Sunteți pe pagina 1din 34

AVIZ FAVORABIL,

DIRECTOR, SEF COMISIE METODICA,


NUME SI PRENUME SEMNATURA NUME SI PRENUME SEMNATURA

PLANIFICARE CALENDARISTICA
ANUL SCOLAR: 2010/2011

UNITATEA DE INVATAMANT: ___________________________________


ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare
DISCIPLINA: Limba si literatura romana
CLASA: a V-a
NR. ORE/ SAPTAMANA: 5 ore/ saptamana
NR. TOTAL ORE: 180 ore
CADRU DIDACTIC: ___________________________________

COMPETENŢE GENERALE ŞI COMPETENŢE SPECIFICE


1. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE RECEPTARE A MESAJULUI ORAL
Competenţe specifice:
C1.1 Să sesizeze semnificaţia globală a mesajului ascultat, stabilind legături între informaţiile receptate şi cele cunoscute anterior;
C1.2 Să sesizeze structurile gramaticale corecte/incorecte dintr-un mesaj ascultat;
C1.3 Să sesizeze modificările de sens ale unui cuvânt în contexte diferite;
C1.4 Să manifeste atenţie şi toleranţă faţă de interlocutori în diferite situaţii de comunicare;

2. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EXPRIMARE ORALĂ


Competenţe specifice:
C2.1 Să-şi organizeze ideile intr-un plan simplu,construind pe baza acestuia un text oral;
C2.2 Să facă rezumatul oral al unor texte natative/ dialogate;
C2.3 Să utilizeze corect formele flexionare ale părţilor de vorbire;
C2.4 Să utilizeze cuvintele în funcţie de tema abordată într-o situaţie de comunicare;
C2.5 Să rostească mesajele, utilizând intonaţia adecvată;

3. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE RECEPTARE A MESAJULUI SCRIS


(CITIREA/LECTURA)
Competenţe specifice:
C3.1 Să identifice ideile principale dintr-un text narativ citit, alcătuind planul de idei;
C3.2 Să caracterizeze personajele din textele citite, evidenţiind diferite modele de conduită umană;
C3.3 Să citească corect, fluent şi expresiv, cuvinte, propoziţii, texte scurte cunoscute;
C3.4 Să citească în ritm propriu un text necunoscut de mică întindere;
C3.5 Să sesizeze mesajele cognitive/afective ale textelor citite, evidenţiind valoarea literară a unor cuvinte şi expresii;
C3.6 Să sesizeze utilizarea corectă a cuvintelor în flexiune într-un text citit;
C3.7 Să deosebească diferite genuri şi specii literare;

4. FORMAREA ŞI DEZVOLTAREA COMPETENŢELOR DE EXPRIMARE SCRISĂ


Competenţe specifice:
C4.1 Să alcătuiasă rezumatul unui text pe baza unui plan de idei;
C4.2 Să redacteze texte narative scurte şi texte funcţionale de mică întindere, ţinând seama de părţile unei compuneri;
C4.3 Să utilizeze în texte proprii un vocabular adecvat, respectând acordurile gramaticale;
C4.4 Să aplice în redactarea textelor, normele ortografice şi de punctuaţie studiate;
C4.5 Să aşeze corect în pagină textele scrise, respectând scrierea cu alineate şi spaţiul liber între cuvinte.
PLANIFICAREA ANUALĂ

Nr.
Unitati de invatare Competente Nr. ore Observatii
crt.
C1.1; C1.2; C1.4; C2.5; C3.3; C3.4; C1.3; C2.3; C4.4; C4.3;
Evaluare iniţială/predictivă 15
1. C4.5;

Patria, poporul C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5 13
2.

3. Activităţi cotidiene C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1 27

C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1;
4. Anotimpul frunzelor ruginii 16
C4.3; C1.3

C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1;
5. Bucuriile anotimpului iarna 23
C.4.2;C4.3; C1.3; C1.2;C3.7

C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1;
6. Sfaturi bune 46
C.4.2;C4.3; C1.3; C1.2;C3.7

C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1;
7. Primăvară, bun venit! 20
C.4.2;C4.3; C1.3; C1.2;C3.7

C3.3; C3.4; C3.5; C3.6; C2.3; C4.4; C2.4; C1.4; C2.5; C1.1;
8. Istoria şi eroii neamului românesc 14
C.4.2;C4.3; C1.3; C1.2;C3.7
C1.1; C1.2; C1.3; C1.4; C2.1; C2.2; C2.3; C2.4; C2.5; C3.3;
Evaluare finala 7
9. C3.4; C4.3; C4.2; C4.4
PLANIFICAREA SEMESTRIALA

Nr. Nr. ore/


Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada

Semestrul I

C1.1
C1.2 Vorbim corect:
2
C1.4 „Întâmplări din vacanţa mare”
C2.5
C2.4

C3.3 Plimbare în lumea poveştilor:


3
C3.4 "Punguţa cu doi bani"

Evaluare iniţială/ C1.3 "Ursul păcălit de vulpe"


1.
predictivă C2.3 "Povestea celor trei purceluşi" 3
C3.5
C4.4
C4.3 Ortografie şi punctuaţie
6
C4.5
C4.4
C4.4
C4.2
Proba de evaluare iniţială 1
C4.3
C4.5
2. C3.1 Deşteaptă-te, române! - A.Mureşanu 5
Patria, poporul C3.5
C3.6
C2.3, C4.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.3
C3.4
C3.5
Frumoasă şi înţeleaptă carte 4
C3.6
C2.3
C4.4
C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3 Dacă toate acestea fi-vor învăţate - N.Labiş 4
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
3. Activităţi C3.3
cotidiene C3.4
C3.5
C3.6
Bun găsit, iubită şcoală!
C2.3 4
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
C3.3 La librărie 5
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada

C1.1
Recapit./evaluare -Cuvânt, silabă, sunet, literă
C4.4
1

C1.1 Activităţi de recuperare /ameliorare


C4.4 1
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
În excursie
C1.4 6
C2.5
C4.4
C4.5
C1.3
C3.3 Curăţenia
C3.5 5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
C4.5
C1.3
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
Sfaturi bune 5
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
C1.3
4. Anotimpul frunzelor ruginii ruginii C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4 Toamna – O. Goga
6
C1.4
C2.5
C4.4
C1.3
C3.7
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
Balada unui greier mic - G.Topârceanu
C2.4
6
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
Recapit./evaluare-Propoziţia
C1.3;C2.4 2
C4.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada

C1.3;C2.4 Activităţi de recuperare /ameliorare


C4.4 2
5. Bucuriile anotimpului iarna C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4 La cumpărături 6
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4

C1.2 Telefonul interurban


C3.3 6
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C1.2
C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
Moş Crăciun - O.Goga 5
C2.4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
Datina - A.Munţiu
C2.4 4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4

SEMESTRUL AL II-LEA

C3.3 Iarna pe uliţă - G.Coşbuc 4


C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.4
C1.3
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.7

6. Sfaturi bune C3.3


C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
Meserii,meserii pentru harnicii copii - M.Gănescu 5
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C4.5
Doi prieteni 5
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C4.5
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4 Am şi eu două mâini -M.Sântimbreanu 5
C2.5
C4.2
C4.3
C4.4
C3.4
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4 5
Cuiele - P.Simion
C2.5
C4.2
C4.3
C4.4
C3.4
C3.3 Toate meseriile sunt importante - V.Sivetidis 5
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C4.5
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C2.4;C4.3
C4.4 Recapit./evaluare- Substantivul 1

C2.4;C4.3
C4.4 Activităţi de recuperare /ameliorare 1

C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
4
C1.4 Răbdarea
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4 Libertatea - Ghe.Adamescu 5
C2.5
C4.2
C4.3
C4.4
C3.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.3
C3.4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4 Noi, albinele - C.Gruia 4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
C4.3; C4.4
C2.4 Recapit./evaluare- Adjectivul 1

C4.3; C4.4
C2.4 Activităţi de recuperare /ameliorare 1

C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
Paza bună - T.Arghezi 4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4, C3.7
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
7. Primăvară, bun venit! C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
Zăpada şi ghioceleul 5
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
Ghiocelul - M. Peneş 5
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
C4.3;C4.4
C2.4 Recapit./evaluare- Pronumele personal
1

C4.3;C4.4 Activităţi de recuperare /ameliorare 1


C2.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4 Pentru tine, primăvară - O.Cazimir 4
C2.5
C4.2
C4.3
C4.4
C3.4
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4 La Paşti -G.Coşbuc
4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
8. Istoria şi eroii neamului românesc C3.3 Moştenirea urmaşilor - P.D.Popescu 4
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
C4.3;C4.4
C2.4 Recapit./evaluare-Verbul
1

C4.3;C4.4
C2.4 Activităţi de recuperare /ameliorare
1

C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
C1.4
5
C2.5 Un ostaş de-al lui Ţepeş
C4.2
C4.3
C4.4
C3.4
C3.7
C3.3
C3.5
C3.6
C2.3
C2.4
Ţara.Poporul - Al Vlahuţă 3
C1.4
C2.5
C4.3
C4.4
C3.4
Nr. Nr. ore/
Unitati de invatare Competente Continuturi Observatii
crt. perioada
- înţelegerea conţinuturilor verbale exprimate de un
C1.1 colocutor;
C1.2 - denumirea /descrierea de obiecte,situaţii, acţiuni
C1.3 ,utilizând
C1.4 structuri verbale complexe (cuvinte,
C2.1 propoziţii) ;
C2.2 -verbalizara inteligibilă a conţinutului de idei noţiuni
9. Evaluare finală C2.3 cerută de o temă parcursă ; 5
C2.4 - redarea conţintului de idei al unui text ,cu/ fără
C2.5 sprijin;
C3.3 - utilizarea în redactarea textelor a unor structuri
C3.4 gramaticale adecvate ;
- aplicarea normelor ortografice şi de punctuaţie
studiate
C4.3
C4.2 Activ. de recuperare/amliorare
C4.4
2
PLANIFICAREA UNITATILOR DE INVATARE

Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.

SEMESTRUL I
Explicaţia observare curentă
conversaţia chestionare orala
- ex. de formulare a
observaţia dirijată aprecierea
întrebărilor şi a răspunsurilor
comunicarea modului de realizare
- ex. de relatare a unor fapte/
Evaluare iniţială/predictivă C1.1 dialogată a sarcinii
întâmplări
Vorbim corect: C1.2 exerciţiul
- ex.de formulare a unor
1. „Întâmplări din vacanţa mare” C1.4 activ. frontală şi
opinii personale privind
C2.5 individuală
faptele /întâmplările relatate
C2.4 suport
- ex.de discriminare a
imagistic
stucturilor gramaticale
mijloace
corecte/incorecte
audio/video

2. Evaluare iniţială/predictivă - explicaţia - observare curentă


Plimbare în lumea poveştilor: C3.3 - ex. de citire selectivă a unor - Conversaţia - aprecierea
"Punguţa cu doi bani" C3.4 fragmente din poveşti - Exerciţiul verbală
cunoscute - culegere de
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
povestiri/poveşti
- suport
- imagistic

- ex. de explicare a cuvintelor conversaţia chestionare orala


Evaluare iniţială/predictivă în funcţie exerciţiul aprecierea
"Ursul păcălit de C1.3 de context activ. frontală, modului de realizare
3. vulpe" C2.3 - ex. de povestire/reproducere individuală, a sarcinii
"Povestea celor trei purceluşi" C3.5 a conţinutului pe grupe
mijloace
audio/video

- ex.de copiere/ transcriere explicaţia observare curentă


corectă a unor cuvinte şi conversaţia aprecierea
propoziţii demonstraţia modului de realizare
exerciţiul a sarcinii
- ex. de completare a activ. frontală, probă
C4.4
Evaluare iniţială/predictivă propoziţiilor lacunare individuală, scrisă de
Ortografie şi pe grupe control
C4.3
4. punctuaţie - antrenament de alcătuire a munca curent
C4.5
unor propoziţii pe criterii date independentă
manual
C4.4
- ex. de scriere după dictare culegere de texte
şi exerciţii
suport
imagistic
fişa de muncă
independ.
Evaluare iniţială/predictivă C4.4 - probă scrisă Aprecierea modului
activitate
Proba de evaluare C4.2 de lucru/notarea
5. independentă
iniţială C4.3
fişa de evaluare
C4.5
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
- lectura model; expl.cuv. Conversaţia observare curentă
- ex. de citire explicaţia chestionare orala
- ex. de copiere/transcriere exerciţiul analiza modului de
- înţelegerea conţinutului activ.frontală, lucru
C3.1
Patria, poporul -redarea conţinutului pe baza individuală
C3.5
Deşteaptă-te, române! - întrebătilor Manual
6. C3.6
A.Mureşanu - ex.de mememorare caseta audio
C2.3
- ex. de identificare a cuv. şi conversaţia
C4.4
silabelor explicaţia
- ex.aplicative: exerciţiul
cuvântul/silaba softuri
educaţionale
- lectura model;expl.cuv. Aprecierea verbală
conversaţia
C3.3 - ex. de citire chestionare orala
explicaţia
C3.4 - ex. de copiere/transcriere aprecierea modului
exerciţiul
C3.5 - înţelegerea conţinutului de realizare a sarcinii
Patria, poporul activ.frontala
C3.6 -redarea conţinutului pe baza verificarea temei
7. Frumoasă şi înţeleaptă carte activ.individuală
C2.3 întrebătilor analiza modului de
culegere de
C4.4 - ex. de asociere a sunetul şi lucru
exerciţii
literei;
alfabetul limbii
alfabetul limbii române
române
- lectura model;expl.cuv. Aprecierea verbală
Conversaţia
C3.3 - ex. de citire chestionare orala
explicaţia
C3.4 - înţelegerea conţinutului aprecierea modului
exerciţiul
Patria, poporul C3.5 -redarea conţinutului pe baza de realizare a sarcinii
munca
Dacă toate acestea fi-vor învăţate - C3.6 întrebătilor verificarea temei
8. independenă fişa
N.Labiş C2.3 - ex. de comunicare analiza modului de
de muncă
C2.4 - ex. de scriere a cuv. cu "î" şi ucru
independ.
C1.4 "â"
Softuri
C2.5
educaţionale
C4.4
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C3.3 -lectura model;expl.cuv. Explicaţia observare curentă
C3.4 - ex. de citire observaţia chestionare orala
C3.5 - ex. de copiere/transcriere conversatia, analiza modului de
C3.6 -întelegerea continutului exerciţiul lucru
Activităţi cotidiene C2.3 - ex.de memorare activ.frontală, verificarea temei
Bun găsit, iubită şcoală! C2.4 - ex. aplicative: grupurile de individulă, pe proba scrisa de
9.
C1.4 litere grupe control curent
C2.5 activ.
C4.4 Independentă
suport imagistic
fişa de muncă
independ
C3.3 - lectura model;expl.cuv. Explicaţia observare curentă
C3.4 - ex. de citire observaţia chestionare orala
C3.5 - înţelegerea conţinutului conversatia, analiza modului de
C3.6 -redarea conţinutului exerciţiul munca lucru
Activităţi cotidiene
C2.3 pe baza întrebătilor independ. verificarea temei
10. La librărie
C2.4 - ex. de comunicare imagini video proba scrisa de
C1.4 - citirea şi scrierea cuv. care culegere de control curent
C2.5 conţin litera"x"şi exerciţii
C4.4 grupul"cs" softuri
- ex. de scriere după dictare educaţionale
- ex. aplicative Aprecierea modului
Activităţi cotidiene
C1.1 Exerciţiul de realizare a sarcinii
Recapit./evaluare-
11. C4.4 culegere de
Cuvânt,silabă,sunet,literă
exerciţii

Activităţi cotidiene -rezolvarea cerinţelor din analiza modului de


Activităţi de recuperare C1.1 fişele de lucru activ. lucru
12. /ameliorare C4.4 Independentă
fişa de lucru
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
- lectura model;expl.cuv. observare curentă
Explicaţia
C3.3 - ex. de citire chestionare orala
observaţia
C3.5 - ex. de copiere/transcriere analiza modului de
conversatia,
C3.6 înţelegerea conţinutului lucru
exerciţiul
Activităţi cotidiene C2.3 -redarea conţinutului
activ.frontală
13. În excursie C2.4 pe baza întrebătilor
activ.
C1.4 - ex. de comunicare
independentă
C2.5 -ex. de identificare a
Suport imagistic
C4.4 propoziţiei
softuri
C4.5 - ex. de aranjare a compunerii
educaţionale
C1.3 în pagina caietului
C3.3 - lectura model;expl.cuv. Explicaţia Aprecierea verbală
C3.5 - ex. de citire observaţia chestionare orala
C3.6 - înţelegerea conţinutului conversatia, verificarea temei
Activităţi cotidiene C2.3 -redarea conţinutului exerciţiul observare curentă
Curăţenia C2.4 pe baza întrebătilor activ.frontală analiza modului de
14.
C1.4 - ex. de comunicare activ. lucru
C2.5 - ex. de alcătuire/scriere Independentă
C4.4 a propoziţiei simple suport Imagistic
C4.5 softuri
C1.3 educaţionale
C3.3 - lectura model;expl.cuv. Aprecierea verbală
Explicaţia
C3.4 -ex. de citire chestionare orala
observaţia
C3.5 -ex. de dictare verificarea temei
conversatia,
C3.6 -înţelegerea conţinutului observare curentă
Activităţi cotidiene exerciţiul
C2.3 -redarea conţinutului pe baza analiza modului de
15. Sfaturi bune activ.frontală,
C2.4 întrebătilor lucru
individulă, pe
C1.4 - ex. de comunicare
grupe
C2.5 - ex. de alcătuire/scriere
Material video fişa
C4.4 a propoziţiei dezvoltate
de lucru
C1.3
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C3.3 - lectura model;expl.cuv. observare curentă
Explicaţia
C3.4 - ex. de citire chestionare orala
observaţia
C3.5 -înţelegerea conţinutului aprecierea verbală
conversatia,
C3.6 -redarea conţinutului răspunsurilor
Anotimpul frunzelor ruginii ruginii exerciţiul
C2.3 pe baza întrebătilor verificarea temei
16. Toamna – O. Goga activ.frontală,
C2.4 - ex. de memorare analiza modului de
individulă, pe
C1.4 - ex. de comunicare lucru
grupe suport
C2.5 - ex. de transformare a prop.
imagistic fişa de
C4.4 simple/
lucru
C1.3, C3.7 dezvoltate
- lectura model;expl.cuv. observare curentă
Explicaţia
C3.3 - ex. de citire chestionare orala
observaţia
C3.5 - ex. de copiere/transcriere aprecierea verbală
conversatia,
Anotimpul frunzelor ruginii ruginii C3.6 -înţelegerea conţinutului răspunsurilor
exerciţiul
Balada unui greier mic - C2.3 -redarea conţinutului verificarea temei
17. activ.frontală,
G.Topârceanu C2.4 pe baza întrebătilor analiza modului de
individulă, pe
C1.4 - ex. de memorare lucru
grupe material
C2.5 - ex. de comunicare
video
C4.3 - ex. de scriere în succesiune
fişa de lucru
C4.4 logică a unor prop.
Anotimpul frunzelor ruginii ruginii - activităţi de Aprecierea modului
C1.3;C2.4 alcătuire/ordonare/ Softuri de realizare a sarcinii
18. Recapit./evaluare-Propoziţia
C4.4 scriere a unor propoziţii educaţionale
Anotimpul frunzelor ruginii ruginii -rezolvarea cerinţelor din analiza modului de
activ.
Activităţi de recuperare C1.3;C2.4 fişele de lucru lucru
19. Independentă
/ameliorare C4.4
fişa de lucru
20. Bucuriile anotimpului iarna C3.3 - lectura model;expl.cuv. Explicaţia observare curentă
La cumpărături C3.5 - ex. de citire observaţia chestionare orala
C3.6 - ex. de copiere/transcriere conversatia, aprecierea verbală
C2.3 -înţelegerea conţinutului exerciţiul analiza modului de
C2.4 -redarea conţinutului pe baza activ.frontală lucru
C1.4 întrebătilor activ.
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C2.5 - ex. de comunicare
C4.3 - ex. de pronunţare şi scriere a Independentă
C4.4 cuv. care au pe "m" înainte de suport imagistic
C3.4 "b" şi "p" fişa de lucru
-ex. de identificare a softuri
subst.:cuv. care denumesc educaţionale
fiinţe
C1.2 - lectura model;expl.cuv. chestionare orala
C3.3 - ex. de citire explicatia, aprecierea verbală
C3.4 -înţelegerea continutului conversatia aprecierea modului
C3.5 -redarea conţinutului dialogată de realizare a sarcinii
Bucuriile anotimpului iarna
C3.6 pe baza întrebătilor exercitiul analiza modului de
Telefonul interurban
21. C2.3 - ex. de comunicare activitatea frontală lucru
C2.4 - ex. de identificare a munca în echipă observare curentă
C1.4 subst.:cuv. care denumesc suport imagistic aprecierea verbală
C2.5 lucruri telefon softuri
C4.3 educaţionale
C4.4
C1.2 - lectura model;expl.cuv. chestionare orala
Explicaţia
C3.3 - ex. de citire aprecierea verbală
observaţia
C3.4 -întelegerea conţinutului aprecierea modului
conversatia,
C3.5 - ex. de identificare a de realizare a sarcinii
Bucuriile anotimpului iarna exerciţiul
C3.6 subst.:cuv. care denumesc analiza modului de
Moş Crăciun - O.Goga activ.frontală
22. C2.3 fenomene ale naturii lucru
activ.
C2.4 observare curentă
Independentă
C1.4 aprecierea verbală
suport imagistic
C2.5
softuri
C4.3
educaţionale
C4.4
23. Bucuriile anotimpului iarna C3.3 - lectura model;expl.cuv. Conversatia chestionare orala
Datina - A.Munţiu C3.5 - ex. de citire explicaţia aprecierea verbală
C3.6 - ex. de copiere/transcriere exerciţiul activ verificarea temei
C2.3 -întelegerea conţinutului frontală suport observare curentă
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C2.4 - ex de precizare a numărului probă scrisă de
C1.4 substantivelor- nr. singular control curent
imagistic softuri
C2.5
educaţionale
C4.3
C4.4

SEMESTRUL AL II-LEA

C3.3 - lectura model; chestionare orala


C3.4 expl. cuv. Conversatia aprecierea verbală
C3.5 - ex. de citire explicaţia verificarea temei
Bucuriile anotimpului iarna C3.6 - ex. de copiere/transcriere exerciţiul activ observare curentă
Iarna pe uliţă - G.Coşbuc C2.3 - înţelegerea conţinutului frontală vol. probă scrisă de
24.
C2.4 - ex. de memorare "Versuri"G. control curent
C1.4 - ex. de precizare a Coşbuc softuri
C2.5 numărului subst.- nr. educaţionale
C4.4 plural
C1.3. C3.7
C3.3 - lectura model; chestionare orala
Explicaţia
C3.5 expl. cuv. aprecierea modului
observaţia
C3.6 - ex. de citire de a integra cuv. noi
Sfaturi bune conversatia,
C2.3 - înţelegerea conţinutului într-un enunţ propriu
Meserii, meserii pentru harnicii exerciţiul
C2.4 - ex. de memorare aprecierea modului
25. copii - activ.frontală,
C1.4 - antrenament de redactare a de a reda conţinutul
M.Gănescu individuală activ.
C2.5 compunerii utilizând prop. unui text citit
Independentă
C4.3 simple şi prop. dezvoltate aprecierea modului
material
C4.4 de lucru
audio/video
C4.5
26. Sfaturi bune C3.3 - lectura model;expl.cuv. Explicaţia chestionare orala
Doi prieteni C3.5 - ex. de citire observaţia aprecierea modului
C3.6 - ex. de copiere/transcriere conversatia, de a integra cuv. noi
C2.3 -înţelegerea continutului exerciţiul într-un enunţ propriu
C2.4 -redarea conţinutului pe baza activ.frontală, aprecierea modului
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C1.4 întrebătilor de a reda conţinutul
individuală activ.
C2.5 - ex. aplicative-nr. unui text citit
Independentă
C4.3 substantivelor aprecierea modului
imagini
C4.4 - ex. de precizare a părţilor de lucru
fişa de lucru
C4.5 unei compuneri
C3.3 - lectura model;expl.cuv. chestionare orala
Explicaţia
C3.5 - ex. de citire aprecierea modului
observaţia
C3.6 -înţelegerea continutului de a reda conţinutul
conversatia,
C2.3 -redarea conţinutului unui text citit
exerciţiul
Sfaturi bune C2.4 pe baza întrebătilor aprecierea modului
activ.frontală,
Am şi eu două mâini C1.4 - ex. de comunicare de lucru
27. individuală activ.
-M.Sântimbreanu C2.5 - ex. de precizare a felului observare curentă
Independentă Vol
C4.2 substantivelor: verificarea temei
„Recreaţia mare”-
C4.3 subst. comune
M. Sântimbreanu
C4.4 - antrenament de
Ilustraţii softuri
C3.4 redactare a compunerii după
educaţionale
ilustraţii
- lectura chestionare orala
explicaţia
C3.3 model;expl.cuv. aprecierea modului
observaţia
C3.5 - ex. de citire de a reda conţinutul
conversatia,
C3.6 -înţelegerea continutului unui text citit
exerciţiul
C2.3 -redarea conţinutului aprecierea modului
explicaţia
C2.4 pe baza întrebătilor de lucru
exerciţiul
C1.4 - ex. de dictare observare curentă
28. Sfaturi bune activ.frontală ,
C2.5 - ex. de comunicare verificarea temei
Cuiele - P.Simion individuală
C4.2 - ex. de precizare a felului
activ.
C4.3 substantivelor:
Independentă
C4.4 subst. proprii
culegere de
C3.4 - antrenament de
exerciţii
redactare a compunerii cu
gramaticale
cuvinte de sprijin
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C3.3 - lectura model;expl.cuv. explicaţia aprecierea
C3.5 - ex. de citire observaţia modului de
C3.6 -înţelegerea continutului conversatia, lucru
Sfaturi bune
C2.3 -redarea conţinutului exerciţiul observare
C2.4 pe baza întrebătilor activ.frontală , curentă
29. Toate meseriile sunt importante -
C1.4 - ex. de identificare individuală aprecierea verbală
V.Sivetidis
C2.5 a secvenţelor dialogate aprecierea
C4.3 -ex. de scriere a subst. proprii activ.Independentă modului de lucru
C4.4 Ilustraţii
C4.5 fişă de lucru
Sfaturi bune - ex. aplicative-substantivul aprecierea
Exerciţiul
Recapit./evaluare- C2.4;C4.3 modului de realizare
30. culegere de
Substantivul C4.4 a sarcinii
exerciţii
Sfaturi bune C2.4;C4.3 -rezolvarea cerinţelor din analiza modului de
Activităţi de recuperare C4.4 fişele de lucru activ. lucru
31. /ameliorare Independentă
fişa de lucru

- lectura explicaţia observare


C3.3 model,expl. cuv. observaţia curentă
C3.5 - ex. de citire conversatia, aprecierea verbală
C3.6 -înţelegerea continutului exerciţiul aprecierea modului
C2.3 -redarea conţinutului activ.frontală, de lucru suport
Sfaturi bune C2.4 pe baza întrebătilor observaţia imagistic
C1.4 - de identificare a exerciţiul
32.
Răbdarea C2.5 secvenţelor individuală
C4.3 dialogate/ activ.
C4.4 narative Independentă
C3.4 - ex.de identificare culegere de
a adjectivului exerciţii
- ex. de descriere a fiinţelor şi softuri
a lucrurilor educaţionale
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C3.3 - lectura aprecierea verbală
C3.5 model,expl. cuv. explicaţia chestionarea orală
C3.6 - ex. de citire conversatia, verificarea
C2.3 - ex. de copiere/transcriere exerciţiul temei
Sfaturi bune C2.4 -înţelegerea continutului activ.frontală, analiza modului de
Libertatea - Ghe.Adamescu C1.4 -redarea conţinutului individuală lucru
33.
C2.5 pe baza întrebătilor activ.
C4.2 -ex. de precizare a acordului Independentă
C4.3 adjectivului cu substantivul culegere de
C4.4 - antrenament de exerciţii
C3.4 redactare a fişa de lucru
biletului
- lectura observare
C3.3 model,expl. cuv. curentă
explicaţia
C3.4 - ex. de citire chestionare
conversatia,
C3.5 -înţelegerea continutului orală
exerciţiul
C3.6 -redarea conţinutului probă scrisă de
activ.frontală,
Sfaturi bune C2.3 pe baza întrebătilor control curent
individuală
Noi, albinele - C.Gruia C2.4 - ex. de identificare a
34. ilustraţii
C1.4 fragmentelor dialogate/
culegere de
C2.5 narative
exerciţii
C4.3 - acordul adj. cu subst.-ex.
gramaticale
C4.4 aplicative
manual
C3.4

Sfaturi bune - ex. aplicative aprecierea


Exerciţiul
Recapit./evaluare- C4.3; C4.4 - adjectivul modului de realizare
35. culegere de
Adjectivul C2.4 a sarcinii
exerciţii
Sfaturi bune C4.3; C4.4 -rezolvarea cerinţelor din activ. analiza modului de
36. Activităţi de recuperare C2.4 fişele de lucru Independentă lucru
/ameliorare fişa de lucru
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C3.3 - lectura model; expl. cuv. aprecierea verbală
C3.5 - ex. de citire explicaţia chestionare orală
C3.6 - înţelegerea conţinutului observaţia
C2.3 - ex. de memorare conversatia,
Sfaturi bune C2.4 - ex. de identificare a exerciţiul
37. Paza bună - T.Arghezi C1.4 pronumelui personal activ.frontală ,
C2.5 individuală
C4.3 material video
C4.4 softuri
C3.4 educaţionale
C3.7
- lectura observare
C3.3 model,expl. cuv. curentă
C3.5 - ex. de citire explicaţia chestionare orală
C3.6 - ex. de copiere/transcriere observaţia aprecierea modului
C2.3 -înţelegerea continutului conversatia, de realizare a sarcinii
C2.4 -redarea conţinutului exerciţiul
Primăvară, bun venit!
C1.4 pe baza întrebătilor activ.
38. Zăpada şi ghioceleul
C2.5 - ex. de identificare a Independentă
C4.3 fragmentelor dialogate/ suport imagistic
C4.4 narative culegere de
C3.4 - ex. de precizare a pesoanei exerciţii
şi numărului pronumelui fişa de lucru
personal
personal
39. Primăvară, bun venit! - lectura explicaţia observare
Ghiocelul - M. Peneş C3.3 model,expl. cuv. observaţia curentă
C3.5 - ex. de citire conversatia,
C3.6 -înţelegerea continutului exerciţiul chestionare
C2.3 -redarea conţinutului activ. orală
C2.4 pe baza întrebătilor Independentă
C1.4 - ex. de identificare a suport imagistic
C2.5 fragmentelor dialogate/ culegere de
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C4.3 narative analiza modului de
C4.4 - ex. de scriere a pronumelui exerciţii lucru
C3.4 personal fişa de lucru

Primăvară, bun venit! -ex. aplicative: Exerciţiul Aprecierea modului


40. Recapit./evaluare- C4.3;C4.4 pronumele personal culegere de de realizare a sarcinii
Pronumele personal C2.4 exerciţii
Primăvară, bun venit! -rezolvarea cerinţelor din activ. analiza modului de
41. Activităţi de recuperare C4.3;C4.4 fişele de lucru Independentă lucru
/ameliorare C2.4 fişa de lucru
C3.3 -citirea textului observare
C3.5 - ex. de copiere/transcriere curentă
C3.6 - înţelegerea conţinutului explicaţia aprecierea modului
C2.3 - ex. de memorare conversatia, de lucru
Primăvară, bun venit! C2.4 - ex. de identificare a exerciţiul chestionare orală
42. Pentru tine, primăvară - O.Cazimir C1.4 verbului activ. apreciere verbală
C2.5 - antrenament de redactare a frontală aprecierea modului
C4.2 compunerii gramaticale cu Vol. Versuri” de lucru
C4.3 cuv. ce conţin grupuri de litere O.Cazimir
C4.4
C3.4
C3.3 - lectura model; observare
C3.5 expl. cuv. curentă
C3.6 - ex. de citire explicaţia aprecierea modului
C2.3 - înţelegerea conţinutului observaţia de lucru
Primăvară, bun venit! C2.4 - ex. de memorare conversatia, chestionare orală
43. La Paşti -G.Coşbuc C1.4 - ex. de precizare a exerciţiul apreciere verbală
C2.5 persoanei şi numărului suport audio/video aprecierea modului
C4.3 verbului softuri de lucru
C4.4 - antrenament de redactare a educaţionale
C3.4 compunerii după
întrebări
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
- lectura observare
explicaţia
C3.3 model,expl. cuv. curentă
observaţia
C3.5 - ex. de citire chestionare orală
conversatia,
C3.6 -înţelegerea continutului analiza modului de
Istoria şi eroii neamului românesc exerciţiul
C2.3 -redarea conţinutului lucru
Moştenirea urmaşilor - activ.
44. C2.4 pe baza întrebătilor
P.D.Popescu Independentă
C1.4 - ex.de precizare a
ilustraţii
C2.5 trăsăturilor fizice/morale
culegere de
C4.3 - ex. de scriere a unor verbe
exerciţii
C4.4
gramaticale
C3.4
Istoria şi eroii neamului românesc -ex. aplicative: verbul Aprecierea modului
Exerciţiul
Recapit./evaluare- C4.3;C4.4 de realizare a sarcinii
45. culegere de
Verbul C2.4
exerciţii
Istoria şi eroii neamului românesc C4.3;C4.4 -rezolvarea cerinţelor din analiza modului de
Activităţi de recuperare C2.4 fişele de lucru activ. lucru
46. /ameliorare Independentă
fişa de lucru

C3.3 - lectura observare


C3.5 model,expl. cuv. explicaţia curentă
C3.6 - ex. de citire observaţia chestionare
C2.3 -înţelegerea continutului conversatia, orală
Istoria şi eroii neamului românesc C2.4 -redarea conţinutului exerciţiul analiza modului de
47.
Un ostaş de-al lui Ţepeş C1.4 pe baza întrebătilor activ. lucru
C2.5 - ex.de precizare a Independentă aprecierea verbală
C4.2 trăsăturilor fizice/morale ilustraţii
C4.3, C4.4 - antrenament de redactare a cartea poştală
C3.4, C3.7 cărţii poştale
48. Istoria şi eroii neamului românesc C3.3 - lectura explicaţia observare
Ţara. Poporul - Al Vlahuţă C3.5 model,expl. cuv. observaţia curentă
C3.6 - ex. de citire conversatia, chestionare orală
Nr.
Continut Competente Activitati de invatare Resurse Evaluare Observatii
crt.
C2.3 -înţelegerea continutului analiza modului de
C2.4 -redarea conţinutului lucru
C1.4 pe baza întrebătilor exerciţiul aprecierea verbală
C2.5 - ex.de precizare a ilustraţii
C4.3 trăsăturilor fizice/morale
C4.4, C3.4
Evaluare finală - ex. de comunicare dialogată observare curentă
- înţelegerea conţinuturilor verbale - activ. de exersare a vorbirii explicaţia aprecierea modului
exprimate de un colocutor; corecte conversatia, de realizare a sarcinii
- denumirea /descrierea de C1.1 - ex. de citire exerciţiul analiza modului de
obiecte,situaţii, acţiuni ,utilizând C1.2 - ex. de redare a conţinutului activ. frontală lucru
structuri verbale complexe (cuvinte, C1.3 - ex. scriere a unor propoziţii individuală aprecierea şi notarea
propoziţii) ; C1.4 -ex. de scriere/redactare a pe grupe
-verbalizara inteligibilă a C2.1 unor texte scurte munca
conţinutului de idei noţiuni cerută de C2.2 - proba de evaluare independentă
49.
o temă parcursă ; C2.3 suport audio/video
- redarea conţintului de idei al unui C2.4 culegere de texte
text ,cu/ fără sprijin; C2.5 şi exerciţii
- utilizarea în redactarea textelor a C3.3 fişa de muncă
unor structuri gramaticale adecvate ; C3.4 independ.
- aplicarea normelor ortografice şi de C4.3 fişa de evaluare
punctuaţie studiate C4.2 softuri
C4.4 educaţionale

Evaluare finală - ex. aplicative munca aprecierea


50. Activ. de recuperare/amliorare independentă verbală
fişa de lucru
Prezenta planificare calendaristică a fost realizată în conformitate cu programa şcolară aprobată cu ordinul de ministru nr. (nu există programă şcolară
actualizata si aprobata), numărul de ore fiind în concordanţă cu Planul-cadru pentru deficiente moderate si usoare, aprobat prin OMEC 5239/ 01.09.2008.

AUTORI

Numele si prenumele Functia didactica Unitatea de invatamant Localitatea

Mozer Lucian Profesor psihopedagog Scoala Speciala Nr. 7 Bucuresti

Preda Amelia Profesor psihopedagogie speciala Scoala Speciala Nr. 7 Bucuresti

Stoicescu Brandusa Profesor psihopedagog Scoala Speciala Nr. 8 Bucuresti

Idita Mariana Profesor psihopedagogie speciala Scoala Speciala Nr. 8 Bucuresti

Ciupitu Nicoleta Profesor psihopedagogie speciala Scoala Speciala Nr. 8 Bucuresti

Persinaru Sorina Scoala Speciala Nr. 2 Bucuresti