Sunteți pe pagina 1din 2

Universitatea Tehnică a Moldovei

METODE DE EVALUARE TEHNICĂ A CONSTRUCȚIILOR

Student:
Crudu Grigore
Conducător:
prof. univ., dr. hab.
Albu Svetlana

Chişinău – 2018
Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova
Universitatea Tehnică a Moldovei
Facultatea Construcții, Geodezie şi Cadastru
Departamentul Inginerie, Management și Evaluarea Imobilului

Admis la susţinere
Şef departament: prof. univ., dr.hab.
Albu Svetlana
_________________________________________

„______”___________________________ 2018

METODE DE EVALUARE TEHNICĂ A CONSTRUCȚIILOR

Proiect de licenţă

Student:_________________(Crudu G.)
Conducător:_____________(Albu S. )

Chişinău – 2018