Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞĂ DE LUCRU-CONSOLIDARE SUBSTANTIVUL ŞI ADJECTIVUL

Se dă textul:

,,Valurile mici de iarbă, presărate cu flori fură sfârtecate , câmpul fu răscolit cu mii şi mii de
tranşee. Creştetul falnic al Pământului se pustii, lăsând să apară în haina verde a pădurilor găuri
mari şi negre. Din sprâncenele lui alcătuite din brazi pitici, acum ciopârţite, păsările zburară
înfricoşate, iar apele mărilor şi oceanelor se tulburară. Pământul gemea de durere şi de revoltă,
iar zâmbetul îi pieri.”

(Semnul de iarbă, după Silvia Kerim)

1.Subliniază cu o linie substantivele şi cu două linii adjectivele identificate în textul de mai


sus.

2. Schimbă numărul a cinci substantive găsite în textul dat.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Scrie la plural următoarele substantive însoţite de adjective :

Băiat prietenos-………………………………………………………..

Soldat mândru-…………………………………………………………

Rază caldă-……………………………………………………………..

Masă bogată-……………………………………………………………

Zi veselă-………………………………………………………………

Corn tare-……………………………………………………………..

4.Transformă substantivele de mai jos în adjective, după model:

Prieten-prietenos frumuseţe-……………………………………..

Laudă-……………………………… bogăţie-………………………………………..

Curaj-………………………………. Culoare-……………………………………….

5.Alcătuieşte două propoziţii în care cuvântul roşie să fie pe rând, substantiv şi apoi
adjectiv.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………