Sunteți pe pagina 1din 4

COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII

LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Nr........./.........................

RAPORT DE ANALIZĂ
AL COMISIEI PENTRU EVALUAREA ŞI ASIGURAREA CALITĂŢII

Anul şcolar 2015-2016

Director, Responsabil comisie,


Prof. DASCALIU Alexandru Prof. APOSTOL Alexandru

RAPORT DE ANALIZĂ AN ŞCOLAR 2015-2016


COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

I. OBIECTIVE PROPUSE:
Îndeplinirea obiectivelor propuse în Planul de îmbunătăţire a activităţii.
Culegerea dovezilor privind satisfacerea principiilor de calitate şi prelucrarea datelor.
Monitorizarea îndeplinirii Planului de îmbunătăţire.
Monitorizarea activităţilor realizate în cadrul ariilor curriculare şi comisiilor.
Realizarea unui sondaj de opinie în rândul părinţilor şi elevilor (formulare ARACIP)
Pregătirea pentru Evaluarea Externă Periodică realizată de ARACIP.
II. ACTIVITĂŢI REALIZATE:
Nr.crt. Activitatea Data Responsabil Realizat
Realizarea Programului de activitate pe pentru anul
1 şcolar 2015-2016. Septembrie 2015 C.E.A.C 100%
Completarea membrilor C.E.A.C.
2 Septembrie 2015 C.E.A.C 100%
Realizarea planului de îmbunătăţire a activităţii
Directori
3 Întocmirea Raportului de autoevaluare al şcolii pe anul Octombrie 2014 Responsabil C.E.A.C. 100%
şcolar 2013-2014 pentru A.R.A.C.I.P. Membri C.E.A.C.
4 Actualizarea afişierului C.E.A.C. din toate spaţiile şcolare Octombrie 2014 Responsabil C.E.A.C. 100%
Măsurarea gradului de satisfacţie elevilor şi părinţilor prin
5 realizarea de sondaje în rândul elevilor privind diverse C.E.A.C. 100%
Anul şcolar 2015-2016
aspecte ale vieţii şcolare, prelucrarea rezultatelor şi
aplicarea în practică a concluziilor

RAPORT DE ANALIZĂ AN ŞCOLAR 2015-2016


COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

Nr.crt. Activitatea Data Responsabil Realizat

Monitorizarea îndeplinirii planului de îmbunătăţire Anul şcolar 2015-2016 C.E.A.C 100%


6

7 Analiza realizării Planului de îmbunătăţire pe


Februarie 2016 C.E.A.C 100%
semestrul I al anului şcolar 2015-2016
Analiza activităţii la aria curriculară ,,Limbă şi
8 Martie 2016 C.E.A.C. 100%
comunicare’’ privind îndeplinirea criteriilor de calitate.
9 Analiza activităţii la aria curriculară ,,Matematică şi
Aprilie 2016 C.E.A.C. 100%
ştiinţe’’ privind îndeplinirea criteriilor de calitate.
10 Analiza activităţii la aria curriculară ,,Om şi societate’’
Iunie 2016 C.E.A.C. 100%
privind îndeplinirea criteriilor de calitate.
11 Analiza activităţii la aria curriculară ,,Tehnologii’’ privind
Iunie 2016 C.E.A.C. 100%
îndeplinirea criteriilor de calitate.
12 Şedinţă de analiză C.E.A.C. pentru anul şcolar 2015- Iulie 2016 C.E.A.C. 100%
2016

III. CALITATEA ACTIVITĂŢII DESFĂŞURATE


Puncte tari:
 A fost realizat Planul de îmbunătăţire pentru anul şcolar 2015- 2016, care a fost aprobat de C.A. al şcolii.
 A fost întocmit R.A.E.I. pe anul școlar 2014-2015 pentru ARACIP de către responsabilul C.E.A.C. prof. Apostol Alexandru, secretar
Vacniuc Roxana, dir. adj. Budur Hristea Constantin si prof. Iacob Valentin și înregistrat cu nr. ............................................. .
R.A.E.I. pentru anul școlar 2014-2015 a fost finalizat pe platforma de sprijin la termenul stabilit de ARACIP.

RAPORT DE ANALIZĂ AN ŞCOLAR 2015-2016


COMISIA PENTRU EVALUAREA ȘI ASIGURAREA CALITĂȚII
LICEUL TEHNOLOGIC PLOPENII, UNGURENI – BOTOŞANI

 A fost realizată o nouă activități de îmbunătățire a calității – Realizarea unei platforme exterioare pentru doverse activităţi culturale,
eductive şi sportive.
 A fost realizată o nouă activitate de Evaluare Internă - Evaluarea satisfacției beneficiarilor serviciilor de consiliere psihopedagogică

Puncte slabe:
 Acţiunile din planul de îmbunătăţire (terminarea gardulşui de împrejmuire a şcolii, în funcție de fonduri, se va face în semestrul al
II-lea).
 Unele activităţi legate de platforam de sprijin nu au fost efectuate la timp.

IV. REZULTATE REMARCABILE:


 Profesorii Liceului Tehnolgic Plopenii Mari au realizate numeroase activităţi extracurriculare în sprijinul elevilor.
 Se desfăşoară ore de pregătire pentru disciplinele de bacalaureat după un program stabilit îpreună cu elevii.

Alte activități realizate:


1. Achiziţionare unor imprimante
2. Achiziţionarea pentru Examene și Baza de date a unui laptop
3. Achiziţionarea a câte unui calculator pentru Secretariat şi Administrator
4. Repararea şi îmbunătăţirea Sistemului de Supraveghere Video (achiziţia de monitor dvr şi noi camere de supraveghere)
5. Verificat paratoane, prize împământare ateliere, laboratoare și şcoli
6. Obținerea unui al doilea microbuz școlar necesar îmbunătăţirii deplasării elevilor.

V. PROPUNERI PENTRU ÎMBUNĂTĂŢIREA ACTIVITĂŢII:


 Obţinerea resurselor financiare alocate de Consiliul Local Ungureni care să acopere necesarul şcolii.

RAPORT DE ANALIZĂ AN ŞCOLAR 2015-2016

S-ar putea să vă placă și