Sunteți pe pagina 1din 1

Analiza SWOT-– CTAT “Dumitru Motoc” Galati

Resurse umane
Puncte tari Puncte slabe

 personal didactic calificat;  slabă motivare datorită salariilor mici


 ponderea cadrelor didactice cu gradul  mobilitate permanentă a cadrelor
didactic I este de 72 %, cu gradul II didactice (detașări, pretransferuri,
este de 22 % iar cu definitivat este de transferuri)
6 %;  costul ridicat al programelor de
 proiecte de parteneriat internaţional, reconversie profesională;
Comenius, Leonardo Da Vinci,  conservatorismul şi rezistenţa la
Socrates, etc în care sunt implicaţi schimbare a unor cadre didactice
atât elevi, cât şi cadre didactice şi
părinţi;
 cadre didactice cu disponibilitate
spre reforma;
Oportunitati Amenintari

 numărul de întalniri şi activităţi  scăderea numărului de copii datorită


comune ale cadrelor didactice în afara scăderii natalităţii şi al nivelului de
orelor de curs favorizează trai al părinţilor
împărtăşirea experienţei, o  criza de timp a unor părinţi, nivelul
comunicare mai bună scăzut de educaţie sau
 varietatea cursurilor de formare şi conservatorismul unor părinţi,
perfecţionare organizate de destrămarea unor familii sau
C.C.D.,sindicate, universităţi, proiecte indiferenţa părinţilor, determină o
MECTS slabă pregătire şi supraveghere a
 creşterea ponderii cadrelor didactice elevilor
cu rezultate deosebite  lipsa de motivare a profesorilor tineri

Realizat,

Prof. Lungu Ionica