Sunteți pe pagina 1din 2

Pronumele

Definiţie:
Partea de vorbire care ține locul unui
substantiv se numeşte pronume.
1. Pronumele personal
- indică diferite persoane.
Acestea sunt: eu, tu, el, ea, noi, voi, ei, ele.
2. Pronumele personal are trei persoane:
a) persoana I: care vorbeşte
b) persoana a II-a: cu care se vorbeşte
c) persona a III-a: despre care se vorbeşte

nr. singular nr. plural


persoana I eu noi
persoana a II-a tu voi
persoana a III-a el, ea ei, ele
Dânsul, dânsa, dânşii, dânsele sunt
pronume personale.
(dânsul sau el, dânsa sau ea,
dânşii sau ei, dânsele sau ele).
3. Pronumele personal de politețe sau de
reverență arată respectul față de o persoană.
nr. singular nr. plural
pers. a II-a Dumneata
(d-ta) Dumneavoastră
Dumitale (dv., dvs., d-voastră)
(d-tale)
pers. a III-a Dumneaei
(d-ei)
Dumnealor
Dumnealui (d-lor)
(d-lui)

OBSERVAȚIE!
În limbajul familiar și regional există și alte variante ale
pronumelui personal de politețe: mata, matale, mătăluță,
mătălică, tălică.
Pe lângă aceste forme mai există și formule reverențioase,
KHKHGJG
precum Domnia ta, Domnia sa, Domnia voastră, Măria ta,
Înălțimea ta, Excelența sa, Luminăția voastră. Acestea se
folosesc în limbajul solemn, oficial și protocolar.