Sunteți pe pagina 1din 2

Scrierea corectă a cuvintelor care conţin

consoana m înainte de b şi p

1. DESCRIE
Citește cu atenție propozițiile de mai jos și transcrie cuvintele subliniate. Ce literă este
scrisă înaintea consoanelor p sau b?
Apolodor era un pinguin simpatic şi zâmbitor. La spectacol se îmbrăca în frac.Cânta la
cor împreună cu prietenii săi. Când era trist, aceştia încercau să îl împace. Îl implorau să nu
mai plângă.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Completează:
Înaintea lui ....... și ...........se scrie ÎNTOTDEAUNA ..........
2. COMPARĂ
Citește cuvintele de mai jos. Ce literă este scrisă înaintea consoanei subliniate?
umbrelă, încurcat, îndrăzneţ, înflorit, angajat, inhalat, injecţie, înlăcrimat, înmânează,
înnorat, cumpărături, înroşit, însetat, înşelat, antenă, înţelept, învăţat, înzecit.
Ce ai observat?
3. ANALIZEAZĂ
a) ”m” sau ”n”?
î__părat, sâ___bătă, pa__sament, u__bră, co__tur, ate__t, tâ__plar, octo__brie,
mi__ge, anoti__p, co__pot, răspu__s, tro__pă, u__blă, po__pă, dece__brie, ro__b.
b). Dictare selectivă:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
4. ASOCIAZĂ:
Unește imaginea cu cuvântul corespunzător:

trompetă lampă zambilă bomboană umbrelă

5. APLICĂ:
a). Obține cuvinte noi adăugând în fața lor silaba ”îm”:

bujor - _______________________ bătrân -__________________________


podoabă - ____________________ pachet - _________________________

b). Găsește cuvinte cu sens asemănător pentru cuvintele date:


decorat - __________________ învingător - ____________________
împachetat - _______________ merge - _______________________

c).Alcătuiește un scurt text în care să folosești următoarele cuvinte: împreună,


îmbujorați, tumbe, plimbare, umbră, sâmbătă. Dă un titlu potrivit textului.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

6. ARGUMENTEAZĂ:
Subliniază varianta corectă! Argumentează oral alegerile făcute.
timbru – tinbru noienbrie – noiembrie împărat – înpărat
înparte – împarte compunere – conpunere înbracă - îmbracă