Sunteți pe pagina 1din 9

Indicatorii competențelor specifice Nr Nr de Data Obser

(CS) și a subcompentențelor (S) ore vații


conform curriculumului Unități de Conținuturi
CS S Numere naturale 6-A 6-B

I Recapitulare 9

I. 1.1,1.2,1.6 1 Mulțimea numerelor naturale (N, N*). 1


II. 1.1,1.6,1.9 2 Operații cu numere naturale 1
III. 1.1,1.2,1.8,1.9 3 Fracții ordinare 1
IV. 1.1,1.2,1.8,1.9 4 Operații cu fracții ordinare 1
V.
1.1,1.2,1.8,1.9 5 Numere zecimale 1
1.1,1.2,1.8,1.9 6 Operații cu numere zecimale 1
VI.
1.1,1.2,1.8,1.9 7 Rezolvarea problemelor in N 1
VII.
1.1,1.2,1.8,1.9 8 Evaluarea inițială 1
1.1,1.2,1.8,1.9 9 Analiza evaluării inițiale 1
1.1,1.2,1.3,1.6,1.8,1.9 10 Putere cu exponent număr naturale 1
1.1,1.2,1.3,1.6,1.8,1.9 11 Proprietățile puterii cu exponent natural 1
1.1,1.21.3,1.6 12 Divizor. Multiplu. Numere prime, numere compuse. 1
1.1,1.2,1.3,1.6,1.8,1.9 13 Criterii de divizibilitate cu 2,5,10,3,9 1
1.1,1.4,1.6,1.8,1.9 14 Descompunerea numerelor naturale în produs de puteri 1
de numere prime.
1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 15 Divizorul comun a doua numere naturale. C.m.m.d.c. a 1
două numere naturale.
1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 16 1
Divizorul comun a doua numere naturale. C.m.m.d.c. a
două numere naturale.

1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 17 Multipli comuni a doua numere naturale. C.m.m.m.c a 1


două numere naturale.
1.2,1.3,1.4,1.5,1.6 18 1
Multipli comuni a două numere naturale. C.m.m.mc a
1.1,1.2,1.7 19 două numere naturale. 1
Noțiunea de ecuație. Rezolvarea în mulțimea N a
1.1,1.2,1.7 20 ecuațiilor. 1
1.6,1.7,1.8,1.9 21 Rezolvarea în mulțimea N a ecuațiilor. 1
1.6,1.7,1.8,1.9 22 Rezolvarea problemelor prin ecuații. 1
1.1-1.9 23 Rezolvarea problemelor. 1
1.1-1.9 24 Oră de sinteză. 1
1.1-1.9 25 Evaluarea sumativă nr.1 1
Analiza evaluării sumative.
II. 21
I. 2.1,2.2,2.3,2.4
II. 26 Numere întregi. Operații cu numere întregi. 1
III. 2.1,2.2,2.3,2.4 27 Număr întreg. Mulțimea numerelor întregi Z 1
IV. Reprezentarea pe axă a numerelor întregi. Opusul unui
V. 2.1,2.2,2.5,2.7,2.8 28 1
VI. număr întreg.
2.2,2.3,2.4,2.5 29 1
VII. Modulul, ordonarea și compararea numerelor întregi.
2.2,2.3,2.4,2.5 30 1
Adunarea numerelor întregi.
2.2-2.5,2.7,2.8 31 1
Adunarea numerelor întregi.
2.2-2.5,2.7,2.8 32 1
Proprietăți ale numerelor întregi.
2.2-2.5,2.7,2.8 33 1
Scăderea numerelor întregi.
2.2-2.5,2.7,2.8
2.2-2.5,2.7,2.8 34 Adunarea și scăderea numerelor întregi. 1
2.2-2.5,2.7,2.8 35 Înmulțirea numerelor întregi 1
2.2-2.5,2.7,2.8 36 Proprietăți. Factor comun. 1
2.2-2.5,2.7,2.8 37 Împărțirea numerelor întregi. 1
2.2-2.5,2.7,2.8 38 Puterea unui număr întreg cu exponent număr natural. 1
2.2-2.5,2.7,2.8 39 Proprietățile puterii. 1
2.1,2.2,2.6,2.8 40 Ordinea efectuării operațiilor. 1
2.1,2.2,2.6,2.8 41 Ordinea efectuării operațiilor și folosirea parantezelor. 1
2.1-2.8 42 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea Z. 1
2.1-2.8 43 Rezolvarea ecuațiilor în mulțimea Z. 1
2.1-2.8 44 Oră de sinteză. 1
2.1-2.8 45 Evaluarea sumativă nr.2 1
46 Analiza evaluării sumative. 1
Prezentarea proiectului
I.
II. 3.1,3.2,3.3,3.5 III 32
III. 3.1,3.2,3.3,3.5 47 Numere raționale. Operații cu numere raționale 1
IV. 48 Numere raționale. Mulțimea Q 1
3.1,3.2,3.3,3.5
V. Reprezentarea pe axă a numerelor raționale. Modulul
3.1,3.2,3.3,3.5 49 1
VI. opusului. Inversul numărului rațional.
VII. 50 Scrierea numerelor raționale în diverse forme. 1
3.2,3.4,3.5,3.6
3.2,3.4,3.5,3.6 Compararea numerelor raționale. Rotunjirea numerelor
51 1
3.2,3.4,3.5,3.6 raționale.
52 1
3.2,3.4,3.5,3.6, 3.9 Adunarea și scăderea numerelor raționale pozitive.
53 1
3.2,3.4,3.5,3.6, 3.9 54 Adunarea numerelor raționale. 1
3.2,3.4,3.5,3.9,3.10 55 Proprietățile adunării numerelor raționale. 1
3.2,3.4,3.5,3.9,3.10 56 Scăderea numerelor raționale. 1
3.2,3.4,3.5,3.6 57 Scăderea numerelor raționale. 1
3.2,3.4,3.5,3.6 58 Ordinea efectuării operațiilor. 1
3.2,3.4,3.5,3.6 59 Ordinea efectuării operațiilor și utilizarea parantezelor. 1
3.1-3.6,3.9,3.10 60 Înmulțirea și împărțirea numerelor raționale pozitive. 1
3.1-3.6,3.9,3.10 61 Înmulțirea numerelor raționale. 1
3.1-3.6,3.9,3.10 62 Proprietățile înmulțirii. Factor comun. 1
3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9 63 Oră de sinteză. 1
3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9 64 Evaluarea sumativă nr. 3 1
3.1-3.6,3.8,3.9 65 Analiza evaluării sumative 1
66 Împărțirea numerelor raționale. 1
3.2,3.4,3.5,3.6,3.8,3.9 Împărțirea numerelor raționale.
3.4,3.5,3.6,3.8,3.9 67 Aflarea unei fracții dintr-un număr. Aflarea numărului 1
3.4,3.5,3.6,3.8,3.9 68 fiind dată fracția. 1
3.6,3.7,3.9,3.10 69 Puterea numărului rațional cu exponent număr natural. 1
3.6,3.7,3.9,3.10 70 Ordinea efectuării operațiilor. 1
3.1,3.2,3.7,3.8,3.9 71 Ordinea efectuării operațiilor și utilizarea parantezelor. 1
3.1,3.2,3.7,3.8,3.9 72 Rezolvarea problemelor. 1
3.1,3.2,3.7,3.8,3.9 73 Rezolvarea problemelor. 1
3,1-3,10 74 Mulțimi. Moduri de definire a mulțimilor. 1
I.
3,1-3,10 75 Operații cu mulțimi. 1
II.
3,1-3,10 76 Operații cu mulțimi. 1
III.
IV. 3,1-3,10 77 Oră de sinteză. 1
V. 78 Oră de sinteză integrativă. 1
VI. Evaluarea sumativă nr.4
VII. IV Analiza evaluării sumative. 22
4.1,4.2
4.1,4.2 79 1
4.1,4.2 Rapoarte și proporții
80 1
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 81 1
Rapoarte. Raportul a două mărimi de același fel.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 82 1
Raportul a două mărimi diferite.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 83 1
Șiruri de rapoarte egale.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 84 1
Proporții. Proprietatea fundamentală a proporției.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 85 1
Aflarea unui termen necunoscut al proporției.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 86 1
Mărimi direct proporționale.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 87 1
Regula de trei simplă.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 88 1
Mărimi invers proporționale.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 89 1
Regula de trei simplă.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 90 1
Rezolvarea problemelor.
4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 91 1
Noțiuni de procent.
I. 4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 1
92 Aflarea procentelor dintr-un număr dat.
II. 4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 1
93 Aflarea unui număr când cunoaștem procentul din el.
III. 4.1,4.2,4.5,4.6,4.7 1
94 Aflarea raportului procentual. Probleme.
IV. 4.5,4.6,4.7 1
95 Rezolvarea problemelor cu procente.
V. 4.2,4.4,4.5,4.6,4.7 1
96 Elemente de organizare a datelor.
VI. 4.1-4.7 1
97 Elemente de organizare a datelor.
VI.
4.1-4.7 98 Media aritmetica. 1
4.1-4.7 99 Elemente de probabilități. 1
100 Ora de sinteză. 1
Evaluare sumativă nr.5
5.1,5.2,5.3 V 33
Analiza evaluării sumative.
5.1,5.2,5.3 101 1
5.1,5.2,5.6,5.7,5.8,5.9 102 Figuri și corpuri geometrice 1
5.1,5.2,5.6,5.7,5.8 103 Figuri geometrice. 1
5.6,5.7 104 Notații și reprezentări. 1
5.6,5.7 105 Unghiuri. Clasificarea unghiurilor. 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.7 106 Măsura în grade a unghiurilor. 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.7 107 Calcule cu măsuri de unghiuri. 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.7 108 Calcule cu măsuri de unghiuri. 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 109 Clasificarea perechilor de unghiuri. 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 110 Unghiuri congruente. Construirea unghiurilor congruente 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.5 111 Bisectoarea unghiului. 1
5.1-5.5,5.7,5.8,5.9 112 Linii frînte. Poligon. 1
5.1-5.5,5.7,5.8,5.9 113 Triunghiuri, patrulatere. 1
5.1-5.5,5.7,5.8,5.9 114 Perimetrul triunghiului și patrulaterelor. 1
5.1-5.5,5.7,5.8,5.9 115 Aria,pătratului, dreptunghiului. 1
5.1,5.6,5.7-5.9 116 Oră de sinteza. 1
5.1,5.6,5.7-5.9 117 Evaluare sumativă nr. 6 1
5.1,5.2,5.3,5.4,5.6 118 Analiza evaluării sumative. 1
5.4,5.5,5.8,5.9 119 Drepte concurente, drepte paralele și perpendiculare. 1
5.5,5.6,5.7,5.8,5.9 120 Drepte concurente, drepte paralele și perpendiculare. 1
5.5,5.6,5.7,5.8,5.9 121 Mediatoarea unui segment. 1
5.6,5.7,5.8,5.9 122 Linie curbă. Cerc. Disc. 1
5.6,5.7,5.8,5.9 123 Numărul ’’pi’’. Lungimea cercului și aria discului. 1
5.1-5.3,5.5,5.7-5.9 124 Lungimea cercului și aria discului. 1
5.1,5.2,5.6,5.7 125 Corpuri geometrice. Elemente. 1
5.1,5.2,5.6,5.7 126 Corpuri rotunde. Elemente. 1
5.1,5.2,5.6,5.7 127 Desfășurarea corpului geometric studiat. 1
5.1,5.2,5.6,5.7 128 Aria totală a cubului și cuboidului. 1
5.1-5.9 129 Volumul cubului și cuboidului. 1
5.1-5.9 130 Volumul cubului și cuboidului. Aplicații. 1
5.1-5.9 131 Confecționarea corpurilor geometrice. 1
5.1-5.9 132 Oră de sinteză. 1
1.1-5.9 133 Oră de sinteză integrativă. 1
1.1-5.9 134 Evaluarea sumativă nr. 7 1
1.1-5.9 135 Analiza evaluării sumative. 1
136 Prezentarea portofoliului. 1
Generalizarea materiei de studiu.
Generalizarea materiei de studiu.

S-ar putea să vă placă și