Sunteți pe pagina 1din 1

ACORD FOTOGRAFIERE

NUME ŞI PRENUME
PĂRINTE……………………………………………………………………
…………………………………….

sunt de acord

nu sunt de acord

cu fotografierea copilului
………………………………………………………………………….
beneficiar al centrului de terapii NITMARLEX KID în timpul
DESFASURARII TERAPIILOR .

Data……………….. Semnǎtura,

Vǎ mulţumesc pentru cooperare.

DIRECTOR,

NITA MARA ALEXANDRA