Sunteți pe pagina 1din 2

Cerere de sponsorizare

Prin politica noastră de investiţie în comunitate, susținem cu precădere organizaţiile non-profit (asociaţii sau
fundaţii) care dezvoltă programe de educație financiară și antreprenorială, de susţinere a tinerilor talentaţi, de
sprijinire a comunităților locale şi a persoanelor defavorizate şi de protecţie a mediului înconjurător. Dacă
propunerea dvs. respectă una din priorităţile de mai sus, vă rugăm să o trimiteți la adresa
responsabilitate.sociala@provident.ro .

1. Informații despre persoana/ instituția care solicită sponsorizarea


Nume solicitant: _Niță Mara Alexandra – Președinte

Dacă este cazul:


Nume ONG:Asociația Autism și Terapii Complementare Curtea de Argeș

Funcţia persoanei de contact: Președinte, Psiholog , Logoped

Domeniu de activitate:_Psihologie / Psihopedagogie Speciala


Adresa & oraşul: Curtea de Argeș

Telefon: 0040.727.868.853 Fax:___________________________________

Website ONG:____Site-ul este unul gratuit , realizat de mine din lipsa fondurilor financiare
http://autismcurteadearges-ro5.webnode.ro/

2. Informaţii despre proiectul propus

Numele proiectului/ cauzei care necesită finanţare


Integrarea copiilor cu dizabilitati in societate

Descrierea proiectului/cauzei

Asociatia noastra , ofera terapii gratuite copiilor cu dizabilitati ( 13 beneficiari) fara sustinere financiara din partea
statului, salariile fiind platite din aport propriu . Imi doresc sa pot ajuta mult mai multi beneficiari cu sprijinul
dumneavoastra.
Ne dorim sa putem ajuta si ceilalti 20 de copii aflati pe lista de asteptare insa pentru aceasta avem nevoie de un
spatiu mai mare care necesita dotari de materiale .

Numărul estimat de beneficiari:15

Natura sprijinului solicitat?

 Financiar (sumă în lei): 1 beneficiar necesita terapii in valoare de minim 700 lei /luna , iar la 13 beneficiari

cheltuielile necesare ajung la 9100 lei fara chirie si utilitati.

 Produse: Materiale necesare desfasurarii terapiilor

 Voluntariat (nr. persoane, ore): 3 persoane / 4 ore saptamanal

PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A.


www.provident.ro
În care din următoarele categorii se încadrează propunerea dvs. de sponsorizare?
 Educație financiară şi antreprenorială
 Susţinerea tinerilor talentaţi

 Sprijinirea comunităților locale şi a persoanelor defavorizate

 Protecţia mediului înconjurător

 Alta (descrieți): Sprijinirea si integrarea persoanelor cu dizabilitati

Există deja alţi sponsori ai proiectului/ cauzei?


Exista 1 sponsor care ofera 4 ore de terapie lunar ( 200 LEI)

Care este amploarea proiectului pentru care solicitați sponsorizarea?


 Locală

Perioada de desfăşurare a proiectului:


 Începe în data de: 01.02.2018
 Se încheie în data de: 12.04.2018

Etapele proiectului (dacă este cazul):


1._____________________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________________

3. Partenerii proiectului:
 Autorităţi naţionale/ locale (precizați): ____________________________________________
 Instituţii publice (precizați): ____________________________________________________
 Organizaţii nonguvernamentale: ________________________________________________
 Mass-media (precizați): ________________________________________________________

Există un plan media pentru promovarea acestui proiect? Dacă da, vă rugăm să ne oferiți detalii:

 Publicaţii: _________________________________________________________________

 TV: ______________________________________________________________________
 Radio: ____________________________________________________________________
 Internet: __________________________________________________________________
 Conferinţe de presă/ Comunicate de presă / Mape de presă:
_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

Important: Aşteptăm cerera dvs. de sponsorizare cu cel puţin 90 de zile înainte de data stabilită pentru demararea
proiectului.

Mulţumim!

PROVIDENT FINANCIAL ROMÂNIA I.F.N. S.A.


www.provident.ro