Sunteți pe pagina 1din 3

DECLARAŢIE ASUPRA ASUMǍRII RISCULUI

CITIŢI INAINTE DE A SEMNA !!!

Subsemnatul, NUME:_____________________________
PRENUME:_________________________
C.I. SERIA:____NUMAR:_____________
C.N.P.______________________________
Telefon_____________________________

Prin semnatură certific următoarele:

*(Pentru minori: 14 - 18ani, un părinte sau tutore legal este obligat să citească şi să semneze acest formular)

Subsemnatul:

1 Am luat la cunoştinţă şi sunt de acord că S.C. RAPALA PB S.R.L. işi rezervă dreptul de a selecta clienţii şi de a-i elimina din
joc in urma oricăror abateri.
2 Certific vârsta minimă de 18 ani pe care o dovedesc prin act de identitate, (pentru minori punctul 16 şi ultimul paragraf).
3 Am cerut S.C. RAPALA PB S.R.L permisiunea de a practica jocul de paintball şi mi se face cunoscut că acest joc implică efort
fizic ca şi alte riscuri, cunoscute sau nu, şi pot exista răniri ale subsemnatului sau ale celorlalţi jucători.
4 Inţeleg faptul că jocul de paintball este psihic şi fizic intens şi declar pe proprie răspundere că nu mă aflu sub influenţa
drogurilor sau a băuturilor alcoolice şi că am condiţia fizică şi psihică necesară pentru a participa fără nici un risc la acest joc.
5 Sunt pe deplin conştient de posibilitatea de a mă răni, inclusiv şi nu numai, prin biluţele de vopsea ci şi de: căzături, paşi
greşiţi, rănire de către animale sălbatice, muşcături de şerpi, insolaţie, atac de cord, hipotermie, rătăcire in pădure, impuşcare de
către vânători, muşcături de insecte, plante otrăvitoare, folosire deficitară sau improprie a echipamentului de către subsemnat
sau orice alt jucator care nu respectă regulile de siguranţă şi de joc. Am luat la cunoştinţă posibilitatea de rănire mai gravă,
invaliditate sau chiar moarte şi că folosirea echipamentului de protecţie şi asumarea unei minime discipline diminuează
considerabil aceste riscuri şi îmi asum conştient şi de bună voie aceste riscuri, cunoscute sau nu, chiar dacă derivă din neglijenţa
altor persoane, asumându-mi intreaga responsabilitate pentru participarea mea la jocul sau activitaţile legate de jocul de
paintball, cât şi pentru accesul pe terenul de joc sau în raza de acţiune a marker-elor.
6 Sunt de acord să joc potrivit regulilor care mi-au fost explicate şi să urmez indicaţiile date de organizatorii jocului. Dacă observ
orice acţiune care nu este necesară sau care este neobişnuită sau suspecta in timp ce particip la joc, o voi aduce la cunoştinţa
celui mai apropriat oficial cât mai repede posibil.
7 Inţeleg că dacă nu port echipamentul de protecţie sau il port defectuos şi nu-mi protejează corpul pot suferi accidente. Sunt
conştient că este responsabilitatea mea sa port ochelarii de protecţie şi imi asum răspunderea consecinţelor in cazuri contrare.
8 Sunt conştient că nepurtarea echipamentului de protecţie pentru ochi , aşa cum prevede regulamentul, in teren, printr-o
descărcare a unei arme spre faţa subsemnatului poate duce la răniri serioase, sau pierderea vederii.
9 Sunt conştient că echipamentul de protecţie pentru ochi se poate aburi, inceţoşa sau murdări şi sunt de acord cu faptul că această
mască de protecţie va trebui purtată tot timpul pe teren, nu o voi indepărta sub nici un motiv, in nici o zonă unde pot fi lovit de
biluţele cu vopsea.
10 Inţeleg că dacă nu port echipamentul de protecţie sau il port defectuos şi nu-mi protejez corpul pot avea următoarele accidentări:
pierderea auzului provocată de o impuşcătură in zona urechii, pierderea orientării, accidentarea gâtului sau a capului.
11 Inţeleg că purtarea echipamentului de protecţie este atât responsabilitatea cât şi obligaţia fiecărui jucător.
12 Sunt de acord să folosesc echipamentul incredinţat intr-o manieră care să nu provoace răniri sau accidentari mie insumi, sau
celorlalţi jucători.
13 Permit folosirea de către S.C. RAPALA PB S.R.L. pozelor, inregistrărilor video, numelor, comentariilor, rezultatelor jocului,
etc. in scopuri promoţionale şi publicitare.
14 Inţeleg şi sunt de acord să respect toate regulile şi procedurile de siguranţă.
15 Confirm că reprezentanţii S.C. RAPALA PB S.R.L. mi-au prezentat regulamentul, normele de protecţia muncii, terenul şi
echipamentul de joc, fiind astfel exoneraţi de orice obligaţie cauzată de o eventuală accidentare a jucătorului ce a luat la
cunoştinţă sub semnatură de instructajul efectuat.
16 (pentru persoane sub 18 ani) Am luat la cunoştinţă că fiecare minor trebuie să aibe consimţământul unui părinte sau tutore legal
care işi asumă responsabilitatea totală sub semnatură pentru jucătorul minor conform acestui regulament, fapt pentru care acesta
face declaratia de la ultimul paragraf.
17 Sunt de acord ca in cazul in care aduc stricăciuni sau pierd echipamentul pus la dispoziţie (mască, ansamblu armă, combinezon)
sunt obligat sa plătesc după cum urmează: mască pierdută sau total avariată 30 Euro, ansamblu arma pierdut sau total avariat
150 Euro, din care: puşcă 100 Euro, butelie CO2 40 Euro, incărcător 10 Euro, combinezon pierdut sau total avariat 25 Euro
(valorile exprimate in Euro vor fi calculate in lei la cursul BNR al zilei).
18 Confirm că am citit şi inţeles regulile privind Protecţia Muncii şi sunt de acord să respect intocmai cele prevăzute
Regulile privind Protecţia Muncii pe care le voi respecta sunt:
19.1 Persoanele sub 18 ani trebuie insoţite de un părinte sau tutore legal care işi asumă responsabilitatea faptelor
minorului. Nu sunt admişi in terenul de desfăşurare a jocului de paintball copii sub 14 ani.
19.2 Utilizarea puştilor (marker-elor) se face doar in perimetrul delimitat de către organizatori.
19.3 Este interzisă lovirea intenţionată a persoanelor sau obiectelor care nu se afla in incinta terenului de joc.
19.4 Este interzisă participarea la jocul de paintball sub influenţa drogurilor sau a băuturilor alcoolice.
19.5 Toţi participanţii sunt obligaţi să poarte echipamentul de protecţie pus la dispoziţie de către organizatori care constă
in haine protectoare şi mască de protecţie pentru faţă şi să nu il dea jos până la terminarea jocului sau in incinta
terenului.
19.6 Descărcarea unei arme către un jucător este interzisă dacă se afla la o distanţă mai mică de 5 metri
19.7 Este interzis focul asupra persoanelor neprotejate şi a arbitrilor.
19.8 Se va evita impuşcarea unui jucător in zonele sensibile ale corpului.
19.9 Nu se va descărca arma dacă aceasta nu mai are proiectile.
19.10 Este interzisă folosirea bilelor rămase pe jos datorită riscului de blocare al armei.
19.11 Este interzisă, fără nici o excepţie, demontarea sau efectuarea de orice fel de modificări asupa armelor şi
echipamentului de protecţie de către participanţi.
19.12 La ieşirea/intrarea in spaţiul de joc, participanţii vor ţine puştile indreptate spre pământ şi dispozitivul de blocare
activat.
19.13 Când un jucător este eliminat, are obligaţia să se deplaseze de urgenţă în zona moartă sau in afara terenului de joc cu
cel puţin o mână ridicată, preferabil cu arma deasupra capului, fara a-şi scoate masca de protecţie.
19.14 Nu se părăseşte terenul de joc sub nici un motiv fără să fie anunţat arbitrul sau personalul organizator.

Subsemnatul, confirm că am citit şi am inţeles normele de Protecţia Muncii prezentate şi că acceptând să particip la joc, pe
răspunderea mea accept să-mi asum singular riscurile ce pot apărea, şi totodată ii eliberez de orice alte obligaţii pe : S.C. RAPALA PB
S.R.L., proprietarul terenului, administratorul terenului, furnizorul de echipamente, angajaţii si colaboratorii acestora ca şi pe toţi angajaţii
şi colaboratorii ce pot rezulta din activităţile desfăşurate de catre S.C. RAPALA PB S.R.L., obligaţii ce pot implica cereri de despăgubiri
(in caz de accidente, furturi), sau pot aduce daune şi prejudicii de orice altă natură la adresa tuturor celor menţionati mai sus, legate direct
sau indirect de jocul de paintball, acestea incluzând manufacturarea, transportul, posesia, uzul echipamentului şi al mediului inconjurător.
Susţin declaraţia şi o intăresc prin semnatura mea, fiind de accord să-mi asum aceste riscuri.

PRIN ACESTǍ DECLARAŢIE SE ELIBEREAZǍ S.C. RAPALA PB S.R.L., ANGAJAŢII ŞI COLABORATORII


ACESTEIA, FURNIZORII DE ECHIPAMENTE, ANGAJAŢII ŞI COLABORATORII ACESTORA, DE RASPUNDEREA PENTRU
ACCIDENTAREA DUMNEAVOASTRA. DACǍ AVEŢI ORICE INDOIALǍ CU PRIVIRE LA ORICE AMǍNUNT SAU ASPECT
AL ACESTUI CONŢINUT, CONSULTAŢI UN AVOCAT INAINTE DE A-L SEMNA.

Prin aceasta sunt de acord cu ceea ce a fost prezentat mai sus şi am luat la cunoştinţă de conţinutul regulilor de siguranţă. Am
citit fiecare punct al actului şi semnez de bună voie şi nesilit de nimeni.

Data jocului: ___/___/2008 Semnătura ______________________

PENTRU MINORI(14-18ani)
PǍRINTELE SAU TUTORELE LEGAL TREBUIE SǍ SEMNEZE DUPǍ ACEST PARAGRAF

Subsemnatul, NUME:_____________________________
PRENUME:_________________________
C.I. SERIA:____NUMAR:_____________
C.N.P.______________________________
Telefon_____________________________
certific că eu, in calitate de parinte/ tutore cu responsabilităţi legale pentru acest participant, imi dau consimţământul şi sunt de
acord cu eliberarea de orice obligaţii ale S.C. RAPALA PB S.R.L., sunt conştient de prevederile de mai sus, şi imi dau acceptul pentru
participarea minorului la jocul de paintball, răspunderea pentru eventuale accidente asupra minorului, restului familiei, nerevenind S.C.
RAPALA PB S.R.L. sau celorlaţi organizatori si furnizori, angajaţilor si colaboratorilor acestora.

Data jocului: ___/___/2009 Semnatura ______________________