Sunteți pe pagina 1din 4

MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL REPUBLICII

MOLDOVA

Ion ACHIRI, Valentina CEAPA, Aliona LAȘCU

MATEMATICĂ

Proiecte didactice

Chişinău, 2019

1
Proiectarea didactică de lungă durată la matematică
Proiectarea tematico-calendaristică
Clasa a V-a

Indicatorii Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Obser-


competențelor specifice de vații
(CS) și a unităților de ore
competențe (UC)
conform
curriculumului
CS UC Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 19
Predare-învățare 108
Evaluare 9
Total: 136
I. Mulțimea numerelor naturale 44
1.1, 1.2, 1.3 1-2 Scrierea și citirea numerelor 2 02.09
naturale. 03.09
1.1, 1.2, 1.3 3-4 Compararea și ordonarea 2 04.09
I. numerelor naturale. 05.09
II. 5 Rotunjirea numerelor naturale. 1 09.09
III. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 6-7 Adunarea numerelor naturale. 2 10,11.09
IV. 1.1, 1.2, 1.4, 1.5 8-9 Scăderea numerelor naturale. 2 12,16.09
VI. 1.1 – 1.5 10 Oră de sinteză 1 17.09
VII. 1.1 – 1.5 11 Evaluare inițială 1 18.09
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 12-13 Înmulțirea numerelor naturale. 2 19,23.09
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 14-15 Împărțirea numerelor naturale. 2 24,25.09
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 16-17 Împărțirea cu rest. 2 26,30.09
1.1, 1.2, 1.4, 1.5 18 -19 Noțiunea de putere. 2 01,02.10
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 20-21 Pătratul și cubul unui număr 2 03,07.10
1.5 natural.
1.4, 1.5, 1.6, 1.8 22-23 Ordinea efectuării operațiilor și 2 08,09.10
folosirea parantezelor.
1.1 – 1.6, 1.8 Rezolvarea problemelor în
mulțimea numerelor naturale,
utilizând:
24-26 - metoda reducerii la unitate; 3 10,14,15.10
1.1 – 1.6, 1.8 27-28 - metoda mersului invers. 2 16,17.10
1.1 – 1.6, 1.8 29 Evaluare sumativă 1 21.10
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 30 Analiza evaluării sumative 1 22.10
1.7 31 Mulțimi. 1 23.10
32-33 Moduri de definire a mulțimilor. 2 24.10,04.11
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 34-35 Divizor. Mulțimea divizorilor 2 05,06.11
1.7 unui număr natural.
36-37 Multiplu. Mulțimea multiplilor 2 07,11.11
1.1, 1.2, 1.3, 1.4, unui număr natural.
1.7 38 Criteriul de divizibilitate cu 2. 1 12.11
39 Criteriul de divizibilitate cu 5. 1 13.11
1.1,1.2,1.3,1.4 40 Criteriul de divizibilitate cu 10. 1 14.11
41 Ora de sinteză 1 18.11

2
1.1 – 1.8 42 Ora de sinteză integrativă 1 19.11
1.1 – 1.8 43 Evaluare sumativă 1 20.11
1.1 – 1.8 44 Analiza evaluării sumative 1 25.11
1.1 -1.8
II. Fracții ordinare. Numere 56
zecimale
2.1, 2.2 45-46 Noțiunea de fracție. 2 26.11,27.11
2.1, 2.2, 2.3 47-48 Reprezentarea fracțiilor cu 2 28.11,02.12
ajutorul unor desene.
I. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 49-50 Scoaterea întregului din fracție. 2 03.12,04.12
II. Introducerea întregului în fracție.
III. 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 51-52 Fracții echivalente. Amplificarea 2 05.12,09.12
IV. și simplificarea fracțiilor.
VI. 2.1 - 2.5 53-54 Aducerea fracțiilor la același 2 10.12,11.12
VII. numitor.
2.1 – 2.5, 1.5, 1.6 55 Evaluare sumativă 1 12.12
2.1 – 2.5 56 Reprezentarea fracțiilor pe axa 1 16.12
2.2, 2.3 numerelor.
57-58 Compararea fracțiilor . 2 17.12,18.12
2.2, 2.3, 2.4 59-60 Adunarea și scăderea fracțiilor. 2 19.12,23.12
2.1 – 2.5 61-62 Înmulțirea fracțiilor. 2 24.12,09.01
2.1 – 2.5 63 Inversa unei fracții. 1
2.1 – 2.6 64 Împărțirea fracțiilor. 1
2.4, 2.5, 2.6, 2.7 Aflarea unei fracții dintr-un 2
2.1 – 2.7 65-66 număr .
2.1 – 2.7 67 Evaluare sumativă 1
2.1, 2.2 68 Analiza evaluării sumative 1
2.1, 2.2, 2.3 69-70 Noțiunea de număr zecimal. 2
71-72 Compararea, ordonarea, 2
reprezen-tarea pe axă a
2.2, 2.3, 2.4, 2.5 numerelor zecimale finite.
73-74 Rotunjiri. 2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Adunarea și scăderea numerelor 2
2.5 75-76 zecimale finite.
Înmulțirea numerelor zecimale 2
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 77-78 finite.
2.5 Împărțirea numerelor zecimale 2
79-80 finite la 10, 100, 1000.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, Ridicarea unui număr zecimal 2
2.5 81-82 finit la pătrat și la cub.
Ordinea efectuării operațiilor.
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 83-86 Rezolvarea problemelor, 4
2.5 utilizând:
2.2, 2.3, 2.4, 2.5, - metoda reducerii la unitate;
2.6, 2.7 - metoda mersului invers.
87 Ora de sinteză 1
2.1 – 2.7 88 Ora de sinteză integrativă 1
2.1 – 2.7, 1.3, 1.4, 89 1
Evaluare sumativă
1.6 90 Analiza evaluării sumative 1
2.1 – 2.7
2.1 – 2.7

3
III. Elemente de geometrie și 37
unități de măsură
3.1, 3.2, 3.4 97-99 Figuri geometrice. 3
I. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 100-102 Instrumente geometrice 3
II. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 103 Drepte concurente. 1
III. 104 Drepte perpendi-culare. 1
IV. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 105 Drepte paralele. 1
V. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 106-108 Corpuri geometrice 3
VI. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 109 Oră de sinteză 1
VII. 3.1, 3.5, 3.6, 3.8 110 Evaluare sumativă 1
111 Unități de măsură uzuale pentru 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.8 lungime. Transformări.
112-113 Lungimea unui segment, a unei 2
linii frânte. Perimetrul
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, triunghiului și a patrulaterului.
3.8, 3.9, 3.10 114 Unități de măsură uzuale pentru 1
3.5, 3.6,3.7,3.8, suprafață. Transformări.
3.9 115-116 Aria pătratului și a 2
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, dreptunghiului.
3.8, 3.9, 3.10 117 Unități de măsură uzuale pentru 1
3.5, 3.6,3.7,3.8, volum. Transformări.
3.9 118-119 Volumul cubului și al cuboidului 2
3.1 – 3.10 120 Oră de sinteză 1
3.1 – 3.10 121 Evaluare sumativă 1
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 122-123 Unități de măsură uzuale pentru 2
3.8 capacitate. Transformări.
124-125 Unități de măsură uzuale pentru 2
3.1, 3.5, 3.6, 3.7, masă. Transformări.
3.8 126-127 Unități de măsură uzuale pentru 2
timp.Transformări.
3.1, 3.5 – 3.10 128-129 Unități monetare. Transformări. 2
130 Ora de sinteză 1
3.1, 3.5 – 3.10 131 Ora de sinteză integrativă 1
3.1 – 3.10 132 Evaluare sumativă 1
3.1 – 3.10, 2.5, 2.6 133 Analiza evaluării sumative 1
3.1 – 3.10
3.1 – 3.10
1.1 – 3.10 134-136 Recapitulare 3

S-ar putea să vă placă și