Sunteți pe pagina 1din 2

ACT CONSTITUTIV

AL ASOCIATIEI CU AJUTORUL DVS RADU SI CATALIN VOR SA INVINGA


AUTISMUL

A) ASOCIATIA CU AJUTORUL DVS RADU SI CATALIN VOR SA INVINGA AUTISMUL


este persoana juridica de drept privat cu scop nepatrimonial, independenta, organizata potrivit
Legii nr. 246/2005, ai carei membrii fondatori sunt:

1. POPESCU ANDREEA ROXANA cetatean român, posesor al cartii de identitate seria AS nr 773598,
domiciliat in Com. Arefu , Sat Arefu nr 254A Judetul Arges

2. CHITU ADRIANA cetatean român, posesor al cartii de identitate Seria AZ Nr 025987, domiciliat în
Comuna Arefu, Sat Arefu Judetut Arges
3. GHEORGHE ELENA cetațean român , posesor al cartii de identitate seria AS Nr 933975, domiciliat in
Curtea de Arges, str Valea Iasului, nr74B, Judetul Arges

B) Denumirea asociatiei este ASOCIATIA CU AJUTORUL DVS RADU SI CATALIN VOR SA


INVINGA AUTISMUL denumire rezervata prin dovada disponibilitatii denumirii cu numarul
163456din 25.09.2017 eliberata de catre Ministerul Justitiei - Serviciul de Comunicare si Relatii
Publice

 C) Membrii ASOCIATIEI CU AJUTORUL DVS RADU SI CATALIN VOR SA INVINGA


AUTISMUL doresc sa se asocieze în scopul obtinerii de fonduri si donatii in vederea sustinerii orelor
de terapie necesare recuperarii copiilor Doamnei Popescu Roxana .

D) Sediul Asociatiei ASOCIATIA CU AJUTORUL DVS RADU SI CATALIN VOR SA


INVINGA AUTISMUL este în ComArefu ,sat Arefu nr 254A, Jud Arges

E) Durata de functionare a Asociatiei este pe termen nedeterminat.

F) Patrimoniul de la data constituirii Asociatiei ASOCIATIA CU AJUTORUL DVS RADU SI


CATALIN VOR SA INVINGA AUTISMUL este format din aport in bani .

G) Componenta nominala a celor dintâi organe de conducere, administrare si control ale asociatiei:

Consiliul Director:

1.Popescu Andreea Roxana - presedinte;


2Chitu Adriana - vicepresedinte;
3.Gheorghe Elena – secretar general;

1
H) Persoanele împuternicite sa desfasoare procedura de dobîndire a personalitatii juridice:
1Popescu Andreea Roxana

MEMBRII FONDATORI:

1. Popescu Andreea Roxana


2. Chitu Adriana
3.Gheorghe Elena

Redactat în 6 exemplare, cu câte .......... pagini fiecare, din care s-au eliberat
părților .......... exemplare originale, astăzi, .............................................. data
atestării.

SEMNĂTURILE MEMBRILOR FONDATORI

1. Popescu Andreea Roxana

2. Chitu Adriana

3. Gheorghe Elena