Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU DE ACTIVITATE PROFESIONALĂ

ŞI SOCIALĂ

Numele: Mitrea

Prenumele: Mariana

Data şi locul naşterii: 21.11.1979, Tecuci, județul Galați

Gimnaziul şi liceul absolvit:


1994 Şcoala Gimnazială Nr. 11,, Iorgu Iordan”, Tecuci, jud. Galați
1998 Colegiul "Calistrat Hogaş", Tecuci, județul Galați
2001 Şcoala Postliceală „Vasile Alecsandri” , Tecuci, jud. Galaţi

Activitatea profesională:
01.09.2015 – prezent - Şcoala Gimnazială Nr. 1, Malu Alb(AR),com.
Drăgăneşti, județul Galați– învăţător titular;

Activitate profesională-ştiinţifică şi de perfecţionare în perioada


funcţionării în învăţământ:

-în baza examenului de titularizare la învăţători din anul 2015 am obţinut


titularizarea la Şcoala Gimnazială Nr. 1 Malu Alb(AR), com. Drăgăneşti, județul Galați;

-în anul 2017 am obţinut, în baza examenului susţinut la ISJ Galaţi, Galați,
gradul didactic “definitiv”, cu media 8,70;

-de la încadrarea mea în învăţământ am căutat să mă documentez şi să


aplic în desfăşurarea procesului de învăţământ, metodele şi procedeele cele mai potrivite
pentru a da societăţii copii pregătiţi;

1
-în toată această perioadă am participat la activităţile instructiv-educative
din şcoală şi din afara şcolii;

-astfel, în cadrul comisiei metodice am desfăşurat activităţi diverse în mai


multe etape, printre care, ultima va fi de susținere a unei lecții demonstrative în semestrul
I al acestui an școlar, activitate artistică cu tema Şezătoarea mea....E vremea colindelor
prin care copiii se vor familiariza cu tradiţiile şi obiceiurile care aveau loc în preajma
sărbătorilor de iarnă. Aceştia vor îmbrăca portul popular românesc, vor interpreta roluri,
cântece, vor spune ghicitori, bancuri şi vor dansa.

- am susţinut referate în cadrul comisiei metodice, printre care se numără


cel cu tema „Metode moderne în predarea citit-scrisului”;

-am încercat să fiu un bun pedagog, să menţin un climat optim desfăşurării


orelor, să realizez lecţii cât mai diverse, cu material didactic specific;

- am urmat programe de formare continuă cum sunt „Comunicarea și


negocierea conflictelor în managementul educațional” organizat de Centrul Național
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Eurostudy; „Modalităţi de formare a
competenţelor cheie a preşcolarului şi şcolarului mic” organizat de Casa Corpului
didactic Simion Mehedinţi Vrancea, Jocul didactic de la formal la nonformal, în
învăţământul preuniversitar” organizat de Asociaţia generală a cadrelor didactice din
România Dăscalimea Română;

-am participat în calitate de supraveghetor şi asistent la Examenele de evaluare


națională;

-am încercat să ţin o legătură cât mai strânsă cu părinţii (drept pentru care am
urmat programul de fomare continuă cu tema "CONSILIERE ȘI ORIENTARE"), să
dialoghez cu elevii, să realizez colective de elevi unite şi un cadru plăcut desfăşurării
orelor, totodată să am o colaborare fructuoasă cu colectivul de cadre didactice;

-am urmat cursul "Siguranța participantului la activitățile extracurriculare", avizat


MECȘ. Am organizat activităţi extraşcolare cu elevii claselor, astfel că în ultimii doi ani
şcolari am organizat excursii la Galaţi, la Buzău, la Braşov, la Iași;

-am organizat , în ultimul an, desfășurarea de parteneriate școlare cu Școala


Gimnazială Nr. 1 Barcea, cu tema „Bun venit coleg de-nvăţătură”, cu Biblioteca
Comunală Drăgăneşti , cu tema "O carte citită, o comoară descoperită", cu Comunitatea
locală am realizat vizite la Biblioteca Judeţeană „V.A. Urechia”, Mausoleul de la
Mărăşeşti;
-în fiecare an şcolar am organizat serbări tematice ca :”Serbarea pomului de
Crăciun”, ”Ziua mamei-8 Martie”, ”Şezătoare de Ziua României”, “Serbarea
abecedarului”,"La revedere, clasă pregătitoare!";

-în cadrul şedinţelor cu părinţii am abordat teme ca: ”Şcoala şi familia”,

2
“Tendinţe greşite în educarea copiilor de către părinţi”, ”Pericolul stresului la o vârstă
fragedă”, "Programul zilnic al școlarului mic" etc.;

-am participat la conferințe dedicate educaţiei cum sunt FiEdu – Festival


internaţional al Educaţiei " organizat la Ploieşti în anul 2018, conferinţa naţională
Super Teach de la Bucureşti şi Brăila , în anul 2019;

-în permanenţă am fost preocupată de buna desfăşurare a activităţii de


predare-învăţare fiind abonată la un site cu materiale didactice , am realizat planificări
calendaristice, pe unităţi de învăţare,am realizat planificări pentru pregatirea elevilor
privind examenul de Evaluare Naţională la clasele a II a şi a IV a ,am ţinut legătura cu
părinţii prin consultaţii, am fost preocupată de propria perfecţionare;

- am îndrumat și pregătit elevii pentru concursuri școlare precum "Comper",


"Gazeta Matematică Junior", "Amintiri din copilărie", "Piciul", "Micii olimpici", " Fii
inteligent la...matematică" „Pro lectura” etc., unde elevii au obținut premii I, II și III;

- am respectat prevederile Legii învăţământului și ale Regulamentului de


Ordine Interioară;

- calificativul obţinut în toți anii de activitate a fost “Foarte bine”;

- consider înscrierea la gradul didactic II un prilej de perfecţionare şi


îmbunătăţire a activităţii mele didactice. Sper ca în urma celor relatate să mă pot încadra
în rândul celor ce vor putea susţine examenul pentru obţinerea gradului didactic II.

Înv. Mitrea Mariana