Sunteți pe pagina 1din 16

Avizat, director Avizat, șef catedră

Școala Gimnazială, sat.Strejnicu


Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a III-a
Nr.ore/sapatamană: 1
Manual: Fairyland 2, Ed. Express Publishing

PLANIFICARE PE UNITĂȚI LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021

SEMESTRUL I

Revision- S1 (14.09-18.09) = 2 ore

Revision- S2 (21.09-25.09) = 2 ore

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 1


1a HELLO/ 1b THE MAGIC FOREST/ 1c COLOURS
CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITATI RESURS NR SAPT EVAL OBS.
I SPECIFICE DE E ORE . UARE
INVATARE

Vocabulary: the 1.1 Receptarea de Read and Book 4 S3-4 Oral Individua
characters mesaje orale simple choose practice l work
- the numbers 1.3. Receptarea de Read and say Notebook 28.09-
(1-10) mesaje scrise simple Fill in the 02.10 Homew Pair-work
- colours blanks Blackboar ork
d 05.10- Group-
Structures: - the 2.1. Cererea și Talk with
oferirea de informații 09.10
verb “to be” your friend Observ work
Communication referitoare la Match the Auxiliary ation
: speak about numere, la prețuri, la words with materials:
yourself exprimarea orei the pictures CD player Project:
2.2.Participarea la Repeat after write
interacțiuni în the teacher
contexte de about
Dictation
necesitate imediată/ yoursel
Sing a song
pe teme familiar f
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale
a unui text simplu pe
teme familiar
3.3. Descifrarea unor
mesaje simple
familiare primite de
la prieteni, colegi,
professor

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 2


2a TIME FOR SCHOOL!/ 2b IT’S A MAGIC PEN!/ 2c LET’S DO IT!
CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.
I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocablary: 1.1 Identificarea Read and Book 4 S5-6 Oral practice Individua
school items semnificației choose Notebook Homework l work
Structures: - globale a unui Read and say Blackboar 12.10- Observation Pair-work
commands mesaj oral clar Fill in the d 16.10 Project: Group-
- a/an articulat în blanks Auxiliary write about work
19.10-
- this/that contexte familiar Talk with materials: your
- plurals (-s) 1.2 Identificarea your friend coloured 23.10 favourite
- possessive orei și a cantității Match the cards, CD things/
case exprimate numeric words with player, colour/ draw
- imperative (prețuri, numere) the pictures worksheets a picture
Communication în cadrul unui Repeat after using
: about your mesaj audiat the teacher autumn’s
school things articulat clar și rar Dictation colours
1.3 Manifestarea Sing a song
disponibilității
pentru receptarea
de mesaje orale
simple adecvate
vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 3


3a MY FAMILY/ 3b GRANDMA’S HERE!/ 3c IT’S MY JOB!

CONTINUTUR COMPETENT ACTIVITAT RESURSE NR SAPT. EVALUAR OBS.


I E I DE OR E
SPECIFICE INVATARE E
family members 1.1 Identificarea Read and Book 4 S7-9 Oral Individua
- numbers (11- semnificației choose Notebook practice l work
20) globale a unui Ask and Blackboar S7=vacant Homework Pair-
- jobs mesaj oral clar answer d a Observation work
- the verb “to articulat în Listen and Auxiliary Project: Group-
be” contexte choose materials: S8=02.11- write about work
- write about a familiar Read and flashcards, 06.11 your family
member of your 1.3 match CD player
Manifestarea S9=09.11-
family Complete the
disponibilității 13.11
gaps
pentru Repeat after
receptarea de the teacher
mesaje orale Dictation
simple adecvate Sing a song
vârste

2.2. Participarea
la interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe
teme familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui
text simplu pe
teme familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 4
4a AT THE TOYSHOP! / 4b OPEN IT AND SEE! / 4c HAPPY BIRTHDAY!

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Read and Book 4 S10-11 Oral practice Individua
toys semnificației answer Notebook Homework l work
- birthdays globale a unui Ask and Blackboar 16.11- Observation Pair-work
Structures: mesaj oral clar answer d 20.11 Test paper Group-
these/those articulat în Read and Auxiliary Project: work
- plurals (-es, contexte familiar correct materials: 23.11- write a
-ies) 1.3 Manifestarea Complete the realia, 27.11 birthday
Communication disponibilității gaps worksheets card/ the
: talk about pentru receptarea Dialogue flashcards, three Rs
birthdays de mesaje orale Role play CD player
simple adecvate Dictation
vârste Sing a song
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor

4.1. Scrierea unei


felicitări de ziua
cuiva sau pentru o
sărbătoare
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 5
5a HIDE!/ 5b COME OUT!/ 5c WHERE’S ALVIN?

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S12-13 Oral practice Individua
things in a semnificației read Notebook Homework l work
house globale a unui Read, match Blackboar Observation Pair-work
Structures: - mesaj oral clar and say d Project: Group-
possessive articulat în Role play Auxiliary 31.11- write about work
adjectives contexte familiar Read and materials: 04.12 your room
- prepositions of 1.2 Identificarea choose flashcards,
place orei și a cantității Complete the CD player 07.12-
Communication exprimate numeric gaps 11.12
: about your (prețuri, numere) Ask and
room în cadrul unui answer
mesaj audiat Read and
articulat clar și rar correct
Memory
2.2. Participarea la game
interacțiuni în
Sing a song
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 6
6a IN THE OLD HOUSE!/ 6b WHERE’S MISSY?/ 6c WELCOME!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVITATI RESU NR SAPT. EVALUA OBS.


SPECIFICE DE RSE OR RE
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S14-15 Oral Individual
rooms semnificației read Notebo practice work
- things in a globale a unui Read and say ok S14 Homewor Pair-work
house mesaj oral clar Role play Blackb 14.12-18.12 k Group-
Structures: there articulat în Read and oard 21.12-22.12 Observati work
is/there are contexte familiar match Auxilia Merry on
Communication: 1.3 Manifestarea Listen and ry Christmas! Test paper S15-
talk about your disponibilității choose materia Happy Project: SCOALA
house pentru receptarea Answer the ls: New Year! write ALTFEL
de mesaje orale questions worksh about your
simple adecvate Dialogue eets, Vacanta house, a
vârste Complete the picture bug’s
gaps s, S15 world
2.2. Participarea la Sing a song flashca
interacțiuni în 11.01.15.01
rds,
contexte de
CD
necesitate
player
imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE OUR SCHOOL /ROUND UP

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Revision 2.1. Cererea și Read and Book 2 S16 Oral practice Individua
oferirea de match Notebook Homework l work
informații Talk to your Blackboar 18.01- Observation Pair-work
referitoare la friend d 22.01 Project: Group-
numere, la prețuri, Break the Auxiliary make a map work
la exprimarea orei code materials: of the
2.2. Participarea la pictures country/ a
interacțiuni în toy code
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar

4.2. Redactarea
unui mesaj simplu
către un coleg

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE FUN TIME

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Revision 1.1 Identificarea Look and Book 2 S17 Oral practice Individua
semnificației match Notebook Homework l work
globale a unui Look and Blackboar Observation Pair-work
mesaj oral clar write d Project: Group-
25.01-
articulat în Look and say Auxiliary write about work
29.01
contexte familiar Ask and materials: your family
1.2 Identificarea answer worksheets
orei și a cantității Read and
exprimate numeric choose
(prețuri, numere) Complete the
în cadrul unui gaps
mesaj audiat Read and
articulat clar și rar answer
1.3 Manifestarea Answer
disponibilității thequestions
pentru receptarea
de mesaje orale
simple adecvate
vârste

2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
SEMESTRUL II

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 7


7a IT’S SO CUTE!/ 7b WE’RE ALL WET!/ 7c I’M SO SWEET!

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S1-S2 Oral practice Individua
parts of the semnificației read Notebook Homework l work
body globale a unui Read, correct Blackboar Observation Pair-work
Structures: the mesaj oral clar and say d Project: Group-
verb “have got” articulat în Talk with Auxiliary 08.02- write about work
- plurals contexte familiar your friend materials: 14.02 your
(irregular) 1.3 Manifestarea Read and flashcards, favourite
15.02-
Communication disponibilității choose tape cartoon
pentru receptarea 19.02
: about your Read and character
favourite de mesaje orale match “my hero”
cartoon simple adecvate Sing a song
character vârste

2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 8


8a TALENT SHOW!/8 b ABRACADABRA!/ 8c WATCH ME GO!

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITA RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE TI DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S3-S4 Oral practice Individua
activities semnificației read Notebook Homework l work
Structures: the globale a unui Read and Blackboard Observation Pair-work
verb “can” mesaj oral clar say Auxiliary Project: Group-
Communication articulat în Read and materials: 22.02- write about work
: talk about contexte familiar match worksheets 26.02 your
what you can do 1.2 Identificarea Complete , CD favourite S23-
01.03-
orei și a cantității the gaps player sport star Mother's
exprimate numeric 05.03
Role play Make a day
(prețuri, numere) în Answer the picture of
cadrul unui mesaj questions your garden
audiat articulat clar
și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității
pentru receptarea
de mesaje orale
simple adecvate
vârste

2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje simple
familiare primite de
la prieteni, colegi,
professor

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 9


9a MY NEW CLOTHES!/ 9b A LOVELY DAY!/ 9c WHO’S WEARING?
CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.
I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S5-S6 Oral practice Individua
clothes semnificației read Notebook Homework l work
- weather globale a unui Read, choose Blackboar Observation Pair-work
Structures: mesaj oral clar and say d Project: Group-
present articulat în Complete the Auxiliary 08.03- write about work
continuous contexte familiar gaps materials: 12.03 your
Communication 1.2 Identificarea Look and realia, CD favourite S25-
15.03-
: about what orei și a cantității match player clothes Happy
exprimate numeric 19.03
you are wearing Listen and Easter
(prețuri, numere) point
în cadrul unui Sing a song
mesaj audiat
articulat clar și rar
1.3 Manifestarea
disponibilității
pentru receptarea
de mesaje orale
simple adecvate
vârste

2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 10
10a AT THE ANIMAL PARK!/10 b WILD THINGS!/ 10c TWO FUNNY RABBITS

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITA RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE TI DE OR . E
INVATAR E
E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 Oral practice Individua
animals semnificației globale read Notebook S7-S9 Homework l work
Structures: a unui mesaj oral Read and Blackboard Observation Pair-work
present clar articulat în choose Auxiliary Project: Group-
continuous contexte familiar Complete materials: write about work
Communication 1.2 Identificarea orei the gaps CD player, S7=22. your animal
: și a cantității Spot the worksheets 03- farm
Talk about exprimate numeric differences , 26.03
present (prețuri, numere) în Dialogue flashcards
cadrul unui mesaj S8=29.
activities Role play
audiat articulat clar 03-
Sing a song
și rar 01.03
1.3 Manifestarea
Vacan
disponibilității
ta
pentru receptarea
de mesaje orale S9=Sc.
simple adecvate Altfel
vârste

2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate imediată/
pe teme familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației globale
a unui text simplu
pe teme familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje simple
familiare primite de
la prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 11
11a LUNCHTIME!/11 b FAIRY CAKES!/ 11c LISTEN TO MY TUMMY!

CONTINUTURI COMPETENTE ACTIVIT RESUR NR SAPT. EVALUAR OBS.


SPECIFICE ATI DE SE ORE E
INVATAR
E
Vocabulary: - 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S10-S11 Oral practice Individual
food semnificației globale read Notebo Homework work
- time a unui mesaj oral Role play ok Observation Pair-work
-Structures: clar articulat în Read and Blackb Project: Group-
present simple contexte familiar match oard 19.04- write about work
- some/any 1.2 Identificarea orei Look, Auxilia 23.04 your
Communication: și a cantității choose and ry favourite
26.04-
talk about your exprimate numeric say materia meal
(prețuri, numere) în 29.04
favourite Ask and ls: CD
meal cadrul unui mesaj answer player, Vacant
audiat articulat clar Dialogue pictures a
și rar Complete
1.3 Manifestarea the gaps
disponibilității Memory
pentru receptarea game
de mesaje orale
Sing a
simple adecvate
song
vârste

2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate imediată/
pe teme familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.2. Identificarea
semnificației globale
a unui text simplu pe
teme familiar
3.3. Descifrarea unor
mesaje simple
familiare primite de
la prieteni, colegi,
professor
PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE NR. 12
12a ALVIN’S DAY!/12 b ENVIRONMENT DAY!/ 12c ANOTHER LOVELY DAY!

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Vocabulary: 1.1 Identificarea Listen and Book 4 S12- Oral practice Individua
daily routine semnificației read Notebook S13 Homework l work
- Environment globale a unui Role play Blackboar Observation Pair-work
Day mesaj oral clar Read and d 10.05- Project: Group-
- days of the articulat în match Auxiliary 14.05 write about work
week contexte familiar Ask and materials: your
Structures: 1.3 Manifestarea answer CD player, 17.05- favourite
disponibilității 21.05
present simple Dialogue worksheets day
- prepositions of pentru receptarea Complete the
time de mesaje orale gaps
Communication simple adecvate Sing a song
: talk about your vârste
favourite day
2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar
2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj
3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE OUR SCHOOL/ ROUND UP


CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.
I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Revision 2.1. Cererea și Look and Book 2 S14 Oral practice Individua
oferirea de match Notebook Homework l work
informații Poem Blackboar 24.05- Observation Pair-work
28.05 Project:
referitoare la Complete the d Group-
gaps Auxiliary write about work
numere, la prețuri,
materials: your holiday
la exprimarea orei
CD player,
2.2. Participarea la
worksheets
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

2.3. Descrierea
simplă a unei
persoane/ unui
personaj

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar

PROIECTAREA UNITATII DE INVATARE FUN TIME

CONTINUTUR COMPETENTE ACTIVITAT RESURSE NR SAPT EVALUAR OBS.


I SPECIFICE I DE OR . E
INVATARE E
Revision 1.1 Identificarea Complete the Book 6 S15- Oral practice Individua
semnificației gaps Notebook S17 Homework l work
globale a unui Choose the Blackboar Observation Pair-work
mesaj oral clar correct word d Test paper Group-
articulat în Read and Auxiliary work
contexte familiar match materials: 31.05-
1.2 Identificarea Make CD player 04.06
orei și a cantității sentences
exprimate numeric 07.06-
Read and
(prețuri, numere) answer 11.06
în cadrul unui Dialogue
mesaj audiat 14.06-
articulat clar și rar 18.06
1.3 Manifestarea
disponibilității
pentru receptarea
de mesaje orale
simple adecvate
vârste
2.1. Cererea și
oferirea de
informații
referitoare la
numere, la prețuri,
la exprimarea orei
2.2. Participarea la
interacțiuni în
contexte de
necesitate
imediată/ pe teme
familiar

3.1. Recunoașterea
semnificației unor
fraze uzuale tipice
pentru viața
cotidiană
3.2. Identificarea
semnificației
globale a unui text
simplu pe teme
familiar
3.3. Descifrarea
unor mesaje
simple familiare
primite de la
prieteni, colegi,
professor
4.2. Redactarea
unui mesaj simplu