Sunteți pe pagina 1din 17

Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

PROIECTAREA UNITATILOR DE INVATARE


DISCIPLINA: MATEMATICA
NUMAR DE ORE PE SAPTAMANA: 4
SEMESTRUL II

Aria curriculara : Matematica si stiinte ale naturii


Disciplina : Matematica
Clasa a IV-a
Nr. de ore pe saptamana : 4
Semestrul II - 60 ore
Manual : Matematica, Editura Art
Autor : Mariana Mogos

1
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

UNITATEA DE INVATARE: REZOLVARE DE PROBLEME


Numar de ore alocat: 16 ore
PERIOADA: 12.02. – 8.03. 2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
12.02 2.4, 2.5 Ordinea - tipului de paranteze Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
3.1, 5.1, 5.2, efectuarii -identificarea rolului parantezelor rotunde şi al celor pătrate digital, fișe de lucru; clasa
5.3 operatiilor asupra rezultatului final al unui exerciţiu Resurse procedurale:
Paranteze - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând exercitiul, conversatia,munca Observarea
patrate ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor independent sistematica
(numai paranteze rotunde Forme de organizare: frontal,
şi pătrate) individual, in perechi, pe echipe
• formularea de probleme pornind de la situaţii concrete,
reprezentări şi/sau relaţii matemati- ce, imagini, desene,
scheme, exerciţii, grafice, tabele
13.02 2.4, 2.5, 3.1, Ordinea - tipului de paranteze Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 efectuarii -identificarea rolului parantezelor rotunde şi al celor pătrate digital, fișe de lucru; clasa
operatiilor asupra rezultatului final al unui exerciţiu Resurse procedurale:
Paranteze - rezolvarea de exerciţii cu operaţiile cunoscute, respectând exercitiul, conversatia,munca Observarea
patrate ordinea efectuării operaţiilor şi semnificaţia parantezelor independent sistematica
(numai paranteze rotunde Forme de organizare: frontal,
şi pătrate) individual, in perechi, pe echipe
• formularea de probleme pornind de la situaţii concrete,
reprezentări şi/sau relaţii matemati- ce, imagini, desene,
scheme, exerciţii, grafice, tabele
14.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite; digital, fișe de lucru; clasa
operatii -transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Resurse procedurale:
aritmetice numerelor sau a întrebării, prin exercitiul, conversatia,munca Observarea
cunoscute înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin independent, problematizarea sistematica
adăugarea unei întrebări etc. Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
15.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite; digital, fișe de lucru; clasa
operatii -transformarea unei probleme rezolvate prin schimbarea Resurse procedurale:
aritmetice numerelor sau a întrebării, prin exercitiul, conversatia,munca Observarea
cunoscute înlocuirea cuvintelor care sugerează operaţia, prin independent, problematizarea sistematica

2
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

adăugarea unei întrebări etc. Forme de organizare: frontal,


individual, in perechi, pe echipe
19.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda reprezentării grafice digital, fișe de lucru; clasa
metoda grafica - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca Observarea
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea sistematica
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal,
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe
20.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda reprezentării grafice digital, fișe de lucru; clasa
metoda grafica - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca Observarea
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea sistematica
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal,
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe
21.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda comparatiei digital, fișe de lucru; clasa
metoda - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
comparatiei numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca Observarea
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea sistematica
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal,
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe
22.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda comparatiei digital, fișe de lucru; clasa
metoda - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
comparatiei numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca
-asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea Observarea
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal, sistematica
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe
26.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda mersului invers digital, fișe de lucru; clasa
metoda - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
mersului numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca Observarea
invers -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea sistematica
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal,
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe

3
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

27.02 2.4, 2.5, 3.1, Probleme care -rezolvarea de probleme cu operaţii de acelaşi ordin/de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 se rezolva prin ordine diferite prin metoda mersului invers digital, fișe de lucru; clasa
metoda - rezolvarea şi compunerea de probleme folosind simboluri, Resurse procedurale:
mersului numere sau reprezentări grafice exercitiul, conversatia,munca Observarea
invers -asocierea rezolvării unei probleme cu o reprezentare independent, problematizarea sistematica
grafică/desen sau cu o expresie nume rică dată Forme de organizare: frontal,
-asocierea reprezentării grafice cu problema individual, in perechi, pe echipe
28.02 2.4, 2.5, 3.1, Organizarea si -gruparea corpurilor dintr-un mediu după diferite criterii şi Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 interpretarea înregistrarea concluziilor într-o diagramă, grafic sau tabel Resurse materiale: manualul clasa
datelor - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe digital, fișe de lucru;
baza unor criterii date Resurse procedurale: Observarea
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele exercitiul, conversatia,munca sistematica
-realizarea unor grafice pe baza unor informaţii date/culese independent, problematizarea
- identificarea datelor din reprezentări grafice Forme de organizare: frontal,
(cu bare sau liniare) individual, in perechi, pe echipe
1.03. 2.4, 2.5, 3.1, Organizarea si -gruparea corpurilor dintr-un mediu după diferite criterii şi Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 interpretarea înregistrarea concluziilor într-o diagramă, grafic sau tabel Resurse materiale: manualul clasa
datelor - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe digital, fișe de lucru;
baza unor criterii date Resurse procedurale: Observarea
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele exercitiul, conversatia,munca sistematica
-realizarea unor grafice pe baza unor informaţii date/culese independent, problematizarea
- identificarea datelor din reprezentări grafice Forme de organizare: frontal,
(cu bare sau liniare) individual, in perechi, pe echipe
5.03 2.4, 2.5, 3.1, Organizarea si -gruparea corpurilor dintr-un mediu după diferite criterii şi Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 interpretarea înregistrarea concluziilor într-o diagramă, grafic sau tabel digital, fișe de lucru; clasa
datelor - extragerea şi sortarea de numere dintr-un tabel, pe Resurse procedurale:
baza unor criterii date exercitiul, conversatia,munca Observarea
- înregistrarea observaţiilor din investigaţii în tabele independent, problematizarea sistematica
-realizarea unor grafice pe baza unor informaţii date/culese Forme de organizare: frontal,
- identificarea datelor din reprezentări grafice individual, in perechi, pe echipe
(cu bare sau liniare)
6.03 2.4, 2.5, 3.1, Recapitulare -argumentarea modalităților diferite pentru rezolvarea Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
5.1, 5.2, 5.3 unei probleme digital, fișe de lucru; clasa
-descrierea demersului de rezolvare a proble Resurse procedurale:
melor care se încadrează în anumite tipuri exercitiul, conversatia,munca Observarea
independent, problematizarea sistematica
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe

4
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

7.03 2.4, 2.5, 3.1, Evaluare Itemii probei de evaluare vizeaza: Resurse materiale: fise de lucru Proba scrisa
5.1, 5.2, 5.3 - Rezolvare de exercitii cu folosirea parantezelor Resurse procedurale:
- Rezolvare de probleme prin metodele invatate explicatia, exercitiul, munca
- Extragerea datelor dintr-un tabel independent
Forme de oreganizare:
individual
8.03 2.4, 2.5, 3.1, Exersare, Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după
5.1, 5.2, 5.3 corectare, – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
invatare în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce dezvoltare, sarcinilor de
vor fi identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale: ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația, explicația, jocul dezvoltare
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de Forme de organizare: frontal, Autoevaluarea
evaluare sumativă. individual,

5
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

UNITATEA DE INVATARE: FRACTII CU NUMITORUL MAI MIC SAU EGAL CU 10 SAU CU NUMITORUL EGAL CU 100
Numar de ore alocat: 16 ore
PERIOADA: 12.03. – 19.04. 2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si procedurale Evaluare


continut
12.03 2.1. Fractii. -identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. Diviziuni ale - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare şi a digital, fișe de lucru; fişe cu clasa
2.3. intregului: celor echiunitare, în situații familiare sau în reprezentări întregii
2.4. sutimea -determinarea unei fracţii când numărătorul sau numitorul împărțiți în 100 de părți egale Observarea
5.1. îndeplinesc anumite condiţii Resurse procedurale: exercitiul, sistematica
-reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând desene, conversatia,munca independent
haşuri, decupaje etc., pornind de la experienţa cotidiană Forme de organizare: frontal,
- marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv ¼ ,0,50; 0,25; 50%; individual, in perechi, pe echipe
25%; 75% din suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul
unor exerciții practice
13.03 2.1. Fractii. -identificarea numărătorilor şi numitorilor fracţiilor Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. Diviziuni ale - citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare şi a digital, fișe de lucru; fişe cu clasa
2.3. intregului: celor echiunitare, în situații familiare sau în reprezentări întregii împărțiți în 100 de părți
2.4. sutimea -determinarea unei fracţii când numărătorul sau numitorul egale Observarea
5.1. îndeplinesc anumite condiţii Resurse procedurale: exercitiul, sistematica
-reprezentarea intuitivă a unei fracţii utilizând desene, conversatia,munca independent
haşuri, decupaje etc., pornind de la experienţa cotidiană Forme de organizare: frontal,
- marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv ¼ ,0,50; 0,25; 50%; individual, in perechi, pe echipe
25%; 75% din suprafaţa unei figuri geometrice, cu ajutorul
unor exerciții practice
14.03 2.1. Compararea -compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii familiare Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. fractiilor -compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu acelaşi digital, fișe de lucru, figuri clasa
2.3. numărător, pornind de la obiecte sau de la reprezentări geometrice decupate
2.4. grafice Resurse procedurale: exercitiul, Observarea
5.1. -ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața cotidiană conversatia,munca independent, sistematica
sau reprezentări grafice problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
15.03 2.1. Compararea -compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii familiare Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. fractiilor -compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu acelaşi digital, fișe de lucru, figure clasa
2.3. numărător, pornind de la obiecte sau de la reprezentări geometrice decupate
2.4. grafice Resurse procedurale: exercitiul, Observarea
5.1. -ordonarea unor fracţii folosind exemple din viața cotidiană conversatia,munca independent, sistematica

6
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

sau reprezentări grafice problematizarea


Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
19.03 2.1. Fractii -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, suprau- nitare şi a Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. subunitare, celor echiunitare, în situații familiare sau în reprezentări digital, fișe de lucru; clasa
2.3. echiunitare, -determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. supraunitare sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii conversatia,munca independent, Aprecieri verbale
5.1. -scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare problematizarea
Forme de organizare: frontal, Observarea
individual, in perechi, pe echipe sistematica
20.03 2.1. Fractii -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, suprau- nitare şi a Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. subunitare, celor echiunitare, în situații familiare sau în reprezentări digital, fișe de lucru; clasa
2.3. echiunitare, -determinarea unei fracţii când numărătorul şi/ Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. supraunitare sau numitorul îndeplinesc anumite condiţii conversatia,munca independent, Aprecieri verbale
5.1. -scrierea unor fracţii pornind de la situații familiare problematizarea
Forme de organizare: frontal, Observarea
individual, in perechi, pe echipe sistematica
21.03 2.1. Adunarea - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. fractiilor cu diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor digital, fișe de lucru; clasa
2.3. acelasi numitor reprezentări grafice sau exemple familiare Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. -calcularea sumei a două fracții cu acelaşi numitor conversatia,munca independent, Observarea
5.1. - calcularea sumei a două fracții, apelând la diferite suporturi problematizarea sistematica
intuitive Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
22.03 2.1. Adunarea - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. fractiilor cu diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor digital, fișe de lucru; clasa
2.3. acelasi numitor reprezentări grafice sau exemple familiare Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. -calcularea sumei a două fracții cu acelaşi numitor conversatia,munca independent, Observarea
5.1. - calcularea sumei a două fracții, apelând la diferite suporturi problematizarea sistematica
intuitive Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
11.04 2.1. Scaderea -calcularea diferenței a două fracții, apelând la diferite Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. fractiilor cu suporturi intuitive digital, fișe de lucru; clasa
2.3. acelasi numitor - intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor conversatia,munca independent, Observarea
5.1. reprezentări grafice sau exemple familiare problematizarea sistematica
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe

7
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

12.04 2.1. Scrierea - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4; Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. procentuala 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei figuri digital, fișe de lucru; clasa
2.3. geometrice, cu ajutorul unor exerciții practice Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. - joc de rol: La cumpărături (utilizarea numerelor cu virgulă conversatia,munca independent, Observarea
5.1. şi a procentelor) problematizarea sistematica
- identificarea şi utilizarea terminologiei sau a unor simboluri Forme de organizare: frontal,
matematice în situaţii cotidiene (de exemplu, utilizarea individual, in perechi, pe echipe
procentelor)
16.04 2.1. Scrierea - marcarea, prin pliere, a 1/2, respectiv 1/4; 3/4; Tema de lucru in
2.2. procentuala 0,50; 0,25; 50%; 25%; 75% din suprafaţa unei figuri Resurse materiale: manualul clasa
2.3. geometrice, cu ajutorul unor exerciții practice digital, fișe de lucru;
2.4. - joc de rol: La cumpărături (utilizarea numerelor cu virgulă Resurse procedurale: exercitiul, Observarea
5.1. şi a procentelor) conversatia,munca independent, sistematica
- identificarea şi utilizarea terminologiei sau a unor simboluri problematizarea
matematice în situaţii cotidiene (de exemplu, utilizarea Forme de organizare: frontal,
procentelor) individual, in perechi, pe echipe
17.04 2.1. Recapitulare -citirea şi scrierea fracţiilor subunitare, supraunitare şi a Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.2. celor echiunitare, în situații familiare sau în reprezentări digital, fișe de lucru; clasa
2.3. - determinarea unei fracţii când numărătorul şi/sau numitorul Resurse procedurale: exercitiul,
2.4. îndeplinesc anumite condiţii conversatia,munca independent, Observarea
5.1. -compararea unor fracţii cu întregul, în situaţii familiare problematizarea sistematica
- compararea a două fracţii cu acelaşi numitor sau cu Forme de organizare: frontal,
acelaşi numărător, pornind de la obiecte sau de la individual, in perechi, pe echipe
reprezentări grafice
-intuirea echivalenței unei fracţii cu o sumă sau cu o
diferenţă de fracţii cu acelaşi numitor, cu ajutorul unor
reprezentări grafice sau exemple familiare
18.04 2.1. Evaluare Itemii probei de evaluare vizeaza: Resurse materiale: fise de lucru Proba scrisa
2.2. - Scriere de fractii corespunzatoare unor imagini Resurse procedurale: explicatia,
2.3. - Identificarea fractiilor subunitare, supraunitare, exercitiul, munca independent
2.4. echiunitare Forme de oreganizare: individual
5.1. - Comparare de fractii
- -Rezolvare de exercitii si probleme

8
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

19.04 2.1. Exersare, Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după


2.2. corectare, – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
2.3. progresare stabili în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii dezvoltare, sarcinilor de
2.4. elevilor) ce vor fi identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale: ameliorare/
5.1. – Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația, explicația, jocul dezvoltare
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba Forme de organizare: frontal, Autoevaluarea
de evaluare sumativă. individual,

9
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

UNITATEA DE INVATARE: ELEMENTE DE GEOMETRIE


Numar de ore alocat: 165ore
PERIOADA: 23.04.2018- 17.05.2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
23.04 1.2.,2.1. Localizarea -descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în ra- Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 unor obiecte port cu alte obiecte (paralel, perpendicular) digital, fișe de lucru;, TRUSA clasa
3.1.,3.2. -identificarea obiectelor folosind simbolurile dintr-o DE GEOMETRIE
4.1.,5.1. reprezentare Resurse procedurale: Observarea
- realizarea şi completarea unor tabele respec- exercitiul, conversatia,munca sistematica
tând instrucţiuni în care se folosesc cuvintele independent
„rând” şi „coloană” Forme de organizare: frontal,
-stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o reprezentare de individual, in perechi, pe
tip reţea) echipe
24.04 1.2.,2.1. Drepte -descrierea poziţiei obiectelor în spaţiu, în ra- Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 perpendiculare. port cu alte obiecte (paralel, perpendicular) digital, fișe de lucru;, trusa de clasa
3.1.,3.2. Drepte paralele - identificarea obiectelor folosind simbolurile dintr-o geometrie
4.1.,5.1. reprezentare Resurse procedurale: Observarea
- realizarea şi completarea unor tabele respectând exercitiul, conversatia,munca sistematica
instrucţiuni în care se folosesc cuvintele„rând” şi „coloană” independent
-stabilirea coordonatelor unui obiect (dintr-o reprezentare de Forme de organizare: frontal,
tip reţea) individual, in perechi, pe
echipe
-identificarea unor segmente de dreaptă per-
pendiculare, paralele
25.04 1.2.,2.1. Unghiuri -identificarea elementelor componente ale unui unghi; Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 -desenarea unghiurilor, folosind rigla şi echerul digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. •-identificarea tipului de unghi pe modele fizice sau în desene geometrie
4.1.,5.1. sugestive Resurse procedurale: Observarea
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe

10
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

26.04 1.2.,2.1. Poligoane. -identificarea şi denumirea figurilor plane Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 Trinughiul -identificarea elementelor componente ale unei figuri digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. plane: unghi, latură, vârf geometrie
4.1.,5.1. - identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un Resurse procedurale: Observarea
desen dat/dintr-o figură geome-trică „fragmentată” exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
30.04 1.2.,2.1. Dreptunghiul si -identificarea şi denumirea figurilor plane Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 patratul - identificarea elementelor componente ale unei figuri digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. plane: unghi, latură, vârf geometrie
4.1.,5.1. - identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un Resurse procedurale: Observarea
desen dat/dintr-o figură geome- trică „fragmentată” exercitiul, conversatia,munca sistematica
-numirea elementelor componente ale dreptunghiului şi independent, problematizarea
pătratului; Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
2.05 1.2.,2.1. Cercul -identificarea şi denumirea figurilor plane Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 - recunoaşterea unor obiecte cu formă de cerc digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. - identificarea numărului de forme geometrice plane dintr-un geometrie
4.1.,5.1. desen dat/dintr-o figură geometrică „fragmentată” Resurse procedurale: Observarea
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
3.05 1.2.,2.1. Axa de simetrie -stabilirea axelor de simetrie ale unor figuri ge- Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 ometrice prin diferite modalităţi (pliere, desen) digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. - completarea desenului unei figuri geometrice după o axă geometrie
4.1.,5.1. de simetrie Resurse procedurale: Observarea
- verificarea corectitudinii determinării axelor de simetrie prin exercitiul, conversatia,munca sistematica
suprapunerea practică a celor două părți simetrice independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
7.05 1.2.,2.1. Perimetrul -identificarea formulei de calcul al perimetrului Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 - determinarea perimetrelor poligoanelor prin calcul digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. -rezolvare de probleme geometrie
4.1.,5.1. Resurse procedurale: Observarea

11
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

exercitiul, conversatia,munca sistematica


independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
8.05 1.2.,2.1. Aria -estimarea mărimii unor suprafeţe desenate pe o reţea, Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 utilizând ca unitate de măsură pătratul cu latura de 1 cm digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. -determinarea de suprafeţe (din reprezentări, folosind ca geometrie
4.1.,5.1. unitate de măsură pătratul cu latura de 1 cm) Resurse procedurale: Observarea
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
9.05 1.2.,2.1. Corpuri -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezen tări a unor Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 geometrice. obiecte cu formă geometrică (cub, paralelipiped, piramidă, digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. Cubul. cilindru, sferă, con) geometrie, corpuri geometrice
4.1.,5.1. Paralelipipedul -exerciții de desfăşurare a cubului şi paralelipi- Resurse procedurale: Observarea
pedului pe construcții din carton exercitiul, conversatia,munca sistematica
- asamblarea cubului şi a paralelipipedului din desfăşurări independent, problematizarea
date; construcții din bețişoare şi biluțe de plastilină Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
10.05 1.2.,2.1. Volumul -compararea volumelor unor corpuri geome- trice (cub, Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 cubului si al paralelipiped) folosind ca unitate de măsură cubul cu digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. palelipipedului muchia de 1 cm geometrie, corpuri geometrice
4.1.,5.1. -compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în situaţii Resurse procedurale: Observarea
practice/experimentale exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
14.05 1.2.,2.1. Piramida -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a unor Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 obiecte cu formă geometrică (cub, paralelipiped, piramidă, digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. cilindru, sferă, con) geometrie, corpuri geometrice
4.1.,5.1. - exerciții de desfăşurare a piramidei pe con- Resurse procedurale: Observarea
strucții din carton exercitiul, conversatia,munca sistematica
- asamblarea piramidei din desfăşurări date independent, problematizarea
-construcții din bețişoare şi biluțe de plastilină Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe

12
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

echipe
15.05 1.2.,2.1. Cilindru. Sfera. -recunoaşterea în situaţii familiare/în reprezentări a unor Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 Con obiecte cu formă geometrică (cub, paralelipiped, piramidă, digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. cilindru, sferă, con) geometrie, corpuri geometrice
4.1.,5.1. - desfăşurarea/asamblarea cilindrului şi a conului folosind Resurse procedurale: Observarea
corpuri construite din carton exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
16.05 1.2.,2.1. Recapitulare - Identificarea figurilor si corpurilor geometrice Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
2.4, 2.5 - desenarea unor modele geometrice simple, folosind digital, fișe de lucru, trusa de clasa
3.1.,3.2. simetria geometrie, corpuri geometrice
4.1.,5.1. Resurse procedurale: Observarea
- stabilirea valorii de adevar a unor propozitii
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe
echipe
17.05 1.2.,2.1. Evaluare Itemii probei de evaluare vizeaza: Resurse materiale: de lucru, Probe scrisa
2.4, 2.5 - identificarea unor tipuri de unghiuri trusa de geometrie,
3.1.,3.2. - identificarea unor figuri geometrice Resurse procedurale: ,munca
4.1.,5.1. - rezolvare de exrcitii si probleme independenta
Forme de organizare:
individual

13
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

UNITATEA DE INVATARE: UNITATI DE MASURA


Numar de ore alocat: 13 ore
PERIOADA: 21.05. – 7. 06.. 2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si Evaluare


continut procedurale
21.05 2.5. Unitati de -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători în cadrul digital, fișe de lucru, clasa
4.2. lungime unor investigaţii instrumente de masura pentru
- transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind lungime Observarea
operațiilor cunoscute Resurse procedurale: sistematica
-analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din exercitiul, conversatia,munca
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de independent
măsură studiate Forme de organizare: frontal,
- efectuarea de transformări cu unităţi de măsură standard în individual, in perechi, pe echipe
limita operaţiilor studiate
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de mă- sură pentru
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare
-rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de măsură
standard (inclusiv cu transformări)
22.05 2.5. Unitati de -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a unităţilor de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători în cadrul digital, fișe de lucru, clasa
4.2. lungime unor investigaţii instrumente de masura pentru
-transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind lungime Observarea
operațiilor cunoscute Resurse procedurale: sistematica
- analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din exercitiul, conversatia,munca
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de independent
măsură studiate Forme de organizare: frontal,
-efectuarea de transformări cu unităţi de măsură standard în individual, in perechi, pe echipe
limita operaţiilor studiate
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de mă sură pentru
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare
- rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de măsură
standard (inclusiv cu transformări)
23.05 2.5. Unitati de -efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru ră standard în limita operaţiilor studiate digital, fișe de lucru, cilindru clasa
4.2. volumul - selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni tăţilor de gradat
lichidelor măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători în cadrul Resurse procedurale: Observarea
unor investigaţii exercitiul, conversatia,munca sistematica

14
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

- transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind independent, problematizarea


operațiile cunoscute Forme de organizare: frontal,
- analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din individual, in perechi, pe echipe
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de
măsură studiate
- compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în situaţii
practice/experimentale
24.05 2.5. Unitati de -efectuarea de transformări cu unităţi de măsu- Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru ră standard în limita operaţiilor studiate digital, fișe de lucru, cilindru clasa
4.2. volumul - selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni tăţilor de gradat
lichidelor măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători în cadrul Resurse procedurale: Observarea
unor investigaţii exercitiul, conversatia,munca sistematica
- transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind independent, problematizarea
operațiile cunoscute Forme de organizare: frontal,
- analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din individual, in perechi, pe echipe
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de
măsură studiate
- compararea capacităţilor (volumelor) unor vase în situaţii
practice/experimentale
29.05 2.5. Unitati de -selectarea şi utilizarea instrumentelor şi a uni tăţilor de Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru măsură adecvate pentru efectuarea unor măsurători în cadrul digital, fișe de lucru, clasa
4.2. masa unor investigaţii instrumenet de masura
- transformarea rezultatelor unor măsurători, folosind Resurse procedurale: Observarea
operațiilor cunoscute exercitiul, conversatia,munca sistematica
- analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din independent, problematizarea
rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de Forme de organizare: frontal,
măsură studiate individual, in perechi, pe echipe
- efectuarea de transformări cu unităţi de măsură standard în
limita operaţiilor studiate
-efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare
30.05 2.5. Unitati de - ordonarea unor evenimente istorice sau per- sonale în Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura pentru funcţie de succesiunea derulării lor în timp şi completarea digital, fișe de lucru, ceas, clasa
4.2. timp unei axe a timpului calculator
- identificarea unei date sau calcularea unui in- terval Resurse procedurale: Observarea
temporal folosind un calendar (de exem- plu, identificarea exercitiul, conversatia,munca sistematica
unei zile de sâmbătă care cade independent, problematizarea
într-o zi de 13; calcularea numărului de zile dintre 23 Forme de organizare: frontal,
februarie şi 25 aprilie etc.) individual, in perechi, pe echipe
•-efectuarea de transformări cu unităţi de măsură standard în

15
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

limita operaţiilor studiate


31.05 2.5. Unitati de -compararea unor sume de bani compuse din monede şi Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura bancnote diferite; jocuri de utilizare a banilor digital, fișe de lucru, monede si clasa
4.2. monetare -efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru bancnote
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare Resurse procedurale: Observarea
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
4.06 2.5. Unitati de -compararea unor sume de bani compuse din monede şi Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. masura bancnote diferite; jocuri de utilizare a banilor digital, fișe de lucru, monede si clasa
4.2. monetare -efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru bancnote
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare Resurse procedurale: Observarea
exercitiul, conversatia,munca sistematica
independent, problematizarea
Forme de organizare: frontal,
individual, in perechi, pe echipe
5.06 2.5. Recapitulare -analizarea şi interpretarea rezultatelor obţi- nute din Resurse materiale: manualul Tema de lucru in
4.1. rezolvarea unor probleme practice, cu referire la unităţile de digital, fișe de lucru; clasa
4.2. măsură studiate Resurse procedurale:
- efectuarea unor calcule folosind unităţi de măsură pentru exercitiul, conversatia,munca Observarea
lungime, masă, capacitate (volum), unităţi monetare independent, problematizarea sistematica
- rezolvarea de probleme în care intervin unităţi de măsură Forme de organizare: frontal,
standard (inclusiv cu transformări) individual, in perechi, pe echipe
6.06 2.5. Evaluare - completarea fişelor de evaluare Resurse materiale: fise de lucru Proba scrisa
4.1. - discutarea modului cum s-au rezolvat cerințele Resurse procedurale:
4.2. explicatia, exercitiul, munca
independent
Forme de oreganizare:
individual
7.06 2.5. Exersare, Oră de ameliorare-dezvoltare: Resurse materiale: Evaluarea după
4.1. corectare, – Activităţile de învăţare cu caracter ameliorativ se vor stabili fișe de ameliorare, fișe de rezolvarea
4.2. progresare în funcţie de problemele (individuale/ale majorităţii elevilor) ce dezvoltare, sarcinilor de
vor fi identificate după evaluarea sumativă. Resurse procedurale: ameliorare/
– Activităţile de dezvoltare vor avea un grad ridicat de conversația, explicația, jocul dezvoltare
dificultate şi vor fi stabilite pentru elevii care vor demonstra didactic
realizarea tuturor obiectivelor de evaluare vizate prin proba de Forme de organizare: frontal, Autoevaluarea
evaluare sumativă. individual,

16
Matematica cls IV –proiectare-semestrul II an şcolar 2017-2018

UNITATEA DE INVATARE: RECAPITULARE FINALA


Numar de ore alocat: 4 ore
PERIOADA: 11.06. - 14.06. 2018

Data Competente Detalieri de Activitati de invatare Resurse materiale si procedurale Evaluare


continut
11.06 1.1 Numere naturale - scrierea si citirea cifrelor arabe/ Resurse materiale: manualul digital, fișe de lucru; Evaluarea după
2.2 de la 0 la 1000 romane; Resurse procedurale: exercitiul, conversatia,munca rezolvarea
3.1 000 - scrierea fractiilor; independent, problematizarea sarcinilor de
5.3 - compararea numerelor Forme de organizare: frontal, individual, in perechi, invatare
pe echipe
Autoevaluarea
12.06 1.1 Exercitii si - rezolvari de exercitii cu respectarea Resurse materiale: manualul digital, fișe de lucru; Evaluarea după
2.2 probleme cu cele ordinii efectuarii operatiilor Resurse procedurale: exercitiul, conversatia,munca rezolvarea
3.1 4 operatii - rezolvari de probleme prin metodele independent, problematizarea sarcinilor de
5.3 invatate Forme de organizare: frontal, individual, in perechi, invatare
- aflarea numarului necunoscut pe echipe
Autoevaluarea
13.06 1.1 Evaluare finala Itemii probei de evaluare vizeaza: Resurse materiale: fise de lucru Proba scrisa
2.2 -exercitii Resurse procedurale: explicatia, exercitiul, munca
3.1 -probleme independent
5.3 Forme de oreganizare: individual
14.06 1.1 Exercitii si - rezolvari de exercitii cu respectarea Resurse materiale: manualul digital, fișe de lucru; Evaluarea după
2.2 probleme cu cele ordinii efectuarii operatiilor Resurse procedurale: exercitiul, conversatia,munca rezolvarea
3.1 4 operatii - rezolvari de probleme prin metodele independent, problematizarea sarcinilor de
5.3 invatate Forme de organizare: frontal, individual, in perechi, invatare
-aflarea numarului necunoscut pe echipe
Autoevaluarea

17