Sunteți pe pagina 1din 9

Școala Gimnazială, sat.

Strejnicu
Prof. Sandu Doinița Georgiana
Disciplina: Limba Engleză
Clasa : Pregătitoare
Nr.ore/sapatamana: 1
Manual: Play English for Kids, Ed.Sinapsis

PLANIFICARE ANUALĂ LA LIMBA ENGLEZĂ


ANUL ŞCOLAR 2020-2021
CLASA PREGĂTITOARE

Semestrul I
Nr. Unităţi Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. de ore
învăţare
1 Revision 1 S1 (14.09-18.09)
2. Revision 1 S2 (21.09-25.09)

3. Lesson 1:Hello! 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la 3 S3-5


morning, afternoon, evening, night o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă
rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
Unit 1 Structures: Hello!/Hi!;Goodbye/Bye;Good gesturi de către interlocutor
28.09-02.10
morning/afternoon/evening/night 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte 05.10-09.10
Greetings din universul imediat, în mesaje articulate clar 12.10-16.10
Lesson 2: I am… şi rar
boy, girl, one, two, three, four, 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
five,six,seven,eight, nine, ten cântece pentru copii în limba modernă
Structures: What are you? respectivă
I am a boy/girl. 2.1. Reproducerea unor informaţii
How old are you?/I am.. simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii elementare,
Lesson 3: My family punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă),
father,mother,brother,sister,baby,grandmoth despre universul imediat, cu sprijin din partea
er,grandfather,son, daughter interlocutorului
Sructures:This is my famly. 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în
Edy is my brother. care se reproduce sau creează rime/mesaje
scurte
Edy is my son. 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
Lesson 4: Occupations universul imediat
school, teacher, artist,
cook,reporter,hairdresser
Structures: My father is a doctor.
My mother is a teacher.

4. Unit 2 Lesson 1: School Greetings 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la 3 S6-9
school, teacher, pupil o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă S7=
rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
My Structures: Good morning, teacher! gesturi de către interlocutor
S6=19.10-23.10 26oct- 01noi-
school Good morning, pupils! 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte S7=vacanta VACANȚĂ
Stand up!/Sit down! din universul imediat, în mesaje articulate clar S8=02.11-06.11
Be polite! şi rar S9=09.11-13.11
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
Lesson 2: School objects cântece pentru copii în limba modernă
pen, pencil, book, note book, ruler, rubber, respectivă
scissors, globe, school bag, computer. 2.1. Reproducerea unor informaţii
Structures: I have a… simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
How many..? sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii elementare,
Close the book! punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă),
Open the book! despre universul imediat, cu sprijin din partea
interlocutorului
Lesson 3: My classroom 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în
classroom,desk,window, door,wall care se reproduce sau creează rime/mesaje
scurte
Structures: Go to the window/door/wall
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
universul imediat

5. 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la 3 S10-12


Unit 3 Lesson 1: My house o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă
rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
roof, door,window, wall, garage, chimney gesturi de către interlocutor
16.11-20.11
My house Structures: My house is small. 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte 23.11-27.11
My house is big. din universul imediat, în mesaje articulate clar 31.11-04.12
şi rar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea
Lesson 2: Rooms in the house semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
kitchen, bathroom, bedroom, living room, cântece pentru copii în limba modernă
dining room respectivă
Structures: Mary, where are you? 2.1. Reproducerea unor informaţii
simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
I am in the bedroom. sprijinul profesorului
I sleep in the bedroom. 2.3. Participarea la jocuri de comunicare în
care se reproduce sau creează rime/mesaje
Lesson 3: My room scurte
bed,sofa, mirror, table, chair, Tv set 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
Structures: Sit at table! Watch TV! Go to universul imediat
sleep! 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
unor mesaje scrise simple şi scurte din
Lesson 4: My toys universul imediat
teddy bear, robot, train, puzzle,ball, kite, doll 4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
clasei în care se elaborează cu sprijin scurte
Structures: How many..?
mesaje scrise

6. Unit 4 Lesson 1: My face and my body 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la 4 S13-16
head, mouth, nose, eye, hair, chin, cheek, o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă
rostită clar şi foarte rar, care este însoţită de
My body shoulder, arm, leg, foot, finger, toe, stomach, gesturi de către interlocutor
S13=07.12-11.12
chest 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte S14=14.12-18.12 Vacanta de
Structures: I`ve got... din universul imediat, în mesaje articulate clar 21.12-22.12 iarna=23.12-
Touch your nose! şi rar 10.01
Count your finger/toes! 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea Vacanta
semnificaţiei globale a unor filme şi a unor
Open /Close your eyes! cântece pentru copii în limba modernă
respectivă
Lesson 2: My emotions 2.1. Reproducerea unor informaţii
happy, sad, angry simple/cântece/poezii scurte şi simple cu S15=11.01.15.01
Structures: I am happy! sprijinul profesorului S16=18.01-22.01
2.3. Participarea la jocuri de comunicare în
care se reproduce sau creează rime/mesaje
Lesson 3: My clothes scurte
blouse, trousers, T-shirt, short pants, dress, 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea
sweater, skirt, slippers, socks, shoes, cap, unor mesaje scrise simple şi scurte din
boots, scarf, gloves, hat, pyjamas universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul
Structures: I have....
clasei în care se elaborează cu sprijin scurte
I wear...
mesaje scrise

Lesson 4: It`s Christmas! S14


Elf, Santa Claus, Rudolf, snowman, presents, S14=14.12-18.12
angel, Christmas tree, star, ornament 21.12-22.12
Structures: What do you want for Christmas?
I want a..
7. 1 S17
Revison SEMESTRIAL REVISION
Units 1-4 25.01-29.01

Semestrul al II-lea
Nr. Unităţi de Conţinuturi Competenţe specifice Nr. Săpt. Observaţii
crt. învăţare ore

8. Unit 5 Lesson 1:Pets 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut 5 S1-S5
dog, cat, hamster, fish, lizard, guinea pig şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi S4-MARȚSOR
simplă rostită clar şi foarte rar, care este
Animals Structures: Do you have a pet? însoţită de gesturi de către interlocutor
08.02-14.02 ACTIVITY AND
Yes, I have a dog. 1.2. Recunoaşterea denumirilor unor 15.02-19.02 MOTHER’S
I want a cat/dog. obiecte din universul imediat, în mesaje 22.02-26.02 DAY
articulate clar şi rar
Lesson 2: On the farm 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de S4=01.03-05.03
sesizarea semnificaţiei globale a unor
cow, horse, donkey, pig, rooster, duck, filme şi a unor cântece pentru copii în
hen, goose, turkey, rabbit, sheep, goat. limba modernă respectivă 08.03-12.03
Structures:What is it? 2.1. Reproducerea unor informaţii
It is a cow. simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
sprijinul profesorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare
Lesson 3: In the forest
wolf, fox, bear, hare, hedghog, owl, în care se reproduce sau creează
squirrel, deer, badger rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
Structures: What do you see? decodarea unor mesaje scrise simple şi
I see a deer. scurte din universul imediat
Where is the deer? 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
It is next to a tree. decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
Lesson 4: At the zoo nivelul clasei în care se elaborează cu
leopard, jaguar, elephant, tiger, lion, sprijin scurte mesaje scrise
gorilla, crocodile, giraffe, camel,
rhinoceros, penguin, zebra, snake,
chameleon, koala, hippo, kangaroo,
flamingo, parrot, monkey
Structures: We are going to the Zoo.
Act like a lion!
Lesson 5:Sea animals
whale, shark, octopus, dolphin, starfish,
seal, fish, sea-horse, jellyfish, seashell,
turtle, frog, crab, skate
Structures: Is is a whale?
Yes, it is./No, it isn`t!

Lesson 6: Insects
bee, butterfly, ladybug, ant, spider,
mosquito, fly, grasshopper, pretty,
flower
Structures: I am..
Favourite insect
9. Unit 6 Lesson 1: Meals of the day 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 S6-7
breakfast, lunch, snack, dinner şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi
Food and Structures: What is the time? simplă rostită clar şi foarte rar, care este
însoţită de gesturi de către interlocutor
15.03-19.03
drinks It is seven o1clock 22.03-26.03
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
I eat breakfast at seven o`clock
obiecte din universul imediat, în mesaje
articulate clar şi rar
Lesson 2: Fruits and vegetables 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
grapes, orange, banana, apple, lemon, sesizarea semnificaţiei globale a unor
watermelon, srawberry, plum, pear, cherry, filme şi a unor cântece pentru copii în
onion, carrot, tomato, potato, pepper, limba modernă respectivă
mushroom, cabbage, cucumber, garlic. 2.1. Reproducerea unor informaţii
Structures: Ilike/I don`t like simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
I like oranges. sprijinul profesorului
I don`t like apples. 2.3. Participarea la jocuri de comunicare
în care se reproduce sau creează
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

10. Unit 7 Lesson 1: My favourite season 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut 7 S8-14 Vacanta de
spring, summer, autumn, winter şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi primavara=
Seasons Structures: What is your favourite season? simplă rostită clar şi foarte rar, care este
însoţită de gesturi de către interlocutor
S8=29.03-01.03 02-11 aprilie
My favourite season is…. Vacanta
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
obiecte din universul imediat, în mesaje S9-ȘCOALA
Lesson 2: What is the weather like?
Sunny, warm, snowy, cloudy, rainy
articulate clar şi rar S9=Sc. Altfel ALTFEL
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de 12.04-16.04
Structures:What is the weather like? sesizarea semnificaţiei globale a unor
It`s a warm/sunny/rainy/snowy day. filme şi a unor cântece pentru copii în
limba modernă respectivă S10=19.04-23.04 Vacanta de
Lesson 3: Colours of spring 2.1. Reproducerea unor informaţii S11=26.04-29.04 primavara=30.04-
blue, red, yellow, green, purple, white, black, simple/cântece/poezii scurte şi simple cu 09.05
orange, pink, brown sprijinul profesorului Vacanta
Structures: What colour is it? 2.3. Participarea la jocuri de comunicare
It is… în care se reproduce sau creează
rime/mesaje scurte S12=10.05-14.05
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru S13=17.05-21.05
Lesson 4: Happy Easter! decodarea unor mesaje scrise simple şi S14=24.05-28.05
Easter bunny, egg, basket, card, grass, lamb, scurte din universul imediat
sun 3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
Structures: Happy Easter! decodarea unor mesaje scrise simple şi
Egg hunt scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
Lesson 5: My birthday nivelul clasei în care se elaborează cu
birthday, birthday cake, present, candle, sprijin scurte mesaje scrise
paper hat, today
Structures:Happy birthday to you!
Thank you!

Lesson 6: Days of the week


Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday,
Thursday, Friday, Saturday
Structures: What day is it today?
It is...today!
How many days are in a week?
Seven days are in a week.

11. Unit 8 Lesson1: Means of transport 1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut 2 S15-16
bus, car, train, ship, plane şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi
Summer Structures: I take the….to go to… simplă rostită clar şi foarte rar, care este
însoţită de gesturi de către interlocutor
31.05-04.06
holiday 07.06-11.06
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor
Lesson 2: I can
obiecte din universul imediat, în mesaje
sing, eat, talk, paint, run, swim, use the articulate clar şi rar
computer, dance 1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de
Structures: In my summer holiday, I can sesizarea semnificaţiei globale a unor
paint/swim/run. filme şi a unor cântece pentru copii în
limba modernă respectivă
Lesson 3: Summer is here! 2.1. Reproducerea unor informaţii
Cloud, sun, umbrella, beach ball, palm tree, simple/cântece/poezii scurte şi simple cu
sand castle, swim ring, sunbed, crab, diver sprijinul profesorului
Structures: Happy holiday! 2.3. Participarea la jocuri de comunicare
în care se reproduce sau creează
rime/mesaje scurte
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
3.1. Manifestarea curiozităţii pentru
decodarea unor mesaje scrise simple şi
scurte din universul imediat
4.1. Participarea la proiecte de grup/ la
nivelul clasei în care se elaborează cu
sprijin scurte mesaje scrise

REVISION Unit 5, 6,7, 8 1 S17 Oral assessment,


projects&
portfolio
14.06-18.06 assessment
Competenţe specifice clasa pregătitoare

1. Receptarea de mesaje orale simple


1.1. Oferirea unei reacţii adecvate la salut şi la o întrebare/ instrucţiune scurtă şi simplă rostită clar şi foarte rar, care este
însoţită de gesturi de către interlocutor
1.2. Recunoaşterea denumirilor unor obiecte din universul imediat, în mesaje articulate clar şi rar
1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de sesizarea semnificaţiei globale a unor filme şi a unor cântece pentru copii în limba
modernă respectivă

2. Exprimarea orală în situaţii de comunicare uzuală


2.1. Reproducerea unor informaţii simple/cântece/poezii scurte şi simple cu sprijinul profesorului
2.2. Oferirea unor informaţii elementare, punctuale, despre sine (nume, gen, vârstă), despre universul imediat, cu sprijin
din partea interlocutorului
2.3. Participarea la jocuri de comunicare în care se reproduce sau creează rime/mesaje scurte

3. Receptarea de mesaje scrise simple


3.1. Manifestarea curiozităţii pentru decodarea unor mesaje scrise simple şi scurte din universul imediat

4. Redactarea de mesaje scrise simple în situaţii de comunicare uzuală


4.1. Participarea la proiecte de grup/ la nivelul clasei în care se elaborează cu sprijin scurte mesaje scrise

Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ 1 Clasa pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a,
aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013
Planificare anuală și pe unități
Clasa Pregătitoare