Sunteți pe pagina 1din 4

Regulamentul de concurs

„SĂNĂTATEA MEDIULUI SĂNĂTATEA NOASTRĂ”


EDIȚIA a VII-a- 3 martie 2020

Organizator : SEMINARUL TEOLOGIC LICEAL ORTODOX ”SFÂNTUL NICOLAE”, STRUCTURA


GRADINITA ”TOTI SFINTII ” RM. VALCEA,
Concursul se va desfășura pe secțiuni, după cum urmează:
- secțiunea I : desen (preșcolari/elevi)
- secțiunea II : pictură (preșcolari/elevi)
- secțiunea III: colaj (preșcolari/elevi)
- secțiunea IV: Power point (elevi gimnazial/ liceu)
Condiții referitoare la redactarea lucrărilor:
 Creațiile plastice vor fi realizate în format A4 , respectând tema - la desen folosindu-se
doar culori, nu carioca;
 Fiecare lucrare va fi însoțită de o etichetă lipită în colțul din dreapta, jos , verso, cu
următoarea structură: numele și prenumele preșcolarului/elevului, grupa/clasa,
grădinița/școala, cadrul didactic coordonator, titlul lucrării, secțiunea la care se înscrie;
 Fiecare cadru didactic poate participa cu câte doua lucrări pe secțiune;
 Lucrările trimise vor fi însoțite de fișa de înscriere, , OBLIGATORIU și un plic A4
timbrat (daca sunt 2 participanti - timbru 6 lei, daca este unul singur 3 lei) și
autoadresat (să scrieți atât destinatarul, cât și expeditorul), până la data de 25 februarie
2020, data poștei.
 Premiile se vor accorda pe categorii de varstă, pe secțiuni , astfel :1 - premiul I, 1-
premiul II, 1- premiul III , 1- premiul special si 15% din numarul total de lucrari-
mentiuni.

ATENTIE !!! PENTRU CONCURS NU SE PERCEPE TAXĂ DE


PARTICIPARE

SIMPOZION
 Pentru participantii la simpozion se va face o donatie de 20 de lei (se va completa
si semna declaratia din Anexa 2), care se va pune in plic alături de lucrările
copiilor.
 Participantii fara fise de înscriere listate (atât pentru concurs cât și pentru
simpozion) vor fi descalificati,
 Realizarea lucrărilor elevilor/preşcolarilor la nivelul unităţilor participante și trimiterea
acestora între 15 Ianuarie si 25 februarie 2020. Toate inscrierile dupa data de 25
februarie nu vor fi valabile.
 Numarul maxim de cadre didactice participante : 350
 Festivitatea de premiere are loc pe data de 03.03.2020.
Se va urmări în mod deosebit: originalitatea şi imaginaţia copiilor, estetica și acuratețea
lucrării.
Înscrierea participanţilor se face pe baza fişei de înscriere din anexa 1, care va fi
trimisă pe adresa de e-mail: simpozionsimpozion@yahoo.com

Lucrările cadrelor didactice vor respecta următoarele cerinţe:


Secţiunea I (cadre didactice): – ” Sănătatea mediului – sănătatea noastră”(referate,
eseuri, creații literare proprii pe această temă, opționale )
Materialele vor fi tehnoredactate conform următoarelor cerinţe:
 În format A4, Times New Roman 12, cu diacritice, la un rând, margini egale de 2 cm,
text aliniat “Justify”; titlul va fi scris cu majuscule (bold, centrat, Times New Roman
14); la un rând de titlu, în partea dreaptă, se va scrie autorul şi denumirea instituţiei
(Times New Roman 12); la un rând de numele autorului se va începe scrierea textului,
iar la final va fi consemnată bibliografia (autorul, titlul lucrării, editura, anul publicării,
localitatea).
 Lucrarea trebuie să aibă maxim 3 pagini (trimisă doar în plic), rezumatul de o pagină
va fi publicat în revista electronică a simpozionului, înregistrată cu ISSN.
 Este obligatoriu ca fişierele ataşate să poarte numele autorului și școala de proveniență
(maxim 2 autori/lucrare). NB!!!!!! Vă rugăm să transmiteți materialele pentru
simpozion (și fișele de înscriere) o singură dată, într-un singur fișier, pe adresa:
simpozionsimpozion@yahoo.com
 Conţinutul referatelor şi creaţiilor literare, fişelor de lucru, trebuie să vizeze aspecte cu
un grad de interes ridicat, din tematica propusă dezbaterii, să aibă originalitate şi să
cuprindă experienţe personale.
 Bibliografia se va consemna la sfârşitul lucrării. Paginile nu vor fi numerotate.
 Toti participanţii vor primi diplomă de participare (prin poştă), diverse adeverințe
( membru in echipa de proiect, adeverinta de voluntariat, etc) şi revista electronică a
simpozionului (prin e-mail),
 Lucrările care nu respectă condiţiile de redactare şi tematica propusă, nu vor fi
publicate.
 Fiecare participant îşi asumă corectitudinea utilizării materialului bibliografic.
 Materialele pot avea unul sau doi autori şi vor fi trimise în format electronic pe adresa
de e-mail. simpozionsimpozion@yahoo.com
 Simpozionul se regaseste in CAEJ Valcea, la pozitia 25, pag 75;
concursul la pozitia 27, pag 81.
Termen de derulare: 24.10.2019/ 30 .08.2020 ( Diplomele vor fi trimise pana pe data 30
august).
Data desfășurării simpozionului: 03. 03. 2020

Plicurile complete se trimit la adresele : BONCAN RUXANDRA- STR.


FERDINAND , NR. 22, BLOC. O8, SC. B, AP.9, RM. VÂLCEA, VÂLCEA

PERSOANE DE CONTACT :
BONCAN RUXANDRA- TEL 0744321796, ruxandraboncan@yahoo.com
GLONȚ RAMONA- TEL 0745666932, ramonaglont79@yahoo.com
Mihai Mihaela mihaeladianamihai@yahoo.com, tel 07222671883
Anexa1

FIŞA DE ÎNSCRIERE PENTRU PREŞCOLARI/ELEVI


CADRE DIDACTICE
SIMPOZION/CONCURS NAȚIONAL CU PARTICIPARE INTERNAȚIONALĂ
„SĂNĂTATEA MEDIULUI- SĂNĂTATEA NOASTRĂ”

Ediţia a VII- a
3. 03. 2020

Numele şi prenumele cadrului didactic.........................................................................................

Specialitatea........................................................................................................................................

Unitatea de ȋnvăţământ/ loc/jud.........................................................................................................

Telefon, adresă e-mail………………………………………………………………………………..

Adresă de corespondență :……………………………………………………………………………

Titlul lucrării ( simpozion): ……………………………………………….

Participare : directă indirectă

Preșcolari/ elevi participanţi la concurs:

Nr. Numele şi prenumele preșcolarului Grupa/ clasa Secţiunea


crt. /elevului

Semnătura cadrului didactic,


Anexa 2
DECLARAŢIE

Cadrul didactic ______________________________________de la


Liceul/Școala/Grădinița _______________________________________________
declar pe proprie răspundere că doresc sponsorizarea Simpozionului Național cu participare
internațională „SĂNĂTATEA MEDIULUI -SĂNĂTATEA NOASTRĂ”, ediţia a VII-a, cu
suma de 20 lei.

Nume/ prenume cadru didactic:


Semnătura: