Sunteți pe pagina 1din 5

Dacii și romanii

clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului clasamea.eu. Poate fi utilizat în scop didactic, la
școală sau acasă. Poate fi redistribuit numai cu atribuire (menționarea sursei - link spre clasamea.eu).
Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în nume propriu, nu poate fi inclus în publicații
tipărite, electronice sau on-line fără permisiunea noastră. Îl oferim cu licență Creative Commons 4.0.
Țara: ________________

Capitala: ______________________

Limba vorbită:______________________

Unde au trăit?

________________________

________________________
DACII
Când au trăit?

________________________

___________________

——————–——————

——————————————

—————————————–—

——————————————–

——————————————

_____________________________

Religia:
Țara: ________________

Capitala: ______________________

Limba vorbită:______________________

Unde au trăit?

________________________

________________________

ROMANII
Când au trăit?

________________________

___________________

——————–——————

——————————————

—————————————–—

——————————————–

——————————————

_____________________________

Religia:
Unde Unde
au trăit? au trăit?

Când Când
au trăit? au trăit?
Țara Țara

Capitala Capitala

Limba Limba

Ocupații Ocupații

Portul Portul

Religia Religia

Con- Con-
ducători ducători
de seamă de seamă

Știință și Știință și
artă artă

Știați că... Știați că...