Sunteți pe pagina 1din 19

Programa școlară aprobată prin OM Nr. 3393/28/02/2017.

Avizat, director Avizat, șef catedră


Școala Gimnazială, sat.Strejnicu
Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : a V-a
Nr.ore/sapatamană: 2
Manual: Limba Modernă Engleză 1, Ed. Art

PLANIFICARE PE UNITĂȚI LA LIMBA ENGLEZĂ


CLASA A V-A
ANUL ŞCOLAR 2020-2021

Semestrul I

Unitatea Conținuturi Competențe Activități Evaluare Resurse Nr. Săptămâna Observatii


Ore
SEMESTRUL I
Revision 4 S1-2

14.09-18.09
21.09-25.09
Starter- Vocabulary: greetings, the 1.1. Identificarea -ex. de completare Test inițial Sociale: 6 S3- S5 Initial
Revision alphabet, numbers 1 – 100, sensului global al -ex. adevarat/fals frontal, Test
colours, the time, days of the -ex. de corelare perechi,
week, months
unor mesaje și
-ex. de selectie individual
and seasons, things for dialoguri uzuale, clar
school, things in the classroom articulate
-ex. de citire/ (grup) 28.09-02.10
scriere/ ascultare/ Materiale:
Grammar: 1.2. Identificarea
Plurals
vorbire Fise de lucru 05.10-09.10
semnificaţiei unor -ex. de corectare a Tabla
The verb to be (informally)
Question words: What / How /
schimburi verbale greselilor Carte 12.10-16.10
Who / How old …? uzuale și clar Caiet
Possessive adjectives: my / articulate, în situaţia Calculator
your Internet
Imperatives în care interlocutorul Flashcards
Functions: oferă ajutor pentru a
Talking about the time
Talking about birthdays
facilita înţelegerea
Talking about dates and time 1.3. Manifestarea
Identifying objects curiozităţii faţă de
Giving instructions unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
Unit 1: We're Țări și naționalități 1.1. Identificarea Tema de acasa Sociale: 6 S6- S8
from the UK Joburi sensului global al -ex. de completare -Ex. de frontal,
Verbul TO BE unor mesaje și -ex. adevarat/fals completare perechi, 19.10-23.10
- să descrie persoane dialoguri uzuale, clar -ex. de corelare -Ex. variante individual
26.10-01.11
-a cere și a da informații -ex. de selectie multiple (grup)
articulate -Raspuns la Materiale: 02.11-06.11
despre țări și naționalități -ex. de citire/
1.2. Identificarea scriere/ ascultare/ intrebari Fise de lucru
- a relata la prezent
-să răspundă la întrebări semnificaţiei unor vorbire -Sciere de Tabla
legate de un text citit/audiat schimburi verbale -ex. de raspuns la scurte texte Carte
uzuale și clar intrebari -Proiect Caiet
articulate, în situaţia -scurte dialoguri Calculator
-scurte texte Internet
în care interlocutorul
Flashcards
oferă ajutor pentru a
facilita înţelegerea
1.3. Manifestarea
curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor

3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
Unit2: Are Familia și părțile corpului 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S9- S11
they twins? Adjective descriptive sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
Pronumele personal unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, 09.11-13.11
Adjectivul posesiv dialoguri uzuale, clar
-ex. de selectie -Ex. variante individual
16.11-20.11
's posesiv -ex. de citire/ multiple (grup)
articulate scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale: 23.11-27.11
Verbul TO BE și TO HAVE
1.2. Identificarea vorbire intrebari Fise de lucru
GOT la prezent
- să descrie persoane semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla
- să arate posesia schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
- a cere și a oferi informații uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet
articulate, în situaţia -scurte texte -Test Calculator
despre familie și despre
Internet
înfățișarea persoanelor în care interlocutorul
Flashcards
- a relata la prezent oferă ajutor pentru a
-să răspundă la întrebări
legate de un text citit/audiat facilita înţelegerea

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
Unit 3; Have Animale de companie 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S12-S14
you got a Animale domestice și sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
pet? animale sălbatice unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, 31.11-04.12
(recapitulare) dialoguri uzuale, clar
-ex. de selectie -Ex. variante individual
Prezentul Simplu -ex. de citire/ multiple (grup)
07.12-11.12
articulate scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale:
Adjective demonstrative
1.2. Identificarea vorbire intrebari Fise de lucru
(this, that, these, those) S14
- părțile corpului unui animal semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla
14.12-18.12
- a descrie un animal schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
21.12-22.12
- a cere și a oferi informații uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet
despre animale preferate articulate, în situaţia -scurte texte -test Calculator
Internet Vacanta Vacanta de
- a relata la prezent în care interlocutorul
Flashcards iarna=23.12-10.01
oferă ajutor pentru a
facilita înţelegerea

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
ROUND-UP! REVISION 1.1. Identificarea 6 S15- S17
sensului global al
Grammar/Vocabulary: unor mesaje și
Recycling previous notions dialoguri uzuale, clar 11.01.15.01
Reading/Writing Activities: articulate
Describe your holidays 18.01-22.01
1.2. Identificarea
 A World of Magic: food,semnificaţiei unor 25.01-29.01
presents, family schimburi verbale
 Story time (p. 124-125) uzuale și clar
Culture: The Royal articulate, în situaţia
grandchildren (p. 136) în care interlocutorul
oferă ajutor pentru a
facilita înţelegerea
1.3. Manifestarea
curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
SEMESTRUL AL II -LEA
Unit 4: Casa 1.1. Identificarea sensului global -ex. de completare -Tema de Sociale: frontal, 6 S 1-3
There's a Camerele unei case al unor mesaje și dialoguri uzuale, -ex. adevarat/fals acasa perechi,
huge garden Mobilier clar articulate -ex. de corelare -Ex. de individual (grup) 08.02-14.02
Prepoziții ce arata 1.2. Identificarea semnificaţiei unor
-ex. de selectie completare Materiale:
locul schimburi 9spect uzuale și clar
-ex. de citire/ scriere/ -Ex. variante Fise de lucru 15.02-19.02
Construcții THERE ascultare/ vorbire multiple Tabla
articulate, în situaţia în care -ex. de raspuns la -Raspuns la Carte 22.02-26.02
IS/ARE
There ISN'T/ aren't interlocutorul oferă ajutor pentru a intrebari intrebari Caiet
Is/Are there facilita înţelegerea -scurte dialoguri -Sciere de Calculator
SOME and ANY -scurte texte scurte texte Internet
2.1 Prezentarea simplă a unei -Proiect Flashcards
- a descrie camera
preferata 9spect9e/a unui personaj
- a cere și a oferi 2.2. Stabilirea de contacte sociale
informații despre pe baza unor formule
casa/ camere conversaţionale simple (salut, bun
- sa identifice rămas, prezentare, mulţumire,
camera corecta in instrucţiuni)
urma unui text citit 2.3. Exprimarea preferinţelor
sau audiat 2.4. Manifestarea disponibilităţii
pentru participarea la dialog

3.2. Extragerea informaţiilor


dintr-un text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din
mesaje scrise simple de la prieteni
sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii
pentru lectura de orientare

4.1. Redactarea de mesaje simple


și scurte
4.2. Descrierea unor 10spect ale
vieţii cotidiene (oameni, locuri,
școală, familie, hobby-uri),
folosind propoziţii scurte
4.3. Manifestarea disponibilităţii
pentru schimbul de mesaje scrise
simple
Unit 5: I Rutină zilnică 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S4-6
usually get Prezentul Simplu sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
up early (afirmativ) unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, 01.03-05.03
Prepoziții ce exprimă -ex. de selectie
dialoguri uzuale, clar -ex. de citire/
-Ex. variante individual
timpul articulate
multiple (grup) 08.03-12.03
Adverbe de timp scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale:
1.2. Identificarea vorbire intrebari Fise de lucru 15.03-19.03
(frecventa acțiunilor)
Orarul, materiile școlare semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla
Acțiuni zilnice schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
- a cere și a da informații uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet
despre rutina zilnică articulate, în situaţia -scurte texte Test Calculator
Internet
- a exprima plăcerea și în care interlocutorul
Flashcards
neplacerea oferă ajutor pentru a
- a cere și a oferi informații facilita înţelegerea
despre materiile preferate
- a descrie o zi obișnuită din 1.3. Manifestarea
viața lor curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare
4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
Unit 6: What Activități în timpul liber 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S7-9
do you do on Activități la școală sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
Saturdays? Adverbe interogative unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, S7
Discuții despre vacanță dialoguri uzuale, clar
-ex. de selectie -Ex. variante individual
22.03-26.03
Prezentul Simplu (negativ -ex. de citire/ multiple (grup)
articulate scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale:
și interogativ)
1.2. Identificarea vorbire intrebari Fise de lucru S8
- a exprima plăcerea și
neplacerea semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla 29.03-01.03
- a cere și a oferi informații schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
despre activitățile din timpul uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet Vacanta
articulate, în situaţia -scurte texte Test Calculator
liber
- a răspunde la întrebări în care interlocutorul Internet S9=Sc. Altfel S9-ȘCOALA
Flashcards ALTFEL
legate de un text citit/ audiat oferă ajutor pentru a
- oferirea unei opinii despre facilita înţelegerea
școlile din Regatul Unit 12.04-16.04
1.3. Manifestarea
curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
Unit 7: I can Abilități și sporturi 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S10- S12
cook very Exprimarea abilității (CAN sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
well! - afirmativ, negativ și unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, S10=19.04-
interogativ) dialoguri uzuale, clar
-ex. de selectie -Ex. variante individual
23.04
Mâncare sănătoasă și fast- articulate -ex. de citire/ multiple (grup)
food (fructe, legume și scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale:
1.2. Identificarea S11=26.04-
tipuri de mâncare) vorbire intrebari Fise de lucru
semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla 29.04
Exprimarea plăcerii și Vacanta de
neplăcerii schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
Vacanta primavara=30.04-
-a cere și a oferi informații uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet
-scurte texte Test Calculator 09.05
despre mâncarea preferată articulate, în situaţia
Internet
- a cere și a oferi informații în care interlocutorul
Flashcards S12=10.05-
despre ce pot și nu pot face oferă ajutor pentru a
- a răspunde la întrebări facilita înţelegerea 14.05
legate de un text citit/ audiat 1.3. Manifestarea
curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
Unit 8: Haine 1.1. Identificarea -ex. de completare -Tema de acasa Sociale: 6 S13- S15
They're Anotimpuri și vreme sensului global al -ex. adevarat/fals -Ex. de frontal,
looking at Prezentul Continuu unor mesaje și -ex. de corelare completare perechi, 17.05-21.05
trainers (afirmativ, negativ și dialoguri uzuale, clar
-ex. de selectie -Ex. variante individual
interogativ) articulate
-ex. de citire/ multiple (grup) 24.05-28.05
Pronumele posesiv scriere/ ascultare/ -Raspuns la Materiale:
1.2. Identificarea vorbire intrebari Fise de lucru
WHOSE 31.05-04.06
- a cere și a oferi informații semnificaţiei unor -ex. de raspuns la -Sciere de Tabla
despre haine / ce poarta / de schimburi verbale intrebari scurte texte Carte
unde au cumpărat hainele uzuale și clar -scurte dialoguri -Proiect Caiet
articulate, în situaţia -scurte texte Test Calculator
- a cere și a oferi informații
Internet
despre anotimpuri și vreme în care interlocutorul
Flashcards
(și ce haine purtăm) oferă ajutor pentru a
- a prezenta propria colecție facilita înţelegerea
de haine pentru primăvara 1.3. Manifestarea
(proiect) curiozităţii faţă de
- a relata la prezent unele elemente
- oferi informații despre
specifice spaţiului
posesia unui obiect
- a răspunde la întrebări cultural al limbii
legate de un text citit / audiat studiate

2.1 Prezentarea
simplă a unei
persoane/a unui
personaj
2.2. Stabilirea de
contacte sociale pe
baza unor formule
conversaţionale
simple (salut, bun
rămas, prezentare,
mulţumire,
instrucţiuni)
2.3. Exprimarea
preferinţelor
2.4. Manifestarea
disponibilităţii pentru
participarea la dialog

3.1. Identificarea
informaţiilor de pe
panouri și indicatoare
aflate în locuri
publice pentru
facilitarea orientării
3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.2. Descrierea unor
aspecte ale vieţii
cotidiene (oameni,
locuri, școală,
familie, hobby-uri),
folosind propoziţii
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple
Final Evaluation, p. 144- 1.1. Identificarea 4 S16- S17
Final Revision 158 sensului global al
unor mesaje și 07.06-11.06
dialoguri uzuale, clar
articulate 14.06-18.06
1.3. Manifestarea
curiozităţii faţă de
unele elemente
specifice spaţiului
cultural al limbii
studiate

2.3. Exprimarea
preferinţelor

3.2. Extragerea
informaţiilor dintr-un
text scurt, însoţit de
ilustraţii
3.3. Identificarea
informaţiilor din
mesaje scrise simple
de la prieteni sau de
la colegi
3.4. Manifestarea
curiozităţii pentru
lectura de orientare

4.1. Redactarea de
mesaje simple și
scurte
4.3. Manifestarea
disponibilităţii pentru
schimbul de mesaje
scrise simple

Competenţe generale și specifice din programa școlară


1. Receptarea de mesaje orale în situaţii de comunicare uzuală
1.1. Identificarea sensului global al unor mesaje și dialoguri uzuale, clar articulate
1.2. Identificarea semnificaţiei unor schimburi verbale uzuale și clar articulate, în situaţia în care interlocutorul oferă ajutor pentru a facilita
înţelegerea
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de unele elemente specifice spaţiului cultural al limbii studiate
2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală
2.1 Prezentarea simplă a unei persoane/a unui personaj
2.2 Stabilirea de contacte sociale pe baza unor formule conversaţionale simple (salut, bun rămas, prezentare, mulţumire, instrucţiuni)
2.3 Exprimarea preferinţelor
2.4 Manifestarea disponibilităţii pentru participarea la dialog
Receptarea de mesaje scrise în situaţii de comunicare uzuală
3.1. Identificarea informaţiilor de pe panouri și indicatoare aflate în locuri publice pentru facilitarea orientării
3.2. Extragerea informaţiilor dintr-un text scurt, însoţit de ilustraţii
3.3. Identificarea informaţiilor din mesaje scrise simple de la prieteni sau de la colegi
3.4. Manifestarea curiozităţii pentru lectura de orientare
4. Redactarea de mesaje în situaţii de comunicare uzuală
4.1 Redactarea de mesaje simple și scurte
4.2 Descrierea unor aspecte ale vieţii cotidiene (oameni, locuri, școală, familie, hobby-uri), folosind propoziţii scurte
4.3 Manifestarea disponibilităţii pentru schimbul de mesaje scrise simple