Sunteți pe pagina 1din 15

reprezintă procesul prin care

organismele asimilează sursa de carbon


necesară creșterii și dezvoltării lor
• În funcție de sursa de carbon utilizată în acest
proces, deosebim:
- se utilizează pentru hrănire substanțe
anorganice(CO2) care sunt transformate în corpul
organismului în substanțe organice(hrană)
subst. anorganice subst. organice proprii organismului
se utilizează pentru hrănire
substanțe organice din mediul de viață
subst. organice din mediu subst. organice proprii organismului
• Organismele autotrofe: plante, alge, unele
bacterii
• Tipuri de nutriție autotrofă:
- realizată de plante și alge
- realizată de unele
bacterii(sulfuroase, nitrificatoare,
metanogene)
• Organismele heterotrofe: omul, animalele,
ciuperci, bacterii
• Tipuri de nutriție heterotrofă:
- realizată de ciuperci și bacterii
- realizată de bacterii parazite, ciuperci
parazite, animale sau plante parazite
realizată de organisme simbionte(ex:
lichenii)
realizată de organisme care se
hrănesc atât autotrof cât și heterotrof(vâscul)
5. Digestia - realizată de om și animale
 realizată de ciuperci și bacterii
 hrana acestor organisme provine din
cadavre de plante sau animale, subtante
organice „moarte”
 substanțele organice dizolvate în apă
sunt absorbite de către organismele
saprofite
Organisme saprofite
• bacteriile saprofite: • ciupercile saprofite:
 alterează alimentele, pot  transformă frunzele uscate în
produce toxine dăunătoare substanțe minerale
vieții  alterează alimentele, pot
 transformă prin fermentație produce toxine dăunătoare
laptele în iaurt vieții
 acresc murăturile  transformă prin fermentație
mustul în vin
 din mucegaiul verde-albăstrui
se extrage penicilina
 realizată de organisme parazite: ciuperci,
bacterii, viermi
 hrana acestor organisme provine din
alte organisme vii, pe care le
parazitează, producând diferite boli
gazdei
 organismele parzite consumă subtante
organice provenite din organisme vii
Organisme parazite
• bacteriile parazite produc boli • ciupercile produc boli numite
numite bacterioze micoze

• ciuperca unghiei-onicomicoza
Organisme parazite
• animale parazite- produc boli • plantele parazite- nu sunt verzi
numite zoonoze
• -lupoaia
• limbricul

• - muma pădurii
• tenia

• - torțelul
realizată de organisme simbionte, care participă la
realizarea relației de simbioză
 simbioza = relație bilateral favorabilă ce se
stabilește între două specii diferite(interspecifică), în
urma căreia au beneficii ambele specii implicate
Organisme simbionte
• Lichenii - asocieri între alge • Micorizele - asocieri între ciuperci
unicelulare și ciuperci și rădăcinile unor arbori
Organisme simbionte
• Nodozitățile - asocieri între
bacterii fixatoare de azot și
rădăcinile plantelor
leguminoase
 realizată de organisme care se hrănesc
atât autotrof cât și heterotrof, expoatând
alte plante
 organisme mixotrofe sunt: plantele
semiparazite și plantele carnivore
Organisme mixotrofe
• plantele
• plantele
carnivore
semiparazite - roua cerului

- vâscul

- Nepenthes sp.
Să recapitulăm!
• Precizați pentru organismele din imaginile alăturate:
- modalitatea de nutriție(parazită, simbiontă, mixotrofă, saprofită)
- câte o caracteristică a modalități de nutriție precizată

revenire la cuprins
Bibliografie
• Stelică Ene, Gheorghiță Sandu și Gheorghe Gămăneci, Manual de biologie,
clasa a X-a, editura LVS Crepuscul

scienția.ro anatomy human body. com


eutopiagardens.ro naturaincuvinte.blogspot.com
purposagames.ro corpul uman.com
slideshow.com anatomiacorpuluiuman.com
gimnaziuinfi.ro colegiu.info
naturplant.ro dacianpalladi.ro
educatieinmures.ro dicionariosaude.com
sladeplayer.org sistemul-nervos.weebly.com