Sunteți pe pagina 1din 2

GOLCEA IOAN – Conf. univ. dr.

Universitatea Naţională de Muzică din


Bucureşti

E-mail: ioangolcea@yahoo.com
Născut la 19 iunie 1948 în oraşul Brad, din
Munţii Apuseni, judeţul Hunedoara.
Absolvent al Conservatorului "Ciprian
Porumbescu" din Bucureşti, specializările: Dirijat
cor academic şi Profesor de muzică (1968-
1972) la clasa maeştrilor Dumitru D. Botez, Petre Crăciun şi Marin
Constantin. Doctor în muzică (2003).
Profesor de Dirijat şi Ansamblu coral la Universitatea Naţională de
Muzică din Bucureşti, îndrumă studenţii care parcurg studiile universitare
la specializările: Pedagogie muzicală, Dirijat cor academic şi cele de
masterat, la specializarea Stilistică dirijorală.
S-a dedicat activităţii didactice, îndeplinind, în timp, funcţii
importante în conducerea Facultăţii de Compoziţie, Muzicologie şi
Pedagogie muzicală: secretar ştiinţific al Facultăţii de Compoziţie,
Muzicologie, Pedagogie muzicală (1996-2000); şef al Catedrei de Dirijat
- Muzică religioasă (2000-2006).
Dirijor al Ansamblului Artistic al Tineretului, al Corului Cadrelor
Didactice din sectorul 5, Bucureşti, al Corului Sindicatelor din
Învăţământ, al Corului Facultăţii de Medicină şi Farmacie, al Corului
Bărbătesc “Doina” al Armatei, al Corului Şcolii Militare de Muzică (timp
de 25 de ani), al Coralei "D. G. Kiriac" (din 2000), al Corului
"Appassionato", al Corurilor studenţilor de la Facultatea de Compoziţie,
Muzicologie şi Pedagogie muzicală din Bucureşti. A concertat şi a
obţinut premii la concursurile din ţară şi de peste hotare: Franţa, Italia,
Germania, Grecia, Bulgaria; a realizat numeroase spectacole, concerte,
imprimări la radio, apariţii la televiziune; este membru în comisii de
doctorat, în concursuri de interpretare corală pe plan naţional şi
internaţional.
Este membru fondator şi vicepreşedinte al Asociaţiei Naţionale
Corale din România, vicepreşedinte al Fundaţiei “Madrigal - Marin
Constantin”.
Autor al lucrărilor: Coruri bărbăteşti (1983), Gestul cu funcţie de
semn în comunicarea dirijorală (2001), Cântările Sfintei Liturghii -

2
îndreptar metodic pentru dirijorul de cor (2002), Personalităţi ale artei
şi învăţământului românesc - D. D. Botez (2003), Rolul gestului dirijoral
în realizarea actului interpretativ (2003), Fenomenul Maria Callas
(2005), Euritmia gestuală, parte constitutivă a comportamentului
dirijoral (2006). A scris articole, a publicat studii în reviste de
specialitate, a susţinut prelegeri, conferinţe şi a participat la
simpozioane, la congrese şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale;
a prefaţat volume ale autorilor de muzică corală. Este inclus în
Enciclopedia personalităţilor "Who is Who".