singură dată.
- Shift Lock activ Apăsaţi şi menţineţi tasta Shift pentru a activa Shift Lock.
Un indicator de pagină va
Tragere fi afişat în partea de jos a Butonul Enter este utilizat pentru confirmarea acţiunilor şi se va
orizontală cu ecranului de fiecare dată schimba în funcţie de modul, ex. Autentifica.
degetul când puteţi utiliza
mişcarea de tragere Apăsaţi pentru a îndepărta tastatura de pe ecran.
orizontală cu degetul
pentru a derula către o Apăsaţi şi menţineţi apăsat pentru a regla configuraţia
altă pagină: tastaturii: AZERTY / QWERTY / QWERTZ / CHIRILICĂ / ARABĂ.

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 1 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
BARA DE SUS
Butonul SOS (disponibilitatea depinde de setări)
Bara de sus afişează şoferul curent, Prin intermediul butonului SOS din bara de
activitatea actuală şi data şi ora. sus puteţi alerta echipa de la birouri în
Observaţie: În cazul utilizării funcţiei de cazul unei urgenţe.
recunoaştere a remorcii, starea remorcii este,
de asemenea, afişată pe bara superioară: Când apăsaţi , este trimis un mesaj de
alarmă către echipa de la birouri. Pentru a
- Nicio remorcă / - Remorcă ataşată. evita activarea accidentală, trebuie să
Atingeţi pictograma Acasă pentru apăsaţi butonul un anumit timp înainte
a sări imediat la pagina Widget să fie declanşată o alarmă SOS.
(consultaţi „Widgets”(.
Module de comutare WIDGETS
Un număr de pagini widget sunt
Atingeţi pictograma Modul pentru a disponibile pe ecranul de pornire. Widget-
deschide meniul. Atingeţi unul dintre module urile oferă vizualizarea dinamică a
pentru a-l deschide: modulelor specifice.
Activităţi Mesagerie 1: Timpi de lucru + Centru de notificări
Planificare Navigare
2: Raport de activitate
3: Asistent ECO
Securitate Timpi de lucru Derulaţi între paginile widget cu ajutorul
Documente Utilizatori mişcării Orizontale de tragere cu
degetul. Atingeţi butonul + din dreptul
Telefon Antrenor ECO tipului de widget pentru a sări la modulul
Panou de control respectiv:
Atingeţi pictograma Stare de funcţionare
dispozitiv pentru a afişa starea GPRS şi Widget-ul Temperatură
GPS.
Aplicaţia afişează cele mai importante
temperaturi, umiditatea şi/sau informaţii
GPRS şi GPS OK despre punctul setat.
GPRS şi GPS nu sunt OK De asemenea, aceasta oferă un conţinut
dinamic bazat pe datele disponibile sau
Stările suplimentare sunt, de asemenea, afişate activat prin intermediul remorcii frigorifice
în această căsuţă de notificare: de exemplu, şi/sau a memoriei.
RDD pornit, Nicio remorcă, Remorcă ataşată ...

Atingeţi pictograma Notificări pentru


a afişa toate notificările necitite (spre
exemplu, „Mesaj nou”, „Rută nouă”, „Nou
favorit”, „Descărcare finalizată”, ...(.
Atunci când este adăugată o notificare, Apăsaţi pe aplicaţie pentru a accesa
aceasta va apărea pentru câteva secunde informaţii detaliate despre remorca
în colţul din dreapta sus al ecranului. frigorifică / memorie.
Atingeţi caseta de notificări pentru a sări la
modulul respectiv (spre exemplu, „Căsuţa
de mesaje”(.

Observaţie: Pictograma Notificări va fi animată atunci când sunt disponibile notificări necitite: .

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 2 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
ACTIVITĂŢI MESAJE
Modulul este format din: Căsuţa de mesaje, Outbox şi Personal.
Căsuță mesaje
Mesaj nou
O activitate este o acţiune predefinită pe Opţiuni: Ştergere - Mutaţi în folderul
care o efectuaţi şi pe care computerul de Personal
bord o înregistrează. Activităţile sunt Căutare
afişate în zona cu conţinut.
Pictograme pentru starea mesajelor:
Mesaje necitite
Citire Mesaj
Mesaj răspuns
Computerul de bord vă va ajuta detectând
în mod automat timpul de Condus.
În timp ce conduceţi, toate activităţile Atingeţi pentru a crea un mesaj
devin nefuncţionale. nou. Opţiuni disponibile la crearea unui
La oprirea vehiculului, computerul de bord
mesaj:
vă va întreba ce activitate veţi efectua în
continuare.

Trimitere mesaj

După selectarea unei activităţi, sunt Anulare


solicitate mai multe informaţii cu ajutorul Atingeţi un mesaj din listă pentru a-l
unei simple rutine întrebare-răspuns. vizualiza în modul ecran complet. Utilizaţi
Introduceţi informaţiile selectând mişcarea verticală de tragere cu degetul
răspunsurile predefinite din listă sau pentru a derula prin mesajul curent. Utilizaţi
utilizând tastatura. mişcarea orizontală de tragere cu degetul
Spre exemplu, atunci când selectaţi pentru a merge la mesajul următor sau la
Realimentare cu combustibil, indicaţi mesajul anterior.
unde realimentaţi selectând un furnizor Opţiuni disponibile:
din listă.
Răspuns
În continuare, trebuie să introduceţi tipul
de combustibil şi cantitatea. Selectaţi tipul Ştergere
corect de combustibil din listă şi Mutaţi în folderul Personal
introduceţi cantitatea cu ajutorul tastaturii.
Apoi apăsaţi .
Observaţie: În funcţie de setările dvs.,
Observaţie: Utilizatorii pot confirma doar atunci
când toate câmpurile obligatorii au fost şi mesajele primite pot fi afişate în
completate. format pop-up.
În unele cazuri, un element poate fi completat
de mai multe ori. Spre exemplu, puteţi adăuga
un tip suplimentar de combustibil apăsând +. Citire Mesaj
Îndepărtaţi elementul curent apăsând -. Închideţi fereastra pop-up şi citiţi mesajul
Înregistrările precum Costuri … pot fi introduse mai târziu.
în meniul Înregistrări.

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 3 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
PLANIFICARE NAVIGARE
Modulul Planificare oferă şoferului o
vizualizare a sarcinilor sale. Dispecerul
poate pregăti cursa şoferului utilizând Meniu navigare
aplicaţia de la birou şi o poate transfera - Navigare la …: Introduceţi destinaţia
către computerul de bord. - Localizare vehicul pe hartă:
Atingeţi o călătorie din listă pentru a o Afişarea locaţiei curente
extinde şi pentru a consulta locurile, - Evitare blocaj rutier
operaţiunile şi/sau produsele
adiacente. - Recalculare original
Atingeţi din nou pentru a restrânge
elementul.
Apăsaţi fila pentru a afişa vizualizarea
pe hartă cu poziţia curentă a vehiculului.
Atingeţi pentru a vizualiza detaliile Navigare la ...:
complete ale elementului. - Adresă: Introduceţi manual o adresă. Selectaţi ţara, oraşul,
Opţiuni disponibile: strada şi numărul.
- Destinaţie recentă: Alegeţi o destinaţie recentă din
listă.
- PDI: Căutaţi un Punct de Interes (spre exemplu, benzinărie,
Trimitere mesaj restaurant, parcare ...) în zonă.
- Cod poştal: Introduceţi manual un cod poştal în locul unei
adrese.
Start - Favorit: Destinațiile folosite frecvent pot fi transmise din
back office.
- Rută: Rutele fixe pot fi transmise din back office. O rută este
formată dintr-un punct de pornire, un punct final și puncte
intermediare (opționale).
Apăsaţi Start pentru a activa
activitatea de planificare (Încărcare / Navigare către Adresă
Descărcare / …). - Selectaţi ţara, oraşul, strada şi numărul.
- După selectarea străzii, vor fi afişate
numerele disponibile şi toate străzile care
Navigare către (în cazul în care intersectează strada selectată.
sunt disponibile coordonate În stânga sunt afişate numărul de rezultate
GPS) rămase ale căutării şi coordonatele specificate.

Apăsaţi pentru a vă întoarce la ecranul

anterior sau pentru a anula.


Atunci când realizează o activitate de
planificare, şoferul poate indica
anomalii, precum elemente lipsă sau
Navigare către POI
avariate în câmpul pentru întrebări.
- Selectaţi Categoria POI.
Calculatorul de bord va trimite
- Selectaţi locaţia:
informaţia către dispecer, astfel că o Lângă oraşul: Specificaţi ţara şi oraşul.
sarcinile şoferului pot fi urmărite în timp o Lângă poziţia curentă: Specificaţi raza
real. (5 - 10 - 15 - 20 - 25 km).
o Lângă destinaţia recentă

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 4 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
Navigare la Favorite SIGURANŢĂ (disponibilitatea depinde de setări)

Destinaţii trimise de la TX-CONNECT.


Navigare spre Rută Pentru a spori siguranţa vehiculului, poate
fi activat sistemul anti-pornire. Acesta
Rute fixe trimise de la TX-CONNECT: împiedică pornirea motorului atunci când
nu este conectat un şofer corespunzător.
- Rută ghidată: Tipul standard de rută. Pictograma cu lacăt din bara de sus indică
- Rută monitorizată: Şoferii nu au starea curentă:
permisiunea de a devia de la ruta propusă. Deblocat
Blocat
Previzualizare destinaţie
După introducerea unei adrese sau unui POI
sau după ce ați selectat o rută sau o destinație Activare / Dezactivare manuală
favorită, va fi afișat ecranul de previzualizare:
În funcţie de setări, sistemul anti-pornire
- Start navigare
- Afişare info: Afişare coordonate specificate. poate fi activat şi manual.
- Arată pe hartă: Afişare pe hartă a adresei BLOCARE: Atingeţi pictograma din bara de
specificate. Utilizaţi ecranul tactil şi module pentru a bloca manual sistemul anti-
butoanele pentru redimensionare pentru a vă pornire. Nu este necesară nicio altă acţiune
deplasa pe hartă. ulterioară.
DEBLOCARE: Atingeţi pictograma din bara
În timpul navigării de module pentru a debloca manual sistemul
Apăsaţi în timpul navigării pentru a deschide anti-pornire. Va trebui să introduceţi codul dvs.
meniul: personal de şofer.
Afişaţi întreaga rută pe hartă. Observaţie: În cazul conectării unui tahometru,
Apăsaţi pentru a vă sistemul anti-pornire tot trebuie să fie deblocat manual
întoarce la rută. Utilizatorii pot după conectare.
mişca harta cu degetul.
Anulaţi ruta curentă. TIMPI DE LUCRU
Întoarceţi-vă la meniul
principal de navigare.

Transfocare spre interior Computerul de bord afişează informaţii


despre timpii dumneavoastră de condus,
odihnă şi service.
Focalizaree spre exterior Acesta vă va avertiza atunci când vă
Indicarea tipului de rută: Ghidată / Monitorizată apropiaţi de limitele maxime şi vă va ajuta să
respectaţi timpii de odihnă.
Viteză maximă Timp de sosire estimat
Viteză curentă
Instrucţiunea curentă
Distanţa - timpul rămase
Observaţie: Rutele monitorizate sunt marcate cu un Timpii de condus pot fi vizualizaţi în primul
Coridor albastru deschis.
Apăsaţi pentru a modifica orientarea Apăsaţi pentru a (dez)activa instrucţiunile ecran.
hărţii: 2D / Rută, 3D / Rută. de navigare verbale.

Setările de navigare se pot configura din "Setări


şofer" în "Panoul de control" : Utilizaţi Glisarea orizontală pentru a
- Volum navigator consulta timpii de odihnă în al doilea ecran și
- Vizualizare hartă: 2D / Rută, 3D / Rută timpii de serviciu în al treilea ecran.
- Avertizare viteză: Pornit / Oprit
- Permite drumuri cu taxă: Pornit / Oprit
- Tip vehicul Apăsaţi fila paginii pentru a afişa timpul
o Dimensiuni vehicul: Greutate, Înălţime, de şofat, odihnă şi de lucru a celuilalt şofer:
Lungime, Lăţime, Greutate osie, ADR Pornit /
Oprit .

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 5 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
Descărcare card tahograf şofer
În funcţie de configuraţia dvs., este posibil să fie
Apăsaţi din nou pentru a scana mai
multe documente.
disponibilă o filă suplimentară în
modulul Timp de lucru. După scanarea tuturor documentelor,
În acest modul puteţi începe manual o sesiune de puteţi adăuga comentarii suplimentare şi
descărcare a cardurilor tahografului. puteţi selecta o opţiune din colţul din
Starea sesiunii poate fi monitorizată în acest dreapta sus:
modul. Dacă există informaţii disponibile dintr-o
sesiune anterioară, acestea vor fi afişate în Trimitere documente
coloana Anterioare.
Anulare
Apăsaţi pentru a porni o sesiune de citire a
cardului şoferului. Apăsaţi pictograma unui document
Asiguraţi-vă că contactul vehiculului pentru a schimba starea: Acceptat (
este la poziţia PORNIT atunci când
începeţi o sesiune de descărcare. ) / Şters ( ).
O pictograma din bara de sus afişează, de
asemenea, starea curentă (este afişată Navigator documente
numai în cazul în care sesiunea este
începută de şofer):
Prin utilizarea navigatorului de
documente, puteţi naviga printre
A fost solicitată descărcarea. documentele (JPG, BMP, PNG, GIF şi
PDF) de pe TX-SKY (stocare locală) sau
Autentificarea este în curs.
de pe un card SD (introdus în TX-SKY)
Descărcarea este în curs. Progresul este (stocare SD).
afişat în bara de progres.
Eroare descărcare / descărcare anulată. Faceţi clic pe un document pentru a-l
previzualiza.
DOCUMENTE OPŢIUNI DE PREVIZUALIZARE
Vizualizare informaţii despre imagini
Scaner documente
Dacă este disponibil un scanner de Trimitere imagine la back office
documente, pagina tab Scanner Închidere previzualizare
documente va fi disponibilă în modulul
Documente: . Rotire imagine

Deschideţi modulul şi apăsaţi pentru Transfocare spre interior


a scana documente. Focalizaree spre exterior

După scanare este afişată o imagine de


previzualizare. Verificaţi scanarea şi selectaţi
o opţiune din dreapta. Utilizaţi ecranul tactil Documentele pot fi, de asemenea,
pentru a deplasa documentul. copiate, lipite şi şterse.
Acceptare scanare Apăsaţi pe pentru a deschide meniul
navigatorului: Selectaţi documentele
Ştergere scanare
bifând căsuţa şi selectaţi o opţiune:
Transfocare spre interior Ştergere, Copiere sau Lipire.
Focalizaree spre exterior
Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 6 din 8
TX-SKY Quick Guide_RO
UTILIZATORI
Deschideţi modulul Utilizatori din În cazul în care un contact are mai multe
meniu pentru a vă autentifica/deconecta numere de telefon, atunci când apăsaţi
sau schimba între şofer / copilot.
Vederea de ansamblu asupra şoferului este afişat un meniu suplimentar:
afişează toţi şoferii conectaţi.

Şofer
Copilot Tastatură
Utilizaţi pictogramele din colţul din Utilizaţi fila Apelare pentru a apela
dreapta sus: oricare număr.
Autentificaţi un şofer nou. Ecranul Utilizator
Auten. va apărea pentru a introduce un identificator
de utilizator (consultaţi “Autentificare” pag. 1). În funcţie de setările dvs., veţi putea
Deconectaţi şoferul / copilotul. Apăsaţi apela orice număr sau numai numere
Ieşire pictograma Deconectare ( ) din dreptul predefinite (trimise de TX-CONNECT
şoferului / copilotului pe care vreţi să-l
cont
deconectaţi. Nu puteţi să deconectaţi şoferul prin agenda telefonică) şi/sau veţi putea
în cazul în care copilotul este încă prezent. accepta apeluri de la numere
Schimbaţi copilotul în şofer. Apoi, apăsaţi
pictograma Schimbare din dreptul copilotului
necunoscute sau numai de la numerele
Schimbare
pe care doriţi să-l faceţi şofer principal. predefinite.
Şoferul activ va deveni copilot.
Evidenţă
TELEFON Consultaţi istoricul apelurilor primite,
efectuate sau pierdute în fila Istoric.
Prin intermediul modulului Telefon puteţi
Utilizaţi butoanele din colţul din dreapta
efectua apeluri telefonice utilizând kit-ul de
voce încorporat al calculatorului. sus pentru a vizualiza:

Apăsaţi pe pentru a deschide modulul Numai apelurile pierdute


Telefon. Lista de contacte cu numerele de
telefon disponibile poate fi vizualizată în fila Numai apelurile primite
Contact.
Numai apelurile efectuate
Utilizaţi butonul pentru a căuta numere /
contacte. Primire apel
O fereastră pop-up vă informează în
Apel efectuat
momentul în care primiţi un apel.
Apăsaţi pictograma de lângă un
număr din lista de contacte pentru a Opţiuni disponibile:
efectua un apel. Acceptarea apelului
Opţiuni disponibile:
Suspendare Respingere apel

Oprirea / Pornirea sonorului


microfonului vehiculului
Afişare / Ascundere tastatură

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 7 din 8


TX-SKY Quick Guide_RO
ANTRENOR ECO PANOU DE CONTROL

Asistent ECO Setări şofer:


Modulul Asistent ECO oferă şoferului imaginea de - Afişaj: Limba, Culoarea temă,
ansamblu în timp real a comportamentului său la Luminozitate zi / noapte
volan pe baza a 4 parametri: Viteză, RPM,
- Volum: Volum dispozitiv, Volum navigator
Anticipare (ex. frânare) şi Regim de ralanti.
Punctele de penalizare sunt adăugate pentru - Tastatură: Aranjare
fiecare infracţiune de valorile maxime setate. - Setări de navigare: Vizualizare hartă,
Valorile mari de RPM datorită activităţii PTO sau Avertizări de viteză, Tip vehicul,
frânării motorului nu sunt penalizate. Dimensiuni vehicul, Setări calculare rută

Utilizaţi mişcarea orizontală de tragere cu Fila Setările calculatorului de bord


degetul pentru a consulta imaginea de ansamblu
a săptămânii.
afişează toate setările dispozitivului
Imaginea de ansamblu afişează rezultatele configurat.
ultimelor şapte zile şi rezumă evoluţia zilnică a Pentru a modifica aceste setări trebuie
şoferului în termeni de infracţiuni ECO. să vă conectaţi ca administrator.

ECO Trip Verificaţi conexiunile vehiculului din fila


Modulul ECO Trip ne permite să evaluăm Stare de funcţionare dispozitiv:
aptitudinile dumneavoastră de conducere. - Comunicaţie: Conexiune GPRS
După o sesiune de instruire, rezultatele pot fi - Înregistrări: Contact, PTO şi Pulsuri
evaluate. - Tahograf: Conexiune Synchro
Introduceți NUMELE CĂLĂTORIEI și al - Magistrală controler reţea: Conexiune
INSTRUCTORULUI (numele instructorului cu magistrala CAN
care vă va însoți). - GPS: Conexiune GPS
Apoi apăsați pe Start călătorie pentru a - Periferice: Informații hardware periferic:
începe o călătorie de referință în vederea Recunoaştere remorcă, Scanner documente,
evaluării. Cititor extern de carduri inteligente, Telefon ...
- Informaţii sistem: Informaţii referitoare
la versiunile software
Pictogramele deget mare sus / jos indică starea curentă
a fiecărei secţiuni. În cazul unor probleme, consultaţi
La sfârșitul călătoriei apăsați pe Stop secţiunea respectivă pentru mai multe detalii.
călătorie pentru a opri colectarea datelor
privitoare la călătoria de referință.
Datele colectate vor fi trimise la bază pentru
evaluare și comparare.

Transics© 2016 Informaţii Confidenţiale Pagina 8 din 8