Sunteți pe pagina 1din 1

Diagrama Gantt a activitatilor proiectului educational “Sa oprim abandonul scolar!

Nr.crt. Activitatea Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Responsabil


1. Informarea publicului tinta cu privire la Coordonator
scopul proiectului, obiectivele , proiect
activitatile si beneficiile acestuia
2. Dezbateri pe tematica riscului de Diriginti
abandon școlar clasele a IX_a
3. Realizarea si aplicarea chestionarelor Psiholog
cu privire la absenteismul scolar scolar
4. Workshop- “Sa ramanem la scoala”- Diriginti
studii de caz clasele a
XII_a
5. Realizarea mapelor cu 1aterial Psiholog
informative necesare părinților/ scolar
elevilor;
6. Realizarea unor activități Dirigintii
extracurriculare axate pe abilitățile și
deprinderile elevilor, menite să le
îmbunătăţească percepția asupra
stimei de sine.
7. Diseminarea rezultatelor proiectului Coordonator
proiect

Realizat:

Prof. Moza Aura Otilia