Sunteți pe pagina 1din 1

„Poporul român nu e cu nimic inferior poporului german sau francez.

Că n-avem un
Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de vedere politic, vifornița din spațiul în care s-a
desfășurat istoric poporul român ne arată că sîntem unul dintre marile popoare ale
Europei. Care cronicar spune - Costin parcă – n-am fost noi «în calea răutăților»? A reușit
vreo invazie să-și impună stilul și credințele aici?” (Petre Ţutea, 322 de vorbe
memorabile)