Sunteți pe pagina 1din 19

ANEXA nr.

DESCRIEREA PROCESULUI TEHNOLOGIC AL LUCRĂRILOR


PENTRU STABILIREA PREŢULUI UNITAR

Introducere

Descrierea proceselor tehnologice din prezenta anexă se referă la lucrările ce fac obiectul
prezentei achiziţii, lucrări prezentate în Lista cantităţilor de lucrări pentru Lot 1.
Ofertantul va întocmi pentru fiecare lucrare Deviz pentru determinarea preţului unitar
întocmit pentru cantităţile totale cumulate pe trei ani, pentru fiecare lucrare prezentată în Lista
cantităţilor de lucrări pentru Lot 1, pe baza Indicatoarelor de norme de deviz Ediţia 1981
(republicată) şi respectand procesul tehnologic prevăzut în aceasta descriere.
Indiferent dacă sunt menţionate sau nu în descrierea articolelor din prezenta anexă,
ofertantul va cuprinde în devize toate cheltuielile necesare determinării unor preţuri unitare reale şi
vor putea cuprinde următoarele: asigurarea tuturor bazelor de producţie, a utilajelor, mijloacelor
de transport, materialelor şi manoperei pentru execuţia tuturor operaţiunilor în legătură cu
cumpărarea materialelor, transportul şi manopera pentru realizarea tuturor operaţiilor în legătură cu
cumpărarea;transportul, manipularea, depozitarea , prepararea, trasarea, ridicările topografice,
demolarea, ndepărtarea, aşezarea, împrăştierea, turnarea, aplicarea, montarea, cofrarea,
remediere, compactarea,finisarea, corectarea, tratarea,protecţia, dirijarea circulaţiei, semnalizarea
lucrărilor,reciclarea şi încercarea probelor etc., lucrările, serviciile şi drumurile de acces necesare,
îndepărtatre lor şi readucerea la condiţiile iniţiale după perioada de lucrări, obţinerea tuturor avizelor
şi acordurilor de construcţie, dreptul de utilizare a drumului şi chiria pentru lucrări provizorii.
Orice operaţiune nespecificată în articolele ce vor urma, dar specificate în această
introducere sunt luate în consideraţie, în scopul licitaţiei, ca fiind inclus în acel articol individual.
Toate devizele vor prezenta recapitulaţia de deviz detaliată (viramentele CAS, CASS, etc).
Devizele pentru determinarea tarifului orei de funcţionare va avea anexat calculul detaliat al orei de
funcţionare .

1- La întocmirea devizelor pentru stabilirea preţului unitar toţi ofertanţii vor utiliza:
- Distanţe medii de transport:
- Distanţa de transport materiale cu roaba ……………………………..………...20m;
- Distanţa de transport între punte de lucru ………………………..….…….……1 km;
- Distanţa de transport pământ şi materiale de la lucrările executate în zona drumului la
rampa de gunoi sau la locul de depozitare …………………………………….…5 km;
- Distanţa de transport a materialelor la punctul de lucru ………………………20 km.
- Distanta de transport pentru lucrari drumuri in Delta Dunarii, ..........................40 km
2 - Totalul maselor materialelor prevăzut în extrasul de materiale ale fiecărui deviz se va regăsi
detaliat în transporturile prinse la fiecare deviz.
La cantităţi mari se va utiliza tariful per tonă –kilometru şi în acest sens ofertanţii vor prezenta
detalierea calcului de determinare a acestui tarif.
3- Pentru lucrările de reparaţii izolate, decaparea se va efectua 90% mecanic şi 10 % manual.
4- Ofertanţii care au în dotare staţii de preparare mixturi asfaltice vor prezenta ANALIZĂ DE PREŢ
PENTRU TONA DE MIXTURĂ ASFALTICĂ .
5-Pentru ofertanţii care vor achiziţiona mixtura, la prezentarea ofertelor vor prezenta şi ofertele de
preţ pentru tona de mixtură de la furnizorul cu care colaborează .

1
I.ACTIVITATE DE VARA

1.a.Intretinere îmbrăcăminţi asfaltice


1.1 Înlăturarea denivelărilor şi făgaşelor- Preţul se va prezenta în lei/mp
Cuprinde:
-frezarea sau decaparea suprafeţelor
-încarcarea şi transportul materialelor decapate la groapa de gunoi ecologica
- curătarea ,uscarea şi amorsarea suprafeţelor
-aşternerea mixturii asfaltice BA16,compactarea ,verificarea grosimii
-transportul mixturii si a altor materiale
- semnalizarea necesara pe timpul executiei
1.2 Plombări grosime medie 4cm- Preţul se va prezenta în lei/mp
Cuprinde:
- delimitarea si marcarea zonelor degradate in forme geometrice regulate
-frezarea sau decaparea suprafeţelor
-încarcarea şi transportul materialelor decapate la groapa de gunoi ecologica
- curătarea, uscarea şi amorsarea suprafeţelor
-prepararea sau achiziţionarea mixturii
-aşternerea mixturii asfaltice BA16,compactarea ,verificarea grosimii
-transportul mixturii si a altor materiale in timpul de plasarii de la o dreagradare la alta
- transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o dreagradare la
alta
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

1.3 Colmatarea crapaturilor si a fisurilor- Preţul se va prezenta în lei/m


Cuprinde:
-decaparea in lungul crapaturilor si fisurilor a stratului de uzura pe o latime de 2cm
-evacuarea materialului rezultat prin tranasportul cu roaba pe zona
-curatarea portiunilor decapate
- amorsarea cu bitum taiat sau emulsie
-prepararea masticului butuminos si turnarea lui in crapaturi si fisuri
- transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

1.4 Badijonarea suprafetelor poroase- Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
- curatirea suprafetelor
- intinderea bitumului taiat sau a emulsiei cationice diluate
-raspandirea de nisip de concasaj sau nisip natural pe suprafata poroasa
- transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o degradare la alta
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

1.5 Asternerea nisipului pe suprafete cu bitum in exces- Preţul se va prezenta în lei/to


Cuprinde:
-aprovizionarea , incarcarea in auto si raspandirea manuala din auto a nisipului

1.6 Inlaturarea pietrisului sau a criblurii alergatoare- Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-strangerea cu grebla a pietrei alergatoare
-asternerea si amplasarea materialului adunat in gropile sau portiunile degradate a partii
carosabile.

1.7. Frezarea imbracamintilor asfaltice degradate. Preţul se va prezenta în lei/mp

- Frezarea imbracamintilor asfaltice degradate;


- Curatirea mecanica a suprafetelor;
- Incarcarea in mijloc de transport a materialului frezat;
- Transportul materialului neutilizabil;

2
1.b. Intretinere imbrăcăminţi de beton de ciment

1.8 Colmatari de rosturi si crapaturi- Preţul se va prezenta în lei/m


Cuprinde:
-scoaterea din rosturi si crapaturi , cu unelte potrivite, a masticului degradat si a murdariei
-curatirea cu peria de sarma a rosturilor si crapaturilor
-amorsarea lor cu bituum taiat, inclusiv preperarea lui
-prepararea masticului bituminos (40% bitum ,8%deseuri de cauciuc,4%fibre textile,48%
azbest) si turnarea in rosturi si crapaturi
- transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul deplasarii de la o dreagradare la
alta
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

1.9.Refacerei dale beton de ciment- Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-fixarea la cota si in plan a longrinelor
-prepararea betonului de ciment B400
-asternerea si compactarea betonului
-protejarea betonului prospat printr-un strat de nisip si stropirea cu apa
-transportul betonului
- transportul utilajelor si a echipelor de muncitori
- semnalizarea necesara pe timpul executie

2. Intreţinerea platformei drumului

2.1 Curăţirea manuala a platformei drumului de materiale aduse de viituri


Preţul se va prezenta în lei/mc
Cuprinde:
-saparea potmolului cu tarnacopul inclusiv incarcarea in roaba sau depozitarea in gramezi
-transportul potmolului sapat inclusiv descarcarea prin rasturnare
-curatirea platformei drumului de resturi de materiale
-taierea in bucati cu fierastraul si toporul a arborilor adusi de viituri
-incarcarea in auto si transportul

2.2 Curăţirea mecanica a platformei drumului de materiale aduse de viituri


Preţul se va prezenta în lei/100mp
Cuprinde:
-curatirea mecanica de noroi ,cu autogrederul, a suprafetei stratului rutier
-inlaturarea manuala, in afara zonei drumului, a noroiului prin strangerea in gramezi,
incarcarea intr-un mijloc de transport si transportul

2.3. Tratarea burdusirilor si a tasarilor locale- Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
- delimitarea si marcarea zonelor burdusite si tasate
-sapatura mecanica in fundatie si indepartarea materialului rezultat din sapatura
-asternerea mecanica in strat uniform a pietrei sparte ,stropirea si compactarea
-asternerea manuala a materialului de impanare precum si udarea cu apa
- curătarea şi amorsarea suprafeţelor
-aşternerea mixturii asfaltice BA16,compactarea ,verificarea grosimii
-transportul mixturii si a altor matriale in timpul deplasarii de la o dreagradare la alta
transportul utilajelor si a echipelor de muncitori in timpul de plasarii de la o degradare la alta
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

2.4 Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea manuala -Preţul se va prezenta în


lei/100mp
Cuprinde:
-saparea cu mijloace manuale pe o grosime medie de 10 cm
-corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamantului pe zona
-alegerea cu grebla a materialului pietros si asternerea acestuia pe platforma sau pe benzile
de consolidare
3
-strangerea materialului neutilizabil , incarcarea in mijloc de transport si transportul
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

2.5 Aducerea la profil a acostamentelor prin taierea mecanizata -Preţul se va prezenta în


lei/100mp
Cuprinde:
-saparea cu mijloace mecanice pe o grosime medie de 10 cm
-corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamantului pe zona
-alegerea cu grebla a materialului pietros si asternerea acestuia pe platforma sau pe benzile
de consolodare
-strangerea materialului neutilizabil, incarcarea in mijloc de transport si transportul
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

2.6 Împietruirea acostamentelor cu piatra sparta -Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-trasarea benzii
-asternerea stratului de nisip si pilonarea lui
-asternerea stratului de piatra sparta
-cilindrarea cu o usoara stropire cu apa, inclusiv corectarea suprafetei
-asternerea in reprize a nisipului, udarea si compactarea lui
-transportul materialelor
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

2.7 Completare terasamente , taluzuri. – Pretul se va prezenta in lei/mc


Cuprinde:
- Sapatura mecanica cu excavatorul a pamantului inclusiv descarcarea in autovehicul;
- Transportul pamantului cu autobasculanta;
- Imprastierea cu lopata a pamantului provenit din sapatura;
- Compactarea umpluturilor.

2.8 Nivelarea si compactarea drumurilor - pretul se va prezenta in lei/ 100mp


Cuprinde:
- Nivelarea suprafetei terenului si a platformelor de terasamente executata mecanic;
- Compactarea mecanica cu ruloul compresor.

3. Asigurarea scurgerii apelor din zona drumului şi prevenirea efectelor


inundaţiilor

3.1Curatarea santurilor, casiurilor si a rigolelor -Preţul se va prezenta în lei/m


Cuprinde:
-curatirea santurilor sau a rigolei de pamant,iarba si mici depuneri
- adunarea in gramezi a materialului rezultat incarcarea in mijlocul de transport si transportul
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.2 Decolmatarea sau desfundarea santurilor,rigolelor-Preţul se va prezenta în lei/mc


Cuprinde:
-curatirea de potmol din viituri
-aranjarea taluzelor pentru corctarea liniei santului (la sant din pamant)
- adunarea in gramezi a materialului rezultat incarcarea in mijlocul de transport si transportul
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.3Executarea manuala a santurilor si a rigolelor -Preţul se va prezenta în lei/mc


Cuprinde:
-trasarea santului si a rigolei
-executarea sapaturii la profilul santului sau rigolei, aruncarea pamantului sapat lateral
-finisarea taluzurilor si fundului santului
-nivelerea terenului pe o latime de 30cm de fiecare parte a marginii santului sau rigolei
-incarcat pamant in auto si transprtul
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

4
3.4Executarea mecanizata a santurilor si a rigolelor -Preţul se va prezenta în lei/100mc

Cuprinde:
-trasarea santului si a rigolei
-montarea si reglarea lamei la inclinatiile necesare pentru efectuarea operatiunilor de sapare
si nivelare
-executarea sapaturii si a nivelarii taluzelor prin treceri succesive ale utilajului
-strangere in gramezi a pamantului
-incarcarea si transportul pamantului
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.5 Pavarea cu dale prefabricate a santurilor -Preţul se va prezenta în lei/mp

Cuprinde:
-confectionarea dalelor
-transportul dalelor de la poligonul de prefabricate la locul de punere in opera
-pregatirea si nivelarea taluzelor
-stratul drenant asternut pe taluz
- transportul dalelor la locul de montare (pe coronament sau marginea taluzului)
-asezarea dalelor de ghidare inclusiv amenajarea suprafetei stratului suport
-asezarea dalelor la sfoara si fixarea lor
-manipularea materialelor si a dispozitevelor de lucru si transportul lor pe masura avansarii
frontului de lucru
-prepararea mortarului de ciment necesar pentru rostuit
-rostuirea cu mortar de ciment
-finisarea fetei vazute
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.6 Pereerea cu piatra bruta a santurilor -Preţul se va prezenta în lei/mp

Cuprinde:
-alegerea si curatarea pietrelor
-asezarea pietrelor de reper si intinderea sforii
-prepararea betonului B100
-turnarea betonului B100
-cuartarea si asezarea pietrelor
-prepararea mortarului de ciment M100
-umplerea si faguirea rosturilor cu mortar de ciment
-transportul materialelor la locul de punere in opera
-manipularea materialelor la locul de punere in opera
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.7 Protejarea cu pereu din piatra bruta a acostamentelor. Preţul se va prezenta în lei/mp

- Sapatura manuala de pamant pentru realizarea casetei pereului;


- asternerea stratului filtrant din balast/nisip;
-asezarea pietrelor de reper si intinderea sforii
-prepararea betonului B100
-turnarea betonului B100
-cuartarea si asezarea pietrelor
-prepararea mortarului de ciment M100
-umplerea si faguirea rosturilor cu mortar de ciment
-transportul materialelor la locul de punere in opera
-manipularea materialelor la locul de punere in opera
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

3.8 Protejarea cu pereu din dale a taluzurilor. Preţul se va prezenta în lei/mp

5
- executarea umpluturilor pentru aducerea la profil a acostamentelor;
- Sapatura mecanica pentru aducerea pamantului pentru umpluturi;
-transportul pamantului de la groapa de imprumut ;
- Finisarea manuala a taluzurilor;
- Sapatura manuala pentru realizarea grinzii de sustinere a pereului;
- prepararea si turnarea betonului ciclopian in grinda;
- asternerea stratului filtrant din nisip/balast;
- Montarea dalelor prefabricate din beton;
- rostuirea pereului cu mortar de ciment;
- prepararea mortarului ,manual;
- Transportul materialelor de la furnizor la lucrare;

3.9 Protejarea cu pereu din piatra bruta a taluzurilor. Preţul se va prezenta în lei/mp

- executarea umpluturilor pentru aducerea la profil a acostamentelor;


- sapatura mecanica pentru aducerea pamantului pentru umpluturi;
-transportul pamantului de la groapa de imprumut ;
- finisarea manuala a taluzurilor;
- sapatura manuala pentru realizarea grinzii de sustinere a pereului;
- prepararea si turnarea betonului ciclopian in grinda;
- asternerea stratului filtrant din nisip/balast;
-asezarea pietrelor de reper si intinderea sforii
-prepararea betonului B100
-turnarea betonului B100
-cuartarea si asezarea pietrelor
-prepararea mortarului de ciment M100
-umplerea si faguirea rosturilor cu mortar de ciment
-transportul materialelor la locul de punere in opera
-manipularea materialelor la locul de punere in opera

3.10 Montarea elementelor prefabricate peste santuri sau rigole pentru acces proprietati.
Pretul se va prezenta in lei / bucata de elem. pus in opera.

- sapatura manuala de pamant pentru incastrarea elementelor prefabricate;


- montarea elementelor prefabricate din beton armat;
- rostuirea elementelor prefabricate;
- Procurare sau confectionare elemente prefabricate;
- transportul elem. Prefabricate de la furnizor la lucrare;

4.Intreţinerea mijloacelor pentru asigurarea circulaţiei rutiere

4.1. Indreptarea indicatoarelor, a stilpilor -Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
-desfacerea suruburilor de la colierele de prindere
-manipularea indicatoarelor,a stalpilor si a dispozitivelor de prindere in cadrul zonei de lucru
-curatirea prin spalare si stergerea lor
-indreptarea, prinderea suruburilor
-deplasarea de la un indicator la altul;

4.2. Varuirea plantatiei si accesorii drum -Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-prepararea laptelui de var
-curatirea cu peria a suprafetelor ce urmeaza a fi varuite(la acesorii)
-varuirea in doua straturi
-transportul materialelor si al echipei de muncitori in timpul deplasarii de la un pom la altul

4.3.Vopsit si scris borne kilometrice inclusiv remedieri degradari -Preţul se va prezenta în


lei/buc
Cuprinde:
6
-curatirea suprafete de vopsit
- vopsirea si scrierea
- desfacerea pereului in jurul bornei si executarea refacerii acestuia
-reparatii izolate prin executarea de tencuieli din beton de ciment
-transportul materialelor si al echipei de muncitori in timpul deplasarii de la o borna km la alta

4.4.Aducerea la cota a caminelor -Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
-taiere rost (desfacere guler camin)
-spagere si desfacere sistem rutier
-desfacere capac si rama
-demolare portiuni deteriorate
-incarcare, transportul rezidurilor la groapa de gunoi ecologica
-refacere portiuni deteriorate
-aducere la cota cu prefabricate sau zidarie
- chituirea rosturilor
-remontarea capace camine(capac refolosibil)
-refacere sistem rutier
-transportul materialelor si al echipei de muncitori in timpul deplasarii de la un camin la altu
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

4.5.Vopsitorii la parapetul metalic-Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-curatirea suprafetei de vopsit
-vopsirea in trei straturi
-transportul materialelor si al echipei de muncitori
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

4.6 Reparatii la parapetul de beton-Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-demontarea elementelor distruse(stalpi sau lise din beton)
-trasarea si saparea gropilor
-montarea stalpilor si liselor inclusiv umplerea gropilor de fundatii cu pamant si compactarea
-executarea de reparatii la zidaria din piatra bruta in fundatie sau elevatie(la perapetul din
zidarie)
-rostuirea fetelor vazute cu mortar de ciment inclusiv prepararea manuala a mortarului de
ciment
-transportul materialelor si al echipei de muncitori
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

4.7 Curatirea partii carosabile -Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
-curatirea platformei drumului de resturi de materiale
-incarcarea in auto si transportul
-spalarea cu furtunul a materialelor lunecoase(vopsele,bitum,uleiuri etc.)

5. Asigurarea esteticii rutiere

5.1 Revizii curente si inerventii operative-Preţul se va prezenta în lei/ora


Cuprinde:
-parcurgerea ,partiala sau integrala ,cu mijloc de transport a sectorului de drum pentru
verificare
si constatre a situatiilor si degradarilor care pot intrerupe circulatia
-consemnarea in carnetele de rivizie a constatarilor
-executarea de lucrai de remediere (indreptare indicatoare ,paraet, stilpi dislocati prin lovire,
pozitie corecta, indepartarea obstacolelor de pe carosabil etc.)

5.2.Curatirea de gunoaie ,paie,noroi de pe zona drumului -Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-dislocarea corpurilor straine
7
-strangerea in gramezi a materialelor de pe zona drumului
- incarcarea si transportul auto

5.3.Cosirea mecanica a vegetatiei ierboasei -Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-cosirea cu mijloace mecanice si scoaterea vegetatiei in afara zonei

5.4.Cosirea manuala a vegetatiei ierboasei -Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-cosirea cu mijloace manuale si scoaterea vegetatiei in afara zonei

5.5.Taierea mecanica a cavalierilor-Preţul se va prezenta în lei/100mc


Cuprinde:
-saparea mecanica a pamantului,inclusiv imprastierea pe zona in procent de 20%
-incarcarea in auto si transportul pamantului de pe zona in procent de 80%

5.6.Defrisarea manuala arbusti,lastaris,drajoni,maracini-Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-taierea cu mijloace manuale a arbustilor cu diametrul pana la 10cm
-transportarea materialului rezultat prin purtarea directa pana la distanta de 20m si aranjarea
in gramezi
-incarcarea in auto si transprtul de pe zona si semnalizarea necesara pe timpul executiei

5.7.Taierea manuala arbori inclusiv scaoatrea cioatelor- Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
-degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui
-executarea tapei, taierea tulpinei din partea opusa tapei si doborarea arborelui
-taierea crengilor , a varfurilor,transportarea prin purtare manuala , depozitarea in gramezi
-selectionarea trunchiului
- incarcarea si asezarea in mijlocul de transport
-scoaterea cioatelor sau a radacinilor cu mijloace manuale
-despicarea buturugilor si sectionarea radacinilor cu mijloace manuale
-tragerea cu tractorul a buturugilor pana la 50m
-incarcarea in mijlocul de transport
-transportul materialului lemnos in depozite
-ascutirea sculelor si purtarea lor de la un arbore la altu
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

5.8.Taierea mecanica arbori inclusiv scaoatrea cioatelor- Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
-degajarea terenului pe directia de doborare a arborelui
-executarea mecanica a tapei,scoaterea tapei cu toporul
- taierea mecanica a tulpinei din partea opusa tapei ,baterea penelor, urmarirea caderii
arborelui
-taierea crengilor , a varfurilor,transportarea prin purtare manuala , depozitarea in gramezi
-selectionarea mecanica a trunchiului
- incarcarea si asezarea in mijlocul de transport
-tragerea cu tractorul a buturugilor pana la 50m
-transportul materialului lemnos la districtul de drumuri
-alimentarea motorului,ascutirea si intretinerea fierastrului si purtarea lor de la un arbore la
altul;
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

5.9.Taieri de corectie la arbori- Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
-taiere ramurilor cu foarfeca sau fierastrul in vedere formarii coroanei
-netezirea taieturilor
-evacuarea ramurilor taiate la marginea zonei de lucru
-incarcarea in mijlocul de transport si transportul ramurilor taiate in depozite
8
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

5.10.Informari operative privind conditiile in caz de calamitate- Preţul se va prezenta în lei/ ora
Cuprinde:
-comunicarea catre comandamente a buletinelor informative despre evinementele petrecute
pe traseul drumului
-consemnarea buletinului informativ in registrul de informare

6.Intreţinere poduri şi podete

6.1.Curatirea de vegetatie,materiale din santuri,rigole,casiuri- Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-cosirea si scoaterea vegetatiei in afara zonei
- adunarea diferitelor materiale(noroi,piatra) incarcarea in roaba si evacuarea materialelor
pana la distanta de 10 m
-incarcarea in mijlocul de transport si transportul la groapa de gunoi ecologica
- semnalizarea necesara pe timpul executiei
6.2.Decolmatarea podetelor si a camerelor de cadere- Preţul se va prezenta în lei/ mc
Cuprinde:
-curatarea prin sapare a potmolului din albia sub podet ,camerele de cadere amonte si aval
-indepartarea materialului din zona ,incarcarea si transportul potmolului
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

6.3. Refacerea casiurilor, a pereelor sferturilor de con, radiere- Preţul se va prezenta în lei/ mp
Cuprinde:
-desfacerea pereului degradat in procent de 50%
-alegerea si curatarea pietrelor
-prepararea betonului B100
-turnarea betonului B100
-cuartarea si asezarea pietrelor
-prepararea mortarului de ciment M100
-umplerea si faguirea rosturilor cu mortar de ciment
-transportul materialelor la locul de punere in opera
-manipularea materialelor la locul de punere in opera
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

6.4. Inlocuire parapet mana curenta- Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
-demontarea parapetului mana curenta
-montarea tevilor in cofrajele stalpilor sau pe stalpii prefabricati prin sudare
- vopsirea tevilor cu doua straturi de grund si doua straturi de vopsea
-transportul materialelor la locul de punere in opera
-manipularea materialelor la locul de punere in opera
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

6.5. Reparatii tencuieli- Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-desfacerea tencuielilor
-prepararea mortarului
-executarea tencuielilor

6.6. Vopsitorii la parapete- Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-curatirea suprafetei de vopsit
-vopsirea in trei straturi
-transportul materialelor si al echipei de muncitori
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

6.7. Intretinere elemente din beton- Preţul se va prezenta în lei/m


Cuprinde:
9
- repararea cu mortar( sau beton) a degradarilor la elemente din beton, si prepararea
mortarului(betonului)
- tencuirea parapetelor de siguranţă din beton si prepararea mortarului;
- vopsirea elementelor din beton;
- transportul materialelor şi a echipei de muncitori;

6.8. Corectii locale ale albiilor- Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
-executarea sapaturii si a nivelarii taluzelor prin treceri succesive ale utilajului
-strangere in gramezi a pamantului
-incarcarea si transportul pamantului
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

6.9.Curatirea acostamentelor in dreptul parapetelor directionale- Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-saparea cu mijloace manuale pe o grosime medie de 10 cm
-corectarea suprafetei de acostament taiat si aruncarea pamantului pe zona
-alegerea cu grebla a materialului pietros si asternerea acestuia pe platforma sau pe benzile
de consolodare
-strangerea materialului neutilizabil .incarcarea in mijloc de transport sau indepartarea
pe zona inclusiv apalanarea
- semnalizarea necesara pe timpul executiei

7.Lucrări de intreţinere curenta accidentale

7.1.Inlocuiri de borduri- Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
-demontare borduri
- confectionat borduri
- montare borduri
-incarcarea,transportul materialului neutilizat
-incarcarea si transportul bordurilor
- preparat beton B100 pentru fundatie borduri
-transportul betonului

7.2.Inlocuiri sau remedieri la indicatoare rutiere si stalpi- Preţul se va prezenta în lei/buc


Cuprinde:
- demontarea tablelor indicatoare, indreptarea, revopsirea si remontarea acestora( sau
înlocuirea tablei indicatoare)
- demontarea stalpilor ,îndreptarea si revopsirea acestora sau inlocuirea stalpilor in varianta a
doua;
- procurarea sau confectionarea tablelor si a stalpilor in varianta inlocuirii acestora;
- transportul materialelor si a echipelor de muncitori;

7.3.Inlocuiri sau remedieri ale panourilor parapetului directional si pietonal-


Preţul se va prezenta în lei/ m
Cuprinde:
- demontarea şi repararea parapetului(îndreptare , vopsire) sau inlocuirea parapetului;
- montarea parapetului inclusiv preparararea si turnarea betonului necesar;
- procurarea(în varianta inlocuirii) sau confectionarea parapetului;
-transportul echipei de muncitori si a materialelor;

7.4.Refaceri locale ale vopsitoriilor- Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
- curatirea cu peria de sârmă a suprafeţelor ruginite;
- decaparea suprafetelor cu solvent( benzina, diluant)
- vopsirea cu email a suprafetelor;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori;

7.5.Refaceri locale ale imbracamintii caii- Preţul se va prezenta în lei/ mp


10
Cuprinde:
- decaparea îmbracaminţii degradate;
- curaţirea şi amorsarea in vederea asternerii mixturii asfaltice;
- asternerea mixturii asfaltice inclusiv cilindrarea;
- prepararea sau procurarea mixturii asfaltice;
- transportul mixturii asfaltice la locul de punere în operă;
- transportul echipei de muncitori si a uneltelor de lucru de la o degradare la alta;

7.6.Inlocuirea dalelor degradate - Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
- desfacerea dalelor degradate;
- indepartarea materialului neutilizabil prin transportul cu roaba ăn depozit;
- încarcarea materialului neutilizabil in auto;
- montarea dalelor noi de inlocuire;
-procurarea sau confectionarea dalelor din beton;
- manipularea dalelor(incarcare –descarcare)
- rostuirea dalelor inlocuite, inclusiv prepararea mortarului;
-transportul materialelor si a echipei de muncitori;

7.7.Refaceri locale ale aripilor,coronamentelor podetelor sau a pereurilor


Preţul se va prezenta în lei/1 mp
Cuprinde:
- desfacerea pereului din piatra brută;
- selectarea materialului utilizabil;
- refacerea(saparea) casetei pentru refacerea pereului;
- pereu din piatra bruta rostuit cu mortar de ciment, inclusiv prepararea mortarului;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori ;

7.8.Interventii pentru protejarea sferturilor de con, a rampelor de acces sau a malurilor


Preţul se va prezenta în lei/ mp

Cuprinde:
- curatirea de buruieni a terenului;
- sapatura pentru completarea sferturilor de con a rampelor sau malurilor;
- compactarea manualal a umpluturilor;
- asternerea nisipului pentru stratul filtrant sub pereu;
- pereu din piatra bruta pentru protectia sferturilor de con, rampelor sau a malurilor;
- turnare beton simplu in grinzi de fundatie, pinteni de sustinere a pereului inclusiv prepararea
betonului
-rostuirea pereului cu mortar inclusiv prepararea mortarului;
- transportul cu roaba a materialelor la distante de 10-20m;
- transportul muncitorilor si a materialelor la lucrare

7.9.Interventii pentru protejarea fundatiilor infrastructurilor- Preţul se va prezenta în lei/mp

Cuprinde:
- decolmatarea albiei si a camerelor de cadere la podete;
- desfacerea pereului din piatra bruta degradat la radierul podetului;
- sapatura manuala pentru turnarea betonului simplu in grinzi de incadrare pereu;
- sapatura la caseta pentru realizarea pereului din piatra bruta;
- turnarea betonului simplu in grinzi inclusiv prepararea si cofrarea;
-pereu din piatra bruta pe beton la radiere podete, rostuirea pereului inclusiv prepararea
betonului si a mortarului necesar;
-transportul cu roaba a materialelor la distante de 10-20m;
- transportul materialelor si a echipei de mincitori;

7.10. Refacere trotuare pietonale-Pretul se va prezenta in lei/ mp.


Cuprinde:
11
- nivelarea manuala a terenului ;
- montarea bordurilor mari si mici ;
- executarea stratului de fundatie din piatra sparta la trotuare;
- montarea elementelor prefabricate din beton simplu;
- rostuirea elementelor prefabricate;
- transportrul cu roaba al materialelor la dist de 10-20 m;

7.11 Refacerea trotuarelor pietonale cu imbracaminte asfaltica - Pretul se va prezenta in lei/mp


Cuprinde:
- nivelarea manuala a terenului ;
- montarea bordurilor mari si mici ;
- executarea stratului de fundatie din piatra sparta la trotuare;
- turnarea asfaltului Ba8 in strat de 3 cm;;
- Transportul cu autobasculanta a laterialelor;;
- transportrul cu roaba al materialelor la dist de 10-20 m.

8.Siguranţa rutiera

8.1.Montarea indicatoarelor rutiere pe un stalp - Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- manipularea indicatroarelor si a dispozitivelor de prindere în zona de lucru;
- montarea tablei indicatoare;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori ;

8.2.Montarea indicatoarelor rutiere pe doi stalpi- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- manipularea indicatroarelor si a dispozitivelor de prindere în zona de lucru;
- montarea tablei indicatoare;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori ;

8.3.Demontarea indicatoarelor rutiere- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- desfacerea suruburilor, desfacerea si manipularea indicatoarelor;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori

8.4.Montarea stalpilor pentru indicatoare rutiere- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- trasarea conturului gropii de fundatie ;
- saparea gropii ;
- fixarea stîlpului;
-turnarea betonului, inclusiv prepararea;
-transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.5 Demontarea stalpilor pentru indicatoare rutiere- Preţul se va prezenta în lei/ buc
Cuprinde:
-spargerea betonului din fundatia stîlpului;
-scoaterea stâlpului;
-umplerea gropii cu pamant si baterea cu mai de mana;
- manipularea stalpului;
- transportul materialelor şi a echipei de muncitori;

8.6 Montarea parapetelor- Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
- trasarea si saparea gropilor fundatiilor stalpilor inclusiv imprastierea în zona a pamantului
sau incarcarea in mijloc de transport;
-turnarea betonului in fundatii inclusiv cofrarea si decofrarea paharelor pentru fixarea stalpilor;
-procurarea si montarea stalpilor si liselor;
-umplerea cu beton a paharelor din fundatii inclusiv prepararea acestuia
- transportul si manipularea materialelor pana la locul de punere în operă;
-transportul echipei de muncitori;
12
-transportul materialelor de la furnizori;

8.7 Demontarea parapetelor- Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
- desfacerea suruburilor, demontarea parapetelor, incarcarea în mijloc de transport;
-spargerea betonului din fundatia stalpilor;
- scoaterea stalpilor si încarcarea în mijlocul de transport;
- umplerea gropilor cu pamant inclusiv compactarea cu maiul de mana;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.8 Montare indicator kilometric- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- sapatura de pamant la fundatia indicatorului kilometric si a casetei pentru pereu din piatra
bruta la realizarea movilelor;
- plantarea indicatorului;
- umplerea cu pamant a gropilor si compactarea manuala a umpluturilor;
- umpluturi de pamant la realizarea movilelor;
-pereerea cu pereu din piatra bruta a movilelor;
- scrierea si vopsirea indicatoarelor;
-transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.9 Demontare indicator kilometric- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- desfacerea pereului din piatra bruta , alegerea materialelor refolosibile si incarcarea lor in auto;
- Demontarea bornelor kilometrice si incarcarea lor in auto;
- umplerea gropilor de fundaţie si compactarea manuala a umpluturilor;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.10 Montare indicator hectometric- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- executarea sapaturii pentru plantarea indicatorului, inclusiv aplanarea pamantului in zona;
- plantarea indicatorului, umplerea gropii cu pamant si baterea cu maiul de mana;
- curatirea ,vopsirea si scrierea cifrei in nisa;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.11 Demontare indicator hectometric- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- saparea gropiipntru deplantarea bornelor;
- demontarea bornelor hectometrice si incarcarea lor in auto;
- umplerea gropilor de fundaţie si compactarea manuala a umpluturilor
- transportul materialelor si a echipei de muncitori;

8.12 Montare placute refectorizante- Preţul se va prezenta în lei/ buc


Cuprinde:
- confectionarea sau procurarea placutelor reflectorizante;
- curatirea si pregatirea zonei pentru prindere;
- ontarea placutelor reflectorizante;
-transportul echipei de muncitori şi a materialelor;

8.13 Marcaje longitudinale - Preţul se va prezenta în lei/1 kilometru echivalent de drum


Cuprinde:
-curatirea suprafetei carosabile;
- executarea premarcajului prin masurare si fixare a axului drumului cu vopsea de marcaj din 5 in
5m;
- transportul, instalarea indicatoarelor de protejare,pioni, si ridicarea lor la terminarea lucrului;
- prepararea amestecului din vopsea;
-executarea mecanizata a marcajului simplu,dublu, cu intreruperi sau continue;
-raspandirea peste marcaj a microbilelor de sticla;
-corectarea marcajului unde a fost degradat de autovehicole;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori de la un punct la altul;
13
8.14 Marcaje transversale si diverse - Preţul se va prezenta în lei/ mp
Cuprinde:
-curatirea suprafetei carosabile si trasarea premarcajelor;;
- executarea premarcajului ;
- asigurarea potectiei marcajului pina la uscare;
- transportul materialelor si a echipei de muncitori de la un punct la altul;

INTRETINEREA PERIODICA A DRUMURILOR

9.Tratamente bituminoase

9.1 Tratamente bituminoase duble cu emulsie si criblura - Preţul se va prezenta în lei/1000 mp


Cuprinde:
- curăţirea cu peria mecanică sau mătura mecanică a suprafeţelor în vederea amorsării;
-încărcarea în autogudronator a emulsiei cationice şi stropirea(amorsarea) suprafeţelor de
tratat , pentru ambele tratamente;
- încarcarea si răspândirea mecanică a criblurii;
- cilindrarea suprafeţelor;
-corecţia suprafeţei după cilindrare;
-transportul criblurii din depozit la zona de lucru;
-transportul emulsiei şi a criblurii de la furnizori;

9.2 Reciclarea in situ a imbracamintilor asfaltice- Preţul se va prezenta în lei/1000 mp


Cuprinde:
- frezarea mecanică a îmbrăcăminţii asfaltice, adaugarea materielelor necesare(criblura
,filer,bitum) conform analizelor de laborator, prepararea , asternerea, si cilindrarea mixturii asfaltice
executate cu instalaţii complexe de reciclare in situ;
- transportul materialelor(cribluri, bitum, filer) de la furnizori;

10. Covoare bituminoase

10.1.Imbracaminte asfaltica mixtura tip BA 8 de 4 cm grosime- Preţul se va prezenta în lei/1000


mp
Cuprinde:
- curăţirea şi amorsarea suprafeţelor în vederea aşternerii îmbracaminţilor asfaltice;
- aşternerea şi cilindrarea mixturii asfaltice;
- închiderea porilor cu nisip bitumat(dressing)ş
- prepararea sau procurarea mixturii asfaltice şi a dressingului;
- transportul mixturii şi a dressingului de la staţia de preparare la locul de punere în operă;

10.2.Imbracaminte asfaltica mixtura tip BA 16 de 4 cm grosime


Preţul se va prezenta în lei/1000 mp
Cuprinde:
- curăţirea şi amorsarea suprafeţelor în vederea aşternerii îmbracaminţilor asfaltice;
- aşternerea şi cilindrarea mixturii asfaltice;
- închiderea porilor cu nisip bitumat(dressing)ş
- prepararea sau procurarea mixturii asfaltice şi a dressingului;
- transportul mixturii şi a dressingului de la staţia de preparare la locul de punere în operă;

10.3.Imbracaminte asfaltica mixtura tip BAD 25 de 5 cm grosime


Preţul se va prezenta în lei/1000 mp
Cuprinde:
- curăţirea şi amorsarea suprafeţelor în vederea aşternerii îmbracaminţilor asfaltice;
- aşternerea şi cilindrarea mixturii asfaltice;
- prepararea sau procurarea mixturii asfaltice;
- transportul mixturii de la staţia de preparare la locul de punere în operă;
10.4 Covoare bituminoase subtiri de 2,5 cm gr. cu asternere mecanica.
14
Pretul se va prezentain lei/mp.

-curatirea mecanica a stratului suport;


- amorsarea cu emulsie cationica a stratului suport;
- asternerea mecanica a imbr. asfaltice;
- prepararea sau procurarea mixtuturii asfaltice;
- transportul mixturii de la furnizor la lucrare.

11. Intretinere drumuri pietruite

11.1. Inretinere drumuri pietruite prin scarificare si reprofilare cu adaos de piatra sparta
Preţul se va prezenta în lei/mc
Cuprinde:

- curăţirea mecanică de noroi şi murdărie a platformei drumului;


- Scarificarea mecanica a împietruirii pe o adancime minimă de 5 cm;
- adăugarea materialului pietrei sparte şi reprofilarea suprafeţei la uscat;
- rectificarea şi adaugarea materialului necesar înaintea si dupa cilindru compactor;
- asternerea manuala a materialului de impanare, înnoroire şi protectie precum şi udarea cu apă;
- cilindrarea suprafetelor;
-transportul de la furnizori a meterialelor necesare până la locul de punere în operă;

11.2. Strat anticapilar din material textil- Preţul se va prezenta în lei/mp


Cuprinde:
- întinderea materialului textil filtrant cu petreceri d 10cm la rosturi între fâşii;

11.3. Strat fundatie din agregate amestec optimal exec. mecanic- Preţul se va prezenta în
lei/mc
Cuprinde:
-aşternerea amestecului optimal şi compactarea lui la grosimea prescrisă;
- prepararea sau procurarea amestecului optimal;
- udarea cu autocisterna în timpul asternerii;
- transportul materialelor necesare de la furnizor la locul de punere ăn operă;

11.4. Strat fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire exec. mecanic
Preţul se va prezenta în lei/mc
Cuprinde:
- aşternerea mecanică la profil a pietrei sparte;
-cilindrarea şi rectificarea suprafeţelor în timpul cilindrării;
- aşternerea materialului de împănare , udarea şi cilindrarea;
- aşternerea nisipului de înnoroire şi protectie şi cilindrarea;
-transportul materialelor necesare de la furnizori la locul de punere în operă;

11.5. Strat fundatie din piatra sparta cu impanare si innoroire exec. manual
Preţul se va prezenta în lei/mc
Cuprinde:
- aşternerea manuală la profil a pietrei sparte;
-cilindrarea şi rectificarea suprafeţelor în timpul cilindrării;
- aşternerea materialului de împănare , udarea şi cilindrarea;
- aşternerea nisipului de înnoroire şi protectie şi cilindrarea;
-transportul materialelor necesare de la furnizori la locul de punere în operă

11.6. Macadam ordinar de 10 cm grosime- Preţul se va prezenta în lei/mc


Cuprinde:
- aşternerea pietrei sparte ;
- cilindrarea la uscat , rectificarea suprafeţelor şi împănarea;
- aşternerea materialului de colmatare;
- stropirea şi compactarea în timpul colmatării;
-asternerea materialului de protectie;
15
- transportul materialelor necesare de la furnizori la locul de punere în operă;

11.7. Macadam penetrat cu bitum- Preţul se va prezenta în lei/mc


Cuprinde:
- stropirea cu apă a fundaţiei;
- executarea macadamului şi cilindrarea la uscat;
- împanarea macadamului, stropirea şi cilindrarea;
- topirea bitumului şi încarcarea în autogudronator şi stropirea cu bitum pentru penetrare şi
tratament;
- executarea celor două acoperiri cu split, raspandirea criblurii pentru tratament si cilindrarea;
- transportul bitumului topit de la staţia de topire la locul de punere în operă;
- transportul criblurii din depozit la locul de punere în operă;
-transportul materialelor necesare de la furnizori;

11.8 Asternere materialelor pietroase de intretinere , mecanic.


Preţul se va prezenta în lei/mc
-curatirea de murdarie si noroi a gramezilor de material pietros;
- evacuarea si aplanarea materialelor rezultate;
- aducera materialelorpietroase de intretinere pe partea carosabila,inclusiv reprofilarea;
-cilindrarea impietruirii,inclusiv corectarea suprafetei inainteasi in urma cilindrului;
- procurarea materialelor pietroase;
- transportul materialelor de la furnizor;

11.9. Asternerea materialelor pietroase de intretinere, manual.


Preţul se va prezenta în lei/mc
-curatirea de murdarie si noroi a gramezilor de material pietros;
- evacuarea si aplanarea materialelor rezultate;
- aducera materialelor pietroase de intretinere pe partea carosabila,inclusiv reprofilarea;
-cilindrarea impietruirii,inclusiv corectarea suprafetei inaintea si in urma cilindrului;
- procurarea materialelor pietroase;
- transportul materialelor de la furnizor;

11.10. Scarificarea usoara a impietruirilor – Pretul se va prezenta in lei / 100mp


Cuprinde :
- Scarificarea usoara a impietruirilor pe o adancime de pana la 5 cm;
- Reprofilarea suprafetelor scarificate;
- Udarea si compactarea stratului scarificat si reprofilat cu cilindru compactor.

11.11 Repararea drumurilor pietruite cu material d impanare si innoroire –


Pretul se va prezenta in lei/100mp
Cuprinde:
- Scarificarea usoara a impietruirii inclusiv reprofilarea;
- Asternerea materialelor de impanare si innoroire cu autogrederul;
- Udarea si cilindrarea cu cilindru compactor;
- Procurarea materialelor de impanare si innoroire;
- Transportul materialelor de la furnizor la lucrare;

11.12. Transportul materialelor de cariere in Delta Dunarii, inclusiv trecerea cu bacul


Pretul se va prezenta in lei / tona
Cuprinde:
- Trecerea cu bacul a autovehiculelor cu materiale( se va lua in calcul cursa dus intors plin
gol pentru stabilirea tarifului pe tona de material);
- Transportul materialelor de la trecerea cu bacul la lucrare cu autobasculanta;

11.13 Transportul utilajelor pentru lucrari in Delta Dunarii inclusiv trecerea cu bacul
Pretul se va prezenta in lei/ buc(trecere dus - intors)
Cuprinde:
- Transportul sau deplasarea utilajelor pana la trecerea cu bacul;
- Trecerea cu bacul a utilajelor(dus-intors)

16
II .ACTIVITATE DE IARNĂ
12.Pregătirea drumurilor pentru sezonul de iarnă

12.1 Aprovizionarea material antiderapant(sare si nisip) -Preţul se va prezenta în lei/mc


Cuprinde:
-aprovizionarea nisipului si a sarii
- efectuarea amestecului in procent de 1/1( o parte sare la o parte nisip)

12.2 Taieri de cavalieri care pot provoca inzapezirea- Preţul se va prezenta în lei/100mc
Cuprinde:
-saparea mecanica a pamantului,inclusiv imprastierea pe zona in procent de 20%
-incarcarea in auto si transportul pamantului de pe zona in procent de 80%

12.3 Amnenajarea de locasuri pentru depozitarea mat. antiderapant


Preţul se va prezenta în lei/ buc
Cuprinde:
-sapatura mecanica in teren tare pentru executie locas (1mx1mx0,5m)
-incarcat in auto si transport pamant

12.4 Inlaturarea obstacolelor care ar putea provoca inzapezirea

Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-taierea cu mijloace manuale a arbustilor cu diametrul pana la 10cm
-transportarea materialului rezultat prin purtarea directa pana la distanta de 20m si aranjarea
in gramezi
-incarcarea in auto si transprtul de pe zona si semnalizarea necesara pe timpul executiei

12.5 Instalarea si completarea semnalizarii specifice pe timp de iarna


Preţul se va prezenta în lei/ buc
Cuprinde:
-aprovizionarea sau confectionarea indicatoarelor
-manipularea indicatoarelor si dispozitivelor de prindere in cadrul zonei de lucru
-desfacerea suruburilor de la colierele de prindere , fixarea indicatorului pe stalp, strangerea si
ungerea suruburilor

12.6 Plombarea gropilor cu mixtura stocabila - Preţul se va prezenta în lei/ mp


Cuprinde:
-taierea marginilor gropilor in forme geometrice regulate
-decaparea suprafetelor degradate si scarificarea stratului de baza
-adunarea matrialului rezultat, incarcarea imijloc de transport
-curatirea cu peria si matura a suprafetei decapate
-asternerea si compactarea manuala a mixturilor
-etansarea suprafetei reparate cu nisip de concasaj
-procurarea si transportul mixturii si a ltor materiale in timpul deplasarii de la o degradare la
alta
-transportul utilajelor si a muncitorilor in timpul deplasarii de la o degradare la alta
-semnalizarea necesara pe timpul executiei

12.7 Montarea panourilor de parazapezi - Preţul se va prezenta în lei/ m


Cuprinde:
-incarcarea panourilor si anexelor in mijlocul de transportsi depozitarea lor pe teren in zona
drumului
- descarcarea panourilor si anexelor in mijlocul de transportsi depozitarea lor pe teren in zona
drumului
-confectionarea tarusilor de ancorare din lemn
-transportul prin purtare directa pe odistanta medie de 50m pana la locul de montare
-trasarea si pichetarea locului unde se monteaza panourile
-pregatirea pentru montaj prin efectuarea tuturor operatiilor auxiliare(derularea, intinderea etc.)
-montarea propriu-zisa
17
Se vor cuprinde si operatiunile de demontare care constau in:
-scoaterea tarusilor, desfacerea ancorelor ,placutelor de solidarizare si carligelor,scaoterea si
strangerea lor
-demontarea si rularea celor metalice sub forma de suluri
-transportul manual a parazapezilor pe o distanta medie de 50m , incarcarea lor si a materialelor
anexe in mijlocul de transport
-descarcarea si stvuirea in depozite

13.Prevenirea şi combaterea lunecuşului şi a inzăpezirii drumului public

13.1 Combaterea polei prin asternere de mat antid. cu rasp. man. din auto
Preţul se va prezenta în lei/ to
Cuprinde:
-raspandirea manuala din auto a meterialului antiderapant

13.2 Combaterea polei prin asternere de mat antid. din depozite prin lopatare
Preţul se va prezenta în lei/ to
Cuprinde:
-raspandirea manuala a mat.antid. din depozite mici prin lopatare directa la 6m

13.3 Curatarea manuala a zapezii inghetate - Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-curatarea zapezii unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice
-depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata

13.4 Curatarea manuala a zapezii afanate - Preţul se va prezenta în lei/100mp


Cuprinde:
-curatarea zapezii unde nu se poate lucra cu mijloace mecanice
-depozitarea in gramezi prin aruncare cu lopata

13.5 Informari operative - Preţul se va prezenta în lei/ora


Cuprinde:
-comunicarea catre comandamente a buletinelor informative despre evinementele petrecute
pe traseul drumului( verbal si scris)
-consemnarea buletinului informativ in registrul de informare

14.Deszăpezire cu utilaje

14.1 Buldoexcavator echipat cu cupă- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.2 Buldozer pe şenile echipat cu lama şi scarificator- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa
Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.3 Autogreder- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.4 Unimog echipat cu raspanditor si freza- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa
Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.5 Tractor cu greder semipurtat- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.6 Auto 8-16 to cu lama şi raspanditor- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa
18
Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.7 Auto 20-30 to cu lama şi raspanditor - Preţul se va prezenta în lei/ ora activa
Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.8 Incărcător cu cupă- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.9 Autov. special rep. şi intretinere drumuri- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa
Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri

14.10 Autofreză-functionare; Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-curatirea mecanica a zăpezii şi combaterea poleiului de pe drumuri.

14.11. Autofreza – mars; Preţul se va prezenta în lei/ ora mars


Cuprinde:
- Deplasarea autofrezei pana la locul de interventie;

14.12 Macara- Preţul se va prezenta în lei/ ora activa


Cuprinde:
-incarcarea utilaj.si mijloace de transport inzapezite

14.13 Trailer- Preţul se va prezenta în lei/ora activa


Cuprinde:
-tractarea si transportul utilaj.si mijloace de transport inzapezite

Intocmit,

sing. Milea Mircea ………………………………

19

S-ar putea să vă placă și