Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

DATA: 25.05.2011
GRUPA: mare
DOMENIUL EXPERENŢIAL: DS- Domeniul ştiinţe
DENUMIREA ACTIVITĂŢII: Activitate matematică
TIPUL DE ACTIVITATE: Consolidare
TEMA: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”
SUBTEMA: „Primăvară, bine ai venit!”
MIJLOC DE REALIZARE: joc didactic
TITLUL JOCULUI: „Aşează jucăria”
SCOPUL ACTIVITĂŢII: fixarea şi adâncirea cunoştinţelor despre poziţiile spaţiale
OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
O1-să denumească animalele din pluş, arătându-le grupei
O2-să plaseze obiectele: pe, peste, deasupra, dedesubtul, înăuntrul sau în afara unui spaţiu/obiect dat, ţinând cont de ceea ce este scris
pe biletul extras
O3-să spună unde a aşezat jucăria, utilizând limbajul adecvat relaţiilor spaţiale respectiv: pe, peste, deasupra, dedesubtul, înăuntrul sau
în afara unui spaţiu/obiect dat
O4 – să coloreze căţelul din faţa gardului, respectând conturul
ELEMENTE DE JOC: aplauze, mânuirea materialelor, recompense
REGULI DE JOC: Copiii, împărţiţi în două echipe, vin pe rând la educatoare şi extrag un bileţel din săculeţ. Educatoarea citeşte
biletul şi copilul trebuie să aşeze obiectul aşa cum este scris pe bilet.
STRATEGII DIDACTICE:
1. METODE, PROCEDEE, TEHNICI: conversaţia, demonstraţia, explicaţia, exerciţiul;
2. MIJLOACE DE ÎNVĂTĂMÂNT: machetă reprezentând o pădure, bileţele, săculeţ, jucării din pluş, amporă, jetoane
reprezentând flori de primăvară.
3. FORME DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe;
RESURSE UMANE: 27 copii
RESURSE TEMPORALE: 30- 35 minute
MATERIAL BIBLIOGRAFIC:
Antonovici, Ştefania, Jalbă, Cornelia, Nicu, Gabriel „Jocuri didactice pentru activităţile matematice în grădiniţă, Editura Aramis,
Bucureşti, 2005
Păduraru, V. (1999) Activităţi matematice în învăţământul preşcolar, Ed. Polirom, Iaşi
Libotean, I. (1997) Jocuri didactice matematice pentru grădiniţă, V & I Integral, Bucureşti
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII

Nr. Secvenţele Ob. Timp Conţinutul instructiv-educativ Strategia didactică Evaluare


crt. activităţii Op. Metode şi Mijloace de Forme de
procedee învăţământ organizare
1. Moment 1’ Copiii intră ordonat în sala de grupă
organizatoric şi îşi ocupă fiecare locurile pe
scăunele.

2. Introducerea în 4’ La uşa sălii de grupă bate cineva. Conversaţia Machetă Frontal Capacitatea
activitate Un copil merge şi deschide, dar nu reprezentân de a
este nimeni, ci doar un cadou şi o d o pădure, răspunde
scrisoare de la Scufiţa Roşie, scrisoare, corect la
scrisoare pe care o citesc cu voce cadoul de la întrebări.
tare: „Dragi copii din grupa mare, Scufiţa
eu, Scufiţa Roşie, vă dăruiesc câteva Roşie
jucării pentru ca voi să vă jucaţi cu
ele şi să mă ajutaţi să-mi aleg un
căţel care să mă apere de lupul cel
rău.”
Un copil despachetează cadoul. Frontal
O1 Ce este în cadoul lăsat de Scufiţa Conversaţia Jucării din Evaluez
Roşie? Observaţia pluş: câine, capacitatea
-Ce jucării recunoaşteţi ? Denumiţi- pisică, copiilor de a
le ! ursuleţ, denumi
raţă, corect
iepuraş, obiectele
puişor, viţel
3. Anunţarea 1’ Dacă Scufiţa roşie ne-a lăsat Explicaţia Frontal Capacitatea
temei şi a aceste jucării, haideţi să de a asculta
obiectivelor jucăm un joc numit: Aşează jucăria, cu interes un
operaţionale joc în care voi trebuie să aşezaţi mesaj verbal
jucăria în locul în care se cere pe
bileţel
4. Explicarea şi 5’ Un copil vine la mine şi extrage Explicaţia Săculeţ, Individual Capacitatea
de a-şi
demonstrarea din săculeţul cu surprize un bilet. Eu Demonstraţ animal de
însuşi corect
regulilor citesc biletul şi copilul trebuie să ia pluş regulile
jocului
jocului aşeze animalul unde este precizat pe
bilet.
Împart copiii în două echipe:
ghiocei şi panseluţe. Fiecare răspuns
corect este punctat şi aplaudat de
către copii.

5. Jocul de probă 5’ Execut un joc de probă pentru a Săculeţ, Individual


vedea dacă, copiii au înţeles animal de
O2 explicaţiile date. pluş
Exerciţiul
O3 Un copil vine la mine, închide
ochii şi extrage un bilet din săculeţul
cu surprize.
Citesc biletul:„Aşează căţelul în
spatele copacului ”
6. Executarea 10’ Un copil vine la mine, închide Exerciţiul Amporă pe Pe grupe Capacitatea
de a aşeza
jocului de către ochii şi extrage un bilet din săculeţul care se ţine
corect
copii cu surprize. scorul jucăriile în
funcţie de
O2 Citesc biletul:„Aşează pisica lângă echipelor,
ceea ce este
O3 căţel ”. Dacă jucăria este aşezată jucăriile, scris pe
bilet.
corect, echipa din care face parte jetoane
copilul este punctată cu o panseluţă reprezentân
Capacitatea
sau un ghiocel, în funcţie de echipa d flori,
de a utiliza
din care face parte bileţele. corect
limbajul
Vine un alt copil, din altă echipă.
Se procedează la fel cu toţi copiii. matematic

7. Complicarea O2 5’ În complicarea jocului copilul Exerciţiul Jucării din Individual Aşezarea


jocului O3 trebuie să aşeze două jucării şi pe pluş: câine, corectă a
sine însuşi acolo unde indică biletul: pisică, animalelor
„Aşează răţuşca pe lac, iepuraşul ursuleţ, şi pe sine
lângă copac, iar tu în spatele casei !” raţă, însuşi, şi
iepuraş, utilizarea
puişor, viţel corectă a
limbajului
matematic
8. Evaluarea O4 3’ Evaluarea activităţii se va realiza Exerciţiul Fise de Independe Capacitatea
prin fişă de muncă independentă: lucru,creioa nt de a rezolva
„Colorează căţelul din faţa ne colorate corect fişele
gardului!” de lucru.

9. Încheierea 2’ Anunţ echipa câştigătoare, fiecare Ampora cu Frontal .


activităţii echipă primind câte un punct pentru punctele
fiecare fişă rezolvată corect. fiecărei
Din cadoul Scufiţei Roşii se scot echipe,
recompensele copiilor, iar eu voi recompense
aprecia comportamentul acestora de le
pe parcursul activităţii.