Sunteți pe pagina 1din 4

PROIECT DIDACTIC

Data: 10.10.2019
Unitatea de învăţământ: Școala Gimnazială Potlogi
Profesor:Catinca Oana Livia
Obiectul: Limba şi literatura română
Clasa: a V –a
Unitatea de învăţare: ALBUM DE FAMILIE
Subiectul: Evaluare – Narativul literar
Tipul lecţiei: probă scrisă
Timp alocat: 50':
Scopul testului este de a verifica în ce măsură au fost achiziţionate cunoştinţele despre narativul literar.
DURATA: 50 minute
COMPETENŢE GENERALE:
2. Receptarea textului scris de diverse tipuri
3. Redactarea textului scris de diverse tipuri
COMPETENŢE SPECIFICE:
2.1. Identificarea informaţiilor importante din texte literare și nonliterare, continue, discontinue şi
multimodale
2.2. Identificarea temei și a ideilor principale și secundare din texte diverse
2.3. Formularea unui răspuns personal şi/sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite
tipuri, pe teme familiare
2.4. Manifestarea interesului și focalizarea atenţiei în timpul lecturii unor texte pe teme familiare
3.1. Redactarea unui text scurt pe teme familiare, având în vedere etapele procesului de scriere și
structurile specifice, pentru a comunica idei și informaţii sau pentru a relata experiențe trăite sau
imaginate
3.2. Redactarea, individual şi/sau în echipă, a unui text simplu, pe o temă familiară, cu integrarea unor
imagini, desene, scheme

COMPETENȚE DERIVATE: La sfârşitul activităţii, elevii vor fi capabili de:


C1 - recunoașterea verbelor;
C2 - folosirea verbelor în diferite enunţuri;
C3 - identificarea corectӑ a verbelor dintr-un text;
C4 - precizarea funcțiilor sintactice ale verbului în enunţurile date.

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT: testul scris

1
MATRICE DE SPECIFICAŢII

Nivel de Achiziţie Înţelegere Aplicare Analiză Sinteză Evaluare Total


cunoştinţe/
Conţinuturi
evaluate
Identificarea …… 1 - 1 - - - 2 itemi
Analizarea …….. - - - - - -
Formarea ……… - 1 - - - - 1 itemi
Utilizarea ……….. 1 - 1 - - - 2 itemi
Total 2 itemi 1 item 2 itemi - - - 5 itemi

Structura testului: testul este alcătuit din itemi obiectivi şi subiectivi, fiind aplicat la clasa a V-a cu un număr
efectiv de 18 elevi, nivel mediu.

2
Numele elevului : Data :
Evaluare clasa a V-a

 Timp efectiv de lucru : 50 minute


 Se acordă din oficiu :10 puncte
Citeşte cu atenţie textul următor
A fost odată o nucă , o nucă … ei , ca toate nucile ! Şi nuca asta creştea într-un nuc . Dar nucul nu mai era ca toţi
nucii … Şi ştiţi de ce ? Pentru că nucul ăsta se pomenise crescând în pădure . Nu ştiu cum ajunsese acolo , printre
stejari şi fagi , dar ce ştiu e că acolo trăia de ani şi ani de zile . Şi uite că printre nucile pe care le făcuse era şi nuca
noastră . Ei , şi într-o bună zi vine un urs mare , mai mare chiar decât nenea Niţă , şi se întinde sub nuc să tragă un pui
de somn .
-Ah , ce bine o să dorm ! spuse ursul şi se puse cu burta în sus , cu labele pe după ceafă şi începu să sforăie :
Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-mârrr !
Tocmai atunci , creanga pe care tocmai stătea spânzurată nuca noastră strigă veselă :
-Ei , nucă-nucuşoară ! Gata , poţi să-ţi dai drumul , că eşti coaptă bine …
Fireşte , nuca nu aşteptă să i se spună de două ori . Se aruncă de pe creanga ei , fără umbrelă sau paraşută , se
aruncă vitejeşte , aşa cum se aruncă nucile şi … drept pe nasul ursului se opri .
-Văleu ! răcni ursul , deşteptat fără veste , dar nepricepând ce-l izbise tocmai de nas ( care e partea lui cea mai
simţitoare ), se ridică degrabă şi-o luă la sănătoasa .
-Ehei , aţi văzut cine sunt eu ? strigă atunci nuca . Sunt pesemne nespus de puternică dacă până şi ursul se teme
de mine !
Iepurele , care văzuse tot ce se petrecuse , se apropie tremurând de nucă şi o rugă cu glas stins :
- Puternică nucă , milostiveşte-te de un biet iepure ! … Să nu mă mănânci !
-Bine , îi răspunse nuca . De astă dată te iert , dar vezi să nu mă superi prea tare şi să nu-mi mai ieşi înainte că
de ! nu ştiu , zău …(...)
Toate sălbăticiunile se zăvorâră în vizuinile lor , aşteptând cu inima strânsă ca dihania cea cumplită să li se ivească
înaintea porţilor . În pădure se lăsase o tăcere grea şi nici măcar păsările nu se mai încumetau să cânte . Iar în tăcerea
aceea se auzeau când şi când nişte ţipete grozave :
-Unde-s lupii , urşii şi mistreţii ? Unde-s leii , zmeii şi balaurii ? … Vreau să le trag o mamă de bătaie şi să-i
înghit pe nemestecate ! Aşa striga nuca de răsuna pădurea şi nici lupii , nici urşii , nici mistreţii , ba nici chiar leii ,
zmeii şi balaurii nu cutezau să crâcnească .
Dar într-o zi veni un băieţel , se plimbă prin pădure , găsi nuca şi , după ce-i sparse coaja, o mâncă .
(Vladimir Colin, Povestea nucii lăudăroase)
DICTIONAR pesemne-probabil nu se incumetau- nu indrazneau
I. Lectura
1. Selectează din text cinci cuvinte cheie. 5x2p

2. Menționează tema textului. 5p


_________________________________________________________________________

3. Formulează răspunsuri la următoarele întrebări 4x5p


a) Care este cel mai important moment care declanșează acțiunea textului?
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
3
b) Unde se petrece actiunea?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
c) Care sunt personajele prezente in text?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________
d) Cum se sfârșesc cele întâmplate?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________

4. Notează cinci idei principale ale textului, alcătuind planul simplu de idei.2x5p
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

II Redactare

5. Transformă planul simplu alcătuit la exercițiul 4 într-un plan dezvoltat, formulând cinci idei
secundare.4x5p
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

III. Elemente de construcția comunicării


6. Precizează câte propoziții se află în fragmentul : Vreau să le trag o mamă de bătaie şi să-i înghit pe
nemestecate !5p
7. Încercuiți răspunsul corect 2x5 p
1.Sunt propoziții simple ambele din seria
a) Am un câine. El latră.
b) Câinele latră. Eu nu dorm.
c) Aud bine. Câinele doarme.

2. Sunt propoziții afirmative ambele din seria


a) Nu știu poezia. O învăț azi
b) Am mâncat prea puțin. O să mă odihnesc
c) A învățat prea puțin. Nu o sa ia nota 10.

8. Notează cu A (adevărat) și F (fals) 2x5 p


a) După alcătuire propoziția Citesc cu plăcere este dezvoltată.
b) În exemplu Cireșele cad din pom enunțul este asertiv.