Sunteți pe pagina 1din 9

Asigurarea

Individuală și
de Familie

Lista de servicii medicale -


AMBULATORIU
20% din costul 80% din costul
Protocolul de sarcină * - conform anexei Protocol serviciului medical serviciului medical 100 %
Sarcină este acoperit este acoperit
Oftalmologie
LISTA DE SERVICII MEDICALE – AMBULATORIU 80% din costul 90% din costul
ASIGURARE INDIVIDUALĂ ȘI DE FAMILIE Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
este acoperit este acoperit
A: % acoperire a B: % acoperire C: % acoperire 70% din costul
Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) Oftalmoscopie* serviciului medical 80% din costul
costului a costului a costului serviciului medical 100 %
este acoperit
SCREENING (conform ghidurilor medicale internaționale) este acoperit
Prescripție ochelari/lentile* 0%
1. Set anual de analize: 10% din costul 50% din costul
Test Papanicolau clasic Câmp vizual* 0% serviciului medical serviciului medical
Sumar de urină este acoperit este acoperit
Glicemia
Colesterol total Dermatologie
Hemoleucogramă 100 %
VSH 80% din costul 90% din costul
Transaminaze (TGO, TGP) Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
Creatinină serică este acoperit este acoperit
Antigen PSA
70% din costul 80% din costul
Proceduri dermatologice (patologie) cauterizări/
2. Anamneza și istoricul medical al fiecărui serviciului medical serviciului medical 100 %
excizii*
asigurat; recomandări în funcție de rezultatele 100 % este acoperit este acoperit
obținute la screening și analize (consultație)
Proceduri dermatologice (estetică) cauterizări/ 0% 0% 0%
A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire
excizii
Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului
Investigații dermatologice (dermatoscopie 70% din costul 80% din costul
MEDICINĂ DE URGENȚĂ simplă, fără dermatoscopie cu înregistrare de serviciului medical serviciului medical 100 %
date, harta dermatoscopică, etc)* este acoperit este acoperit
Hotline Medical - 24/7 și Ambulanță (prin Hotline 100% 100% 100% 10% din costul
medical) 20% din costul serviciului medical este
Proceduri dermatologice (manevre biopsii)* serviciului medical acoperit
Sfatul medicului: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00 100% 100% 100% este acoperit
Consultație camera de gardă adulți: Spitalul Alergologie și imunologie clinică
100% 100% 100%
Euroclinic (gratuit: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00)
80% din costul 90% din costul
Consultație camera de gardă copii: Ponderas Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
Academic Hospital 100% 100% 100% este acoperit este acoperit
(gratuit: Luni - Duminică, 08:00 - 20:00)
Teste alergice cutanate Prick* 70% din costul 80% din costul
A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire serviciului medical serviciului medical 100 %
Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului Teste alergice cutanate Patch* este acoperit este acoperit
SPECIALITĂȚI MEDICALE Boli infecțioase
Medicină Generală / Medicina internă 80% din costul 90% din costul
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
Consultație și control 100 % 100 % 100 % este acoperit este acoperit
Pediatrie (servicii disponibile per copil asigurat)
Cardiologie
Consultație și control pediatrie 100 % 100 % 100 %
80% din costul 90% din costul
Consultație și control specialități pediatrice Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
80% din costul 90% din costul este acoperit este acoperit
(neurologie, ORL, oftalmologie, alergologie, serviciului medical serviciului medical 100 %
dermatologie, ortopedie, etc.) – în limita este acoperit este acoperit EKG de repaus*; EKG de efort* 70% din costul 80% din costul
disponibilității specialităților
serviciului medical serviciului medical 100 %
EKG de repaus* Holter EKG*; holter TA* este acoperit este acoperit
70% din costul 80% din costul
EEG simplă (fără EEG cu SLI, EEG de lunga serviciului medical serviciului medical 100 % Chirurgie generală
durata, etc)* este acoperit este acoperit 80% din costul 90% din costul
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 %
Obstetrică - ginecologie este acoperit este acoperit
80% din costul 90% din costul 70% din costul 80% din costul
Proceduri microchirurgie* (proceduri care se pot
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100 % serviciului medical serviciului medical 100 %
efectua în cabinet)
este acoperit este acoperit este acoperit este acoperit
Chirurgie cardiovasculară
70% din costul 80% din costul
Colposcopie* serviciului medical serviciului medical 100 % 80% din costul 90% din costul
este acoperit este acoperit Consultație și control (inclusiv flebologie) serviciului medical serviciului medical 100 %
este acoperit este acoperit

* Cu recomandare medicală validă * Cu recomandare medicală validă


Diabet și boli metabolice Pneumoftiziologie

80% din costul 90% din costul 80% din costul 90% din costul
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100% Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit este acoperit este acoperit

50% din costul 50% din costul 70% din costul 80% din costul
Nutriție serviciului medical serviciului medical 100% Spirometrie simplă* serviciului medical serviciului medical
este acoperit este acoperit este acoperit este acoperit

Endocrinologie Reumatologie
80% din costul 90% din costul
80% din costul 90% din costul Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
Consultație și control serviciului medical serviciului medical este acoperit este acoperit
este acoperit este acoperit
Urologie
Gastroenterologie
80% din costul 90% din costul
80% din costul 90% din costul Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100% este acoperit este acoperit
este acoperit este acoperit
Alte consultații/servicii
Endoscopie digestivă superioară* - (sedare/
anestezie/ examen anatomopatologic nu sunt 80% din costul 90% din costul
acoperite și se achită integral) Psihiatrie serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit
Endoscopie digestivă inferioară (colonoscopie)* - 70% din costul 80% din costul
(sedare/anestezie/ examen anatomopatologic nu serviciului medical serviciului medical 100% 50% din costul serviciului medical este
Psihologie/psihoterapie 100%
sunt acoperite și se achită integral) este acoperit este acoperit acoperit
Rectosigmoidoscopie* - (sedare/anestezie/ Chirurgie plastica ca urmare a unui accident 50% din costul serviciului medical este 100%
examen anatomopatologic nu sunt acoperite și se acoperit de asigurare acoperit
achită integral)
Gimnastica gravide 10% din costul serviciului medical este acoperit
Hematologie
Stomatologie
80% din costul 90% din costul
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100% 10% din costul serviciului medical este acoperit **
În București: Rețeaua MG Dental
este acoperit este acoperit (nu se aplica la implantologie și ortodonție)

Nefrologie În țară: clinici partenere Nivel de acoperire conform Listă clinici partenere

80% din costul 90% din costul


Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit
Neurologie A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire
Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului
80% din costul 90% din costul
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100% TESTE LABORATOR – conform listei detaliate
este acoperit este acoperit
- bacteriologie*
70% din costul 80% din costul
EEG simplă (fără EEG cu SLI, EEG de lungă - biochimie*
serviciului medical serviciului medical 100%
durată, etc)* este acoperit este acoperit - electroforeză*
Oncologie - electroliți*
80% din costul 90% din costul - enzime*
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit - examen de urină*
80% din costul 90% din costul
ORL - hematologie* serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit
80% din costul 90% din costul - hemostază și coagulare*
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit - markeri virali*
Audiometrie* - parazitologie*
70% din costul 80% din costul
Endoscopie ORL* serviciului medical serviciului medical 100% - hormoni*
este acoperit este acoperit
Fibroscopie ORL* - imunologie*
Ortopedie și traumatologie - markeri tumorali*; markeri infecțioși*
80% din costul 90% din costul - genetică*
Consultație și control serviciului medical serviciului medical 100% 20% din costul serviciului medical este acoperit
este acoperit este acoperit - testare droguri*

* Cu recomandare medicală validă * Cu recomandare medicală validă


A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire Lista unităților medicale cu decontare directă cuprinde peste 44 de policlinici proprii Regina Maria și peste
Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului 290 de centre partenere pe întreg teritoriul țării. Lista actualizată a clinicilor proprii și partenere se regăsește pe site-ul
IMAGISTICĂ Groupama Asigurări www.groupama.ro sau se poate consulta prin Call Center.
Ecografie
Serviciile medicale ambulatorii din prezentul document se accesează în aceleași condiții și în cadrul clinicilor
- ecografie părți moi* partenere, iar modul de decontare a acestora se acordă conform Pachetului de acoperiri din Polița de asigurare.
- ecografie abdominală*
• NU sunt acoperite de asigurare serviciile medicale pentru: sterilitate, infertilitate, preconcepție, contracepție,
- ecografie aparat urinar* precum și orice alte derivate sau consecințe ale acestora, indiferent de motivația efectuării lor (prevenție, screening,
- ecografie tiroidă* investigare, monitorizare și / sau tratament).
70% din costul 80% din costul
- ecografie cord & DOPPLER* serviciului medical serviciului medical 100% • Acoperirile aferente listelor mai sus menționate sunt limitate la medicii disponibili pentru persoanele asigurate.
este acoperit este acoperit In cazul serviciilor acoperite de Asigurare și accesate în rețeaua Regina Maria contra cost, la medici care nu se
- ecografie DOPPLER arterial*
află pe lista celor alocați persoanelor asigurate, vor fi achitate de către Asigurat. Serviciile astfel efectuate devin
- ecografie DOPPLER venos* eligibile pentru rambursare, în conformitate cu Procedura de Despăgubire stipulată în Conditiile de asigurare.
- ecografie sân*
• Rambursarea costurilor serviciilor efectuate înafara rețelei se realizează cu respectarea prevederilor contractuale
- ecografie bazin - copii* și a Procedurii de Despăgubire, astfel: 85% din valoarea achitată pentru serviciul medical acoperit prin pachetul de
Nu sunt acoperite ecografiile efectuate prin metode speciale (cum ar fi, dar fără a se limita la: sonoelastografie, asigurare, după aplicarea procentului de acoperire. Suma nu poate depăși 1.000 RON / serviciu.
ecografie cu substanță de contrast), chiar dacă zona anatomică de investigat se regăsește în lista de mai sus.
• Costurile serviciilor marcate cu * sunt acoperite în măsura în care vor fi efectuate în baza unei recomandări valide,
COMPUTER TOMOGRAF (CT)* - conform listei
detaliate 20% din costul 50% din costul emise anterior datei efectuării serviciului și care conține în integralitate următoarele informații: numele pacientului,
serviciului medical serviciului medical 100% diagnostic, recomandări, data eliberării, semnătura și parafa medicului.
REZONANȚĂ MAGNETICĂ NUCLEARĂ este acoperit este acoperit
(RMN)*- conform listei detaliate
Recomandarea este validă doar dacă respectă limitele de competență profesională ale medicului care a
MAMOGRAFIE
emis-o. Nu sunt acoperite serviciile medicale efectuate în baza unei recomandări emise de către un medic a cărui
70% din costul 80% din costul specialitate medicală nu corespunde cu diagnosticul de trimitere.
OSTEODENSITOMETRIE* serviciului medical serviciului medical 100%
este acoperit este acoperit
De exemplu: pentru CT, RMN, analize de alergologie, imunologie, etc nu se acceptă trimiteri de la specialități precum:
RADIOLOGIE* Medicină Generală, Medicină de Familie, Medicină Internă.
Radiologie (inclusiv radiologie digitala, exclus
radiologie stomatologică)
70% din costul 80% din costul
Urografie* serviciului medical serviciului medical 100%
Irigografie* este acoperit este acoperit

Cistografie pediatrică*

A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire


Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului
VACCINĂRI
0% din costul serviciului medical este
Vaccin antigripal 100%
acoperit

A: % acoperire B: % acoperire C: % acoperire


Pachet de acoperiri (în rețeaua Regina Maria) a costului a costului a costului
SERVICII SPECIALE
Parteneriat Academic Consultații și investigații clinice conform detalierii de mai sus
Banca Centrală de Celule Stem
10% din costul serviciului medical este acoperit
VIP Health Check

* Cu recomandare medicală validă


LISTA DETALIATĂ A SERVICIILOR MEDICALE CLINICĂ CLINICĂ
Excizie tumora țesut celular subcutanat (chist sebaceu, Patch test/alergen
CISTOGRAFIE PEDIATRICĂ lipom) cu anestezie locală Psihologie/psihoterapie
Excizie tumori chirurgical cu sutură < 2 cm Puncție aspirativă
Cistografie pediatrică
Excizie tumori chirurgical cu sutură 2_4 cm Puncție mamară_bilateral
Extractie corp străin Puncție mamară_unilateral
CLINICĂ CLINICĂ Extragere fire sutură Puncție noduli cu ac fin (sân)
Abcesele (incizie, lavaj, drenaj) Control chirurgie plastică Fibroscopie ORL Puncție noduli cu pistol Bard (părți moi)
Ablație laser condiloma acuminata/leziune Control dermatologie Frenectomia linguală Puncție tiroidiană
Ablație laser molluscum contagiosum/leziune Control diabet Holter EKG Rectosigmoidoscopie
Ablație laser nevi dermici/leziune Control endocrinologie Holter TA Spermogramă
Ablație laser_keratoze seboreice/leziune Control gastroenterologie Hotline medical Spirometrie simplă
Ablație laser_molluscum pendulum/leziune Control gastroenterologie pediatrică Incizie,evacuare,debridare,drenaj Sutura plagă mare
Ablație laser_veruci vulgare (plantare)/leziune Control hematologie Intervenție angioame stelate Sutura plagă mică
Administrare vaccin antigripal Control medic primar pediatrie Intervenție fibrom moale/leziune Test alergic prick/alergen
Antigen streptococ betahemolitic de grup A Control medicina generală Laser adenom sebaceu/leziune Test efort
Audiometrie _ tonala liminala Control medicina internă Laser angioame_stelute vasculare/leziune Toaleta chirurgicală și pansament complex
Biosie dermatologie - manevra Control nefrologie Laser botriomicom/leziune Tratamentul unghiei încarnate
Chiuretare molluscum contagiosum / alte tumorete Control neurologie
cutanate / leziune Control obstetrica ginecologie
Colonoscopie Control oftalmologie
Colposcopie Control oncologie COMPUTER TOMOGRAF (CT) COMPUTER TOMOGRAF (CT)
Consult alergologie Control ORL Angio CT aorta toracală CT craniu fără substanță de contrast
Consult boli inffecțioase Control ORL pediatrie Angio CT aorta toraco_abdominala totală CT craniu nativ și cu substanță de contrast
Consult camera de gardă Control ortopedie Angio CT aorta totală cu axe iliofemurale CT orbite nativ
Consult cardiologie Control ortopedie pediatrică Angio CT craniu nativ și cu substanță de contrast CT orbite nativ și cu substanță de contrast
Consult chirurgie cardiovasculară Control pediatrie Angio CT pelvis nativ și cu substanță de contrast CT pelvis fără substanță de contrast
Consult chirurgie generală Control pneumoftiziologie CT abdomen fără substanță de contrast CT pelvis nativ și cu subst de contrast administrata
Consult chirurgie pediatrică Control psihiatrie CT abdomen nativ și cu subst de contrast administrata intravenos
Consult chirurgie plastică Control reumatologie intravenos CT regiune gât fără substanță de contrast
Consult dermatologie Control reumatologie pediatrică CT abdomen+pelvis nativ CT regiune gât nativ și cu substanță de contrast
Consult diabet Control urologie CT abdomen+pelvis nativ și cu substanță de contrast CT regiune toracică fără substanță de contrast
Consult endocrinologie Crioterapie cu azot lichid >10 leziuni CT articulatie (umăr, cot, genunchi,gleznă) cu CT regiune toracică nativ și cu substanță de contrast
substanță de contrast CT segment membru nativ (coapsă,șold, gambă,
Consult gastroenterologie Crioterapie cu azot lichid 2_5 leziuni
CT articulatie (umăr,cot,genunchi,gleznă) fără braț,antebraț,etc)
Consult gastroenterologie pediatrică Crioterapie cu azot lichid 5_10 leziuni substanță de contrast CT segment membru nativ și cu substanță de contrast
Consult hematologie Crioterapie cu azot lichid/leziune CT bazin nativ (coapsă,șold, gambă, braț,antebraț,etc)
Consult medicina generală Crioterapie histofreezer/leziune CT bazin nativ și cu substanță de contrast CT sinusuri
Consult medicina internă Dermatoscopie CT cerebral+torace nativ CT sinusuri nativ și cu substanță de contrast
Consult nefrologie EEG simplă CT cerebral+torace nativ și cu substanță de contrast CT torace nativ și cu substanță de contrast
Consult neurologie EKG repaus CT cerebral+torace+abdomen nativ CT torace+abdomen nativ
Consult obstetrica ginecologie Electrocauterizare condiloame acuminate _leziuni > 5 CT cerebral+torace+abdomen nativ și cu substanță de CT torace+abdomen nativ și cu substanță de contrast
Consult oftalmologie Electrocauterizare granulom piogenic/leziune contrast CT torace+abdomen+pelvis nativ
Consult oncologie Electrocauterizare molluscum contagiosum CT cerebral+torace+abdomen+pelvis nativ CT torace+abdomen+pelvis nativ și cu substanță de
Consult ORL Electrocauterizare molluscum pendulum/leziune CT cerebral+torace+abdomen+pelvis nativ și cu sub- contrast
Consult ORL pediatrie Electrocauterizare veruci plantare stanță de contrast CT ureche internă fără substanță de contrast
Consult ortopedie Electrocauterizare veruci plantare>5 CT coloană vertebrală fără substanță de contrast/seg- CT ureche internă nativ și cu substanță de contrast
Consult ortopedie pediatrică ment
Electrocauterizare veruci vulgare (fara plantare) Substanță de contrast CT (completare investigație)
Consult pediatrie CT coloană vertebrală nativ și cu substanță de contrast
Endoscopie digestivă superioara adm.intravenos/segment
Consult pneumoftiziologie Endoscopie ORL
Consult psihiatrie Excizie chirurgicală tumori cutanate mici
Consult reumatologie Excizie chist epidermoid/leziune
Consult reumatologie pediatrică Excizie corp străin și sutură direct (anestezie locală) ECOGRAFIE ECOGRAFIE
Consult urologie Excizie dermatofibrom
Ecografie abdominală Ecografie Doppler arterial
Control alergologie Excizie epiteliom bazo/spinocelular
Ecografie aparat urinar Ecografie Doppler venos
Control boli inffecțioase Excizie laser veruci plane/leziune
Ecografie bazin Ecografie părți moi
Control cardiologie Excizie leziune (fara examen histopatologic)
Ecografie cord Ecografie sân
Control chirurgie cardiovasculară Excizie nevi pigmentari cu indicație/leziune <0,5cm
Ecografie cord și doppler Ecografie tiroidă
Control chirurgie generală Excizie nevi pigmentari cu indicație/leziune>0,5cm
Ecografie transvaginală
Control chirurgie pediatrică
LABORATOR LABORATOR LABORATOR LABORATOR
1,25-(Oh)2-vitamina d3 Anticorpi anti-centromer Anticorpi anti-ribonucleoproteine - rnp/sm (rnp) Ca 19-9 (antigen carbohidrat)
17-Cetosteroizi Anticorpi anti-chlamydia pneumoniae igg,iga Anticorpi anti-rickettsia conorii igm, igg Ca 50
17-Oh progesteron Anticorpi anti-chlamydia psittaci iga, igg, igm Anticorpi anti-ro (ss-a) Ca 72-4 (antigen tumoral)
25-Oh-vitamina d Anticorpi anti-chlamydia trachomatis iga Anticorpi anti-rujeola igm Calcitonina
Acid 5-hidroxi-indolacetic Anticorpi anti-chlamydia trachomatis igg Anticorpi anti-saccharomyces cerevisiae iga Calciu ionic
Acid delta-aminolevulinic Anticorpi anti-citomegalovirus igg (cmv igg) Anticorpi anti-saccharomyces cerevisiae igg Calciu seric
Acid homovanilic Anticorpi anti-citomegalovirus igm (cmv igm) Anticorpi anti-saccharomyces cerevisiae igm Calciu urinar
Acid uric seric Anticorpi anti-citoplasma neutrofile (anca) Anticorpi anti-salmonela Calprotectin în materii fecale
Acid uric urinar Anticorpi anti-coxiella burneti faza 2 igg, igm Anticorpi anti-scl 70 Capacitate totală de legare a fe (ctlf)
Acid vanil mandelic Anticorpi anti-echinoccocus granulosus igg Anticorpi anti-sla/lp Catecolamine urinare
Acizi biliari în ser Anticorpi anti-endomisium iga Anticorpi anti-taenia solium igg Cea (antigen carcinoembrionic/carcinoembrionar)
Acizi grași omega 3 Anticorpi anti-endomisium igg Anticorpi anti-tiroglobulina Celule lupice
Acizi grași omega 6 Anticorpi anti-enterocitari Anticorpi anti-tirozinfosfataza ia2 Ceruloplasmina
Acizi organici în urină (orgsu) Anticorpi anti-epstein barr vca igg Anticorpi anti-toxocara canis igg Citomegalovirus adn în sânge
Acth Anticorpi anti-epstein barr vca igm Anticorpi anti-toxoplasma gondii igg (cantitativ) Citomegalovirus adn în urină
Activitate factor von willebrand Anticorpi anti-factor intrinsec (castle ) Anticorpi anti-toxoplasma gondii igm Citomegalovirus aviditate igg
Adh (vasopresina) Anticorpi anti-fibra musculara neteda (asma) Anticorpi anti-tpo ( atpo ) Ck-mb
Adn viral hepatita b (cantitativ) Anticorpi anti-fibra musculara striata (antistriationali) Anticorpi anti-treponema pallidum igm (imunoblot) Clearance creatinina
Afp (alfa fetoproteina) Anticorpi anti-fosfolipidici igg Anticorpi anti-trichinella spiralis igg Clor seric
Alaninaminotransferaza (alt/gpt/tgp) Anticorpi anti-fosfolipidici igm Anticorpi anti-varicelo zosterian virus igm, igg Clor urinar
Albumina serică Anticorpi anti-gliadina iga Anticorpi anti-virus herpetic 1 igg Clostridium difficilae toxina a/b în materii fecale
Albumina urinară Anticorpi anti-gliadina igg Anticorpi anti-virus herpetic 1 igm Coeficient de saturatie al transferinei
Alcoolemie Anticorpi anti-glicoproteina asociata mielinei (mag) Anticorpi anti-virus herpetic 1 și 2 igg Colesterol hdl
Aldolaza Anticorpi anti-glutamat decarboxiliaza (gad) Anticorpi anti-virus herpetic 1 și 2 igm Colesterol total
Aldosteron Anticorpi anti-grup sangvin a Anticorpi anti-virus herpetic 2 igg Colinesterază
Aldosteron urinar Anticorpi anti-grup sangvin b Anticorpi anti-virus herpetic 2 igm Complement c3
Alfa1 antitripsina- aat Anticorpi anti-hcv ( anti hvc screening ) Anticorpi anti-virus urlian igg, igm Complement c4
Alfa2 macroglobulina Anticorpi anti-hcv (confirmare western-blot) Anticorpi anti-virusul rubeolei igg Complexe imune circulante (cic)
Amilază serică Anticorpi anti-hdv ( anti hvd ) Anticorpi anti-virusul rubeolei igm Coprocitograma
Amilază urinară Anticorpi anti-helicobacter pylori igg Anticorpi anti-virusul rujeolei igg Coprocultura
Amoniac Anticorpi anti-heterofili(mononucleoza infectioasa) Anticorpi anti-yersinia igg, iga Cortizol
Amprentă anală Anticorpi anti-histone Antigen chlamydia Cortizol urinar
Analiză cromozomială în sânge (cariotip constitutional) Anticorpi anti-htlv i + ii Antigen factor von willebrand C-peptid
Androstendion Anticorpi anti-insulina Antigen giardia Creatinina serică
Angiotensin convertaza (ace) Anticorpi anti-jo-1 Antigen hbe ( ag hbe ) Creatinina urinară
Antibiograma streptococcus pneumoniae Anticorpi anti-la (ss-b) Antigen hbs ( ag hbs ) Creatinkinaza (ck)
Anticoagulant lupic Anticorpi anti-legionella pneumophila igg, igm Antigen hdv (ag hvd ) Crioglobuline
Anticorpi anti- hav igm ( anti- hva ig m ) Anticorpi anti-leptospira Antigen helicobacter pylori din materii fecale Cromogranina a
Anticorpi anti- hav total ( anti hva igg + igm ) Anticorpi anti-leptospira igg Antigen neisseria gonorrhoeae în secreții urogenitale Cultura secreție genitala pentru streptococ grup b
Anticorpi anti hbc (anti hbc ) Anticorpi anti-leptospira igm Antigen rotavirus/adenovirus din materii fecale Cultura și identificare fungi (antifungigrama la nevoie)
Anticorpi anti hbc igm ( anti hbc ig m ) Anticorpi anti-lkm1 Antigen streptococ betahemolitic grup a Cyfra 21-1
Anticorpi anti hbe ( anti hbe ) Anticorpi anti-membrană bazală glomerulară Antistreptolizina o aslo D dimeri
Anticorpi anti hbs cantitativ ( anti hbs -cantitativ) Anticorpi anti-membrană celulă hepatică Antitrombina Detecție hpv
Anticorpi anti-adn nativ dublu catenar ( anti -dsdna) Anticorpi anti-mieloperoxidaza (panca) Apolipoproteina a1 Determinare hgh seriata dupa insulina
Anticorpi anti-aquaporina 4 Anticorpi anti-mitocondriali (ama) Apolipoproteina b Dhea-s
Anticorpi anti-aspergillus fumigatus iga, igg, igm Anticorpi anti-mog (glicoproteina oligodendrocitara a Arn viral hepatita c (cantitativ) Dihidrotestosteron
mielinei) Aspartataminotransferaza (got/ast/tgo) Dublu test (screening prenatal trim i) prisca
Anticorpi anti-bartonella henselae igg, igm
Anticorpi anti-musk Benzi oligoclonale igg lcr / ser, imunofixare (oligo) Dublu test f.M.F.
Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina igg
Anticorpi anti-mycoplasma pneumoniae iga, igg, igm Beta 2 microglobulina în urină Dublu test/ calcul de risc pentru malformatii congenitale
Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina igg, igm
Anticorpi anti-mycoplasma/ureaplasma igg Beta 2 microglobulina serica Ecp (proteina cationica a eozinofilelor)
Anticorpi anti-beta 2 glicoproteina igm
Anticorpi anti-neisseria gonorrhoeae Beta crosslaps Elastaza pancreaticț în materii fecale
Anticorpi anti-borrelia burgdoferi igg
Anticorpi anti-neuronali Bilirubina directă Electroforeza hemoglobinei
Anticorpi anti-borrelia burgdoferi igm
Anticorpi anti-parvovirus b19 igg, igm Bilirubina indirectă Electroforeza lipoproteinelor
Anticorpi anti-campylobacter jejunii iga, igg
Anticorpi anti-proteina bazica a mielinei (mbp) în ser Bilirubina totală Electroforeza proteinelor serice
Anticorpi anti-cardiolipina igg
Anticorpi anti-proteinaza 3 (canca) Biotinidaza - activitate (din spot de sânge) Electroforeza proteinelor serice cu imunofixare/imuno-
Anticorpi anti-cardiolipina igm
Anticorpi anti-receptor acetilcolina Borrelia-rn-at -igm - imunoblot tipare
Anticorpi anti-ccp
Anticorpi anti-receptor tsh (t rab) Ca 125 (antigen tumoral) Electroforeza proteinelor urinare cu imunofixare
Anticorpi anti-celule insulare pancreatice
Anticorpi anti-rh Ca 15-3 (antigen carbohidrat) Eritropoietina
Anticorpi anti-celule parietale gastrice (paria)
LABORATOR LABORATOR LABORATOR LABORATOR
Estradiol Examen secreție otică (micologic, antifungigrama la Glucozo-6-fosfat-dehidrogenaza(g6-pdh) Lipide totale
Estriol neconjugat nevoie) Grup rh, grup 0ab, test coombs direct nn Listeria monocytogenes serologie
Examen spută (micologic, antifungigrama la nevoie) Examen secreție sant balanopreputial (bacteriologic, Grup sanguin oab Magneziu seric
antibiograma la nevoie)
Examen spută (microscopic, bacteriologic, anti- Haptoglobina Magneziu urinar
biograma la nevoie) Examen secreție sant balanopreputial (bacteriologic,
micologic, antibiograma, antifungigrama la nevoie) Hcg ( human chorionic gonadotropin ) Mannose- binding lectin (mbl) în ser
Examen spută (microscopic, bacteriologic, micologic, Hcv(hvc) arn pcr - genotipare Metanefrine libere plasmatice
antibiograma, antifungigrama la nevoie) Examen secreție sant balanopreputial (micologic, anti-
fungigrama la nevoie) He4 (proteina epididimala umana 4) Microalbuminurie
Examen alte produse biologice (micologic, antifungi-
grama la nevoie) Examen secreție uretrală ( micologic, antifungigrama la Hemoglobina glicozilata hb a1c Mycoplasma hominis + ureaplasma sp (cultura, identifi-
nevoie) Hemoleucograma cu formula leucocitara,hb,ht, indici care, antibiograma la nevoie)
Examen alte produse biologice (microscopic, bacterio-
logic, antibiograma la nevoie) Examen secreție uretrală (bacteriologic, antibiograma eritrocitari Nmp 22 test
la nevoie) Hemoleucograma completa cu formula leucocitara,h- Nse
Examen alte produse biologice (microscopic, bacte-
riologic, micologic, antibiograma, antifungigrama la Examen secreție uretrală (bacteriologic, micologic, b,ht și indici eritrocitari și reticulocite Nt-pro bnp (bnp - peptidul nautriuretic de tip b)
nevoie) antibiograma, antifungigrama la nevoie) Hemoragii oculte în fecale Numaratoare reticulocite
Examen citologic al frotiului sanguin Examen secreție vaginală (bacteriologic, antibiograma Heparinemie ( anti fx ) Osmolaritate serică
la nevoie) Her-2/neu (oncoproteina)
Examen complet de urină (sumar și sediment urinar) Osmolaritate urinară
Examen secreție vaginală (bacteriologic, micologic, Hgh(hormon uman de crestere)
Examen coproparazitologic ( proba i ) antibiograma, antifungigrama la nevoie) Osteocalcin
Examen coproparazitologic ( proba ii ) Hiv 1+2 - westernlbot Papp-a (proteină plasmatică asociată sarcinii)
Examen secreție vaginală (micologic, antifungigrama la
Examen coproparazitologic ( proba iii) nevoie) Homocisteina Piruvat-kinaza eritrocitara
Examen coproparazitologic (direct + examinare în strat Factor de necroza tumorală (tnf alfa) Hormon anti-mullerian (amh) Porfirine urinare
gros) Factor reumatoid Hpv e6/e7 arnm Porfobilinogen în urină
Examen exsudat faringian (bacteriologic, antibiograma Factor reumatoid iga, igm Iga (imunoglobulină a) Potasiu seric
la nevoie) Igd (imunoglobulină d)
Factor reumatoid waaler rose Potasiu urinar
Examen exsudat faringian (bacteriologic, micologic) Ige (imunoglobulină e)
Factor rh Proba de digestie
Examen exsudat faringian (micologic, antifungigrama Ige specific ascaris (p1)
la nevoie) Factor viii- inhibitori Procalcitonina
Factor von willebrand antigen+activitate Ige specific banane (f92) Profil lipidic (ldl colesterol, hdl colesterol, colesterol
Examen exsudat nazal (bacteriologic, antibiograma la
nevoie) Factorul ii ( protrombina) Ige specific caisă (prunus armeniaca) (cf237) total, trigliceride)
Examen lichid punctie (microscopic, bacteriologic, anti- Factorul ix al coagulării Ige specific ciuperci (cf212) Profil miozita
biograma la nevoie) Factorul v al coagulării Ige specific gălbenuș de ou (f75) Profil sindrom antifosfolipidic ( anticoagulant lupic, anti
Examen lichid punctie (microscopic, bacteriologic, mi- Ige specific ibuprofen cardiolipina igg și igm, anti beta 2 glicoproteina igg și
Factorul vii al coagulării igm)
cologic, antibiograma, antifungigrama la nevoie) Ige specific pară (cf94)
Factorul viii al coagulării Profil torch (anti toxoplasma gondii igg și igm, anti
Examen lichid punctie (microscopic, micologic, antifun- Ige specific piersică
gigrama la nevoie) Factorul x al coagulării rubeola igm și igg, anti citomegalovirus igm și igg, anti
Factorul xi al coagulării Igf- binding protein 3 virus herpetic 1 și 2 igg și igm)
Examen microscopic dermatofiti
Factorul xii al coagulării Igf-i (somatomedin c) Profil trombofilie ereditara i (antitrombina, protiena c,
Examen microscopic pe frotiu colorat proteina s libera, mutatia factorului v leiden, mutatie
Factorul xiii al coagulării Igg (imunoglobulina g)
Examen microscopic spută protrombinica factor ii)
Fenilalanina în ser Igm (imunoglobulina m)
Examen morfologic-frotiu sânge capilar Profil trombofilie ereditara ii (antitrombina proteina c,
Feritina Imunofenotipare limfocitara- imunitate antitumorală
Examen papanicolau conventional proteina s libera,mutatia factorului v leiden, factor ii,
Fibrinogen Imunofenotipare limfocitara- profil de baza mutatie gena mthfr, factor xiii, gena pai1)
Examen picatura groasa și frotiu de singe
Fibromax Imunofixare igd/ige în ser Profil trombofilie screening (anticoagulant lupic, anti-
Examen produs provenit din colecție purulentă (micro-
scopic, bacteriologic, antibiograma la nevoie) Fibrotest - actitest Imunoglobulina igg (subclase 1-4) trombina, proteina c, proteina s libera, homocisteina,
Inhibina b rezistenta la proteina c activata)
Examen produs provenit din colecție purulentă (micro- Fier seric (sideremie)
scopic, bacteriologic, micologic, antibiograma, antifun- Inhibitor c1 esteraza (activitate) Progesteron
Folati serici (acid folic)
gigrama la nevoie) Inhibitor c1 esteraza (dozare proteina) Prolactina
Fosfatază acidă de origine prostatica
Examen produs provenit din colecție purulentă (micro- Inhibitorul activatorului plasminogenului pai- antigen Proteină c
Fosfatază acidă totală
scopic, micologic, antifungigrama la nevoie) Proteină c reactivă (crp)
Fosfatază alcalina Insulina
Examen raclat lingual (micologic, antifungigrama la Proteină c reactivă înalt sensibilă (hscrp)
nevoie) Fosfor seric Interleukina 1- beta
Interleukina 10 Proteina s libera - antigen
Examen secreție col (bacteriologic, antibiograma la Fosfor urinar
Interleukina 6 Proteine alte lichide
nevoie) Free beta hcg
Interleukina 8 Proteine totale serice
Examen secreție conjunctivală / oculară (microscopic, Free psa
bacteriologic, antibiograma la nevoie) Ipth (parathormon intact) Proteine urinare
Fsh (hormon de stimulare foliculara)
Examen secreție conjunctivală / oculară (microscopic, Lactat dehidrogenaza (ldh) în lichidul cefalorahidian Psa (antigen specific prostatic)
Ft3 (triiodotironina libera)
bacteriologic, micologic, antibiograma, antifungigrama (lcr) Quantiferon tbc gold test
la nevoie) Ft4 (tiroxina libera)
Lactoferin în materii fecale Receptorul solubil pentru transferina
Examen secreție conjunctivală / oculară (microscopic, Gamaglutamiltranspeptidaza (ggt)
Ldh (lactat de hidrogenaza) Renina plasmatica directă
micologic, antifungigrama la nevoie) Gastrina
Ldh alte lichide Rezerva alcalina (eco2)
Examen secreție mamară (bacteriologic, micologic, Genotipare hpv-37 genotipuri (13 high risk și 24 low
antifungigrama, antibiograma la nevoie) risk) Ldl colesterol Rezistența la proteina c activată
Examen secreție otică (bacteriologic, antibiograma la Glucoză din lichid peritoneal Leptina Rpr
nevoie) Glucoză serica (glicemie) Lh (hormon luteinizant) Sangtec 100 (s100)
Examen secreție otică (bacteriologic, micologic, anti- Glucoză urinara Lipaza Scc (antigen tumoral)
biograma, antifungigrama la nevoie)
LABORATOR LABORATOR RADIOLOGIE RADIOLOGIE
Scor roma Tiroglobulina (tg) Radiografie retrogradă de uretră sau vezică urinară cu Radiografie tract digestiv superior (inclusiv unghiul
Screening diabet gestational 75g glucoză pulvis Toxoplasma gondii adn în sânge substanță de contrast duodenojejunal) cu substanță de contrast
Serologie sifilis calitativa (reagine + anticorpi specifici) Toxoplasma gondii aviditate igg Radiografie segment de membru (humerus,articulația Radiografie uretra, vezica urinara la copil cu substanță
cotului,antebraț,pumn,mână,articulație coxo- de contrast
Serotonina serica Tpa (antigen polipeptidic tisular) femurală,articulație sacro-iliacă,femur,genunchi,gambă, Radioscopie cardio_pulmonara
Serotonina urinara Tpha gleznă,picior,calcaneu)
Shbg(sex hormone binding globulin) Transferina Radiografie torace osos(sau parti)in mai multe planuri/
Shigella - serologie Transferina deficitara în carbohidrat (cdt ) Radiografie torace și organe toracice
Sodiu seric Trigliceride
Sodiu urinar Triplu test (screening prenatal trimestrul II) REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA (RMN) REZONANTA MAGNETICA NUCLEARA (RMN)
Spermocultură (bacteriologic, micologic, antibiograma, Tripsina imunoreactiva (trypn) Angio RMN/segment (cerebral, trunchiuri supra aortice, RMN extremități nativ/segment(cot,pumn,braț,ante-
antifungigrama la nevoie) Triptaza aorta toracică, aorta abdominala etc.) braț,coapsă,genunchi,gambă,gleznă,picior,bazin/sacro
Steatoscreen Troponina Colangio RMN fără substanță de contrast iliace,bazin/coxofemural,torace)
T3 (triiodotironina) Tsh (hormon de stimulare tiroidiana) RMN abdominal nativ RMN fetal
T4 (tiroxina totală) Uree serica RMN gât nativ
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast
Test celikey-screening boala celiaca (ig a și igg -ttg) Uree urinara RMN gât nativ și cu substanță de contrast
RMN abdominal nativ și cu substanță de contrast+Col-
Test coombs direct Urină - biochimie angiografie RM RMN hipofiză cu substanță de contrast
Test de toleranță la glucoză cu 2 glicemii 75g (ttgo ) Urină - proba stansfeld webb RMN abdomino_pelvin nativ RMN pelvin nativ
Test de toleranță la glucoză cu 4 glicemii 75g (ttgo ) Urină - sediment RMN abdomino_pelvin nativ și cu substanță de con- RMN pelvin nativ și cu substanță de contrast
Test de toleranță la glucoză cu 5 glicemii 75g (ttgo ) Urocultură trast RMN perete toracic nativ
Test de toleranță la glucoză dupa insulina Virursul rubeolei- aviditate igg RMN bazin nativ RMN plex brahial nativ și cu substanță de contrast
Test preeclampsie Vitamina a RMN bazin nativ și cu substanță de contrast RMN regiune cervicală nativ
Test rapid pentru identificare plasmodium falciparum ( Vitamina b1 RMN cap și coloană cervicală nativ RMN regiune cervicală nativ și cu substanță de con-
malarie ) RMN cap și coloană cervicală nativ și cu substanță de trast
Vitamina b12
Test rezistent la insulină (2 probe) contrast RMN regiuni coloană vertebrală(cervicală,toracală,lom-
Vitamina b2
Test rezistent la insulină (4 probe) RMN cerebral + coloană totală nativ bară)nativ
Vitamina b6
Testosteron RMN cerebral+ coloană totală nativ și cu substanță de RMN regiuni coloană vertebrală(cervicală,toracală,lom-
Vitamina e (tocoferol) contrast bară)nativ și cu substanță de contrast
Testosteron liber
Vitamina k RMN col lombară+articulații sacro_iliace nativ și cu RMN sani nativ
Timp de protrombina quick
Vldl colesterol substanță de contrast RMN sani nativ și cu substanță de contrast
Timp de singerare
Vsh (viteza de sedimentare a hematiilor) RMN coloană lombară nativ RMN Sinusuri completare investigâtie
Timp de trombina
RMN coloană lombară nativ și cu substanță de contrast RMN sinusuri nativ
Timp de tromboplastina partial activat - aptt
RMN coloană lombară+articulații sacro_iliace nativ RMN sinusuri nativ și cu substanță de contrast
RMN coloană toracală nativ RMN umăr nativ
MAMOGRAFIE PROTOCOL SARCINĂ RMN coloană toracală nativ și cu substanță de contrast RMN umăr nativ și cu subs.de contrast
RMN coloană vertebrală 2 segmente nativ RMN viscerocraniu cu substanță de contrast
Mamografie Ecografie confirmare sarcină
RMN coloană vertebrală 2 segmente nativ și cu RMN viscerocraniu fără substanță de contrast
Ecografie control sarcină substanță de contrast RMN whole body nativ
Ecografie morfologica de sarcină RMN coloană vertebrală totală nativ RMN whole body nativ și cu substanță de contrast
OSTEODENSITOMETRIE RMN coloană vertebrală totală nativ și cu substanță de Uro RMN cu substanță de contrast
Osteodensitometrie contrast
RMN cranio cerebral nativ
RMN cranio cerebral nativ și cu substanță de contrast
RADIOLOGIE RADIOLOGIE RMN extremități nativ/seg.(cot,pumn,braț,antebraț,-
coapsă,genunchi,gambă,gleznă,picior,bazin/sacro
Examen radiologic coloană vertebrală /segment Radiografie de membre_calcaneu iliace,bazin/coxofemural,torace)cu subst.de contrast
Examen radiologic torace ansamblu Radiografie de membre_coapse
Ortoleg (radiografie Radiografie de membre_cot
bazin+femur+genunchi+gamba+gleznă) Radiografie de membre_gambă UROGRAFIE
Ortospine 1 (radiografie cap+coloană Radiografie de membre_genunchi
cervicală+coloană toracală+coloană lombară+ bazin) Radiografie tract urinar( urografie minutata) cu
Radiografie de membre_gleznă substanta de contrast
Ortospine 2 (radiografie coloană cervicală+coloană
toracală+coloană lombară) Radiografie de membre_mână
Radiografie bazin Radiografie de membre_picior
Radiografie centură scapulară Radiografie de membre_pumn
Radiografie colon dublu contrast Radiografie de membre_sold
Radiografie craniană în proiecție sinusuri anterioare ale Radiografie de vizualizare generală a abdomenului
feței nativ
Radiografie craniană standard Radiografie examen Pansdorf (tract digestiv pana la
regiunea ileo_cecala cu substanță de contrast)
Radiografie de membre_antebraț
Radiografie părți schelet in 2 planuri
Radiografie de membre_Braț
CALL CENTER Pentru informații sau programari sună la Call Center, serviciul este disponibil de
021 9767 luni până vineri, între orele 8:00 - 20:00.

Hot Line Medical


0722.456.711 (București) Pentru situații de urgență sună la Hot Line-ul Medical, serviciu disponibil 24/7.
0724.239.337 (Restul țării)

www.groupama.ro www.reginamaria.ro