Sunteți pe pagina 1din 1

NUME ŞI PRENUME:

29 martie 2019

Fişă de evaluare a cunoştinţelor : Fiziologia Respiraţiei

Pentru următoarele enunţuri, notaţi A- dacă răspunsul este adevărat şi F- dacă răspunsul este fals.
Fiecare răspuns corect are 2 puncte.

1. În timpul expiraţiei, proces pasiv, care constă în micşorarea volumului cavităţii toracice,
presiunea aerului scade, datorită scăderii presiunii din interiorul plămânului, iar
diafragmul se contractă.

2. Sângele care ajunge, la plămân, prin circulația funcțională este bogat în O2


dar este sărac în CO2 iar sângele ce plecă din plămân, prin circulația funcțională este,
acum, bogat în CO2 și sărac în O2.

Completaţi următoarele spaţii punctate cu termenul/valoarea corectă. Fiecare răspuns corect are
2 puncte.

1. În stare de repaus , ritmul respirator este de ………….. /minut ( la bărbat).


2. ……………………………… comprimă plâmânul, alături de peretele toracic alături de
presiunea exercitată de organele abdominal.

Oficiu: 2 puncte

SUCCES!