Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DE ARHITECTURĂ ŞI URBANISM „ION MINCU” – BUCUREŞTI

Decizia nr. 112/19.02.2020


Rectorul Universităţii de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu” din Bucureşti;
În temeiul Ordinului Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.3378/10.03.2016;
Având în vedere Regulamentul privind examenul de finalizare a studiilor în învăţământul superior;

DECIDE:

Art.1 – Pentru examenul de diplomă sesiunea Februarie 2020, Facultatea de Arhitectură – Specializarea
Arhitectură – se numesc următoarele comisii de evaluare, astfel:
Pentru PROBA 2 – PROIECT DE DIPLOMĂ – 26, 27 FEBRUARIE, ORA 9,00

COMISIA 1 – SALA FRESCELOR(pe 26.02)/ SALA DOCTORATELOR(pe 27.02)


1. Prof.dr.arh. Silvia Costescu – preşedinte
2. Conf.dr.arh. Magda Stănculescu
3. Șef lucr.dr.arh. Adrian Moleavin
4. Lect.dr.arh. Simona Butnariu - urbanist
5. Ing.Mădălin Coman
6. Prof.dr.arh. Dimitrios Kontaxakis - Grecia
7. Invitat Arh. Miguel Solano - Spania
Secretar comisie: Asist.dr.arh. Mariana Cârstoiu

COMISIA 2 – Galeria Arhitecţilor Creatori de Patrimoniu(etaj 2)


1. Prof.dr.arh. Niculae Grama – preşedinte
2. Conf.dr.arh.Cristina Enache – urbanist
3. Conf.dr.arh. Haytham Zeki
4. Șef lucr.dr.arh. Alexandru Călin
5. Ing.Dragoș Marcu
6. Prof.dr.arh. Paul Hautecler - Belgia
7. Invitat Arh. Antonios Kapraras- Grecia/Romania
Secretar comisie: Asist.dr.arh. Corina Iliescu

COMISIA 3 – SALA A5
1. Prof.dr.arh.Anca Mitrache – președinte
2. Conf.dr.arh. Angelica Stan – urbanist
3. Conf.dr.arh.Iulian Gudină
4. Conf.dr.arh.Lorin Niculae
5. Dr.ing.Gabriel Dănilă
6. Invitat dr.arh. Stefan Popa - UK/Romania
7. Prof.dr.arh Gabor Nemes- Ungaria
Secretar comisie: Asist.dr.arh. Ion Flondor
COMISIA 4 – SALA DE EXPOZIȚIE
1. Prof.dr.arh. Adrian Spirescu – președinte
2. Conf.dr.arh.Mihaela Hărmănescu – urbanist
3. Conf.dr.arh.Francoise Pamfil
4. Conf.dr.arh.Dragoș Perju
5. Conf.dr.ing.Mihaela Georgescu
6. Prof.dr.arh. Marina Lathouri- UK
7. Prof.dr.arh. Juhani Katainen- Finlanda
Secretar comisie: Asist.dr.arh. Sebastian Stan

Art.2 – Serviciile interesate vor duce la îndeplinire prezenta decizie.

RECTOR,
Prof.dr.arh.Marian Moiceanu