Sunteți pe pagina 1din 28

MANAGEMENTUL SECȚIEI

ORTOPEDIE-TRAUMATOLOGIE
DIN CADRUL UNUI SPITAL JUDEȚEAN

Coordonator științific:
Conf. Univ. Dr. Cojan Adela

Masterand:
Sacarelis Alexis Vasilis
2019
Structura lucrării
PARTEA GENERALĂ:
 Managementul organizațiilor.
 Managementul calității serviciilor de sănătate.
PARTEA SPECIALĂ:
 Scopul lucrării.
 Prezentarea Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu.
 Descrierea Secției Ortopedie-Traumatologie.
 Activitatea medicală a secției.
 Analiza SWOT.
 Studiu de cercetare.
 Plan de îmbunătățire a managementului la nivelul secţiei .
Scopul lucrării
 Scopul acestei lucrări de management este de a analiza
activitatea indicatorilor de management ai secției și de
a găsi soluții care să sporească eficacitatea, eficienţa şi
calitatea actului medical și administrativ, să
îmbunataţească situaţia existentă şi rezultatele secției
prin creşterea calităţii actului medical și
îmbunătăţirea serviciilor medicale oferite
pacienţilor.
Prezentarea Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sibiu

 Structura spitalului în funcție de numărul de paturi pe


secții, este de 1054 de paturi total spitalizare continuă acuți
şi cronici şi 50 de paturi spitalizare de zi.
 Spitalul este organizat în sistem multipavilionar, format din
20 de pavilioane dispersate în trei locaţii diferite.
 În cadrul unităţii se asigură asistentă medicală de urgență de
specialitate, acoperind o plajă foarte largă de specialităţi,
acoperind aproape toate domeniile.
Activitatea spitalului
 Spitalul judeţean Sibiu deserveşte populaţia din
municipiul Sibiu, din judeţul Sibiu şi din zonele
limitrofe alături de celelalte spitale publice şi
private din judeţ, fiind în competiţie cu acestea.
Ponderea numărului de paturi aferente spitalizării continuă a
pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute sau cronice este de 45%
pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sibiu şi 55%, pentru alte
unităţi spitaliceşti din Judeţul Sibiu.

Total paturi, Pondere (%),


100%
Alte unităţi spitaliceşti din
judeţul Sibiu, Pondere (%),
55%
Spitalul Clinic Judeţean Sibiu,
Pondere (%), 45%

Total paturi, Cronici (%), 17%


Alte unităţi spitaliceşti din
judeţul Sibiu, Cronici (%),
13%
Spitalul Clinic Judeţean Sibiu,
Cronici (%), 4%

Total paturi, Acuţi (%), 83%

Alte unităţi spitaliceşti din


judeţul Sibiu, Acuţi (%), 42%
Spitalul Clinic Judeţean Sibiu,
Acuţi (%), 41%
Alte unităţi spitaliceşti din judeţul Sibiu Spitalul Clinic Judeţean Sibiu
Ponderea numărului de paturi aferente spitalizării continuă a
pacienţilor internaţi cu afecţiuni acute sau cronice este de 45%
pentru Spitalul Clinic Judeţean de Urgență Sibiu şi 55%, pentru alte
unităţi spitaliceşti din Judeţul Sibiu.

Series1, Alte unităţi


spitaliceşti din judeţul Sibiu,
55%

Series1, Spitalul Clinic


Judeţean Sibiu, 45%
 Adresabilitatea pacienţilor la nivel de judeţ, 90% din
pacienţii care s-au adresat spitalului au domiciliul în
judeţul Sibiu, iar 10% dintre pacienţi care s-au
adresat spitalului au domiciliul în alte judeţe
limitrofe.

Series1, Judeţe limitrofe ,


10%

Series1, JUDEŢUL Sibiu ,


90%
Resursele financiare ale spitalului
 Situaţia financiară a spitalului Spitalul la începutul anului 2018 este de
239.943.00 lei. Cele mai mari venituri s-au realizat veniturile din prestări
servicii, iar cele mai mici din donații și sponsorizări.
 Din totalul cheltuielilor aferente activității spitalicești realizate în anul
2018, cheltuiala de personal reprezintă 66,10%, urmată de consumul de
medicamente cu 18.92% și alte cheltuieli 6.15%, iar la limita inferioară se
află la cheltuieli consumul de materiale sanitare cu 0.48%, din totalul
cheltuielilor.
Series1,
Series1, Cheltuieli Series1,
Cheltuieli
materiale Cheltuieli Cheltuieli cu personalul 143.391.00
reactivi
consumabile hrană 2.600.00,
Cheltuieli cu medicamente 41.049.00
2.991.00,
4.396.00, 2.03%, 2% 1.20%, 1%
1.38%, 1%
Cheltuieli materiale sanitare 1.044.00
Series1, Cheltuieli
Series1, Cheltuieli
cu cu
utilitățile
terții 2.794.00,
Cheltuieli reactivi 2.991.00
5.317.00, 2.45%, 3%Series1, Alte Series1, Cheltuieli
1.29%, 1%
cheltuieli 13.340.00, Cheltuieli materiale consumabile 4.396.00
cu personalul
6.15%, 6% 143.391.00, 66.10%, Cheltuieli hrană 2.600.00
Series1, Cheltuieli 66%
materiale
Series1, sanitare
Cheltuieli Cheltuieli cu utilitățile 5.317.00
1.044.00, 0.48%, 1%
cu medicamente
Cheltuieli cu terții 2.794.00
41.049.00, 18.92%,
19% Alte cheltuieli 13.340.00
Descrierea Secției Ortopedie-
Traumatologie
 Secţia Clinică de Ortopedie-Traumatologie face parte din
cadru Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu. Secţia de
Ortopedie-Traumatologie a luat fiinţă în anul 1983, iar din
anul 1993 este clinică universitară.
 Secţia dispune de un număr de 66 paturi, repartizate sub
forma de rezerve, saloane cu 3, 4 şi 5 paturi (unele dintre
saloane fiind dotate cu grup sanitar propriu) şi un salon de
urmărire postoperatorie a pacienţilor.
 Blocul operator este dotat cu 4 săli de operaţie, din care o
sală de operaţie este numai pentru intervenţiile
chirurgicale septice având un circuit separat faţă de
celelalte săli de operaţie. Două din sălile de operaţie dispun
de câte un amplificator de imagine radiologic, necesar în
multiple intervenţii chirurgicale.
Resursele umane Secția Ortopedie-traumatologie

Series1, , 0

Series1, , 0

Series1,
Brancardieri, 3
Series1,
Infirmieri, 4
Series1, Asistenți
medicali bloc
operator, 20
Series1, Asistenți
medicali secție, 12
Series1, Medici
rezidenți, 18
Series1, Medici
specialiști , 2
Series1, Medici
primari , 10
Dotarea secției Ortopedie – Traumatologie
 Dotarea blocului operator al
Secţiei Clinice Ortopedie-
Traumatologie cu aparatură
medicală performantă în valoare
de circa 80.000 de dolari.
 Aparatura care deservește sălile
de operaţie: aspirator
chirurgical, tourniquet
automatizat, EKG portabil,
electrocauter, drill şi oscilant
ortopedic, masă de operaţii
chirurgicală, masa de operaţii
ortopedică, monitor de
supraveghere cardiacă şi
respiratorie, sterilizator.
Activitatea medicală a secției

 Tratament prin endoprotezare.


 Tratamentul bolnavilor cu pierderi osoase importante
epifizo-metafizare de cauză tumorală sau netumorală.
 Tratamentul instabilităţilor articulare cronice pentru
prevenirea degenerării articulare.
Evaluare Indicatori de Performanță ai Managementului
Indicatori de Performanță ai Managementului Spital și Secție

Tip Procent pacienți cu Indice de concordanță ICM


intervenții diagnostic Internare -
chirurgicale diagnostic Externare HCF

003187 Spitalul Clinic Județean Sibiu

Spital 66.10 69.73 0.8546

Ortopedie și 63.58 93.97 1.0598


Traumatologie (2211)
-1
Analiza SWOT
Puncte tari:
 Personal medical calificat;
 Existenţa unor secţii cu adresabilitate ridicată;
 Reabilitarea şi modernizarea unor clădiri/secţii la standardele actuale;
 Sistem informatic integrat;
 Aparatură medicală performantă în unele secţii;
Puncte slabe:
 Infrastructura, sistemul pavilionar, cheltuieli mari de logistică şi
întreţinere (utilităţi);
 Circuite funcţionale necorespunzătoare;
 Aparatura medicală din unele secţii uzată fizic şi mai ales moral;
 Unele servicii paraclinice neintegrate în programul informatic;
 Spaţii insuficiente pentru anumite secţii/compartimente;
 Finanţarea redusă de la CJAS comparativ cu nevoia reală de finanţare;
Identificarea problemelor critice
 Funcţionarea spitalului în sistem pavilionar, în clădiri vechi, cu
costuri mari de întreţinere şi care determină circuite
nefuncţionale, de multe ori la limita autorizării de funcţionare.
 Scăderea competitivităţii şi atractivităţii spitalului datorită
investiţiilor reduse din perioadele anterioare.
 Concurenţa puternică a spitalelor private atât din punct de
vedere al serviciilor cât şi a personalului, mai atractive datorită
operativităţii, a dotării, a condiţiilor hoteliere superioare şi a
posibilităţii motivării personalului.
 Deficit de personal în unele sectoare, greutăţi deosebite în
recrutarea acestuia datorită condiţiilor din spital, a sistemului de
salarizare, motivare.
 Discrepanţe mari între secţii, existând şi secţii modernizate şi
dotate cu aparatură şi personal, dar şi secţii care funcţionează în
clădiri nemodernizate şi cu dotare precară;
Plan de îmbunătăţire a
managementului la nivelul secţiei
Scop:
 Aducerea sectiei la standarde moderne, cu servicii de calitate in
conformitate cu normele europene precum si eficentizarea
folosirii resurselor umane si materiale.

Proiectul de îmbunătăţire:
 Problematica prioritară abordată pentru a fi rezolvată:
 Identificarea şi angajarea de personal medical specializat şi/sau
calificarea personalului existent.

Obiective:
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate furnizate în secţia
de chirurgie;
 Creşterea gradului de satisfacţie a pacienţilor;
 Creşterea eficienţei secţie;
 Îmbunătăţirea gestionării resurselor sau utilizării unor servicii.
Rezultate aşteptate
 Creşterea veniturilor spitalului
 Raport de evaluare a nevoilor de perfecţionare
profesională, elaborate şi discutat;
 Îmbunătăţirea gradului de satisfacţie a pacienţilor şi
creşterea adresabilităţii;
 Corectarea deficienţelor şi eradicarea practicilor incorecte;
 Scăderea riscului de antibiorezistenta şi reducerea
riscurilor infecţioase;
 Îmbunătăţirea calităţii serviciilor medicale prin scurtarea
perioadei de tratament şi a îngrijirilor acordate
pacienţilor;
 Creşterea eficacităţii şi eficienţei tratamentelor prin
introducerea protocoalelor de practică medicală.
Măsuri propuse pentru implementarea
proiectului de management
 Îmbunătăţirea managementului resurselor umane care
ca rezultat creşterea calităţii serviciilor medicale către
beneficiari;
 Eficientizarea managementului resurselor umane şi a
managementului general privind aprobarea
normativelor de personal, în care este menționat
numărul de paturi raportat la numărul de personal
(pentru secție);
 Asigurarea stabilităţii personalului care dă dovadă de
pregătire profesională deosebită, prin acordarea de
stimulente, în conformitate cu cadrul legislativ;
 Identificarea gradului în care obiectivele
organizaţionale sunt atinse de fiecare angajat în parte;
 Pentru urmărirea obiectivelor am ales utilizarea
următorilor indicatori:
 - Numărul de cazuri externate;
 - Gradul de ocupare al paturilor (exprimat în % sau
zile/an);
 - Evoluţia cazurilor externate pe categorii;
 - Durata medie de spitalizare (DMS);
 - Indicele de operabilitate (% DRG chirurgical);
 - Gradul de satisfacţie al pacienţilor.
 Pentru atingerea obiectivelor se au în vedere
orientarea către pacient realizată prin:
 identificarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului;
 documentarea necesităţilor şi aşteptărilor pacientului în
vederea stabilirii cerinţelor acestuia;
 clarificarea cerinţelor comunicate de pacient;
 analiza şi implementarea cerinţelor;
 măsurarea satisfacţiei pacientului;
 implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea
continuă a satisfacerii necesităţilor şi aşteptărilor
pacientului;
 implementarea acţiunilor ce vizează îmbunătăţirea
continuă a performanţelor serviciului în raport cu
necesităţile/aşteptările pacientului şi a obiectivului
organizaţiei.
Cercetare evaluativă şi descriptivă a
serviciilor de îngrijiri medicale

 Tipul studiului: studiu de opinie, calitativ


(chestionar).
 Lotul de studiu: 40 de pacienţi, care au primit
îngrijiri medicale, pe Secţia Ortopedie-Traumatologie
al Spitalului Clinic Județean de Urgență Sibiu,
perioada 01.06. 2019 – 30.06.2019.
 Instrumentul de cercetare: Chestionar anonim
conţinând 10 întrebări preformulate.
Rezultate şi discuţii
 Se observă din analiza lotului studiat în funcţie de grupa de
vârstă că cel mai mare procent de pacienţi internaţi în Secţia
Ortopedie-Traumatologie, sunt pacienţii din grupa de vârstă
50-59 de ani (28%), iar cel mai mic procent (8%) sunt
pacienţii din grupa de vârstă 20-29 de ani.
Series1, 70-79 ani, 8%
4, 10% 13%
Series1, 60-69 ani,
9, 23%

20-29 ani
30-39 ani
40-49 ani
50-59 ani
60-69 ani
70-79 ani
Series1, 40-49 ani,
8, 20%
Series1, 50-59 ani,
11, 28%
 Din punct de vedere a
variabilei sex din lotul de  În funcție de mediul de
studiu analizat (70%) rezidență 26 de pacienți
dintre pacienți sunt de sex (65%) sunt din mediul
feminin, iar (30%) de sex urban și 14 pacienți (35%)
masculin. sunt din mediul rural.

Series1, Series1,
Masculi Rural,
n, 30%, 35%,
30% 35%

Series1,
Urban,
Series1, 65%,
Feminin, 65%
70%,
70%
 În urma analizei chestionarului aplicat se constată că
majoritatea pacienţilor (90%) au răspuns pozitiv, că li s-
au explicat riscurile medicației administrate şi riscurile
asocierii medicamentelor, iar (10%) au afirmat că doar
câteodată au primit explicaţii privind riscurile
medicamentelor.

Series1, Da, 90%

Series1, Câteodată,
10%
Series1, Nu, 0%
 Repartiția lotului în funcție de aprecierea generală a
serviciilor medicale, la externare, este următoarea: un
procent de (65%) dintre pacienţi se declară foarte mulţumiţi
de calitatea îngrijirilor medicale, (30%) dintre pacienţi sunt
mulţumiţi de serviciile medicale acordate, iar (5%) dintre
pacienţii din lotul de studiu sunt nemulţumiţi de anumiţi
indicatori ai îngrijirilor medicale.
Series1,
Nemulțumit, 5%,
5%
Series1, Mulțumit,
30%, 30%

Nemulțumit
Mulțumit
Foarte mulțumit

Series1, Foarte
mulțumit, 65%,
65%
Concluzii
 Pentru analiza indicatorilor de sănătate, s-au folosit o
serie de date referitoare la calitatea serviciilor medicale
acordate pacienților în secția Ortopedie-
Traumatologie, al Spitalului Clinic Județean de
Urgență Sibiu, rezultate din răspunsurile la
chestionarul (anonim).
 Opinia pacienţilor referitor la calitatea serviciilor
acordate în Secția Ortopedie-Traumatologie a fost una
foarte bună; marea majoritate a pacienților din lotul de
studiu au fost foarte mulțumiți pentru serviciile
medicale acordate.
VĂ MULȚUMESC !