Sunteți pe pagina 1din 19

SEMESTRUL II

Nr. Unitatea de Nr. ore Săpt./


Conținuturi vizate Competențe specifice Observații
U.Î. învățare alocate Perioada
1.1. Identificarea semnificației
globale a unui mesaj oral clar
articulat în contexte familiare
Detalieri tematice: 1.3.
 Animals (wild and domestic Manifestareadisponibilitățiipentrur
animals) eceptarea de mesaje orale simple
 Pets adecvatevârstei
2.2. Participarea la interacțiuni în
On the Farm Funcţii comunicative: contexte de necesitate imediată/ pe 3h
8 S19-S20
 A discuta despre animale teme familiare
 A descrieanimalulpreferat 2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2. Identificareasemnificației
 CAN globale
 Plurals (regular andirregular) aunuitextsimplupetemefamiliar
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
 Food, drinks, ingredients globale a unui mesaj oral clar
 Containers articulat în contexte familiare
1.3.
What'sYourFavo Funcţii comunicative: Manifestareadisponibilitățiipentrur
9 3h S20-S21
uriteFood?  A cere si a da informatiide eceptarea de mesaje orale simple
ordinpersonal adecvatevârstei
 A scrie o reteta 2.2. Participarea la interacțiuni în
contexte de necesitate imediată/ pe
Elemente de construcţie a comunicării: teme familiare
 Howmuch / howmany 2.3. Descriereasimplă a
 Some / any uneipersoane/ unuipersonaj
3.2. Identificareasemnificației
globale
aunuitextsimplupetemefamiliar
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, profesor
Revision and
Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S22
Evaluation
1.1. Identificarea semnificației
globale a unui mesaj oral clar
articulat în contexte familiare
Detalieri tematice: 1.3.
 Illnesses Manifestareadisponibilitățiipentrur
eceptarea de mesaje orale simple
Funcţii comunicative: adecvatevârstei
 A cere si a da informatiide 2.2. Participarea la interacțiuni în
How Do YouFeel ordinpersonal contexte de necesitate imediată/ pe 3h
10 S22-S23
 A da sfaturiprivindsanatatea teme familiare
 A vorbidespreregulilecasei 2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de construcţie a comunicării: 3.2. Identificareasemnificației
 Should / shouldn't globale
 Must / mustn't aunuitextsimplupetemefamiliar
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
MyFavourite Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
 Clothes globale a unui mesaj oral clar 3h
11 S24-S25
T-Shirt  Sizes articulat în contexte familiare
 Jobs 1.3.
Manifestareadisponibilitățiipentrur
eceptarea de mesaje orale simple
Funcţii comunicative: adecvatevârstei
 A descrie haine 2.2. Participarea la interacțiuni în
 A cere si a da contexte de necesitate imediată/ pe
informatiidesprelocuri de munca teme familiare
 A vorbidespreactivitatizilnice 2.3. Descriereasimplă a
 A vorbidespreactivitati ce au loc in uneipersoane/ unuipersonaj
momentulvorbirii 3.2. Identificareasemnificației
globale
Elemente de construcţie a comunicării: aunuitextsimplupetemefamiliar
 Present Simple 3.3. Descifrareaunormesaje simple
vsPresentContinuous familiareprimite de la prieteni,
 Adverbs of frequency: always, colegi, professor
usually, sometimes
 Adverbs of time: today, now, at the
moment
Revision and
Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S25
Evaluation
Detalieri tematice:
 Crearea de colaje cu tema “Dear
Easter Bunny”; 1.1. Identificarea semnificației
 Să asculte şi să pronunţe corect globale a unui mesaj oral clar
cuvintele noi: Easter Bunny, eggs, articulat în contexte familiare
Happy Easter! basket, Jesus Christ, cross, lamb; 1.3.
1h S26
project  Să interpreteze linia melodică a Manifestareadisponibilitățiipentrur
cântecelului; eceptarea de mesaje orale simple
 Să prezinte ce vor Paște:For Easter adecvatevârstei
I want…
Acte de vorbire:
Exprimarea a ceeaceiți place și a ceea
ce nu îți place
Detalieri tematice:
1.1. Identificarea semnificației
 Seasons
globale a unui mesaj oral clar
 Weatherconditions
articulat în contexte familiare
 Seasonalactivities
1.3.
Manifestareadisponibilitățiipentrur
Funcţii comunicative:
eceptarea de mesaje orale simple
 A vorbidespreanotimpuri
adecvatevârstei
 A descrieanotimpulpreferat
2.2. Participarea la interacțiuni în
What'stheWeathe  A contexte de necesitate imediată/ pe
S28-
12 vorbidespreactiunispecificeanotimp 4h S27-29 SCOALA
rLike? teme familiare
urilor ALTFEL
2.3. Descriereasimplă a
 A vorbidespreactiuni ce au loc in
uneipersoane/ unuipersonaj
momentulvorbirii
3.2. Identificareasemnificației
globale
Elemente de construcţie a comunicării:
aunuitextsimplupetemefamiliar
 Weatherforecast:
3.3. Descifrareaunormesaje simple
it'swarm/cold/sunny/foggy
familiareprimite de la prieteni,
 Present Simple
colegi, professor
vsPresentContinuous
Detalieri tematice: 1.1. Identificarea semnificației
 Countriesandnationalities globale a unui mesaj oral clar
 Means of transport articulat în contexte familiare
1.3.
Funcţii comunicative: Manifestareadisponibilitățiipentrur
On theRoad  Sa vorbeascadesprelocuri, distante, eceptarea de mesaje orale simple 4h
13 S30-S31
transport adecvatevârstei
 Sa vorbeascadesprenationalitati si 2.2. Participarea la interacțiuni în
tari contexte de necesitate imediată/ pe
teme familiare
Elemente de construcţie a comunicării: 2.3. Descriereasimplă a
 By+means of transport uneipersoane/ unuipersonaj
 Makingsuggenstions: 3.2. Identificareasemnificației
let's/whatabout/whydon'twe...... globale
aunuitextsimplupetemefamiliar
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
1.1. Identificarea semnificației
globale a unui mesaj oral clar
articulat în contexte familiare
Detalieri tematice:
1.3.
 Freetimeactivities
Manifestareadisponibilitățiipentrur
 TV programmes
eceptarea de mesaje orale simple
adecvatevârstei
Funcţii comunicative:
2.2. Participarea la interacțiuni în
 A cere si a da
Summeris Here contexte de necesitate imediată/ pe 4h
14 informatiidespredespreactivitatiziln S32-S33
teme familiare
ice
2.3. Descriereasimplă a
uneipersoane/ unuipersonaj
Elemente de construcţie a comunicării:
3.2. Identificareasemnificației
 Preositions: in, at, on
globale
 Adverbs of frequency: often,
aunuitextsimplupetemefamiliar
rarely, never
3.3. Descifrareaunormesaje simple
familiareprimite de la prieteni,
colegi, professor
Revision Sistematizarea cunoştinţelor anterioare 1h S34
Evaluare Evaluarea cunostintelor 1h S34
Final Revision 2h S35
PLANIFICARE PE UNITATI SEM II
Unitatea de învăţare: 8. On the Farm
Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(animals) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 6) S19
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
 Vocabulary:Domestic animals: cow, 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
sheep, goat, pig, duck, chicken, goose - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
 Functii comunicative: a cere si a oferi intonației; Ilustratii
informatii despre animale - dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(animals) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 8) S19
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
 Grammar: plurals (regular andirregular) 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(pets) 2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 9) S20
3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
 Vocabulary: Pets: cat, dog, fish, parrot, 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
hamster, turtle - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
 Grammar: Can
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
 Functii comunicative: a exprima
- exerciții de copiere;
posibilitatea
-completare de text lacunar;

Unitatea de învăţare: 9. What'sYourFavouriteFood?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 14) S20
 Vocabulary:slice, flour, sugar, spoon, 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
sweets, dessert 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și frontala
informatii de ordin personal intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 16-17) S21
 Vocabulary: Containers: bowl, cup, glass 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
 Grammar: howmuch / howmany - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
 Functii comunicative: a cere si a oferi
- dialoguri, conversații;
informatii despre ingrediente CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 18-19) S21
 Grammar: Some / any 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
 Functii comunicative: a exprima - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
posibilitatea - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision and Evaluation -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
exercitii de verificare a notiunilor si Evaluare
competentelor acumulate (pag 12 si frontala S22
pag 21)

Unitatea de învăţare: 10. How Do YouFeel?


Număr de ore alocate: 3h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 25) S22
 Vocabulary:hurt, temperature, 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
stomachache, sore throat, ill 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
informatii de ordin personal
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Illnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 26) sistematica S23
 Grammar: Should / Shouldn't 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
 Functii comunicative: a oferi sfaturi - exerciții de repetare după model; lucru
- exerciții de corectare a pronunției și Evaluare
privind sanatatea
intonației; Ilustratii frontala
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Ilnesses) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 28) S23
 Grammar: Must / Mustn't 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
 Functii comunicative: a vorbi despre - exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
regulile casei - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de învăţare: 11. MyFavouriteT-shirt
Număr de ore alocate: 3h + 1h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Clothes) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 32) S24
 Vocabular:shirt, sweater, 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
swimsuit,scarf,gloves, trousers 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
informatii de ordin personal
- dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul despre sine (Food) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 34) S24
 Vocabulary: Size: it'stooshort /long / big 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
/ small / 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
- exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
 Functii comunicative: a cere si a oferi
- dialoguri, conversații;
informatii despre sine CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h
 Tema: Copilul despre sine (Jobs) 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
2.2. globale a unui text audiat, prin îndeplinirea (pag 36-38) S25
 Vocabulary: postman, ballerina, 3.2. unei sarcini simple (de ex. bifează,
firefighter, singer, mechanic, pilot 3.3. încercuiește, mimează, desenează etc.); Fise de
- exerciții de repetare după model; lucru Evaluare
 Grammar:Present Simple - exerciții de corectare a pronunției și frontala
intonației; Ilustratii
vsPresentContinuous
Adverbs of frequency: always, usually, - dialoguri, conversații;
- joc de rol; CD
sometimes
Adverbs of time: today, now, at the - exerciții de copiere;
moment -completare de text lacunar;

 Functii comunicative: a vorbi despre


actiuni zilnice si care au loc in momentul
vorbirii

Revision and Evaluation -diverseexercitii de aprofundare a notiunilo Fise Observare 1h


exercitii de verificare a notiunilor si individuale sistematicA
HAPPY EASTER (1h) competentelor acumulate si pe grupE S25

Project 1.1 - ex de completare de enunturi lacunare Manual Observare 1h


Happy Ester! 1.3 - ex de identificare (pag 70) sistematica
Detalieri tematice: - ex de alcatuire de scurte enunturi Fise de S9
-Crearea de colaje cu tema “Dear Easter - dialoguri, scurte conversatii lucru Evaluare
Bunny”; Ilustratii frontala
-Să asculte şi să pronunţe corect cuvintele noi: CD
Easter Bunny, eggs, basket, Jesus Christ, cross,
lamb;
-Să interpreteze linia melodică a cântecelului;
-Să prezinte ce vor Paște:For Easter I want…
Acte de vorbire: Exprimarea a ceea ce iți place și
a ceea ce nu îți place

Unitatea de învăţare: 12. What'stheWeatherlike?


Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(seasons, months) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 42) S27
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:sweeptheleaves, etc 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatiidespre anotimpuri, lunile anului
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h S28-


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica SCOALA
(seasons, months) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 44) S27 ALTFEL
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:Weatherconditions 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre vreme
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson 3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 2h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(seasons, months) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 46) S29
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:seasonalactivities 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre activitati sezoniere
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de învăţare: 13. On theRoad
Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(Countries / Means of transport) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 50) S30
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:map, country, desert, field, 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
travel, island etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre tari intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(Means of transport) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 52) S30
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Grammar: By + means of transport / on 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
foot etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre mijloace de transport intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 2h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(Countriesandnationalities) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 54) S31
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:Nationalities 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre tari si nationalitati
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;
Unitatea de învăţare: 14. Summeris Here!
Număr de ore alocate: 4h

Conţinuturi CP Activităţi de învăţare Resurse Evaluare Nr Obs.

materiale ore

Lesson 1: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 2h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(Freetimeactivities) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 60) S32
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:hiking, tent, climbing, 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
gochamping, sunbathing etc.); lucru Evaluare
- exerciții de repetare după model; frontala
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre activitati intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson2: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(likesanddislikes) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 62) S33
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Grammar: love/hate/like/don'tlike + ING 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre activitatiplacute si neplacute
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Lesson3: 1.1. - răspunsuri la întrebări de control; Manual Observare 1h


 Tema: Copilul si mediul inconjurator 1.3. - exerciții de confirmare a înțelegerii sistematica
(Our Planet) 2.2. globale a unui text audiat, prin (pag 64) S33
3.2. îndeplinirea unei sarcini simple (de ex.
 Vocabular:hill, lake, jungle, bay, deep 3.3. bifează, încercuiește, mimează, desenează Fise de
etc.); lucru Evaluare
 Functii comunicative: a cere si a oferi - exerciții de repetare după model; frontala
- exerciții de corectare a pronunției și Ilustratii
informatii despre planeta noastra
intonației;
- dialoguri, conversații; CD
- joc de rol;
- exerciții de copiere;
-completare de text lacunar;

Revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 1h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe
Evaluare
(pag 48, 56 frontala S34
si pag 66)

Evaluation - exercitii de verificare a notiunilor si Fisa Evaluare 1h


competentelor acumulate individuala scrisa
S34

Final revision -diverseexercitii de aprofundare a Fise Observare 2h


notiunilorinvatate individuale sistematica
si pe grupe S35
Evaluare